HOVEDSPONSOR OG 1. PRÆMIESPONSOR FOR MLF’s ØRREDDAGE 2017

2. – 8. PRÆMIESPONSORER :

HOVEDSPONSOR:

apr 032022
 

Klubaften

Hver torsdag forår og efterår kl. 19.00 i klublokalerne Frøslev Gl. Skole, Elsøvej 240, Frøslev.
Kom og oplev det sociale samvær med dine medfiskere i MLF over en kop kaffe mv. Gode lystfiskerhistorier, tips og råd skifter hyppigt bordside her. Herudover er der rig mulighed for de sædvanlige aktiviteter såsom: fluebinding, lave spinnere, introduktion til fluefiskeri, foredrag mv.

Kystcup den 9. april 2022

Kysttur for foreningens medlemmer lørdag den 9. april. Præmier til 3 største havørreder. Vi mødes i klublokalerne til rundstykker og kaffe kl. 07.00. Efter en dejlig dag ved fjorden mødes vi til kaffe og præmieoverdragelse kl. 15.00 i Frøslev.

Aftentur den 12. maj 2022

Vi starter fra klublokalet kl. 18.00. Der serveres varme hveder på turen til deltagerne

Tilmelding til Niels Larsen 24 93 82 10, senest aftenen før.

Kysttur den 24. april 2022.

Kysttur for alle, afgang fra Frøslev Gl. Skole 07.00. Ved afslutter med kaffe mv. kl. 15.00 i klublokalerne i Frøslev. Ingen forhåndstilmelding.

Hornfiskekonkurrence den 22.maj 2022

Søndag den 22. maj afholder vi den traditionsrige åbne hornfiskekonkurrence, alle kan deltage. Pris for deltagelse 75 kr. som før turen indbetales på mobil pay 22701808, indsat på konto 9133-1506955 eller tilmelding ved Morsø Låseservice/Morsø Fiskegrej, Nykøbing M.

Indvejning kl. 15.00 ved Frøslev Gl. Skole, Elsøvej 240, Frøslev. Præmier til 3 største hornfisk (vægt før længde). Der skal fremvises gyldigt deltagerbevis og statens fisketegn ved indvejning.

2. halvdel august måned

Der arrangeres en en-dags tur til Storåen efter åens laks. Der bliver kyndig vejledning fra erfaren å-fisker.

Yderligere informationer kommer senere.

Søndag den 11. september 2022

Introduktion til kystfluefiskeri. Åben fiskedag hvor vi introducerer kystfluefiskeriet for medlemmer og ikke medlemmer. Dagen starter med kaffe mv. i klubkokalet kl. 07.30 hvor der fortælles om valg af grej og fluer mv. Herefter tager vi til fjorden hvor det praktiske fiskeri prøves med hjælp fra erfarne fluefiskere. Hans Jørgen binder fluer til dagens brug.

Vi forventer at afslutte dagen med kaffe mv. i klublokalet kl. 15.00.

Årets ørreddage 24. og 25 september 2022

Vores årlige ørrredkonkurrence gennemføres i weekenden 24. og 25. september. Åben konkurrence for alle deltagere. Deltagergebyr 175 kr. for senior og 100 kr. for junior (op til 18 år).

Der udarbejdes særskilt program for dagene med betaling, indvejning, præmier mv., som udsendes senere.

Søndag den 23. oktober 2022

Foreningen afholder årets klubmesterskab for foreningens medlemmer. Der må alene fiskes på kysten rundt om Mors. Vi mødes ved foreningens lokaler kl. 07.00, hvor der er fælles morgenmad, rundstykker og basser, samt måske en lille skarp til at blive klar på. Fiskeriet slutter med indvejning kl. 15.00.

Der er præmier til 3 største havørreder (vægt før længde). Vinderen får navn mv. indgraveret i vores vandrepokal, som vedkommende har æren af det næste års tid.

Deltagergebyr 50 kr. for seniorer og 25 kr. for juniorer, som dækker morgenmad og kaffe med kringle efter indvejning.

Tilmelding til Hans Jørgen, tlf.  21 46 81 69 senest lørdag kl. 15.00.

Søndag den 13. november 2022

Der afholdes en kysttur. Vi mødes ved klublokalerne kl.08.00, hvor vi aftaler dagens forløb og hvornår vi mødes igen til afslutning i vore lokaler.

Der er en overraskelse til dagens største fisk.

Tilmelding til Hans Jørgen tlf. 21 46 81 69 senest lørdag kl. 15.00.

Torsdag den 8. december 2022

Der afholdes juleafslutning i foreningens lokaler, hvor vi får gløgg og æbleskiver mv.

Søndag den 11. december 2022

Vi tager en tur rundt til vore lokale fiskevande og kigger efter gydebanker.

Vi mødes ved klublokalerne kl. 10.00, hvor vi aftaler nærmere om turen. Varighed 3 til 4 timer, vi afslutter

med kaffe og kage.

Året 2023

Søndag den 8. januar 2023

Vi afholder Nytårskur for foreningens medlemmer. Vi starter med rundstykker mv. kl. 09.00 i Outrup hos Hans Jørgen (Outrupstræde 22), herefter en hyggelig fisketur til kysten. Vi mødes igen kl. 14.00 hos Hans Jørgen til den sædvanlige middag.

Deltagergebyr 100 kr., der dækker al forplejning (undtagen drikkevarer, som kan købes til ”tyske” priser).

Tilmelding til Hans Jørgen tlf. 21 46 81 69 senest torsdagen før kl. 20.00.

Torsdag den 12. januar 2023

Første klubaften i det nye år – sted mv. se øverst.

Program mv. for 2023 i øvrigt udkommer  primo 2023.

På bestyrelsens vegne: Vel mødt derude!

Hold jer orienteret på www.morslf.dk og Facebook, der kan opstå yderligere arrangementer i løbet af året.

feb 202022
 

GeneralforsamlingTorsdag den 10 marts 2022 kl. 19.00 afholdes der generalforsamling i Morsø Lystfiskerforening i klublokalet på Frøslev gamle skole, Elsøvej 240, 7900 Nykøbing Dagsorden i henhold til vedtægterne:1. Valg af dirigent.2. Formandens beretning.3. Fremlægges af årsregnskab4. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: • Niels Larsen (modtager genvalg) • Hans Jørgen Nørgaard (modtager genvalg) • Henrik Læs mere >>

okt 092021
 

Foreningsnyt oktober 2021 Generalforsamling Efter en lang periode hvor al aktivitet var neddroslet grundet Covid-19, kunne vi den 9. september 2021 afholde årets generalforsamling. Formanden fremlagde en kort beretning om årets gang. Der var ikke afholdt særlig mange aktiviteter det seneste år som følge af restriktioner grundet Covid-19, men det lykkedes at afholde Ørreddagene i Læs mere >>

mar 062021
 

  Foreningsnyt marts 2021 Her er den som PDF. MLF Foreningsnyt forår 2021 Velkommen til den nye sæson i Morsø Lystfiskerforening. Kontingent Kontingent for 2021 på 500 kr. er opkrævet via Forbundet.   Bestyrelsen lægger op til, at kontingentet fremover skal stige med den stigning der er i kontingentets andel til Danmarks Sportsfiskerforbund. I 2021 andrager Læs mere >>

okt 042020
 

  Ørreddagene 2020, blev som alting i 2020, lidt i coronaens tegn. Vinteren 2020, bød på ok fiskeri, med fine blanke fisk. Foråret, blev præget af coronaen. Fangsterne udeblev lidt, klubaftnerne var aflyst og hornfiske-konkurrencen blev også aflyst. Hen over sommeren, har fangsterne også været sparsomme, og vi skulle ind i september, før der kom lidt Læs mere >>

sep 232020
 

Foreningsnyt september 2020 Lørdag d. 26. & søndag d. 27. september – MLF’s Ørreddage: Morsø Lystfiskerforenings årlige åbne havørred-konkurrence! Se vedlagte program! ! Søndag d. 25. oktober – MLF’s Klubmesterskab: Kun for medlemmer af MLF. Bestyrelsen har vedtaget at der skal afholdes klubmesterskab 1 dag hvert efterår i kategorien største havørred fanget på kysten på Læs mere >>