HOVEDSPONSOR OG 1. PRÆMIESPONSOR FOR MLF’s ØRREDDAGE 2017

2. – 8. PRÆMIESPONSORER :

HOVEDSPONSOR:

Susanne Worm

okt 012016
 

Morsø Lystfiskerforenings Ørreddage afholdtes i weekenden den 24.-25. september. Godt 80 deltagere fiskede løs i den smukke løvfaldssommer. Solen skinnede begge dage og vind var der ikke megen af. Selv om den dog friskede op lørdag over middag betød det ikke noget for fiskeriet. Lørdag blev der alt i alt indvejet 14 havørreder.

Søndag startede lige så smukt som lørdagen sluttede. En sydøstlig vindretning gjorde det muligt at fiske på hele den vestlige del af øen. Nogle steder var der dog en del løs ålegræs og her var der langt mellem lystfiskerne. Indvejningen sluttede klokken 15.00 i teltet på Ejerslev havn. Der var ikke ligefrem kø for at få vejet fisk ind. Faktisk blev der kun noteret fem.

Inden præmieoverrækkelsen startede, skulle de fine gevinster til det amerikanske lotteri finde deres heldige vindere. Der var som sædvanlig stor tilslutning til lotteriet. Der var også blevet knoklet for at skaffe præmier og en stor tak til alle de velvillige sponsorer her.!

Samlet blev der indvejet 19 havørreder. Knap så mange som de sidste to år og også lidt mindre med hensyn til vægt og længde. Eksempelvis gav 2015 hele 37stk – 2014 – 25stk og 2013 – 18stk.

De ti største;

 1. 1875g og 55 cm / Michael Pedersen
 2. 1570g og 54 cm / Jørgen Dahlgaard
 3. 1520g og 53 cm / Jesper Mortensen
 4. 1495g og 56 cm/ Kim Reimers
 5. 1445g og 51 cm / Thorvald Olesen
 6. 1425g og 49,5 cm / John Svenningsen
 7. 1385g og 52 cm / Niels Larsen
 8. 1365g og 52 cm / Henrik Poulsen
 9. 1275g og 47 cm / Emil Nørgaard
 10. 1250 g og 50 cm / Carsten Zacho

Vi takker alle de velvillige sponsorer.! Uden dem var det ikke blevet det samme.

sep 162016
 

Klubturen til Mariager Fjord søndag den 11. september vil ikke gå over i historien som den tur, hvor fiskene stod i kø for at komme på land. Fem af foreningens medlemmer prøvede ellers ihærdigt på at overliste havørrederne med både blink og flue. Enkelte fisk blev spottet, men de havde andre planer og reagerede ikke på noget.

Vejret var ellers nogenlunde. Lidt skiftende med sol, skyer og en let byge. Vandstanden var dog utrolig høj. En del steder var der ruser, der desværre gjorde det umuligt at fiske.

Men nu skal en tur jo heller ikke kun vurderes på, om den var go´ på antallet af fisk på krogen. Vi havde en hyggelig tur i fællesskabets ånd og pølserne på den medbragte grill vakte stor lykke! Måske er en tur i foråret bedre. Vi får se til næste forårsprogram.

Morsø Lystfiskerforening /SW

aug 282016
 
MLF

Foreningsnyt  januar 2016

 pdf_32x32  udskriftsvenlig udgave

MLF

Foreningsnyt september 2016

Foreningsnyt september 2016
Efterårssæsonen står for døren, og det er tid til at planlægge fiskeriet de næste måneder frem. Morsø Lystfiskerforening kan igen i år tilbyde et varieret program med spændende ture og arrangementer. Disse forløber som flg.:

Klubaftner (Første d. 11. august 2016):
Disse foregår som sædvanligt om torsdagen på Elsøvej 240 i Frøslev(den gamle skole) fra kl. 19. til ca. 22.
Kom og oplev det sociale samvær med dine medfiskere i MLF over en kop kaffe og et stykke kage. Gode lystfiskerhistorier, tips og råd skifter hyppigt bordside her. Herudover er der mulighed for de sædvanlige aktiviteter såsom: fluebinding, blinkstøbning, lave spinnere og woblere, fangstnetbygning, stangbygning, introduktion til fluefiskeri (de basale og nødvendigste kasteteknikker afprøves og tilegnes så vidt muligt hos juniorerne, men også seniorer er velkomne), fiskens standplads, føde og biologi (generelt) mm.

Søndag d. 28 august – kysttur til fjorden
Afgang fra klubhuset kl. 06.00. Husk madpakke og kaffe. Tilmelding til Niels på tlf: 97741826 senest torsdag d. 25.august.

Søndag d. 11. september – kysttur til Mariager fjord
Afgang fra klubhuset kl. 06.00
Et bidrag til Benzin skal påregnes.
Tilmelding til Hans Jørgen el. Susanne på tlf. 21 46 81 69/ 29 44 38 73 senest torsdag d.08. september kl. 18.00

Lørdag d. 24. & søndag d. 25. september – MLF’s Ørreddage:
Morsø Lystfiskerforenings årlige åbne havørred-konkurrence! Se vedlagte program! !

Søndag d. 16. oktober – MLF’s Klubmesterskab:
Kun for medlemmer af MLF. Bestyrelsen har vedtaget at der skal afholdes klubmesterskab 1 dag hvert efterår i kategorien største havørred fanget på kysten på Mors.
Mød derfor op d. 16.oktober med start i klublokalerne, hvor der bydes på rundstykker, kaffe og måske en lille skarp til at sætte lidt gang i det.
Mødetidspunkt: kl. 07.00 kaffe og rundstykker.
Afgang fra klubhuset: kl. 08.00
Indvejning: kl. 15.00 hvor der bydes på kaffe og kage.
Præmie: nærmere information på klubaftenerne og hjemmesiden.
Pris for deltagelse: Seniorer: 50,00 kr. Juniorer: 25 kr.
Tilmelding personligt til Niels H. Larsen eller på tlf. 97 74 18 26 senest torsdag d. 13. oktober.

Søndag d. 6. november – kysttur:
Tilmelding til Hans Jørgen el. Susanne på tlf. 21 46 81 69/ 29 44 38 73 senest torsdag d. 3. november kl. 19.00
Torsdag d. 8. december – afslutning:
Juleafslutning med æbleskiver og gløgg. Herligheden starter kl. 19.00.
Torsdag d. 5. januar 2016 – Første klubaften i det nye år.
Vi mødes til sædvanlig tid kl. 19.00
Der vil sandsynligvis blive arrangeret yderligere ture i løbet af året på klubaftnerne. Disse vil også blive slået op på www.morslf.dk
Er der nogen, der måtte ligge inde med nogle gode idéer til aktiviteter eller ture, er de meget velkomne til at kontakte bestyrelsen.

Lørdag d. 14. januar 2017 – Nytårskur:
Vi holder Nytårskur. Kom og vær med til en hyggelig fisketur langs kysten og få samtidig smidt noget af det overflødige julesul!
Vi starter med rundstykker, kaffe el. sodavand i klublokalet lørdag d. 14.januar, kl. 9.00. Herefter tager vi på fisketur og mødes igen senest kl.14.00 til en middag. Jule- eller nytårspilsnere samt sodavand kan købes til at skylle det hele ned med. Vi håber, at der vil være opbakning til dette lille arrangement.
Der skal mindst være 5 deltagere tilmeldt for at arrangementet gennemføres.
Et lille beløb på ca. 75 kr. pr. mand til maden skal påregnes.
Tilmelding kan ske til Hans Jørgen på tlf. 21 46 81 69 senest torsdag d. 12. januar kl. 19.00
Knæk & Bræk

Bestyrelsen, MORSØ LYSTFISKERFORENING – MLF

maj 222016
 

Morsø Lystfiskerforening afholdt søndag den 22.maj den årlige hornfiskekonkurrence, hvor alle kunne deltage. Nogle mødte op i klublokalerne i Frøslev til morgenkaffe klokken syv, mens andre startede ved fjorden. Vejret var meget bedre end lovet ifølge udsigten. Faktisk helt fine hornfiskeforhold. Let vind, spredt solskin og normal vandstand.

Omkring 30 deltagere havde valgt at bruge denne søndag ved fjorden med gode chancer for at fange hornfisk og måske lande en, der kunne indbringe en af de tre præmier, der var på højkant. Ja, faktisk var der fire. Den sidste til dagens største havørred hvis en sådan kom på land.

Der var masser af aktivitet i vandet allerede fra morgenstunden. Hornfiskene var aktive og i hugget. Der var hornfisk til alle og en af foreningens nye medlemmer, fangede i øvrigt sin allerførste fisk på flue. Hen på eftermiddagen ebbede bidelysten dog noget ud, men det passede jo fint, da indvejningen sluttede klokken 15.00.

Klokken 15.15 var der præmieoverrækkelse efter at de indvejede hornfisk var blevet vejet og målt. En del af de hornfisk der var landet og genudsat var forholdsvis små. Ingen havde havørred med til indvejning.

De tre største hornfisk og de glade vindere af gavekort blev således fordelt;

 1. 505 gram og 69 cm fanget på flue af Susanne Worm
 2. 440 gram og 73 cm fanget på blink monteret med silketråd af Bjørn Nielsen
 3. 430 gram og 72 cm fanget på kystwobler af Torben Pedersen

Morsø Lystfiskerforening takker for god opbakning.

Knæk & Bræk

maj 072016
 

Søndag d.22. maj

Hornfiskedag. Foreningen afholder åben hornfiskekonkurrence, hvor alle kan deltage.
Fiskeriet må starte kl. 07.00.
Evt. mødested: klubhuset kl. 07.00
Tilmelding: Klubhuset mellem kl. 07.00 – 07.30. Hos Morsø Låseservice i Nykøbing eller Jagt & Fiskeri i Ørding senest lørdag d. 21. maj kl. 12.00.
Pris: Seniorer: 60 kr.  Juniorer 30 kr.
IndvejningSenest kl. 15.00 i klubhuset.
Præmieoverrækkelse:  kl. 15.15
Der vil være præmie til de 3 største hornfisk – samt til den største havørred.

apr 222016
 

Selv om det ”blæste en halv pelikan” og varmen ikke ligefrem stod og bankede på, var der god opbakning til aftenens klubtur.

Vi mødtes ved klublokalerne i Frøslev og her fra kørte vi til en af de få pladser, der med aftenens heftige vind var fiskbar på den østlige side af øen. Der blev fisket og minsandten også fanget fisk. Både Kaj Ove og Erik var i stand til at få et par sølvblanke havørreder over målet på land.

Ved 20.30 tiden blev der tændt op under hvederne. Det var en kærkommen fornøjelse sammen med den varme kaffe.

Det var som sædvanlig en hyggelig klubtur. Tak for god opbakning.!

 

apr 182016
 

Torsdag d. 21. april:

Fælles junior og seniortur – aften fiskeri på kysten. Vi tager på kysten efter forårets blanke havørreder og evt. hornfisk.
Mødetidspunkt: kl. 18.00 i klubhuset.

Afslutning: På fiskepladsen, hvis vejret tillader det, hvor der bydes på varme hveder. Husk kaffen!

NB!! For de medlemmer, der ikke vil med, er der ingen klubaften denne torsdag!

Tilmelding: Til Hans Jørgen Nørgaard på tlf. 21 46 81 69, hjnorgaard@hotmail.com senest d.20 april kl. 18.00

mar 292016
 

Anden påskedag tog vi et smut til fjorden. Vinden var godt nok noget frisk, men kom fra sydøst, så der var muligheder. Ved første stop mødte vi tre andre fra foreningen og de havde fået fisk på pladsen. Vi valgte derefter et andet sted. Ankommet opdagede vi, at vadestøvlerne ikke var kommet med, så derfor tilbage og hente dem. Efterfølgende blev vi så enige om en helt anden plads igen. Måske held i uheld? På denne plads fik jeg denne fine sølvblanke havørred på 63cm og 2430g. Ydermere en undermåler, en der faldt af og en følger. Hans Jørgen havde fire mindre havørreder på wobleren. Mine huggede på pink rejeimitation. Knæk & Bræk Susanne Worm

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Havørred fra 2.påskedag 2016

mar 202016
 

Søndag den 20. marts havde medlemmer af foreningen sat hinanden stævne i klublokalerne i Frøslev. Kaffe, rundstykker og en lille én fik alle varmet op og fyldt med energi. Efter en lille time drog man håbefulde og spændte ud mod fiskepladserne.

Vejret var med og solen spillede dagen lang. Dog var vandstanden en del under normalen, men det forhindrede dog ikke fiskene i at hugge. Da alle igen mødte ind til indvejningen ved 15 tiden, havde nogle haft et rigtigt fint fiskeri, mens enkelte havde oplevet det stik modsatte. Én deltager havde haft et “bonanza” fiskeri med hele 18 havørreder til afkrogning. Der i blandt vinderfisken. Envidere havde en anden ligeledes haft 9 oppe og vende. Fiskene havde hugget på blink (Sølvkroken) og fluer i pink og tanfarvede rejeimitationer. En af de indvejede fisk havde svælget i børstorm og de sad rent faktisk, så man kunne se dem i halsen! Der blev indvejet 3 fisk.

1. Vagn Riis – 55 cm og 1740gram (indvejet yderligere en på 59 cm og 1500gram)

2. Susanne Worm – 42 cm og 680gram

Vinderne kunne efterfølgende inkassere nogle gode flasker vin for fortjenesten. Dagen afsluttedes med kaffe og kage.