HOVEDSPONSOR OG 1. PRÆMIESPONSOR FOR MLF’s ØRREDDAGE 2017

2. – 8. PRÆMIESPONSORER :

HOVEDSPONSOR:

okt 092021
 

Foreningsnyt oktober 2021
Generalforsamling
Efter en lang periode hvor al aktivitet var neddroslet grundet Covid-19, kunne vi den 9. september 2021
afholde årets generalforsamling.
Formanden fremlagde en kort beretning om årets gang. Der var ikke afholdt særlig mange aktiviteter det
seneste år som følge af restriktioner grundet Covid-19, men det lykkedes at afholde Ørreddagene i
efteråret 2020 med stor succes. Kasseren fremlagde regnskab for 2020 udvisende både positiv drift og
positiv egenkapital. Beretning og regnskab blev godkendt af de fremmødte på generalforsamlingen.
Til foreningens bestyrelse blev genvalgt Vagn Riis og nyvalgt John Nielsen.
Kontingent for 2022 blev godkendt med 550 kr. for seniorer og 250 kr. for juniorer (til og med 17 år.)
Kontingentstigningen på 50 kr. for seniorer blev begrundet med stigende bidrag til Danmarks
Sportsfiskerforbund. Kontingentet opkræves via forbundet som tidligere år.

Program for efteråret 2021.

Klubaften
Foregår om torsdagen på Elsøvej 240 i Frøslev, 1. sal fra kl. 19 til ca. 21.30.
Kom og oplev det sociale samvær med dine medfiskere i MLF over en kop kaffe. Gode lystfiskerhistorier,
tips og råd skifter hyppigt bordside her. Herudover er der rig mulighed for de sædvanlige aktiviteter såsom:
fluebinding, blinkstøbning, lave spinnere og woblere, fangstnet bygning, introduktion til fluefiskeri mv.
Årets ørreddage

Vores årlige ørrredkonkurrence blev gennemført i weekenden 25. og 26. september. Konkurrencen blev
godt besøgt med 64 deltager, og på trods af lidt bange anelser for fiskeriet som følge a sløv sommer /
efterårs fiskeri, blev der indvejet mange gode fisk.
Et godt og vellykket arrangement, som selvfølgelig gennemføres igen næste år sidste weekend i september.
Tak til alle som bakker op om arrangementer, og især stor tak til alle vore sponsorer.

Søndag den 24. oktober 2021
Foreningen afholder årets klubmesterskab for foreningens medlemmer. Der må alene fiskes på kysten rundt
om Mors. Vi mødes ved foreningens lokaler kl. 07.00, hvor der er fælles morgenmad, rundstykker og
basser, samt måske en lille skarp til at blive klar på. Fiskeriet slutter med indvejning kl. 15.00.
Der er præmier til 3 største havørreder (skal være blankfisk, og vægt før længde). Vinderen får navn mv.
indgraveret i vores vandrepokal, som vedkommende har æren af det næste års tid.
Deltagergebyr 50 kr. for seniorer og 25 kr. for juniorer, som dækker morgenmad og kaffe med kringle efter
indvejning.
Tilmelding til Niels, tlf. 24938210 senest lørdag kl. 15.00.

Søndag den 14. november 2021
Der afholdes en kysttur. Vi mødes ved klublokalerne kl.08.00, hvor vi aftaler dagens forløb og hvornår vi
mødes igen til afslutning i vore lokaler.
Der er en overraskelse til dagens største fisk.
Tilmelding til Hans Jørgen tlf. 21468169 senest lørdag kl. 15.00.

Søndage den 7. og 21. november 2021
Der gennemføres elfiskeri i Bromølle å, hvor vi bistår Thylands Lystfiskerforening i dette arbejde. Mødested
Kåstrup Bro kl. 09.15 begge dag til ca. 15.45.
Alle der vil deltage i dette arbejde og se en masse havørreder kan tilmelde sig til Bo Poulsen, tlf.
21616813. Man skal selv medbringe forplejning.

Søndag den 12. december 2021
Vi tager en tur rundt til vore lokale fiskevande og kigger efter gydebanker.
Vi mødes ved klublokalerne kl. 10.00, hvor vi aftaler nærmere om turen. Varighed 3 til 4 timer, vi afslutter
med kaffe og kage.

Torsdag den 9. december 2021
Der afholdes juleafslutning i foreningens lokaler, hvor vi får gløgg og æbleskiver mv.
Der afholdes julelotteri med mange fine præmier.

Søndag den 9. januar 2020
Vi afholder Nytårskur for foreningens medlemmer. Vi starter med rundstykker mv. kl. 09.00 i Outrup hos
Hans Jørgen (Outrupstræde 22), herefter en hyggelig fisketur til kysten. Vi mødes igen kl. 14.00 hos Hans
Jørgen til den sædvanlige middag.
Deltagergebyr 75 kr., der dækker al forplejning (undtagen drikkevarer, som kan købes til ”tyske” priser).
Tilmelding til Hans Jørgen tlf. 21468169 senest torsdagen før kl. 20.00.

Forår 2022
Torsdag den 13. januar starter vi foreningsaftener op. Der er møde hver torsdag kl. 19.00.
Der vil blive forsøgt gennemført en kysttur, hvor der alene fiskes med flue. Alle medlemmer kan deltage,
der vil være kystfluegrej til rådighed for medlemmer som vil prøve dette fiskeri, ligesom foreningens
dygtige fluefiskere vil vejlede de uøvede i fluekastes kunst.
I samarbejde med Morsø Kommune vil der blive udlagt grydegrus i udvalgte vandløb på Mors. Vi håber
mange medlemmer vil deltage i dette arbejde. Nærmere herom når tiden nærmer sig.
Der vil som i tidligere år blive foretaget udsætning af ørredyngel i udvalgte vandløb.
Aktivitetsprogram for foråret udsendes primo 2022.
På bestyrelsens vegne: Vel mødt derude!

Hold jer orienteret på www.morslf.dk og Facebook, der kan opstå yderligere arrangementer i løbet af
foråret

okt 092021
 

, er overstået. Jeg tror, der var mange skeptikere op til konkurrencen. Vi fik i år en snert af vinter,

med is på fjorden i 2-3 uger, af marts måned. Efter isen forsvandt, var fiskene også pist væk. Folk var negative, og specielt

sæler og skarver, stod for skud. Hvor var fiskene ? Rundt om i landet, blev der fanget fisk, men ikke i Limfjorden.

MLF, havde en foreningstur den 11 april, hvor der blev fanget nogle fisk. Der blev ikke fanget mange fisk i foråret og sommeren,

blev vel en ok sommer, men ikke som lystfisker. Forholdsvis varm og tør, selv ind i september 20-25 gr.

Ugen op til konkurrencen, havde DK en gang kraftigt blæsevejr fra vest, med høj vandstand til følge.

Lørdag i konkurrencen, var der stadig en frisk vind fra vest, som søndag, var blevet til næsten ingen vind fra sydøst.

Der blev lørdag indvejet 17 fisk og 4 om søndagen. Der var flere fisk, som ikke blev indvejet søndag, da de ikke var store nok, til præmie.

Så samme antal indvejede, som 2020, 21 stk. flotte havørreder. Et forsigtigt gæt, er at der er fanget mindst 30 fisk over målet.

En for mange, er god fiske-weekend, med fisk, fugle, dyr, sten og møde med nye eller gamle fiskekammerater, er overstået.

 

Stor tak, til de 64 deltagere, lidt færre, end sidste år, og kæmpe stor TAK, til vore trofaste sponsorer, for at støtte konkurrencen.

Uden dem, ingen konkurrence.

 

På gensyn i 2022.

 

MLF

mar 062021
 

  Foreningsnyt marts 2021 Her er den som PDF. MLF Foreningsnyt forår 2021 Velkommen til den nye sæson i Morsø Lystfiskerforening. Kontingent Kontingent for 2021 på 500 kr. er opkrævet via Forbundet.   Bestyrelsen lægger op til, at kontingentet fremover skal stige med den stigning der er i kontingentets andel til Danmarks Sportsfiskerforbund. I 2021 andrager Læs mere >>

okt 042020
 

  Ørreddagene 2020, blev som alting i 2020, lidt i coronaens tegn. Vinteren 2020, bød på ok fiskeri, med fine blanke fisk. Foråret, blev præget af coronaen. Fangsterne udeblev lidt, klubaftnerne var aflyst og hornfiske-konkurrencen blev også aflyst. Hen over sommeren, har fangsterne også været sparsomme, og vi skulle ind i september, før der kom lidt Læs mere >>

sep 232020
 

Foreningsnyt september 2020 Lørdag d. 26. & søndag d. 27. september – MLF’s Ørreddage: Morsø Lystfiskerforenings årlige åbne havørred-konkurrence! Se vedlagte program! ! Søndag d. 25. oktober – MLF’s Klubmesterskab: Kun for medlemmer af MLF. Bestyrelsen har vedtaget at der skal afholdes klubmesterskab 1 dag hvert efterår i kategorien største havørred fanget på kysten på Læs mere >>