HOVEDSPONSOR OG 1. PRÆMIESPONSOR FOR MLF’s ØRREDDAGE 2017

2. – 8. PRÆMIESPONSORER :

HOVEDSPONSOR:

jan 262020
 

Foreningsnyt januar 2020
Velkommen til den nye sæson i Morsø Lystfiskerforening.

Kontingent

Son noget nyt i år sendes opkrævning på kontingent ud fra Danmarks Sportsfiskerforbund, og i har nok allerede fået opkrævningen når i modtager foreningsnyt. Kontingentet er uændret 500 kr. for senior og 250 kr. for junior.

Der henstilles til, at betaling foretages rettidigt, ligeledes henstilles der til, at kontingentopkrævningen tilmeldes betalingsservice. Hvis indbetaling ikke er modtaget rettidigt, slettes medlemskabet.
Hvis der er spørgsmål til kontingent, adresseændring mv. bedes I kontakte kassereren (gerne pr. mail). Kasseren eftersøger stadig emailadresser fra medlemmer, skriv til kasseren.

Generalforsamling

Torsdag den 20. februar 2020 kl. 19.00 afholdes der generalforsamling i Morsø Lystfiskerforening i klublokalet på Frøslev gamle skole, Elsøvej 240, 7900 Nykøbing (første dør til højre umiddelbart efter hovedindgangen. Herefter er det op ad trappen og døren ind til venstre.)

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlægges af årsregnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
• Niels Larsen (modtager genvalg)
• Hans Jørgen Nørgaard (modtager genvalg)
• Henrik Poulsen (modtager genvalg)
• Evt. nyvalg
5. Valg af suppleanter.
På valg er:
• John Nielsen
6. Valg af revisor.
På valg er:
• Thyge Larsen
• Aksel Nielsen
7. Indkomne forslag.
Indkomne forslag til behandling skal jf. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
8. Eventuelt.

Under eventuelt uddeles præmier mv. for størst fangede fisk i laksefisk. Fisken skal være fanget på foreningsture, ved foreningens fiskevand eller kysten ved Limfjorden. Tilmelding af fisk, der ikke ”optræder” på foreningens hjemmeside, skal foretages senest 5 dage før til Niels Larsen på tlf. 24 93 82 10 eller mlf@morslf.dk .

På vegne af bestyrelsen: Niels Larsen

Program for foråret 2020:

Klubaften:
Klubaften er torsdag aften, Elsøvej 240 i Frøslev, 1. sal fra kl. 19 til ca. 21.30.
Kom og oplev det sociale samvær med dine medfiskere i MLF over en kop kaffe. Gode lystfiskerhistorier, tips og råd skifter hyppigt bordside her. Herudover er der rig mulighed for de sædvanlige aktiviteter såsom: fluebinding, blinkstøbning, lave spinnere og woblere, introduktion til fluefiskeri, fødeemner mm.

Torsdag d. 20. februar 2020
Generalforsamling. Se program side 1.

Søndag d. 29. marts 2020:
Kystcup – kun for medlemmer af MLF.
Mød op søndag d. 29.marts med start i klublokalerne, hvor der bydes på rundstykker, kaffe og en lille skarp til at sætte lidt gang i det.

Mødetidspunkt: kl. 07.00 Kaffe og rundstykker.
Afgang fra klublokalet: kl. 08.00
Indvejning: kl. 15.00, hvor der bydes på kaffe og kage.
Præmie: Præmier til de 3 største fisk.
Pris for deltagelse: 75 kr. for seniorer, 25 kr. for juniorer
Tilmelding: Til Niels Larsen personligt eller på tlf. 24 93 82 10, mlf@morslf.dk senest torsdag d. 26.marts kl. 20.00

Søndag d. 26. april 2020:
Vi tager på kysten efter forårets blanke havørreder og evt. hornfisk.
Der er åben deltagelse / alle er velkommen.

Mødetidspunkt: kl. 07.00 i klubhuset.
Afgang fra klublokalet: kl. 07,10 Klubben leverer rundstykker ved fiskevandet. Husk at tage kaffe med.
Pris for deltagelse: Gratis
Tilmelding: Til Hans Jørgen Nørgaard på tlf. 21 46 81 69, hjnorgaard@hotmail.com senest torsdag d. 23.april kl. 18.00

Torsdag d. 29. april 2020:
Grejaften med Kastetræning flue og spin. Kom og få finpudset dit fluekast mv. eller lær at kaste med flue.
Mødested: kl. 19.00 i klublokalet.
Pris for deltagelse: Gratis
Tilmelding: Til Niels Larsen personligt eller på tlf. 24 93 82 10, mlf@morslf.dk

Husk at tage egne fiskestænger mv. med. Råd om placering ved vandet mv. samt valg af flue / agn indgår.

Der vil blive serveret kaffe og brød.

Torsdag d. 7. maj 2020:
Kysttur med varme hveder ved fiskevandet – kun for medlemmer.
Mødetidspunkt: kl. 18.00 i klublokalet.
Pris for deltagelse: Gratis.
Tilmelding: Til Hans Jørgen Nørgaard på tlf. 21 46 81 69, hjnorgaard@hotmail.com senest tirsdag d. 5. maj l kl. 18.00 hensyn til indkøb!

Søndag d. 24. maj 2020:
Hornfiskedag. Foreningen afholder årets hornfiskekonkurrence.
Der er åben deltagelse / alle er velkommen.

Fiskeriet starter kl. 07.00. Der er ikke mødepligt i klublokalet.

Mødested: kl. 07.00 i klublokalet med kaffe og rundstykker

Pris for deltagelse: Seniorer: 75 kr. Juniorer gratis.
Tilmelding: Klubhuset mellem kl. 07.00 – 07.30 på dagen, eller hos Morsø Låseservice i Nykøbing eller Jagt & Fiskeri i Ørding senest lørdag d. 23. maj kl. 12.00.
Indvejning: Senest kl. 15.00
Præmieoverrækkelse: kl. 15.15 i klublokalet.

Der vil være præmie til de 3 største hornfisk – samt til den største havørred.

Torsdag d. 11. juni 2020:
Sidste klubaften i foråret.

Torsdag d. 13. august 2020:
Første klubaften efter sommerpausen.

Vel mødt!

Fremover vil der ikke blive udsendt nyhedsbreve, al information om aktiviteter mv. gives via foreningens hjemmeside www.morslf.dk eller foreningens facebook side.

Husk at reservere lørdag og søndag den 26. og 27. sep. 2020 til foreningens ”Ørreddage”. Program mv. for dagene vil fremgå af foreningens hjemmeside mv.

Er der nogen, der måtte ligge inde med nogle gode idéer til aktiviteter eller ture, er de meget velkomne til at kontakte bestyrelsen.

Knæk & Bræk derude.

Bestyrelsen,
MORSØ LYSTFISKERFORENING – MLF

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.