HOVEDSPONSOR OG 1. PRÆMIESPONSOR FOR MLF’s ØRREDDAGE 2017

2. – 8. PRÆMIESPONSORER :

HOVEDSPONSOR:

okt 092021
 

Foreningsnyt oktober 2021
Generalforsamling
Efter en lang periode hvor al aktivitet var neddroslet grundet Covid-19, kunne vi den 9. september 2021
afholde årets generalforsamling.
Formanden fremlagde en kort beretning om årets gang. Der var ikke afholdt særlig mange aktiviteter det
seneste år som følge af restriktioner grundet Covid-19, men det lykkedes at afholde Ørreddagene i
efteråret 2020 med stor succes. Kasseren fremlagde regnskab for 2020 udvisende både positiv drift og
positiv egenkapital. Beretning og regnskab blev godkendt af de fremmødte på generalforsamlingen.
Til foreningens bestyrelse blev genvalgt Vagn Riis og nyvalgt John Nielsen.
Kontingent for 2022 blev godkendt med 550 kr. for seniorer og 250 kr. for juniorer (til og med 17 år.)
Kontingentstigningen på 50 kr. for seniorer blev begrundet med stigende bidrag til Danmarks
Sportsfiskerforbund. Kontingentet opkræves via forbundet som tidligere år.

Program for efteråret 2021.

Klubaften
Foregår om torsdagen på Elsøvej 240 i Frøslev, 1. sal fra kl. 19 til ca. 21.30.
Kom og oplev det sociale samvær med dine medfiskere i MLF over en kop kaffe. Gode lystfiskerhistorier,
tips og råd skifter hyppigt bordside her. Herudover er der rig mulighed for de sædvanlige aktiviteter såsom:
fluebinding, blinkstøbning, lave spinnere og woblere, fangstnet bygning, introduktion til fluefiskeri mv.
Årets ørreddage

Vores årlige ørrredkonkurrence blev gennemført i weekenden 25. og 26. september. Konkurrencen blev
godt besøgt med 64 deltager, og på trods af lidt bange anelser for fiskeriet som følge a sløv sommer /
efterårs fiskeri, blev der indvejet mange gode fisk.
Et godt og vellykket arrangement, som selvfølgelig gennemføres igen næste år sidste weekend i september.
Tak til alle som bakker op om arrangementer, og især stor tak til alle vore sponsorer.

Søndag den 24. oktober 2021
Foreningen afholder årets klubmesterskab for foreningens medlemmer. Der må alene fiskes på kysten rundt
om Mors. Vi mødes ved foreningens lokaler kl. 07.00, hvor der er fælles morgenmad, rundstykker og
basser, samt måske en lille skarp til at blive klar på. Fiskeriet slutter med indvejning kl. 15.00.
Der er præmier til 3 største havørreder (skal være blankfisk, og vægt før længde). Vinderen får navn mv.
indgraveret i vores vandrepokal, som vedkommende har æren af det næste års tid.
Deltagergebyr 50 kr. for seniorer og 25 kr. for juniorer, som dækker morgenmad og kaffe med kringle efter
indvejning.
Tilmelding til Niels, tlf. 24938210 senest lørdag kl. 15.00.

Søndag den 14. november 2021
Der afholdes en kysttur. Vi mødes ved klublokalerne kl.08.00, hvor vi aftaler dagens forløb og hvornår vi
mødes igen til afslutning i vore lokaler.
Der er en overraskelse til dagens største fisk.
Tilmelding til Hans Jørgen tlf. 21468169 senest lørdag kl. 15.00.

Søndage den 7. og 21. november 2021
Der gennemføres elfiskeri i Bromølle å, hvor vi bistår Thylands Lystfiskerforening i dette arbejde. Mødested
Kåstrup Bro kl. 09.15 begge dag til ca. 15.45.
Alle der vil deltage i dette arbejde og se en masse havørreder kan tilmelde sig til Bo Poulsen, tlf.
21616813. Man skal selv medbringe forplejning.

Søndag den 12. december 2021
Vi tager en tur rundt til vore lokale fiskevande og kigger efter gydebanker.
Vi mødes ved klublokalerne kl. 10.00, hvor vi aftaler nærmere om turen. Varighed 3 til 4 timer, vi afslutter
med kaffe og kage.

Torsdag den 9. december 2021
Der afholdes juleafslutning i foreningens lokaler, hvor vi får gløgg og æbleskiver mv.
Der afholdes julelotteri med mange fine præmier.

Søndag den 9. januar 2020
Vi afholder Nytårskur for foreningens medlemmer. Vi starter med rundstykker mv. kl. 09.00 i Outrup hos
Hans Jørgen (Outrupstræde 22), herefter en hyggelig fisketur til kysten. Vi mødes igen kl. 14.00 hos Hans
Jørgen til den sædvanlige middag.
Deltagergebyr 75 kr., der dækker al forplejning (undtagen drikkevarer, som kan købes til ”tyske” priser).
Tilmelding til Hans Jørgen tlf. 21468169 senest torsdagen før kl. 20.00.

Forår 2022
Torsdag den 13. januar starter vi foreningsaftener op. Der er møde hver torsdag kl. 19.00.
Der vil blive forsøgt gennemført en kysttur, hvor der alene fiskes med flue. Alle medlemmer kan deltage,
der vil være kystfluegrej til rådighed for medlemmer som vil prøve dette fiskeri, ligesom foreningens
dygtige fluefiskere vil vejlede de uøvede i fluekastes kunst.
I samarbejde med Morsø Kommune vil der blive udlagt grydegrus i udvalgte vandløb på Mors. Vi håber
mange medlemmer vil deltage i dette arbejde. Nærmere herom når tiden nærmer sig.
Der vil som i tidligere år blive foretaget udsætning af ørredyngel i udvalgte vandløb.
Aktivitetsprogram for foråret udsendes primo 2022.
På bestyrelsens vegne: Vel mødt derude!

Hold jer orienteret på www.morslf.dk og Facebook, der kan opstå yderligere arrangementer i løbet af
foråret

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.