HOVEDSPONSOR OG 1. PRÆMIESPONSOR FOR MLF’s ØRREDDAGE 2017

2. – 8. PRÆMIESPONSORER :

HOVEDSPONSOR:

feb 202022
 

GeneralforsamlingTorsdag den 10 marts 2022 kl. 19.00 afholdes der generalforsamling i Morsø Lystfiskerforening i klublokalet på Frøslev gamle skole, Elsøvej 240, 7900 Nykøbing Dagsorden i henhold til vedtægterne:1. Valg af dirigent.2. Formandens beretning.3. Fremlægges af årsregnskab4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

• Niels Larsen (modtager genvalg)

• Hans Jørgen Nørgaard (modtager genvalg)

• Henrik Poulsen (modtager genvalg)

• Evt. nyvalg

5. Valg af suppleanter

.På valg er:

•??????

6. Valg af revisor.

På valg er:

• Thyge Larsen

• Aksel Nielsen

7. Indkomne forslag.Indkomne forslag til behandling skal jf. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

8. Eventuelt.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.