Aktuelt

Denne side vil indeholde Aktuelle nyheder inden for emnerne lystfiskeri, miljø - og vandpleje, miljø politik, arrangementer uden for MLF og meget andet.
Du er velkommen til at sende nyheder til Aktuelt
Send en mail til webmaster@morslf.dk  – vi glæder os til at høre fra dig…
MLF

Arkiv:

2005

 2006

2007

2008

2009

     
 

 

   
Uge 16 - 2014 Tilbud på hytteudlejning:
Vi har fået tilsendt flg. tilbud på privat hytteudlejning i Norge tæt på søfiskeri med fjeldørred og aborre.
Mvh.
MLF

 Tilbud på udlejning af hytte i Norge tæt på søfiskeri efter fjeldørred og aborre.

kræver Acrobat Reader installeret.  Hvis du ikke har det på computeren, så hent det her >>
Uge 10 - 2014 Referat af generalforsamlingen 2014:
 
Morsø Lystfiskerforening afholdt fornylig den årlige generalforsamling i klubbens lokaler, der tidligere husede Frøslev skole beliggende Elsøvej 240. Klokken 19.30 havde en snes af klubbens medlemmer indfundet sig og lyttede intenst på beretningen fra formand Niels Larsen.
Det blev først til en gennemgang af de forskellige arrangementer i klubben siden sidst. Det talte alt fra nytårskur, kastekursus med flue, åben hornfiskekonkurrence, ørreddagene i september og foreningsturene til henholdsvis Vejle og Mariager fjord. Ørreddagene i september var en stor succes med hele 120 deltagere. Det største antal i klubbens historie. Sidst men ikke mindst klubmesterskabet, med tilhørende lækker præmie og retten til pokalen til næste gang, blev vundet af Kaj Ove Sørensen.
Sidste år blev der lavet betydelige forbedringer af gydeforholdene for havørrederne i Pudsgaard Bæk. Morsø Kommune fortjener særligt ros for vandløbsprojektet ved ”De Fire Sogne”. Området ved bækken er renset op og der er opstillet bænke. Speciel vigtig er det stykke med gydegrus på omkring 100 meter, der er lagt ud. Det blev brugt ihærdigt af adskillige havørreder sidst på året. Desværre skete der i netop samme vandløb et udslip med diesel olie blot 14 dage efter, at der var set og filmet fisk på leg og i gang med gydningen. Beredskabsstyrelsen blev tilkaldt og spærringer lagt ud. Kilden til udslippet blev ikke lokaliseret nærmere end til ”Gl. Mollerup”. Sørgelig nok er det ikke første gang at vandløbet har måttet ligge vand til den slags forurening.! Videoen med både gydende havørreder og forurening kan ses på hjemmesiden www.Morslf.dk . Lystfiskerforenings udsætning af yngel kommer i øvrigt fortsat fra Bromølle Å i Thy.
Der var afstemning om forhøjelsen af det årlige kontingent med halvtreds kroner for seniorer. Forslaget blev vedtaget og således er Morsø Lystfiskerforening med 500,00 kroner stadig en af de billigste foreninger i kategorien. Sammen med medlemsskabet modtager man magasinet ”Sportsfiskeren”, der udkommer 10 gange om året. Samtidig har man som medlem mulighed for at deltage i aktiviteter i klubben. For tiden er der gang i fluebindingen og det hyggelige kollegiale samvær hver torsdag aften.
Endelig var der præmie til årets bedste foto. Vinderen blev Hans Jørgen Nørgaard for et foto af en begejstret lystfisker, der netop havde landet en ”drømmefisk”. Denne fisk, en sølvblank havørred, blev tillige kåret som årets største og samtidig flotteste fisk. Den var fanget på flue af Susanne Worm og vandt Limfjordens Ørredage i Struer sidste år.
Følgende personer modtog genvalg; Niels H. Larsen, Henrik S. Poulsen, Hans Jørgen Nørgaard, Michael Larsen, Vagn Riis og Aksel Nielsen. Thyge Larsen blev valgt som ekstra revisor.
Efter generalforsamlingen var der kaffe, øl, vand og franskbrødsmadder med ost og rullepølse. Det faldt godt i deltagernes smag.
Mvh
Morsø Lystfiskerforening
(Klik på billedet for stort billede)
(Klik på billedet for stort billede)
(Klik på billedet for stort billede)
(Klik på billedet for stort billede)
(Klik på billedet for stort billede)
(Klik på billedet for stort billede)
Uge 50 - 2013 Binde/kundeaften hos Brdr. Vestergaard:
Brdr. Vestergaard afholder i samarbejde med A.JENSEN FLYFISHING OG OVE MONRAD binde/kundeaften torsdag d. 6. februar 2014. Se programmet for arrangementet i dokumentet herunder:

 
Binde/kundeaften hos Brdr. Vestergaard

kræver Acrobat Reader installeret.  Hvis du ikke har det på computeren, så hent det her >>
Uge 46 - 2013 Nye klublokaler:
Morsø Lystfiskerforening har fået nye klublokaler på Frøslev gamle skole. Det er nogle gode rummelige lokaler på 1. sal. Der er en boldbane bag ved skolen, hvor der vil være plads til at træne fluekast. Vi pakker ned ved klubaftenen i morgen (d. 14. november) på vores nuværende adresse på Præstbrovej 28, 1. sal (det gamle afklaringshjem). Næste torsdag d. 21. november flytter vi til vores nye adresse på Frøslev gamle skole. Her vil vi gerne have så mange hjælpende hænder som muligt, og alle dem, der har en trailer, bedes venligst medbringe den. Vi håber på et godt fremmøde i morgen aften og især på næste torsdag d. 21. november. For at komme til de nye lokaler på Frøslev gamle skole, skal man gå ind ad hovedindgangen, hvorefter man skal tage første dør på højre hånd for at komme op på første sal. Heroppe skal man vælge døren til venstre.
Vel mødt!
MLF
Uge 38 - 2013 Gule Ærter el. Sønderjysk suppe til Ørreddage:
Spis dig mæt og få varmen efter indvejningen henv. lørdag og/ el. Søndag til MLF's Ørreddage 2013.

Spisestedet Lagunen på Ejerslev Havn tilbyder igen i år sultne lystfiskere og andre interesserede en menu bestående af:
Ved indvejningen lørdag aften:
  • Sønderjysk suppe m/ bacon, kartofler og brød             50 kr.

Ved indvejningen og præmieuddelingen søndag eftermiddag:

  • Gule ærter m/ sul                                                   65 kr.
  • Sønderjysk suppe m/ bacon, kartofler og brød             50 kr.

 

Pt.(d. 19. sep.) har 6 medlemmer fra Morsø lystfiskerforening allerede bestilt bord til en gang gule ærter søndag eftermiddag efter præmieuddelingen. Så man er allerede garanteret nogen at dele sine fiske- og fangstoplevelser med. Vi håber på flere lystfiskere og andre interesserede. Det kunne være en hyggelig måde at afslutte weekendens oplevelser på. Eller en dejlig måde at få varmen på lørdag aften, imens man evt. venter på at indvejningen går i gang. 

Hvis man vil være sikker på en plads/ et bord, kan man bestille bord hos Lagunen v. Charlotte, Ejerslev Havn på telefon 96 69 44 64. Man kan træffe dem på telefonen onsdag - fredag fra kl. 14 - 20 og lørdag + søndag fra kl. 11 - 20. Mandage og tirsdage holder de lukket.
Man kan også bestille på stedet lørdag aften eller søndag eftermiddag efter "først til mølle" princippet".
Se evt. programmet for MLFs Ørreddage 2013 her>>

På vegne af Lagunen

MLF

Uge 14 - 2013 Dagkort.dk fjernet:
Grundet de seneste problemer for diverse foreninger, der lægger vand til via erhvervelse af et dagkort, har vi valgt at fjerne dagkort.dk fra vores hjemmeside og erstattet det med fiskekort.dk (DSF's egen) i stedet for. Der findes også et andet alternativ www.danskfiskekort.dk som også skulle være i orden. Så brug en af de 2 muligheder, når I skal ud og afprøve fremmed fiskevand i kongeriget Danmark.
MLF.
Uge 10 - 2013 Kastekursus - Loop Tackle Design:
Morsø lystfiskerforening kan nu invitere til kastekursus med Loop Tackle Design,
vi tilbyder i samarbejde med JAFI et fluekastekursus til nybegyndere, og lettere øvede fluefiskere.
Kurset bliver afholdt lørdag d.16.Marts Kl.9.00 til 15.00 i Viborg
og koster 300,- pr. deltager.
Der kan medbringes eget fluesæt, men vi har også et sæt til alle deltagere.
Vi sørger for alt mad og drikke hvilket er inkluderet i prisen.
Maksimalt antal deltager er 10 personer og det er først til mølle princip.

Tilmelding til Mark på tlf 28634217
Uge 9 - 2013 Referat af generalforsamlingen 2013:
Fremgang i foreningen
(Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede)

Torsdag den 21 februar afholdt Morsø Lystfiskerforening generalforsamling i klubbens lokaler på Præstbrovej i Erslev.
Formand Niels Larsen kunne som det første berette om en stigning i antallet af medlemmer. En glædelig og positiv nyhed!
Ellers var den en gennemgang af de forskellige aktiviteter fra det gamle år. Den sædvanlige ”nytårskur” med fisketur afsluttende med lækker hjemmelavet middag i klublokalerne. En aftentur i maj med varme hveder på den medbragte COBB grill. Turen til Struers kystcup, hvor en af foreningens medlemmer Mark Jensen, løb med anden pladsen. Hornfiskekonkurrencen i maj med lystfiskeriets dag var en stor succes med godt 40 deltagere. Vinder blev Micael Damkjær med en hornfisk på 475g.
Efterårets program først i september skulle starte med en tur til Gudenåen, men blev ændret til en kysttur på grund af ”Tour de Gudenå”. Det blev ikke til de store fangster, men Axel S Nielsen fik dog en flot fisk med sig hjem.
Ørreddagene sidste weekend i september bød heller ikke på de store fisk. Vejret var da heller ikke på de ca. 80 deltageres side. Førstepladsen gik til Niels Kongerslev med en havørred på 58 cm og 2335g. Det var i øvrigt første gang indvejningen fandt sted på havnen i Ejerslev.
Søndag den 28 oktober var der klubmesterskab. Vinder og æren af at pudse pokalen det næste år blev Dirk Damsgaard med fisk på 53cm.
Vedrørende udsætning af fisk, kom hovedparten fra Bromølle å. Det vil sige yngel og halvårs fisk. Med hensyn til elfiskeriet i samme å kunne et par hænder mere være en kærkommen hjælp. Men også en chance for at se hvor fiskene står.
Et projekt med nyt udløb ved Votborg å og gangbro over samme blev også færdigt i efteråret.
Hvis kystfiskeriet i de kommende år skal ”helt op og ringe” er det nødvendig med mere vandløbspleje. Der er masser af midler at søge til eksempelvis udlægning af gydegrus og større sten. At det hjælper kan ses på strækket af Votborg å, hvor der sidste år taltes 17 gydebanker mod tidligere 4-5 stykker.
Foreningens hjemmeside kører generel stabil. Webmaster har dog haft lidt problemer med pc´en, men nyt er på vej, så det kommer snart til at køre fejlfri. I forbindelse med ørreddagene sidste år oprettede foreningen en Facebook gruppe, hvor man løbende kunne indberette om dagene. Siden er blevet en succes og man kan hurtigt oprette spontane indlæg og fotos.
På valg var Mark Jensen, Brian Rettig, Ejvind Christensen og Dirk Damsgaard. Susanne Worm blev valgt i stedet for Brian, der ikke ønskede genvalg. Fortsat Vagn Riis som suppleant og Axel S. Nielsen som revisor.
Præmien for årets største kystfangede havørred gik til Thyge Larsen. Flot fisk på 3,0 kg og 62 cm. I øvrigt taget på flue.
Præmien for årets største gedde gik til Kaj Ove Sørensen. Fin fisk på 69 cm fra Nors sø.
Præmie også til årets bedste foto på hjemmesiden gik til Susanne Worm og Hans Jørgen Nørgaard.
Envidere en erkendelse til Susanne Worm for at bidrage med tekst og fotos til det nye hæfte ”Fiskeruten Thy – Mors” – En rute med bid…
Generalforsamlingen afsluttedes med kaffe og franskbrød med pålæg. Øl, vand og ”en lille en”.

Susanne Worm
Morsø Lystfiskerforening
 


 Udskriftvenlig udgave af referatet for generalforsamlingen 2013

kræver Acrobat Reader installeret.  Hvis du ikke har det på computeren, så hent det her >>

Uge 8 - 2013 Vigtige meddelelser !:
I det nye foreningsnyt er der vigtige meddelelser, som medlemmerne bedes være særlig opmærksomme på! I kan læse dem ved at følge flg. link>>
MLF
Uge 40 - 2012 El-fiskeri i Bromølle Å/ Stor Å:
Vi er blevet inviteret af Thylands Lystfiskerforening til at deltage i deres årlige el-fiskeri i Bromølle Å/ Stor Å i THY. Oplev og deltag i dette spændende arbejde med at give fiskene en hjælpende hånd til at sikre næste generation.
Dem der møder op, skal forvente at blive sat i arbejde. Husk derfor at tage varmt tøj og et par waders med i bagagerummet, hvis der skulle blive brug for det!
Tidspunkterne for el-fiskeriet bliver søndag d. 4. november og søndag d. 25. november. Mødestedet er broen ved Ballerumvej (Kåstrup Bro)  kl. 08.00.
 

Link til kort over mødestedet>>

Fotos fra el-fiskeriet d. 6. november 2011:  Link>> 
  (OBS!  kræver login til Facebook)

Her er beretningen og billederne fra el-fiskeriet i åen i 2010:  Link>>

Her er der endnu et videoklip>>

Vi håber at se jer derovre!

MLF

 

Uge 39 - 2012 Ny grejbutik + ekstra præmier til Ørreddage:

Allerede lørdag d. 29. september åbner en ny grejforhandler i Nykøbing Mors. Navnet er Grejhytten og drives af indehaveren Kristian Søndergaard Thorsen i hans fritid. Butikken er placeret omme i gården på N. Quistgaards Gade 14 i Nykøbing. Butikken har ekstra åbent lørdag d. 29. september fra kl. 08:00-20:00, samt søndag fra 10:00-12:00. Der bliver desuden smidt pølser på grillen lørdag fra kl. 18:00.
Kristian kontaktede os i denne uge for at høre, om han måtte sponsorerer nogle præmier til vores Ørreddage, hvilket vi selvfølgelig gladelig sagde ja tak til.
Derfor bliver der en ekstra præmie i år i konkurrencen for den fisk med største konditionsfaktor efter Fultonskalaen.

Præmien er sponsoreret af Grejhytten og er en god omgang blandet grej. Der er alt fra blink til bombarda til en værdi af mere end 1.300 kr.! I kan se et billede af præmien ved at klikke på billedet herunder.
  
(Klik på billedet for stort billede)
Herudover regner Grejhytten også med at sponsere nogle gavekort til amerikansk lotteri.
Kristian møder selv op til indvejningen om søndagen og overrækker præmierne. Så her vil der være mulighed for at stille ham spørgsmål omkring butikken.
Vi ønsker Grejhytten god vind frem over.

MLF
Ps. læs om programmet for vores Ørreddage her>> (OBS! Konditionsfaktorkonkurrencen og Grejhyttens præmier står ikke i programmet, men er altså med konkurrencen og lotteriet! )
Uge 39 - 2012 OBS! Ørreddage 2012 via Facebook:

I år og forhåbentlig årene fremover, vil status på indvejningerne lørdag formiddag og aften på Ejerslev Havn blive slået op på Morsø Lystfiskerforenings Facebook-side. Alle medlemmer af siden(også ikke-medlemmer af MLF), som deltager i Ørreddage 2012 opfordres endvidere til at tage billeder af deres fangster, fiskestemning eller andet med deres smartphone og uploade det inkl. en lille kommentar til Facebook-siden i f.eks. en kaffepause. Billederne skal uploades til Facebook-siden i så god kvalitet som muligt og vil indgå i det endelige indlæg på www.morslf.dk med beretningen og resultaterne for Ørredage 2012. Herudover vil det også være hyggeligt at kunne følge med i andres succes i fiskeriet/ oplevelser via smartphone, når man f.eks. sidder i en kaffepause. Så hvis du ikke allerede er medlem af vores Facebook-side, så skynd dig at blive det! Du kan finde siden via nedenstående link.
http://www.facebook.com/#!/groups/146291138740259/?notif_t=group_r2j 
OBS! Du er nødt til selv at have en Facebook-profil, for at kunne blive medlem af vores side. Denne kan oprettes ganske gratis.
Vi håber på god opbakning omkring dette tiltag.
Knæk og bræk med konkurrencen!
MLF
Uge 35 - 2012 Invitation fra TLF:
Hej Niels.

Vi laver en tur ned til Øster Ørt Dambrug som konverterer vores elfiskede ørreder til udsætningsfisk. Jeg forstår I også skal have nogle af udsætningsfiskene, så måske kunne I have interesse i at deltage - I er hermed inviteret og meget velkomne.
Jeg sætter invitationen som er sendt til vore medlemmer ind:

"Kære alle.

Lørdag den 8. september får vi chancen til at se hvordan havørrederne som vi elfisker i Store Åen hvert efterår, bliver til tusindvis af udsætningsørreder, og dermed danner grundlaget for at vi, en gang imellem og med lidt held, kan fange en ørred i å eller fjord.

Turen starter kl 8.30 fra klubhuset, hvor vi fylder bilerne og kører til Øster Ørt Dambrug i Klosterheden. Her vil dambruger Kurt vise rundt og fortælle om opdræt af fisk.

Herefter vil vi lægge en pølse på grillen så vi sammen kan nyde lidt frokost. Efter frokost vil der være mulighed for fiskeri i Kurts Put & Take Sø (mod betaling selvfølgelig!)

Turen er gratis, men vi splejser om benzin og pølser. Kaffe og andet drikkeligt medbringes til eget forbrug.

Af hensyn til indkøb af pølser vil vi gerne have tilmelding af dem som vil være med til "grillparty". - enten som svar på denne mail eller sms på 61753648."

Vi håber det kan have jeres interesse!

Med venlig hilsen
Mads Kjærgaard
Thylands Lystfiskerforening
Uge 34 - 2012 Lystfiskeri i fredningszone! :-(

Lad os slå fast at uanset de to udløb :

(Klik på billedet for stort billede)

ved Thissinghuse blot ligner ”kanaler”, er der en hel årlig fredningsperiode og al fiskeri er forbudt med min. 500meters afstand til begge sider og 600meter fra midten af udløbet og ud! Dette er i øvrigt også bekræftet via Lars Østergaard fra Fiskerikontrollen Nykøbing Mors. I løbet af de seneste måneder er der observeret mindst fem lystfiskere midt i dette fredningsbælte. Lige fra ”prop” fiskere til fluefisker.

Uanset om man ikke fisker efter ørreder, eller blot fisker i området et par gange om året eller at der ikke er opsat skilte med ”Fiskeri Forbudt” lovliggør det ikke, at man som lystfisker ikke har sat sig godt nok ind i de aktuelle regler!

Lystfiskere skal såvel som fritidsfiskere med garn og ruser overholde de gældende love. For nogle stangfiskere er det en uforståelig ting at blive konfronteret med – selv om det er sket i fornuftig samtale, føler nogle sig for udrettet og kommer med nærmest selvopfundne regler/påstande.

Man kunne let forestille sig en ”domino effekt”, hvor de fleste efterhånden blev ligeglade med, at de ovennævnte regler ikke blev overholdt. Nu er der jo en grund til reglen og den er til for at beskytte fiskene uanset fiskerens holdning.!
MLF

Uge 23 - 2012 Nyt kort-link:
Der er blevet lagt et nyt link ind på vores linkknap:  på forsiden.
Herved får vi en let adgang til de 4-cm. kort, som mange måske har savnet, siden  kulturarvstyrelsen lavede deres side om. Siden er Miljøministeriets. Den kan godt være lidt tung at hente frem, men når den først er fremme, giver den rigtig mange mugligheder ifht. forskellige kortvisninger. Bl.a. søkort, som sikkert kunne have nogens interesse. Herudover er der Topografisk kort(helt ned til 4 cm), satelitkort og historiske kort(kan nok ikke bruges til lystfiskeri ;-)
Vi håber I får gavn af tjenesten.
På vegne af MLF
Webmaster
Uge 13 - 2012 OBS ! Kysttur i stedet for klubaften:
Klubaftenen torsdag d. 5. april (Skærtorsdag) er aflyst! Foreningen tager i stedet for på kysten efter sølvblanke ørreder til påskebordet. Henvendelse vedr. mødested/ valgt fiskeplads (afhænger af vejret) kan ske til formanden på telefon 97 74 18 26.
MLF
Uge 9 - 2012 Nyt Fiskevand:
Vi har indledt et tættere samarbejde med Thylands lystfiskerforening. Dette indebærer bl.a. at vi har indgået aftale om medfiskeret på flg. nye vande:

• Nors sø i Thy
• Førby sø i Thy
• Faddersbøl Å og Årup Å i Thy OBS! Der er fejl på Årup Å - kortet! Der er IKKE fiskeret fra Årup 
   by/A26(Stenbjergvej) og nedstrøms til Nørhå Sø. Dette gælder begge sider!!!

   (Begge sider af åen SKAL betragtes som værende røde på kortet!)
  
Denne fejl er desværre også på det brevomdelte Årup Å - kort (Udsendt sammen med foreningsnyt) Så gør
   venligst de medlemmer, som I møder, der ikke er på nettet, opmærksom på dette!

Herudover har vi allerede medfiskeret i Bromølle Å/ Stor Å i Thy
Vi har også fiskeretten på Egebakkesande stykket i Thy.
Endvidere skal Thylands lystfiskerforening fremover levere samtlige udsætningsfisk til vandløbene på Mors og Salling. Fiskene er fra den oprindelige Bromølle Å – stamme, hvilket vi håber vil fremme kystfiskeriet endnu mere omkring Mors.

Herved ser det fiskevand, som vi har ret til at fiske på, således ud:
Egebaksande i THY:

 

Fiskearter:
-Bækørred, regnbueørred, ål og gedde.
Fredningstider:
- 1. okt. til 31. marts (begge dage inkl.) Alt fiskeri er forbudt i perioden.
Mindstemål:
-Bækørred MIN. 45 cm. !!!. Øvrige arter som ferskvandsfiskeriloven.
Regler for fiskeri:
Ingen
ormefiskeri!!!  Kun flue- og spinnefiskeri er tilladt!!!
Særlige forhold:

-Efter aftale med Lodsejeren har drenge og piger bosat i nærmeste omegn tilladelse til lystfiskeri, uanset de ikke er medlem af MLF.

(Klik på billederne for stort billede)

(Klik på ikonet for udskriftsvenlig fiskevandsoversigt)

Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret.
Hent det her
>>

Storåen (Bromølle Å) i THY:

Fiskearter:
-Havørred, bækørred, regnbueørred, aborre, skalle ål og brasen.
Fredningstider:
-1. nov. - 28./29. feb. (begge dage inkl.) Alt fiskeri er forbudt i perioden.
Mindstemål:
-Aborre 25 cm. Øvrige arter som ferskvandsfiskeriloven.
Særlige forhold:
-Nedfalds havørred (udleget fisk) skal uanset fangsttidspunkt altid udsættes.
-Efter aftale med Lodsejerlauget har drenge bosat i nærmeste omegn tilladelse til lystfiskeri, uanset de ikke er medlem af TL/MLF.

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på ikonet for udskriftsvenlig fiskevandsoversigt)

Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret.
Hent det her
>>

Faddersbøl Å i THY:

Fiskearter:
-Bækørred, regnbueørred, søørred og ål.
Fredningstider:
-1. nov. - 28./29. feb. (begge dage inkl.) Alt fiskeri er forbudt i perioden.
Mindstemål:
-som ferskvandsfiskeriloven.
Særlige forhold:
- Der må ikke køres helt ned til eller forbi den sidste ejendom af "de små huse". Parker opstrøms herfor, som vist på kortet. TL har vejret via Kærsgårdsvej over Nørhå dambrugs grund til deres egen P- og opholdsplads. Her er der også mulighed for medlemmer at overnatte, da der kan sættes telt op på grunden (dog kun for et kortere tidsrum ad gangen). Iflg. loven er ALT FISKERI FORBUDT 50 meter op- og nedstrøms fisketrappen ved dambruget.
(Klik på billederne for stort billede) (Klik på ikonet for udskriftsvenlig fiskevandsoversigt) Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret.
Hent det her
>>

Årup Å i THY:

OBS! Der er fejl på Årup Å - kortet!
Der er IKKE fiskeret fra Årup by/A26(Stenbjergvej) og nedstrøms til Nørhå Sø. Dette gælder begge sider!!!
(Begge sider af åen SKAL betragtes som værende røde på kortet!)
Fiskearter:
-Bækørred, regnbueørred, søørred, ål, gedde, brasen, aborre, skalle, hork og grundling.
Fredningstider:
-1. nov. - 28./29. feb. (begge dage inkl.) Alt fiskeri er forbudt i perioden.
Mindstemål:
-som ferskvandsfiskeriloven.
Særlige forhold:
- Der må ikke køres op til "Havreholm", så parker som vist på kortet. Der må heller ikke køres ned ad markvejen til "møllen" tilhørende Ø. Krogsgård. Skilt med AUTOKØRSEL FORBUDT er opsat.
Iflg. loven er ALT FISKERI FORBUDT 50 meter op- og nedstrøms fisketrappen ved dambruget.
(Klik på billederne for stort billede) (Klik på ikonet for udskriftsvenlig fiskevandsoversigt) Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret.
Hent det her
>>

Førby Sø i THY:

Fiskearter:
-Gedde, aborre, skalle og ål
Fredningstider:
-Som ferskvandsfiskeriloven.
Mindstemål:
-som ferskvandsfiskeriloven.
Særlige forhold:
- Førby Sø er omfattet af overfredningsnævnskendelse, som forbyder sejlads med motordrevet fartøj.
- Den lille ø ud for TL's grund ligger uden for TL/MLF's fiskeret.
(Klik på billederne for stort billede) (Klik på ikonet for udskriftsvenlig fiskevandsoversigt) Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret.
Hent det her
>>

Nors Sø i THY:

Fiskearter:
-Gedde, aborre, helt, skalle og ål
Fredningstider:
-Som ferskvandsfiskeriloven.
Mindstemål:
-som ferskvandsfiskeriloven.
Særlige forhold:
- Der må kun fiskes ved vadning eller fra land. Der må således IKKE fiskes fra båd eller fra isen. Husk at fiskeri ikke er tilladt lige ud for bål- og badepladsen, og kun fra TL's skilt og østpå som vist.
-Undgå uro og vis den største forsigtighed under fiskeriet; vad derfor IKKE direkte i rørskoven i fuglenes yngletid.
(Klik på billederne for stort billede) (Klik på ikonet for udskriftsvenlig fiskevandsoversigt) Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret.
Hent det her
>>

Alt dette fiskevand + et medlemskab af Danmarks Sportfiskerforbund inkl. det månedlige blad Sportfiskeren fås for blot 450 kr. pr. år for seniorer og 250 kr. pr. år for juniorer.
Så kan man da vist godt sige, at der gives fuld valuta for pengene ;-)
Herudover har vi jo også vores dejlige Limfjord, som for en del af de nuværende medlemmer stadigvæk er det primære fiskevand.
Evt. tegning af et medlemskab kan ske ved henvendelse til foreningens kasserer eller formanden. Kontaktinfo findes under siden:
Bestyrelsen>>
Vi byder alle nye og evt. tidligere medlemmer velkommen i foreningen.
Knæk og bræk.
MLF

Uge 9 - 2012 Nyt Foreningsnyt:
Det nye foreningsnyt er omsider blevet lagt på hjemmesiden (Der har været bøvl med computeren). Det kan findes på siden: Arrangementer eller ved at følge dette link>>
Uge 3 - 2012 Fortsættelse af sponsoraftale:
Det er med stor glæde, at vi kan oplyse, at Øens lokale pengeinstitut:

har valgt at fortsætte som hovedsponsor for vores forening. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2012.
Bestyrelsen.
Uge 3 - 2012 Kursus i vandløbsrestaurering:
Danmarks Sportsfiskerforbund afholder i samarbejde med DTU Aqua et grundkursus i vandløbsrestaurering i dagene 27.-29. april. Kurset er finansieret af Fisketegnsmidlerne og er derfor gratis, hvis man er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.
Formålet med kurset er at give sportsfiskerne kompetence til at udføre mindre restaureringsprojekter – lige fra det nødvendige papirarbejde til det praktiske med udlægning af stenmaterialer og lignende. På kurset skal kursisterne udføre et restaureringsprojekt.
Kursisterne får blandt andet kendskab til ørredbiologi, vandløbsøkologi, lovgivning, elfiskeri i praksis, vandløbsdynamik samt udførelse af et konkret restaureringsprojekt.
Læs mere omkring kursusset i nedenstående pdf-dokument:


 DSF Kursus i vandløbsrestaurering del 1

kræver Acrobat Reader installeret.  Hvis du ikke har det på computeren, så hent det her >>
Hvis dette kursus har din interesse kan man tilmelde sig ved at kontakte mig på tlf. 97 74 18 26  eller på mlf@morslf.dk
Hvis man er medlem af DSF, men ikke er medlem af Morsø lystfiskerforening, skal man selv stå for tilmeldingen til kursusset.
Mvh.
Niels H. Larsen, Formand
Uge 46 - 2011 Weekend tur til det sjællandske d. 19 November:

Simons put and take & Øresund.

Vi starter hjemmefra Nykøbing Mors Lørdag kl. 03.00, og regner med en ankomst omkring kl. 07.00 Lørdag morgen. Så er der dømt fiskeri indtil kl. 19, hvor søen lukker. Så finder vi et billigt sted og indlogere os over natten med hygge grill + lidt vådt.
Søndag morgen kl. 08.00 står den på bulefiskeri på Øresund, indtil kl. 15.00, hvor båden ligger til kaj igen. Og vi tager turen hjem igen.....
Priser for 1 bil.
Bro Bizz 380 kr. tur/retur (weekend billet)
Benzin 1500 kr. tur/retur
Bule fiskeri på båden 200 kr. (pr. person)
Dagskort Simons put and take 250 kr. (pr. person)
VI DELER BENZIN+BRO+OVERNATNBING
Ps.
Smid en hilsen til mig på 28723724 eller mka_scierra@hotmail.com
hvis du er interesseret, og hvis i er flere sammen finder vi ud af det også.....
Vi kan samle folk op på vejen evt.
Mvh.
Martin Kjær Andersen
Uge 44 - 2011 El-fiskeri i Bromølle Å/ Stor Å:
Vi er blevet inviteret af Thylands Lystfiskerforening til at deltage i deres årlige el-fiskeri i Bromølle Å/ Stor Å i THY. Oplev og deltag i dette spændende arbejde med at give fiskene en hjælpende hånd til at sikre næste generation.
Dem der møder op, skal forvente at blive sat i arbejde. Husk derfor at tage varmt tøj og et par waders med i bagagerummet, hvis der skulle blive brug for det!
Tidspunkterne for el-fiskeriet bliver søndag d. 6. november og søndag d. 20. november. Mødestedet er broen ved Ballerumvej (Kåstrup Bro)  kl. 08.00.
 

Link til kort over mødestedet>>

Fotos fra el-fiskeriet d. 6. november 2011:  Link>> 
  (OBS!  kræver login til Facebook)

Der el-fiskes igen d. 20. november!

Her er beretningen og billederne fra sidste års el-fiskeri i åen:  Link>>

Her er der beretninger og video fra el-fiskeriet i 2009:

http://thylf.dk/forum/viewtopic.php?t=144

http://thylf.dk/forum/viewtopic.php?t=145

Her er der endnu et videoklip>> og et billede>>

Vi håber at se jer derovre!

MLF

Uge 38 - 2011 Invitation til indvielse af Tissingvig:
Kære medlemmer af brugergruppen for naturprojekt Tissingvig,
Som tidligere lovet følger hermed invitation til den officielle indvielse af naturprojekt Tissingvig.


 Invitiaion til indvielse af Tissingvig.

kræver Acrobat Reader installeret.  Hvis du ikke har det på computeren, så hent det her >>

Som nogen nok har bemærket blev der allerede i fredags åbnet for vandtilførslen fra Nørå, men på fredag bliver det altså officielt! Der er endvidere i dag(tirsdag d. 20. sep.) blevet lavet optagelser til TV-MidtVest, som sandsynligvis bringes i en af aftenens udsendelser.

Med venlig hilsen,
Hanne Stadsgaard Jensen
Biolog
Naturstyrelsen Thy
Dir. tlf: (+45) 72 54 39 67
Mobil: (+45) 22 22 16 72
hsj@nst.dk 
Miljøministeriet
Naturstyrelsen Thy
Søholtvej 6
DK-7700 Thisted
Tlf: (+45) 97 97 70 88
http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Thy/ 
Officielle mails bedes sendt til thy@nst.dk  
Uge 36 - 2011 Frilæggelse af rørudløb – Votborg-Tæbring Å:
Morsø Kommune har meddelt tilladelse til at frilægge det rørlagte udløb af Votborg-Tæbring Å til Limfjorden. I denne forbindelse etableres et nyt 26 m langt åbent vandløb, hvoraf de første 18 m bliver sikret ved stensætning. Tilladelsen er meddelt efter Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven. Kommunen har desuden truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Tilladelsen og afgørelsen efter VVM-reglerne kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet. En klage skal være skriftlig og sendes inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest fredag d. 7. oktober 2011. Klagen skal sendes til: Morsø Kommune, Natur og Miljø, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing M, e-mail: NaturogMiljo@morsoe.dk. Morsø Kommune sender klagen og sagens akter til Miljø- og Naturklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev.

Tilladelsen og screeningsafgørelsen offentliggøres i Morsø Folkeblad den 9.september 2011. Tilladelsen med tilhørende projektbeskrivelser, screeningsnotat og konsekvensvurdering kan ses herunder:
Tilladelse til omlægning af udløb
Screening af nyt udløb
Længdeprofil af nyt udløb
Konsekvensvurdering af nyt udløb i forhold til Natura 2000
Notat om nyt udløb
Rapport fra Orbicon
kræver Acrobat Reader installeret.  Hvis du ikke har det på computeren, så hent det her >>

Nærmere oplysninger kan fås ved Michael Dickenson tlf. 99707064

Kilde: http://morsoe.dk/Om kommunen/Hoering og godkendelser.aspx

Uge 29 - 2011 Projekt Rakkeby Dambrug starter snart:
Morsø Kommune og Rakkeby Dambrug er blevet enige om at etablere et omløbsstryg på matrikel 2b Ejstrup Gde, Hvidbjerg -tilhørende Aquapri Denmark A/S
Arbejdet forventes udført i perioden august 2011.
Morsø Lystfiskerforening skal udlægge gydegrus i stryget, med maskinel assistance fra kommunen. Til dette arbejde skal foreningen bruge min. 3 - 4 personer. Den endelig dato kendes endnu ikke, men vi håber på opbakning blandt medlemmerne til dette arbejde.
Den endelige dato vil blive slået op på hjemmesiden.

Tilmelding kan ske på tlf. 97 74 18 26 eller mlf@morslf.dk 

Læs mere om projektet i nedenstående dokumenter.

Mvh.
Formanden.
Rakkeby Dambrug - Projektbeskrivelse
Tilladelse til omløbsstryg
Rakkeby Dambrug - screening af omløbsstryg
Rakkeby Dambrug - Længdeprofil omløbsstryg
kræver Acrobat Reader installeret.  Hvis du ikke har det på computeren, så hent det her >>
Uge 10 - 2011 Referat af generalforsamlingen d. 24. februar:
Pkt. 1 Brian Rettig vælges til dirigent.
Pkt. 2 Formand Niels H. Larsen beretter om 2010. Klik på nedestående PDF- dokument for at læse beretningen:
kræver Acrobat Reader installeret.  Hvis du ikke har det på computeren, så hent det her >>
Pkt. 3 Kasserer Henrik S Poulsen beretter om MLF’s regnskab for året 2010(regnskabet uddelt til de fremmødte). Foreningens resultat for regnskabsåret 2010, der udviser et overskud på 1.790 kr., anses for tilfredsstillende. Resultatet er faldet lidt i forhold til året 2009, hvor der blev realiseret et overskud på 3.786 kr. Foreningen har i 2010 haft 52 betalende medlemmer, hvilket er en lille stigning i forhold til 2009. Egenkapitalens størrelse anses for passende, således, at foreningen kan imødegå ekstraordinære økonomiske forhold. Det er ikke foreningens formål at forøge egenkapitalen yderligere. (Hele regnskabet kan rekvireres af MLF-medlemmer ved henvendelse til formanden eller kassereren.)
Regnskabet er fundet i overensstemmelse med foreningens bogføring, ligesom de optagne beholdningers tilstedeværelse er blevet kontrolleret, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger – Aksel Nielsen, MLF’s revisor.
Pkt. 4 Alle de opstillede modtog genvalg.
Mark Jensen blev opfordret til at stille op. Mark godtog opfordringen. Herved opstod der kampvalg.
De opstillede blev hermed: Brian Rettig, Erik Mortensen, Eivind Christensen, Dirk Damsgaard, Mark Jensen.

Resultatet af valget blev som flg.:
Dirk: 11 stemmer
Eivind: 13 stemmer
Mark: 15 stemmer
Erik: 7 stemmer
Brian: 13 stemmer

Dirk, Eivind, Mark og Brian indtræder i bestyrelsen for en ny 2 årig periode.
Pkt. 5 Valg af suppleant: Vagn Riis genvælges.
Pkt. 6 Valg af revisor: Aksel Nielsen, Keld Vad genvælges.
Pkt. 7 Det vedtages at bestyrelsen tager kontakt til Thylands Lystfiskerforening med henblik på i fremtiden at få udsætningsfiskene fra Bromølle Å. Der opfordres til at man møder op til EL-fiskeriet november måned og hjælper Thylands Lystfiskerforening med dette meget spændende arbejde.
Dirk Damsgaard vælges til foreningens repræsentant i Grønt råd sammen med Niels H. Larsen.
Et foreslag om et mindre kontingent til pensionister nedstemmes.
Pkt. 8

Formanden oplyser om det nye projekt Havørred Limfjorden, som er blevet søsat her i 2011 som pendant til det velkendte Havørred FYN, som med stor succes for naturen, lystfiskere og ikke mindst økonomisk for det omgivende samfund på Fyn har været en stor succes igennem mange år.
Morsø lystfiskerforening har været med til et indledende møde og skal deltage i endnu et i Skive d. 4. marts, hvor Thisted, Morsø og Skive Kommuner, Turistforeninger, Danmarks Sportsfiskerforbund, FiskeriLag Nord, FiskeriLag Skive, Havørred Fyn Sekretariatet, Netværk Limfjorden og lokale sportsfiskerforeninger deltager. Der vil komme flere møder i fremtiden og på sigt er det målet, at alle kommuner og lokale lystfiskerforeninger samt andre relevante aktører omkring Limfjorden skal indgå i dette samarbejde om at få højnet og forbedret vandløbsrestaurering, yngeludsætning og turisme omkring Limfjorden.
Projektet har fået sin egne hjemmeside: http://www.havorredlimfjorden.dk

Niels H. Larsen vinder præmien for største havørred på 2,6 kg og 58cm fanget i Bromølle Å.

Fotokonkurrencen har haft ekstern dommer på. Vinderne blev:

1. præmie: Michael Larsen


2. præmie: Susanne Worm


3. præmie: Dion Mørup

MLF.

Uge 05 - 2011 Foreningsnyt januar 2011:
Det nye foreningsnyt er ude nu. Du kan læse det her>>
Mvh.
Bestyrelsen.
Uge 51 - 2010 Danish Open - Flytying 2011:
Der er indløbet en pressemeddelelse omkring friluftsevent OUTDOOR 2011 fra 11.-13. februar i Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC). Her vil der blive afholdt Danish Open i fluebinding med deltagere fra ind- og udland. Alle kan deltage !! Der konkurreres i tre kategorier af fluer: Moderne laksefluer til åen og elven, havørredfluer til åen og havørredfluer til kysten. Tilmelding kan ske via pressemeddelelsen i nedenstående PDF-dokument:
kræver Acrobat Reader installeret.  Hvis du ikke har det på computeren, så hent det her >>
Uge 50 - 2010 Ny videoklip-vejledning:
Der er blevet lavet en ny opdateret vejledning i at sende videoklip ind til morslf.dk . Vejledningen kan læses under rubrikken Fangstrapporter øverst på siden. Det nye er, at man nu kan uploade sit videoklip via en dansk ftp-uploadside: www,myupload.dk , hvilket gerne skulle gøre det nemmere for Jer at uploade jeres videoklip, efter at I har læst vejledningen.
Vejledningen, som fremover ligger under rubrikken: Fangstrapporter, kan også læses ved at klikke på PDF-Ikonet herunder:
kræver Acrobat Reader installeret.  Hvis du ikke har det på computeren, så hent det her >>
Uge 44 - 2010 El-fiskeri i Bromølle Å/ Stor Å:
Vi er blevet inviteret af Thylands Lystfiskerforening til at deltage i deres årlige el-fiskeri i Bromølle Å/ Stor Å i THY. Oplev og deltag i dette spændende arbejde med at give fiskene en hjælpende hånd til at sikre næste generation.
Dem der møder op, skal forvente at blive sat i arbejde. Husk derfor varmt tøj og gummistøvler. Tag evt. et par waders med i bagagerummet, hvis der skulle blive brug for det!
Tidspunkterne for el-fiskeriet bliver søndag d. 14. november og søndag d. 28. november. Mødestedet er broen ved Ballerumvej (Kåstrup Bro)  kl. 08.00.
 

Link til kort over mødestedet>>

Her er der beretninger og video fra sidste års elfiskeri i åen:

http://thylf.dk/forum/viewtopic.php?t=144

http://thylf.dk/forum/viewtopic.php?t=145

Her er der endnu et videoklip>> og et billede>>

MLF
Uge 44 - 2010 Udsætningsplan 2010, 2011 og fremover:
Iflg. udsætningsplanen for 2010, i 2011 og fremover (indtil en ny revision af udsætningsplanen for Morsø og Salling) skal Morsø Lystfiskerforening udsætte flg.:
 
Yngel Morsø:    
Station 19.33 2800 stk.
- 21.34 1000 stk.
- 21.35 1000 stk.
     
Yngel Salling:
Station 19.19 1100 stk.
- 19.21 2200 stk.
- 19.23 2200 stk.
- 19.29 1100 stk.
     
Total antal yngel:   11400 stk.
     
     
Halvårs Morsø:    
Station 21.36 500 stk.
- 23.07 400 stk.
     
Total antal halvårs:   900 stk.
     
     
1-års Salling:    
Station 23.06 900 stk.
     
     
Mundingsfisk Morsø:    
Station 19.34 1600 stk.
- 19.38 1900 stk.
- 21.37 1000 stk.
- 21.38 1000 stk.
- 21.39 1000 stk.
- 21.42 1200 stk,
     
Mundingsfisk Salling:    
Station 19.24 1100 stk.
- 19.25 1100 stk.
- 19.29 1100 stk.
- 23.06 1100 stk.
     
Total antal mundingsfisk:   12100 stk.

I kan læse mere om udsætningsplanerne og kigge på kort over vandløbene med stationerne på flg. link

http://gis.dfu.min.dk/website/udsfisk/viewer.htm

Her er direkte links ind til udsætningskortene for henholdsvis Morsø og Salling med stationsnumrene på de forskellige vandløb:

                                      Morsø >>                         Salling >>


Kortene
kræver Acrobat Reader installeret.  Hvis du ikke har det på computeren, så hent det her >>

Fiskene bliver leveret af Frøjk Fiskepark, Holstebro og skal udsættes af Morsø Lystfiskerforening. Vi håber på stor opbakning til dette arbejde blandt foreningens medlemmer.

MLF

Uge 35 - 2010 Gratis weekendophold ved Skjern Å:
Jesper Mortensen - Vinderen af weekendopholdet for 4 personer ved Skjern Å ved Ørreddage 2009 har sendt os dette tilbud:
Hej
Jeg ligger inde med det gavekort til Skjern Å Camping (til leje af hytte), jeg vandt ved sidste års Ørreddage. Jeg får det ikke brugt selv, så hvis du kender nogen, der kunne tænke sig gavekortet, så gives det væk.
Det skal dog bruges inden 15. September 2010.

Mvh. Jesper

Det er "først til mølle princippet" - Dvs. jeg ligger inde med Jespers e-mail-adresse, og den person, der først tikker ind i min mailboks med et ønske om at tage imod Jespers gratis weekendophold, får Jespers mailadresse oplyst, og kan aftale nærmere omkring hvordan gavekortet modtages.
Knæk og bræk til vinderen!
Mvh.
webmaster
webmaster@morslf.dk    
Uge 33 - 2010 Aktiviteter hos Gaver & grej:


AKTIVITETER

til efteråret

Er du interesseret i et FLUEKASTEKURSUS
afholder vi et i sep./okt. måned.
Dato er ikke fastsæt, men bliv skrevet op og vi kontakter dig, når vi kender datoen.

Vi har også en
FLADFISKETUR
til Lillebælt d. 10. okt.
Bliv skrevet op, og vi kontakter dig når vi nærmere os datoen for bindende tilmelding.
Mvh.


Uge 31 - 2010 Ørreddage + første klubaften:
Husk ørreddage i weekenden d. 25. og 26. september. Første klubaften er torsdag d. 2. september - vel mødt!
Foreningsnyt tilgår primo --> medio september.
Bestyrelsen
Uge 19 - 2010 Kortoversigt over klublokaler:
Til jer, der måtte have svært ved at finde frem til de nye klublokaler, er der indsat et kort (Google maps) på siden: Om MLF >>
MLF
Uge 18 - 2010 Sidste klubaften d. 13. maj:
Vi gør opmærksom på, at sidste klubaften inden sommerpausen er torsdag d. 13. maj. Husk vores hornfiskekonkurrence + Lystfiskeriets dag søndag d. 16. maj (se under: Arrangementer)
MLF
Uge 11 - 2010 Hjælp!:
Vi skal have malet det sidste i de nye lokaler på Præstbrovej på Søndag.  

Vi har brug for HJÆLP!!


Mød derfor op på søndag
(d. 21. marts)  fra. kl. 13.00  til ca. kl. 15 - 16, hvor vi regner med at være helt færdige.

På forhånd MANGE MANGE tak!

Bestyrelsen

Uge 11 - 2010 Nye klublokaler i Erslev:
Morsø Lystfiskerforening har fået nye klublokaler på Erslev Afklaringshjem Præstbrovej 28, 7950 Erslev. Parkering skal foregå på børnehavens parkeringsplads. Indgang til klublokalerne forefindes omme i gården ved døren længst til højre( se efter klubskiltet). Klublokalerne forefindes på første sal (op ad trappen og til højre).
Alle fremtidige konkurrencer (På nær Ørreddage) kommer derfor også til at have mødested og indvejning på den nye adresse.
Klubaftnerne foregår stadigvæk på torsdage fra. Kl. 19.00 – ca. 22.00.

For jer, der ikke har været inde på vores hjemmeside www.morslf.dk for nylig, kan vi oplyse, at vores Kystcup, der skulle have været afholdt d. 14. marts, er blevet flyttet til d. 4. april. Konkurrence betingelserne er de samme. Så må vi håbe, at isen er borte til den tid.
Knæk og bræk

Bestyrelsen

Ps. Vi flytter fra Enghavevej til Præstbrovej d. 25. marts fra. Kl. 18.30. Vi håber, at der dukker RIGTIG MANGE op og hjælper til.
Uge 06 - 2010 Laksefiskeri i Gaula:
Vi har fået tilsendt et tilbud på laksefiskeri i Gaula i år. I, der måtte være interesseret i dette, kan læse om tilbuddet i nedenstående emailkopi:
Laksefiskeri i Gaula 2010
(Klik på ikonet)

Knæk og bræk med laksefiskeriet til jer, der benytter jer af tilbuddet.

Dokumenterne kræver Acrobat Reader installeret.  Hent det her >>
MLF
Uge 02 - 2010 Kontingent 2010:
Betalingsfristen er 1. februar 2010. Der henstilles til, at betaling foretages rettidigt, da der skal ske indberetning til Danmarks Sportsfiskerforbund i februar måned. Såfremt indbetaling ikke er modtaget rettidigt, slettes medlemskabet. Herudover opfordres medlemmerne på det kraftigste til at betale medlemskontingentet via det udsendte girokort på posthuset eller netbank.
Kontingent er som vedtaget på sidste års generalforsamling kr. 450 for seniorer og kr. 250 for juniorer (u/18 år).
Såfremt der er spørgsmål til kontingent, adresseændring mv. bedes I kontakte kassereren - gerne pr. mail:
hspoulsen@privat.dk
Bestyrelsen. .
Uge 02 - 2010 OBS!  Bromølle Å:
Hvis nogen skulle have overset de nye udvidede fredningstider for Bromølle Å  under vigtige meddelelser i det nye foreningsnyt, gentager vi dem lige her:
Ændring af fredningstider for Bromølle Å i THY:

Fredningstiden er udvidet så den nu gælder for perioden:

1. nov. - 28./29. feb. (begge dage inkl.) Alt fiskeri er forbudt i perioden!!!!!!!!!!!!

Bestyrelsen.
Uge 02 - 2010 Fejl i foreningsnyt:
De fleste har nok studset over datoen for generalforsamlingen i år. Der skulle selvfølgelig have stået 2010 istedet for 2009.
Bestyrelsen.
Uge 02 - 2010 Nyt foreningsnyt:
Det nye foreningsnyt for foråret 2010 er blevet sendt ud pr. post til medlemmerne. Foreningsnyt for foråret 2010 kan også læses og downloades her>>
Bestyrelsen.
Uge 01 - 2010 Det bliver svært at være krybfisker:
Fremover bliver det sværere at være krybfisker her i landsdelen - Fiskeridirektoratet og kommunerne går ind i et nyt samarbejde mod ulovligt fiskeri i åer og søer. Læs hele artiklen her>>
Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest

Kommenter på artiklen? - Tryk her >>  ( kommentarer er afgivet! )