<< Tilbage

Aktuelt 2005

Uge 52 - 2005 "Grønlænder" - rapport fra Struer Kystfiskerforening.  
Jeg linker lige til en fiskerapport hos en anden lystfiskerforening ved Limfjorden. Det kunne jo være, at den gav inspiration til en "grønlænder" - tur her i julen, hvis ikke Kong Vinter og Moder Frost for alvor bider sig fast. Om ikke andet.....så for at få noget frisk luft og smide noget af jule - sulet. Hvis heldet skulle forekomme, så husk lige kameraet, så "Sølvtøjet" kan foreviges og en fangstrapport blive indsendt til os. Læs mere >> 
På vegne af MLF

WebmasterUge 51 - 2005


Sikringen af Cheminovas utætte giftdepot forringes.
Med opbakning fra Miljøstyrelsen har Ringkøbing Amt besluttet at slække på kravene til sikringen af Cheminovas utætte giftdepot ved høfde 42 på Harboøre Tange. Projektet er sendt i ny licitation, fordi entreprenørernes bud i en afholdt runde var dyrere end amtets afsatte 24 millioner kroner, oplyser formanden for amtets teknik- og miljøudvalg, Harry Jensen (V).

Amtet opgiver således at lave en udven­dig pladebeskyttelse på giftdepotet, ligesom en membran af ler, der som låg skulle beskytte mod nedsivende vand udefra, erstattes med en plastikdug. 

Ligeså gøres kystsikringen svagere end planlagt, så den ikke længere skal kunne klare så meget som en såkaldt 100-års storm.Læs mere >>
Kilde: http://tv2.dk/Uge 49/50 - 2005Julesild i Skive havn.
Silden er ankommet til Skive havn ! I hvert fald hvis man skal tro et indlæg i dag søndag på fisketips.dk. Indlægget lyder som følgende: 

Sildene er i Skive.. 
Indlæg af: funfisher d. 11-12-2005 18:12:08 

Sildene er i Skive nu, ja det har de nu altid været. Men jeg taler om fisken sild, som der er masser af netop nu, i pæne størrelser. Jeg var nede ved havnen og kigge idag, sammen med sønnike, som desværre ikke gad at fiske med hans far. Men jeg så hvordan de stod og rev den ene op efter den anden. Der blev fortalt om en sæl der også kiggede ind i havnen og enkelte ørreder, som nogle fiskere havde mistede, disse var godt nok farvede fisk, men alligevel.
Læs mere >>
Kilde: http://www.fisketips.dk/

Så fat sildeforfanget og en stage - så er der måske friske Julesild til julefrokostbordet !! Skal i hvert fald selv lige forbi havnen på vej hjem fra arbejde for at se, om de virkelig er der.
Vi ses måske dernede.

Knæk og bræk

Webmaster

Opfølgning: 
Der var sild !!
Som billederne viser, var der sild, da jeg i dag mandag (uge 50) slog et smut forbi havnen på vej hjem fra arbejde. Jeg havde desværre ikke fået stangen med i denne omgang. Der stod vel en ca. 20 mænd på havnen. Aktiviteten var på det jævne. Der blev landet en enkelt sild i ny og næ, så det var ikke de store fangster. Til gengæld var alle sildene pæne i størrelsen. Den største jeg så blev målt til godt 31 cm. Den ene sæl, som blev omtalt i indlægget på fisketips.dk, var blevet til 2 - 1 inde i bassinet og 1 lige uden for havnen. Jeg snakkede med et par stykker dernede. De sagde, at fiskeriet havde været betydeligt bedre om lørdagen. Her havde der ofte været 2 til 3 sild med inde af gangen ! De fleste mente dog, at dette kunne nå at ske igen i dag, i morgen eller i den kommende tid. Nu må jeg vist hellere se at huske stangen næste gang !  

Knæk og bræk

Webmaster

Billedserie:

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

Uge 49 - 2005 Skaldyrseventyr i Limfjorden forsinkes
Interessen for at opdrætte muslinger og østers i Limfjorden er stærkt stigende, men udviklingen af et nyt lovende erhverv forsinkes af langsom sagsbehandling hos myndighederne.

Sådan lyder kritikken nu fra utålmodige skaldyrsavlere ved Limfjorden.

34 ansøgninger om nye muslinge- og østersopdræt i Limfjorden ligger i øjeblikket hos Fiskeridirektoratet. Mange af ansøgningerne har ligget hos myndighederne siden sidste sommer, og det har skabt voldsom utilfredshed blandt opdrætterne i Dansk Skaldyrsforening.

I Fiskeridirektoratet forklarer Lotte Søndergaard Møller, at sagsbehandlingen er forsinket, fordi direktoratet skal vente på svar fra alle relevante myndigheder, før man kan give tilladelse til nye skaldyrsopdræt i Limfjorden.

Men den forklaring er ikke god nok for muslingeopdrætter Jens Anton Christensen fra Glyngøre.

- De offentlige myndigheder må se at få fingeren ud - det her har taget uforholdsmæssigt lang tid og forsinker opbygningen at helt nyt erhverv i Limfjorden, siger han. Læs mere >>
Kilde: www.dr.dk/Regioner/Vest/Forside.htm
Uge 48 - 2005 ”Grønlænderes” vintervandring til ferskvand skyldes påvirkning af vand-saltbalancen.
Vintervandring fra havet til ferske vandløb hos såkaldte grønlændere (umodne havørreder) har ind til nu været et uudforsket fænomen. Men en ny undersøgelse fra Danmarks Fiskeriundersøgelser sandsynliggør, at ”grønlændernes” vandring skyldes en kombination af lav havtemperatur og højt saltindhold, der påvirker fiskenes vand-saltbalance negativt, og tvinger dem væk fra havet.
Vinteropgang af såkaldte ”grønlændere” (havørreder, der endnu ikke er kønsmodne) fra havet til vandløb og åer, er et velkendt fænomen i Danmark. Men modsat de gydemodne ørreder, der vandrer op for at gyde deres æg i de vandløb, hvor de selv kom til verdenen, har forskerne aldrig undersøgt årsagen til ”grønlændernes” vandring. 
Det har biologerne Anders Koed og Dennis Søndergård Thomsen fra Danmarks Fiskeriundersøgelser nu rodet bod på med en stor undersøgelse af ”grønlændernes” vandring og adfærd under vandringen. 

Dårlig vand-saltbalance
De to forskere har gennem både laboratorieundersøgelser og feltstudier fundet ud af, at ”grønlænderne” har nedsat evne til at regulere deres vand-saltbalance, hvis vandet er meget koldt og saltindholdet højt. En dårlig saltbalance kan nedsætte organfunktioner og modstanden over for sygdomme samt reducere væksten. Det kan øge risikoen for at blive ædt af fugle eller andre fisk.
Når koldt vand og højt saltindhold indtræffer på samme tid, søger ”grønlænderne” altså op i ferske vandløb og åer for at fastholde en fornuftig saltbalance og for på den måde at beskytte sig selv.
Undersøgelsen viser også, at ”grønlænderne” begynder deres vandring tilbage til havet, når temperaturen i åen overstiger ca. 6 °C. 

Hellere sulten end død
En analyse af maveindholdet hos indfangede ”grønlændere” tyder på, at fødemulighederne mens de opholder sig i vandløbene er begrænsede. Det skyldes formentlig, at der generelt er mindre føde i vandløbene end i havet. Til gengæld risikerer fiskene altså ikke at dø på grund af havets ekstreme temperatur- og saltforhold om vinteren. 
Resultaterne af DFU’s store ”grønlænder”-undersøgelse er vigtige set i et forvaltningsmæssigt lys. Der foregår nemlig et stort lystfiskeri af ”grønlændere” om foråret, mens de er i åerne. Og da ”grønlændere” som nævnt er havørreder, der ikke er kønsmodne endnu, kan et stort fiskeri være med til at reducere bestandene kraftigt. 

Fakta: Begrebet ”grønlænder” stammer tilbage fra 1920’erne, hvor en fiskegrossist begyndte at kalde ikke-kønsmodne havørreder for ”grønlænder laks”, fordi de havde samme størrelse som et parti saltede laks fra Grønland, som grossisten netop havde importeret. Navnet har siden hængt ved. Læs mere >>
Kilde: http://www.dfu.min.dk/
Uge 48 - 2005 Penge til MLF fra Morsø Sparekasses konkurrence.
Lørdag d. 26. november deltog MLF blandt 45 andre foreninger på øen i Morsø Sparekasses konkurrence til gavn for "breddeidrætten" på Mors, hvor de havde fordelt værdikuponer (5 stk. á 10 kr.) ud blandt alle øens husstande. Herefter var det op til befolkningen at bestemme, hvem der skulle have gavn af pengene (500.000 kr.), ved at aflevere dem til den eller de foreninger de ønskede at støtte på Kirketorvet Lørdag d. 26. november.
MLF samlede beskedne 236 kuponer ind = 2360 kr. Men ikke alle kuponer blev indleveret af befolkningen. Derfor skulle værdien af disse ( ca. 271.000 kr.) fordeles via en fordelingsnøgle, som var blevet bestemt på forhånd af Morsø Sparekasse. Dette resulterede i, at der i alt blev 6560 kr. til foreningen.
Hvad pengene skal bruges til - bliver diskuteret og besluttet på generalforsamlingen  ca. februar 2006 - Så mød op og få indflydelse på tingene dér ! ! ! (Det nøjagtige tidspunkt bliver slået op her på hjemmesiden - samt sendt ud via foreningsnyt til nytår).

På vegne af MLF

Webmaster
Uge 47 - 2005 Limgrim togtrapport  Limfjorden d. 21. – 23. november 2005.
Vejrforhold:
Togtet blev gennemført i fint vejr med svag vind og nogen sol ind i mellem. Tirsdag lagde vinden sig helt og der var nogen dis. På billedet ses Aggersundbroen, da vi nærmede os fra øst efter prøvetagning ved Nibe.
Iltforhold:
Der blev målt gode iltforhold på alle stationer.
Sigtdybde:
I den indre del af fjorden var sigten utrolig god og i Skive Fjord og Lovns Bredning var der sigt til bunden (5,1 og 5,8 meter). I den vestlige del af fjorden var vandet mere uklart med en sigtdybde på 2,5 til 3 meter.
Temperatur:
Vandtemperaturen var generelt faldet til ca. 7 ºC. I Skive Fjord var temperaturen i overflade nede på kun 5 ºC, og der var en stigende gradient mod bunden hvor temperaturen var 8 ºC. Læs mere >>

Kilde: http://www.limfjord.dk/ 
Uge 46 - 2005 Download gratis en bog/folder omkring vandløbets planter ! :
Århus Amt stiller gratis denne efterspurgte bog/folder omkring vandløbets planter til rådighed for alle interesserede. Bogen er først og fremmest tiltænkt åmændene og de folk fra vandløbsmyndighederne, der har deres gang sammen med åmændene, men andre der er interesserede i vandløbets planter, vil forhåbentlig også kunne have glæde af bogen - herunder også de folk i lystfiskerforeningerne, som tager del i fiske- og vandløbsplejen, samt formidlingen af videnen på området til juniorerne i foreningerne.  
I bogen er der beskrevet nogle af de mest almindelige vandløbsplanter og fortalt om deres betydning for vandløbsmiljøet. 
Mange åmænd har et godt indblik i livet ved vandløbene, men da åmændene og biologerne kalder tingene forskelligt, kan det volde problemer at forstå hinanden - "koskarn" og "flæg" er f.eks. andre ord for trådalger og båndblade. 
Den lille flora skulle gerne kunne hjælpe med til, at vi får fælles ord for tingene. 
Bogen kan hentes her. (5,78 mb)
OBS ! (Kræver Acrobat reader - programmet kan downloades her
)

Læs mere >>

Kilde: http://www.aaa.dk/
Uge 46 - 2005 Husk det nu !- Kun blanke ørreder må nu hjemtages!
Fra og med d. 16. november er alle farvede ørreder på kysten fredet ! ! !
En lovlig hjemtaget havørred er blank. Alt andet skal genudsættes, helst uden at komme på land. 
De fleste blanke fisk i den kommende tid er ikke kønsmodne fisk på max. omkring de 50 cm. - de såkaldte "Grønlændere". Fanger man en velproportioneret blank ørred i superkondition, som er større, kaldes de for "Overspringere", fordi de har undladt at gå op i åen, for at gyde.
Specielt sidst i fredningsperioden og resten af vinteren er det vigtigt, at de store ørreder over 50 cm er velproportionerede og har godt med sul på bugen, da mange nedfaldsfisk (fisk der har været oppe at gyde) allerede er begyndt at blive blanke, imens de stadigvæk har den magre facon - der gør, at nogle lystfiskere kalder dem for nedløbsrør.
Er du i tvivl, så lad tvivlen komme fisken til gode.
Fredningen gælder til og med 15. januar. Se her >>

God vinter, knæk og bræk...

På vegne af MLF

Webmaster
Uge 45 - 2005 "Foreningspulje" på 200.000 kr til vandløbsrestaurering.
I 2005 er der af fiskepleje-midlerne igen afsat en "foreningspulje" på 200.000 kr., specielt til mindre restaureringsprojekter, der kan gennemføres som foreningsaktivitet. 
Midlerne kan anvendes til materialeindkøb, som finansieres 100 %. Derimod kan der ikke opnås støtte til projektering, maskintid og arbejdsløn. 
Foreninger, som varetager fiskeplejen i vandløb, kan ansøge om støtte til materialer i forbindelse med projekter, der kan fremme en naturlig ørredbestand. Det er typisk projekter som; udlægning af gydegrus og sanering af mindre spærringer, som vil kunne komme i betragtning. 
En anden forudsætning for at kunne komme i betragtning er, at vandløbsmyndigheden (amt, kommune) skriftligt har tilkendegivet, at projektet kan gennemføres. 
Der kan opnås støtte med op til 10.000 kr. pr. projekt. Beløbet må kun dække omkostninger i forbindelse med indkøb af materialer. 
Der er ingen indsendelsesfrist og ansøgningerne vil blive behandlet i den rækkefølge de modtages. Derudover kan en forening kun kan have et projekt kørende af gangen, for at give mulighed for at midlerne fordeles så bredt geografisk som muligt. Når et projekt er gennemført og afregnet kan der søges igen. 

Retningslinier for betaling af materialer:
Leverandøren skal udfærdige en regning som udstedes til Danmarks Fiskeriundersøgelser, men fremsendes til foreningen. Foreningens kontaktperson udfylder ”Regnskabsskema for vandløbsrestaurering” og påtegner leverandørens regning. Her kan du downloade regnskabsskemaet for vandløbsrestaurering. (Kræver Acrobat reader - programmet kan downloades her
)

Begge dele fremsendes til Danmarks Fiskeriundersøgelser, der vil sørge for betalingen direkte til leverandøren. Fremsendte, men mangelfuldt udfyldte regninger og regnskabsskema vil blive tilbagesendt.
Alle beløb på tilsagnsskrivelsen er inkl. leverandørens transport, men excl. moms.
Projektet skal være gennemført og regningen for de indkøbte materialer fremsendt senest i det følgende kalenderår, ellers bortfalder bevillingen.
Det er foreningernes ansvar at få videresendt leverandørens regninger senest 8 dage efter modtagelsen.
Ansøgning, regnskabsskema og regning fra leverandøren af grus fremsendes i attesteret stand af foreningens kontaktperson, der har forestået restaureringsprojektet, til:

Danmarks Fiskeriundersøgelser
Afdelingen for Ferskvandsfiskeri (FFI), 
Att.: Peter Geertz-Hansen
Vejlsøvej 39
8600 Silkeborg    Læs mere >>

Kilde: http://www.fiskepleje.dk/
Uge 43 - 2005 Muslingeskrab i Limfjorden begrænses.
Her er der en tiltrængt nyhed til Limfjorden, selvom artiklen godt nok har optrådt et par dage på Sportsfiskerens hjemmeside. Her kan man bl.a. læse, at kvoterne for muslingefiskerne er skåret ned, og at Limfjordskompagniets Direktør Knud Skovager erkender problemet og indrømmer, at der er langt færre muslinger på bankerne end tidligere. Smut ind på DSF's hjemmeside og læs hele artiklen. Læs mere >>
Kilde: http://www.sportsfiskeren.dk/
Uge 43 - 2005
Kystcup - Jægeren & Lystfiskeren. 
Søndag d. 30 oktober afholder vi traditionen tro vores populære fiskekonkurrence i Limfjorden. Konkurrencen starter kl. 06.00 og slutter igen kl. 14.00. Herefter er der indvejning foran butikken og kl. 14.30 kårer vi vinderen af konkurrencen. I år har vi fordoblet præmiesummen så den er lige omkring kr. 8000,- og håber derfor at ekstra mange vil tilmelde sig så der bliver kamp til stregen.
Prisen for at deltage er kr. 50,- for voksne og kr. 25,- for børn under 18 år. Hvis man melder sig til inden 15 oktober får man en Guideline eller en Scierra cap med til en værdi af kr. 200,-

Ønsker man at vide mere om konkurrencen kan man få et program tilsendt, her vil man også kunne se præmieoversigten. Læs mere >>
Kilde: http://www.jaegeren-og-lystfiskeren.dk/index.htm

Uge 43 - 2005 Gratis fiskeri med Skov og Naturstyrelsen.
Skov- og Naturstyrelsen stiller en række fiskevande til rådighed for alle lystfiskere som frit fiskeri. Du kan finde de enkelte steder på Friluftskortet. Læs mere >>
Kilde: http://www.skovognatur.dk/
Uge 42 - 2005 Haj på halvandet ton åd hel sæl.
Fiskeren Warwick Harris troede først, at det var en drægtig haj, han havde fået i nettet.
En stor hvid haj på halvandet ton, og den var så stor, at han ikke kunne få den om bord i sin båd, men måtte slæbe den ind til havnen i Raglan i New Zealand. Den 4,6 meter lange haj blev afleveret til forskere, der sprættede den op.
Det viste sig imidlertid, at der ikke lå et foster i bugen på hajen, men derimod en intakt sæl med pels og det hele og med en vægt på 90 kilo.
Læs mere >>
Kilde:http://www.tv2.dk/
Uge 42 - 2005 Hanstholm Camping lægger hytter til det vildeste fiskeri på Det gule Rev.
Faktisk er det lystfiskernes foretrukne overnatnings-sted med over 5000
årlige lystfisker-overnatninger.
Og det er der en grund til. Det handler ikke bare om at bo billigt, de fysiske rammer skal også være i orden.

På Hanstholm Camping finder du Danmarks bedste fileterings-hus med 16 tilhørende kummefrysere (med stor indfrysnings-kapacitet) til udlån.

I butikken finder du alt til madpakken, friskbagt brød og et større udvalg af det helt rigtige fiskegrej til fornuftige priser.

Vi har speciel-indrettede hytter til lystfiskere, og prisen for en overnatning v. 6 personer i samme hytte er under 60 kroner pr. person.

Det er ved at være på tide at booke hytter til det kommende forårs havfiskeri.

Kig ind på vores hjemmeside http://www.hanstholm-camping.dk/, under lystfiskere og læs mere.

Her finder du også direkte links til flere af kutterne, der sejler på Det Gule Rev samt til DMI´s havudsigt.

Venlig hilsen

Dorthe & Bent

Hanstholm Camping

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

Uge 41 - 2005 Støt kampen mod de ulovlige net - din underskrift tæller. 

Danmarks Sportsfiskerforbund udvider nu sin indsats mod de ulovlige fiskeredskaber med en henvendelse direkte til politikerne.

Skriv under og hjælp os med at få myndighederne i tale. Her er brevet til Ministeren:
 


Til Fødevareministeren og Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Jeg støtter Danmarks Sportsfiskerforbunds krav om, at der skal ske en ganske betydelig styrkelse af kontrollen med det rekreative fiskeri, og at der skal ske en ganske betydelig skærpelse af straffene for ulovligt fiskeri.

I et retssamfund som det danske er det simpelthen uholdbart, at man stort set risikofrit kan drive et ulovligt fiskeri, der ødelægger store naturmæssige og økonomiske værdier.

Det ulovlige fiskeri med garn og ruser langs de danske kyster og i de danske fjorde - herunder i fredningsbælterne ved vandløbenes udmundinger - har et meget omfattende og helt uacceptabelt omfang.

Det ulovlige fiskeri er fuldstændig ødelæggende for det store natur- og fiskeplejearbejde, der udføres i de danske vandløb med henblik på at genetablere selvreproducerende ørred- og laksebestande. 

Det er en indsats, som danske lystfiskere i høj grad bidrager til med ca. 25 millioner kr. om året samt tusindvis af frivillige arbejdstimer. Dertil kommer de store samfundsmæssige investeringer i forbedret vandkvalitet og naturgenopretning i de danske vandløb.

Det omfattende ulovlige fiskeri har klar sammenhæng med, at kontrollen med det rekreative fiskeri er helt utilstrækkelig på grund af, at Fiskeriinspektoraterne ikke har de nødvendige ressourcer. Risikoen for at blive taget i ulovligt fiskeri er dermed meget begrænset.

Endvidere er sanktionerne for ulovligt fiskeri alt for ringe. Konfiskering af redskaber og en bøde på et par tusinde kroner har ikke nogen afskrækkende virkning i forhold til store fangster af ørreder og laks, der repræsenterer en langt større værdi. Skriv under her >>

Kilde:http://www.underskrift.ulovlige.net/
Uge 41 - 2005 Kystfluekursus - Djursland. 

Start: 28/10 - 2005 
Slut:   30/10 - 2005 

Sted Djursland 

Arrangør Danmarks Sportsfiskerforbund 

Tætpakket kursus om kystfluefiskeri. 

Kurset gennemgår grej, teknik, biologi og fiskestrategi ved kysten.
Kasteteknikken optimeres, og du binder et par effektive kystfluer. Instruktion og praktisk fiskeri på Djurslands smukke kystpladser. 

Instruktører er Jakob Madsen, Søren Rygaard Lenschow og Flemming Sørensen.

Pris: Medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund - 400 kr. Ikke medlemmer - 650 kr. 

Mulighed for overnatning på vandrehjem. Forplejning er ikke inkluderet i prisen. 
Yderligere information om kurset kan fås ved henvendelse til Danmarks Sportsfiskerforbunds sekretariat, Woersaaesgade1, 7100 Vejle, tlf. 75 82 06 99 - lokal 17.

Danmarks Sportsfiskerforbund har en stab af dygtige instruktører, som foruden at afholde kurser også medvirker på messer, Fly-Tour og Fiskeskolen. 

Instruktørerne kan desuden rekvireres af Danmarks Sportsfiskerforbunds foreninger til undervisning og instruktion. Omkostningerne er kun betaling af transport. 
Find instruktørerne på:  klik her >>

Læs mere >>

Kilde: http://www.sportsfiskeren.dk/
Uge 40 - 2005 Grødedag i solskin og højt humør.
I forbindelse med restaurering af Votborg å-systemet har foreningen lavet aftale med en af lodsejerne om vedligeholdelse af en mindre strækning af vandløbssystemet. Det er en strækning på ca. 700 mtr., hvor det mest er kantvegetationen, som skal fjernes. Søndag den 2. oktober samledes en gruppe fra MLF sig ved vandløbet for at rense op og slå kantvegetationen. Det var hårdt arbejde, som kostede sved, et par øl eller sodavand og i kampens hede en hø-le. Der var en kraftig vegetation på strækningen, der sommetider gjorde det vanskeligt at se, hvor vandløbet gik og dermed også vegetationen anstrengende at slå. Bagefter blev der placeret adskillige marksten i vandløbet. På trods af al besværet var humøret højt blandt deltagerne. Efter endt arbejde sluttede vi af med medbragt kaffe og hjemmebagt kage, alt imens vi nød det rislende vandløb, som nu var blevet synligt i landskabet. En dejlig eftermiddag i solskinsvejr.

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

På vegne af MLF

Webmaster
Uge 39 - 2005 Limgrim togtrapport 26. - 28. sep. 2005: Fortsat iltsvind. 
Vejrforhold:
Mandag blev sidste dag med sol og stille vejr. Tirsdag passerede en koldfront og medførte et markant vejrskifte med byger samt hård vind fra syd.
Iltforhold:
Den kraftige indstrømning i sidste uge medførte, at salt bundvand havde bredt sig ind i flere bredninger og givet lagdeling. Der blev derfor målt iltsvind i Thisted Bredning, Lovns Bredning, Skive Fjord og Hjarbæk Fjord.
Iltkort -  klik her >>
Sigtdybde:
Sigtdybden var meget ensartet i hele fjorden og lå typisk mellem 3,5 og 4 meter
Temperatur:
Vandtemperaturen lå uændret omkring 15 ºC Læs mere >>

Kilde: http://www.limfjord.dk/ 
Uge 39 - 2005 Limgrim togtrapport 19. - 20. sep. 2005: Muslingefiskeriet startet igen. 
Togtet:
Muslingefiskerne har nu genoptaget fiskeriet efter blåmuslinger. I den østlige del af Thisted Bredning er der tilsyneladende en god bestand af muslinger, idet der tirsdag blev der observeret ca. 30 både i området.
Vejrforhold:
Under togtet var det flot september-vejr med en del sol og jævn til frisk vind fra sydvest.
Iltforhold:
Sidste uges kraftige blæst og indstrømning fra vest havde opblandet vandmasserne i hele fjorden, og der blev målt gode iltforhold på alle stationer.
Sigtdybde:
I Skive Fjord og Lovns Bredning var sigtdybden steget markant til mellem 3 og 4 meter.
I Løgstør Bredning var sigten omkring 3 meter, mens der i Thisted Bredning blev målt helt op til 8,5 meters sigt.
Temperatur:
Vandtemperaturen var faldet til ca. 15 ºC. Læs mere >>

Kilde: http://www.limfjord.dk/ 
Uge 38 - 2005 Limgrim togtrapport 12. - 14. sep. 2005: Kuligvejr gav kraftig vandstandsstigning. 
Vejrforhold:
Togtet startede i ganske pænt vejr med nogen sol og kun let til jævn vind. Onsdag skiftede vejrtypen fuldstændig, idet resterne af den tropiske storm Maria passerede landet. Det var et kraftigt lavtryk, som medførte kuling fra vest med byger og kraftige vindstød, samt en kraftig indstrømning var vest og vandstanden var torsdag 60-70 cm. over normal.
Iltforhold:
Mandag blev der fortsat målt iltsvind i et mindre område fra Lovns Bredning og op til Hvalpsund samt i Hjarbæk Fjord. Den kraftige blæst samt den stigende vandstand har dog sikkert forbedret iltforholdene i løbet af ugen.
Iltkort -  klik her >>
Sigtdybde:
I næsten hele fjorden lå sigtdybden mellem 2 og 3 meter – eneste undtagelse var Thisted Bredning, hvor der blev målt helt op til 6 meters sigtdybde.
Temperatur:
Vandtemperaturen lå i hele fjorden mellem 16 og 17 ºC.
Læs mere >>
Kilde: http://www.limfjord.dk/ 
Uge 38 - 2005 Tjenesten der forsvandt:
Tjenesten Dagens Vejr forsvandt fra forsiden her den anden dag. Tjenesten var lagt ud til fri/ gratis afbenyttelse af Jubii.dk, men pga. manglende tilslutning til brugen af den, blev tjenesten lukket(Iflg. mail fra Jubii's Chefredaktør Rune Schiermer). I stedet for må vi "nøjes" med at gøre brug af links-"knapper". Jubii's Dagens Vejr var den eneste gratis danske vejrtjeneste til at integrere på hjemmesider med ( Hos DMI, Vejr2 og andre koster en sådan tjeneste "kassen".). Vi har fundet en online vejrstation beliggende i Sydthy - nærmere bestemt i Visby tæt på Limfjorden. Der er placeret en stor link-"knap" på forsiden til denne side, men det kan godt være, at det vil tage en del tid at hente frem med et analogt modem. Selve siden er ret godt lavet. Man kan se vejret meget detaljeret lige nu. Det er især den aktuelle vindretning, gennemsnitlige vindhastighed  og vindstødene, som kunne være rart at få et "her og nu billede" af inden man skal til kysten. Den giver alt andet lige et meget nøjagtigt billedet af vejret lige nu på Syd Mors, men er sikkert også rimeligt retningsgivende for resten af øen. Neden under knappen til Visby vejrstation er der blevet sat en "knap", hvor man kan få en frisk vejrprognose på vejret på Mors. Linket går ind til DMI's prognose for Nykøbing Mors. Herefter følger 2 "knapper" med henholdsvis den aktuelle vindretning og vandstanden i Limfjorden. Nederst er der sat en "knap", som viser temperaturen i Thisted Lufthavn, som den var på det tidspunkt, der står øverst i rammen. Herudover beskriver den også skydækket. Man kan få en mere detaljeret vejrsituation beskrevet ved at klikke på knappen, hvorefter man vil blive ført ind på vejrtjenestens hjemmeside. Tjenesten er udenlandsk og derfor på engelsk, men er til gengæld gratis. 

På vegne af MLF

webmaster
webmaster@morslf.dk
Uge 37 - 2005 Limgrim togtrapport 5. - 8. sep. 2005:
Vejrforhold:
Hele ugen bød på flot sensommervejr med solskin og ret stille vejr.
Iltforhold:
Fra midten af Skive Fjord og nordpå til Risgårde Bredning var der fortsat iltsvind. I Lovns Bredning var der ligeledes iltsvind, og på en af stationerne var ilten helt brugt op.
I Thisted bredning blev der også målt iltsvind i et mindre område.
Iltkort -  klik her >>
Sigtdybde:
I størstedelen af fjorden var sigtdybden mellem 2 og 3 meter, men i Thisted Bredning blev der målt op til 5 meters sigt.
Temperatur:
Vandtemperaturen var mellem 17 og 18 ºC.Læs mere >>

Kilde: http://www.limfjord.dk/ 
Uge 37 - 2005 Siden har ikke været opdateret pga. lynnedslag:
MLF's hjemmside har de sidste 2 ugers tid båret præg af at have været inaktiv. Dette skyldtes at der hos undertegnede har været lynnedslag + en ufattelig langsommelighed hos vores internetudbyder med at få fremsendt et nyt modem, da denne også blev svedet af. Dette har selvfølgelig været uheldigt - især nu, hvor hjemmesiden er i en opstartsfase. 
Inden længe skulle de sidste tomme sider på hjemmesiden gerne være udfyldt med information. Disse vil løbende blive udvidet indtil vi finder dem fyldestgørende for beskrivelsen af foreningen. Dog er der sider, som hele tiden kræver jeres bidrag. Her tænkes der specielt på siderne >>Fangstrapporter<< og >>På Fisketur<<, men der er også mulighed for at bidrage med ting til >>Aktuelt<<, >>Arrangementer<< og >>Fluer<<. Så få fangsten foreviget og fiskeoplevelsen nedskrevet og mail dem og andre bidrag til webmaster@morslf.dk  
På vegne af MLF

webmaster
Uge 35 - 2005 Fantastisk havørred fra Karup å:
Carsten Kofod har været i Karup å og fiske, og det blev belønnet. Carsten fik en fantastisk stor og flot havørred. Hans beretning lyder som følgende:
Jeg vil gerne vise min fine fangst fra Karup Å - Havørred på 10,4 kg, den måler 101 cm og er fanget den 25-08-05 kl. 19.30. 
Det tog mig 45 minutter inden jeg fik landet fisken - sikke en oplevelse! 
Hilsen Carsten Kofod.Læs mere >>

Kilde: www.fiskemagasinet.dk
Uge 35 - 2005 Togtrapport 24. - 25. august 2005: Iltsvind i 15% af fjorden :
Togtet: 
I den sydlige ende af Skive Fjord blev der i denne uge observeret en del søsalat, som ses på billederne igennem linksene nedenfor. Søsalat forekommer typisk i de lavvandede dele af fjorden, og når den skyller i land og går i forrådnelse, giver det en markant lugt.
I de sidste par uger er der endvidere fundet meget store forekomster af en ribbegople i Skive Fjord - en såkaldt stikkelsbærgople, som er 2-4 cm. stor. Der er fundet flere hundrede individer pr. m3. Se billeder 1>>      2>>    3>>
Vejrforhold: 
Først på ugen var det ret blæsende fra syd, men torsdag morgen lagde vinden sig helt. Til gengæld regnede det stort set hele dagen.
Iltforhold:
Den seneste uge har et bundlag med højt saltindhold bredt sig fra Livø og sydpå til hele den indre del af fjorden. Det har medført en markant lagdeling og faldende iltindhold i bundlaget. Også i dele af Løgstør og Thisted Bredning var iltindholdet faldet til under 4 mg/l. Der blev ikke målt i Hjarbæk Fjord i denne uge.
Iltkort -  klik her >>

Sigtdybde:
I den indre del af fjorden var sigtdybden mellem 2 og 3 meter, og i Løgstør og Thisted Bredning var sigten mellem 3 og 4 meter.
Temperatur:
Vandtemperaturen var igen steget til mellem 17 og 18 ºC.
Læs mere >>
Kilde: http://www.limfjord.dk/ 
Uge 34 - 2005 Togtrapport 16. - 18. august 2005: køligt og blæsende:
Togtet:

Stormen den 8. januar blotlagde dele af Aggersundbroens fundamentet. Ved passage af broen tirsdag morgen sås fartøj i gang med udbedring af skaderne. Den 8. januar var vandstrømmen mod Kattegat 3-4 gange højere end normalt, nemlig ca. 2000 m³/s mod normalt 5-800 m³/s. 
Vejrforhold:

Først på ugen var det fortsat ret blæsende fra vestlige retninger, men tørt og med en del sol.
Iltforhold:
Den seneste tids blæst havde forbedret iltforholdene i næsten hele fjorden. Der blev kun målt iltsvind i to områder nord og syd for Hvalpsund.
Iltkort -  klik her >>
Sigtdybde:
I den indre del af fjorden lå sigtdybden omkring 2 meter, mens der i den øvrige del af fjorden var en sigtdybde omkring 3 meter. Den største sigtdybde blev målt til 5,5 meter i Thisted Bredning.
Temperatur:
I Nissum Bredning var vandtemperaturen kun knap 16 ºC, mens temperaturen i den øvrige del af fjorden var mellem 16 og 17 ºC. Læs mere >> 
Kilde: http://www.limfjord.dk/ 
Uge 32 - 2005 Forsalget til Gudenåskonkurrencen 2005 er begyndt. :
Den årlige Gudenåkonkurrence afvikles lørdag den 17. september, og forsalget er nu i gang. Deltagerbeviserne koster som hidtil 100,- kr for seniorer (fyldt 18 år) og 40 kr. for juniorer. Og som sidste år kan det lade sig gøre at få et godt tilbud med i købet, idet Grejbiksen og Scierra vedlægger en fleecetrøje til billetten for en merpris på 200,- kr. Trøjen betales sammen med deltagerbeviset, og udleveres under indvejningen.
Deltagerbeviserne sælges i forsalg her:

Grejbiksen i Trige og Silkeborg
Langå Camping
Bamsebo Camping v. Ulstrup
Q8 i Bjerringbro
Randers Jagt & Fiskeri

På selve dagen sælges deltagerbeviser i tidsrummet kl. 5.00 - 7.00 ved Sønderbro i Bjerringbro samt ved Amtmand Hoppes Bro i Langå.
Der kan fiskes i perioden kl. 5.00 - 16.00, og fra kl. 13.00 - 16.30 er der indvejning på Sportspladsen ved Gudenåvej i Bjerringbro. På pladsen vil der desuden være forskellige aktiviteter, bl.a. kastedemonstration.
Som altid er der gode præmier på højkant - den samlede præmiesum er over 40.000 kr.
Som altid er Gudenåens Ørredfond arrangør, og overskuddet går ubeskåret til fondens arbejde med ørredbestandene i tilløbene til Randers Fjord - selvfølgelig ikke mindst Gudenåen.
Fiskeriet foregår på de stykker af Gudenåen og Lilleåen, som foreningerne i Bjerringbro, Langå, Randers, Hadsten og Støvring-Mellerup råder over. Ialt mere end 50 km af landets bedste havørred- og laksefiskeri. Læs mere >>
Kilde: www.lilleaaen.dk
Uge 32 - 2005 Togtrapport 8. - 10. august 2005: Iltsvind hvor vestenvinden ikke får fat. :
Togtet:
Tirsdag blev der indsamlet snegle på 3 stationer mellem Løgstør og Hals (Attrup, Aalborg og Mou). Sneglene indsamles med en skraber og fangsten sorteres, idet det kun er snegle af arten dværgkonk, der skal bruges. De er særligt følsomme overfor påvirkninger af stoffet tri-butyl-tin (kaldet TBT), som bruges i bundmalingen på store skibe over 25 meter. TBT forhindrer at der sker begroning på skibenes skrog, men det påvirker sneglenes kønsorganer, så hunnerne kan blive sterile.
Iltforhold:
I Lovns Bredning var iltindholdet steget, så det lå lige over 4 mg/l.
Fra Skive Fjord og nordpå til Risgårde Bredning var iltindholdet faldet, og der var iltsvind i et område på ca. 45 km2. I ca. 1/3-del af området var iltindholdet helt nede under 2 mg/l.
I den centrale del af Thisted Bredning var der ligeledes iltsvind.
Iltkort -  klik her >>
Sigtdybde:
I den indre del af fjorden fra Livø og sydpå til Skive var sigtdybden forbedret i forhold til de seneste uger og lå typisk mellem 2 og 3 meter.
I den øvrige del af fjorden var sigten til gengæld faldet fra 4 - 5 meter til mellem 3 og 3,5 meter.
Temperatur:
Vandtemperaturen lå generelt omkring 17,5 ºC, og den laveste temperatur blev målt til 16,4 ºC ved Gjøl nord for Nibe. Læs mere >> 
Kilde: http://www.limfjord.dk/
Uge 32 - 2005 Togtrapport 1. - 3. august 2005: Iltsvind igen på trods af blæst:
Vejrforhold:
Vejret har igen i denne uge været skiftende med lidt sol men mest skyet med byger.
Iltforhold:

I området fra Skive Fjord / Lovns Bredning og nordpå til Risgårde Bredning var iltindholdet reduceret i bundlaget, og på et par stationer var der kraftigt iltsvind.
Iltkort -  klik her >>
Sigtdybde:
Sigtdybden varierer ligesom i sidste uge en del:
I den indre del af fjorden fra Livø og sydpå til Skive var sigtdybden fortsat dårlig og lå mellem 1,5 og 2 meter. I Thisted og Løgstør Bredning var sigten betydeligt større og lå mellem 4 og 5 meter.
Temperatur:
Der var kun sket små ændringer i vandtemperaturen, som i hele fjorden lå omkring 18 ºC. Læs mere >>
Kilde: http://www.limfjord.dk/
Uge 31 - 2005 Fiskeskolens Ungdomslejr gik igen i 2005 til Norge.
Med på turen var Simon - en af MLF's juniorer. 
I dagene fra den 16. juli til den 24. juli var 21 unge og 6 ledere på fjeldtur i Femundsmarka Nationalpark. På Fiskekolens hjemmeside vil de i de kommende uger bringe en masse historier og gode billeder fra lejren, så kig ind ! Læs mere >>
Kilde: http://www.fiskeskolen.dk/
Uge 31 - 2005 Togtrapport 25. - 27. juli 2005: Gode iltforhold og klart vand i dele af fjorden: 
Vejrforhold:
Den seneste uge har det været typisk dansk sommervejr: overskyet med lidt sol og enkelte byger.
Iltforhold:
Mandag var der fortsat iltsvind i et mindre område ved Hvalpsund, men målinger onsdag viste gode iltforhold også i denne del af fjorden.
Iltkort -  klik her >>
Sigtdybde:
I den indre del af fjorden fra Livø og sydpå til Skive var sigtdybden fortsat dårlig og lå mellem 1,5 og 2 meter. I Thisted og Løgstør Bredning var sigten betydeligt større og lå mellem 4 og 5,5 meter.
Temperatur:
Vandtemperaturen lå i hele fjorden omkring 18 ºC og der var kun små forskelle mellem overflade- og bundtemperatur. Læs mere >> 
Kilde: http://www.limfjord.dk/
Uge 30 - 2005 Lokale udsætningsplaner på nettet:
Danmarks Fiskeriundersøgelser, DFU, har nu lagt udsætningsplaner for hele landet på nettet. Her kan man bl.a. følge MLF's udsætninger i Votborg Å, Skarum Å og vandløbet ved Højris. Læs mere >>
Kilde: http://www.dfu.min.dk/
Uge 30 - 2005 Havørred på 6,8 kg og 82 cm fra Karup Å:
Var egentlig oppe i vores sommerhus i Nordjylland Tversted... Men skulle hjem og lave nogle ting på bilen og have kæresten med op i sommerhuset Tirsdag så kunne fint lige tage et smut til åen... Problemet var bare ALT mit grej stod oppe i sommerhuset... Eller det vil sige det jeg plejer at bruge og havde alle mine flue hjul der oppe også... Så det eneste jeg kunne finde var en aflagt spinne stang og aflagt top model af Royobi spinne hjul haha ;) Var egentlig også pænt træt efter at have festet 1 uge i træk /-: Men fiskes skulle der var trængende ;) Jeg skrev til Arne på vejen der ned... Ham og Jan gik allerrede ude ved åen... Arne havde rejst 1 og Jan 8 fisk... Da jeg ankom gik de andre længer oppe af åen jeg startede på et par sikre pladser ved bilen... Efter 5min`s fiskeri rejste jeg den første ;) fiskede 30min på den uden held... Gik vider ned af åen og rejste yderligere 3 på 1 time... Nu var klokken lidt i 23 og Arne tog hjem han skulle tidligt op i morgen. Jeg gik om til Jan og sagde jeg går længer op af åen....Læs mere >>
Kilde: http://www.fangster.dk/
Uge 30 - 2005 Limgrim togtrapport 18. - 20. juli 2005: Blæsten har givet nyt ilt til bundvandet. 
Den kraftige vind i weekenden var lige det, der var brug for. I store dele af de områder, der i sidste uge var ramt af iltsvind, var vandet blevet opblandet. Det havde forbedret iltforholdene markant, og kun i den dybeste del af Skive Fjord og nordpå til Hvalpsund var det fortsat lavt iltindhold ved bunden. Desuden var der iltsvind i et lille område i Hjarbæk Fjord samt Dragstrup Vig mellem Thy og Mors.
Iltkort -  klik her >>
Onsdag blev fjordbunden i Skive Fjord undersøgt med dykker. Efter 3 uger med ret lavt iltindhold var de første bunddyr døde af iltmangel. Der blev fundet en del døde børsteorme, og muslinger af arten Amerikansk boremusling var kravlet op til sedimentoverfladen og strakte deres ånderør op i vandet. Der blev desuden fundet levende søanemoner og blåmuslinger.
Det køligere vejr havde medført faldende vandtemperaturer i hele fjorden. Generelt lå vandtemperaturen mellem 18 og 20 ºC. De markante temperaturforskelle fra overflade til bund, som blev målt i sidste uge, var nu udjævnet.Læs mere >>
Kilde: http://www.limfjord.dk/
Uge 30 - 2005 Pas på sælernes unger - hold afstand!

Juni og juli er højsæson for "hylere" – unger af spættet sæl, som findes tilsyneladende forladte på strandene. Lad dem ligge! Moderen er formentlig lige i nærheden. Lige netop i disse uger afgøres sælungernes overlevelsesmuligheder – det er nemlig slutspurten for at die nu. Forstyrres unge og moder hyppigt, f.eks. af velmenende strandgæster, får ungen ikke diet nok og får derfor ikke sparet en ordentlig "madpakke" sammen i form af et fedtlag, så den kan overleve vinteren. Derfor er det meget vigtigt, at man holder god afstand til sæler på strandene. Mindst et par hundrede meter! Læs mere >>

Kilde: www.fiskemagasinet.dk

Uge 28 - 2005 Angrebet af kæmpe-gedde:
To yngre nordmænd fik deres livs forskrækkelse, da de tirsdag blev jagtet op af en elv af en bidsk gedde, skriver norske Agderposten.
- Det var en krabat på en meters penge. Jeg så den helt tydeligt, men nåede ikke at komme på land, inden den bed ud efter min fod, fortæller 23-årige Kristian Stormyr.
Derpå angreb gedden hans ven Lars Johansen.
- Jeg var skræmt fra vid og sans. Jeg har aldrig løbet så hurtigt før. Jeg løb nærmest oven på vandet, men gedden indhentede mig og bed sig fast i en af mine tæer. Jeg blev lammet i foden og begyndte at ryste, beretter 21-årige Johansen.
Han måtte efterfølgende have en stivkrampeindsprøjtning og går nu med krykker for at aflaste tåen.
Stormyr var heldigere, men har tydelige mærker efter geddens tandsæt.
- Det blødte en del og så vældig dramatisk ud. Det var en helt uvirkelig oplevelse, siger han.
Læs mere >>

Kilde: www.ekstrabladet.dk
Uge 28 - 2005 Limgrim togtrapport for Limfjorden d. 11. - 12. juli 2005: 
Der var fortsat ret store forekomster af Noctiluca – den type af plankton, som kan give morild om natten. Der har været flere henvendelser fra personer, som har set orangefarvet vand forskellige steder i fjorden. Det forekommer når algerne driver sammen i overfladen. Algen er ikke giftig, men hvis den forekommer i så store mængder, at vandet bliver kraftigt farvet bør man ikke bade i det.
Iltforhold:
Siden sidste togt er der sket et kraftigt fald i iltindholdet i store dele af fjorden. Det varme og stille vejr havde medført lagdeling af vandet i mange områder og nu er 20 % af fjordbunden ramt af iltsvind. Fra Skive Fjord/Lovns Bredning og nordpå til Livø var iltindholdet reduceret allerede i sidste uge, og i denne uge var iltindholdet faldet til ca. 1 mg/l ved bunden i hele området. I Løgstør Bredning havde det varme vejr opvarmet overfladevandet til 21 – 22 ºC, mens bundlaget var godt 18 ºC. Derfor var iltindholdet også faldet markant i hele bredningen.
Iltkort - klik her..
Det hurtige fald i iltindholdet skyldes blandt andet de seneste ugers store forekomster af Noctiluca, som nu ligger på fjordbunden og er gået i forrådnelse. Kombineret med de høje temperaturer giver det et stort forbrug af ilt. Læs mere >>
Kilde: http://www.limfjord.dk/
Uge 28 - 2005 Kæmpe fra Karup Å
Karup Å har allerede givet mange flotte havørreder denne sæson, men underligt nok var der ikke tilmeldt fisk over de magiske 10 kg. Det rådede eks-lokale Poul Godt, nu Gråsten, bod på i lørdags, hvor han samtidig løftede sin personlige rekord til imponerende 11,4 kg fordelt på 97 sølvglinsende cm. Poul er ikke karrig med detaljerne: Den store fisk blev fanget kl. fem morgen i Slagterhullet på en 9 cm Rapala wobler og fighten var overstået på ti minutter.Læs mere >>
Kilde: http://www.sportsfiskeren.dk/
Uge 27 - 2005 Togtrapport for Limfjorden d. 4. - 6. juli 2005.
Denne uges togt bød på et lidt sjældent fænomen – nemlig "sværmende børsteorme". Dette udtryk bruges når børsteorme, der normalt lever nedgravet i fjordbunden, svømmer op i overfladen for at gyde. Især ved Aggersundbroen ved Løgstør blev der observeret enorme mængder brøsteorme af arten Neanthes succinea.
Mandag blev der målt begyndende iltsvind i Skive Fjord, Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord, men den kraftige vind kan efterfølgende have forbedret forholdene. I dele af Thisted Bredning var iltindholdet også faldet til lidt under 4 mg/l. Fra næste uge vil der blive udarbejdet egentlige iltkort over udbredelsen af iltsvind.
Læs mere >>
Kilde: http://www.limfjord.dk/

Uge 26 - 2005

10 kgs havørred fra Kolding Å
D. 1. juli tidligt om morgenen tog Laj Holm afsted til Kolding Å i håbet om at kunne overliste en af åens opgangsørreder.
Efter at have landet et par småørreder fik Laj omkring kl. 6.00 et kraftfuldt hug på sin wobler. Den store fisk gik helt amok og sprang fri af vandet utallige gange, hvilket medførte, at den forholdsvis hurtigt blev træt. Efter omkring et kvarters fight kunne Laj håndlande fisken.
Det skulle vise sig at være et pragteksemplar af en havørred på 89 cm og hele 10,5 kg! At fisken blev fanget på en 0,20 mm monofil-line gør ikke fangsten mindre bemærkelsesværdig. Læs mere >>
Kilde: http://www.sportsfiskeren.dk/


Uge 26 - 2006

<< Tilbage

Helt frisk Gudenå laks 
Dan Borup beretter på Fangster.dk at der endelig er kommet ´´gang i den´´ i Gudenåen.
Efter at Dan havde besøgt åen nogle gange uden held, ville han lørdag aften kl. 22.00 lige et lille smut derned igen... Det skulle vise sig at være en rigtig god idé - for efter bare 10 minutters fiskeri var der rusk og riv i stangen. Desværre måtte han efter en god fight, hvor laksen faktisk var i nettet en gang, se den store laks glide tilbage i åen...
Dagen blev dog reddet med en helt frisk laks på 83cm og 6,26kg med en dejlig sandfarvet ryg. Læs mere >>
Kilde: http://www.123nu.dk/