<< Tilbage                                                                Aktuelt 2006

Uge 52- 2006 Ny pjece om Limfjordens miljø:
Der er blevet lavet en pjece over den bog/ det testamente for amternes store indsats for Limfjorden indtil nu (Se nyheden fra uge 49: Miljøet i Limfjorden får et testamente >>). Pjecen hedder: Limfjordens miljøtilstand - før, nu og i fremtiden.
Uddrag fra Forord: Kommunalreformen overfører den 1. januar 2007 amternes
opgaver med Limfjorden til staten, kommunerne og regionerne. De nye myndigheder kastes straks ud i arbejdet med Limfjorden. Vi opfordrer til, at de også vil etablere et tæt samarbejde med det fælles mål, at den positive udvikling i Limfjordens miljøtilstand skal fortsætte.
Arbejdet med Limfjordens miljøtilstand har været en spændende og udfordrende opgave for amterne, og vi håber, at denne pjece vil opleves som en hjælp for de myndigheder, der tager over. I kan læse hele den omfattende pjece i PDF-format via dette link:
Pjece om Limfjordens miljøtilstand - før, nu og i fremtiden.  (Klik på ikonet) Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her >>
Læs mere >>
Kilde:http://www.limfjord.dk/
Uge 52-2006 Limgrims sidste togt for amterne:
Togtrapport for Limfjorden d. 18. – 20. december 2006.
Vejrforhold:
Efter en lang periode med megen blæst og regn var vejret noget bedre under årets sidste togt.
Iltforhold:
Der blev målt gode iltforhold på alle stationer.
Sigtdybde:
Sigtdybden var generelt rigtig god i det meste af fjorden og lå mellem 4 og 6 meter. I Nissum Bredning var vandet dog meget uklart fordi der var hvirvlet en masse partikler op fra fjordbunden. Vandet var helt gråligt, og sigten var kun 40 cm !!
Temperatur:
Vandtemperaturen lå i hele fjorden mellem 6 og 7 °C, hvilket er meget højt for årstiden.
Saltindhold:
I Nissum Bredning var saltindholdet usædvanligt lavt og lå helt nede på 28 ‰. Forklaringen er, at den såkaldte Jyllandsstrøm har ført vand med lavt saltindhold op langs kysten og ind i Limfjorden fra vest. Det lave saltindhold kommer helt nede fra de store tyske floder, som p.g.a. den megen regn, har ført enorme mængder ferskvand ud i Vesterhavet.
I Løgstør Bredning var saltindholdet faktisk lidt højere end i Nissum Bredning og lå omkring 28.3 ‰.
I Skive Fjord var vandet næsten opblandet, og saltindholdet var lidt under 26 ‰.Læs mere >>

Kilde:http://www.limfjord.dk/
Uge 50-2006 Limfjordens Ørreddage 2007:
Den aktive sportfiskerforening: STRUER KYSTFISKERFORENING har "genoplivet" deres storanlagte kystcup, der har stået standby i et par år. I skikkelse af 2 ildsjæle i foreningen (Paw og Henrik) er det lykkedes at få stablet konkurrencen "på benene igen". Men pga. at der i mellemtiden er kommet en anden konkurrence til i landet, der bruger navnet Kystcup, har foreningen valgt at ændre deres til det mere sigende: Limfjordens Ørreddage. Limfjordens Ørreddage løber af stablen d. 14. - 15. april 2007. Der er præmier for mere end 20.000 kr. I kan læse programmet med info. om præmier, regler, tilmelding mv. i PDF-format via dette link: Limfjordens Ørreddage (Klik på ikonet)
Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her >>
.......eller hoppe ind på STRUER KYSTFISKERFORENING (www.skf1990.dk) og klikke på den nye knap "ørreddage" i topmenuen.
På vegne af MLF

Webmaster

Kilde:http://www.skf1990.dk
Uge 49-2006 Miljøet i Limfjorden får et testamente:
Tirsdag præsenterede de fire Limfjordsamter, Nordjyllands, Viborg, Ringkjøbing og Århus amter, en bog og en pjece om Limfjorden, som formand for Viborg Amts udvalg for miljø og teknik, Bjørn Westh (S), kaldte et testamente for amternes indsats for Limfjorden. Ud over at være et punktum for amternes arbejde med Limfjorden, håber Bjørn Westh, at medarbejderne i de ti nye kommuner, som grænser op til Limfjorden, og de syv, som har opland til fjorden, samt de statslige miljøcentre vil tage afsæt i bogen og pjecen, når de i fremtiden skal varetage Limfjordens miljøtilstand.
(Viborg Stifts Folkeblad 06.12 2006 side 4, Skive Folkeblad 06.12 2006 side 6)Læs mere >>
Kilde:http://www.amtet.viborgamt.dk
Uge 49-2006 Miljøfolk slår alarm:
Naturovervågningen bliver svækket, når de nye statslige miljøcentre overtager opgaven fra nytår. Det forudser amternes miljøfolk. Læs mere >>
Kilde:http://www.tvmidtvest.dk/
Uge 48-2006 Naturen er i fare i det ydre Danmark:
Danmarks Naturfredningsforening frygter for naturen i yder-Danmark, fordi de nye storkommuner i udkantsområderne mangler kvalificerede miljømedarbejdere.
De nye storkommuner i yderområderne skulle egentlig overtage miljøspecialister fra amterne. Men specialisterne vil ikke flytte med ud i landet. Et eksempel er den nye Thisted Kommune, som begynder med et minus på hele 10 miljømedarbejdere.
Og det skaber bekymring hos Danmarks Naturfredningsforening.
- Det er dobbelt uheldigt, fordi det netop er kommunerne i yder-Danmark, der rummer de største naturværdier, siger foreningens nyvalgte vicepræsident, Poul Hald-Mortensen, der selv bor i Øsløs i Thisted kommune.
Poul-Hald Mortensen bebuder, at Danmarks Naturfredningsforening vil skærpe overvågningen af naturen.
- Der kan blive brug for hjælp fra centralt hold i foreningen, så kommunalreformen ikke går ud over naturen i yderområderne, siger han.Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 47-2006 Afstemningen er slut:
Afstemningen, vedr. ulovligt garn og brugernes stillingstagen til det, er slut. Resultatet blev som flg.:

Resultatet viser heldigvis, at langt hovedparten af deltagerne i afstemningen ikke bare vil lade stå til, hvis de støder på problemet. Om det så skal være på den ene eller anden måde, man skal gribe problemet an på, er en helt anden diskussion, som jeg ikke vil tage hul på her. Den kunne måske evt. startes i MLF's Forum.
Der er startet en ny afstemning på forsiden vedr. brugernes kendskab til fredningen af de farvede og gydemodne havørreder. Afstemningen løber frem til Jul.
Forslag til fremtidige lystfiskerrelaterede afstemninger sendes til webmaster@morslf.dk
På vegne af MLF

Webmaster 

Uge 46-2006 Hul i dæmning ved Jegindø:
Første skridt til at forbedre vandmiljøet i Tambosund blev taget i dag klokken et ved arrangement på dæmningen mellem Thyholm og Jegindø Se kort>> eller luftfoto her>>.
Her var omkring 80 mennesker forsamlet til det første spadestik til et kommende stort hul i dæmningen.
Det foregik ved, at formanden for teknik- og miljøudvalget i Ringkøbing Amt, Harry Jensen rammede den første spunsplade ned til det gennembrud på dæmningen, der i fremtiden skal sikre en bedre forsyning af frisk vand til sundet.
- Det er en festdag og en milipæl for noget vi har arbejdet på i tre et halvt år, siger Per Bak fra Tambohus Bylaug i dag.
- Hullet i dæmingen vil ikke kun få en positiv effekt på iltsvind. Det vil også give bedre muligheder badning, lystfiskeri og for sejlads med kajakker og småbåde, siger Per Bak.
Gennembrudet i dæmningen vil blive overdækket, så der er fri passage når projektet er overstået.Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 44-2006 Hjælp på vej til Limfjorden:
Limfjorden får nu kunstigt åndedræt. Regeringen blev fredag aften enig med Dansk Folkeparti om, hvad den såkaldte miljømilliard skal bruges til. Og her kan Limfjorden se frem til hjælp.
Der er afsat en halv milliard kroner til naturgenopretning i nogle af Danmarks mest følsomme vandområder.
Blandt de 11 udvalgte områder er blandt andet Limfjorden og Mariager Fjord, som har været hårdt ramt af iltsvind. Derudover kan Gudenåen og en række andre å-systemer også se frem til bedre vandkvalitet. Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 44-2006 Gæstebog tilføjet:
En gæstebog er blevet tilføjet www.morslf.dk . Her kan alle besøgende lægge en hilsen, en kommentar/idéer til hjemmesiden mm. Der er placeret en linkknap ude nederst til venstre i menuen. Du kan også komme til gæstebogen via dette nyhedsindlæg her>>   Jeg håber I vil benytte jer af denne nye tjeneste.
På vegne af MLF

Webmaster.
Uge 44-2006 Muslingefiskeriet starter:
Så må der igen fiskes muslinger i Limfjorden.
- De nyeste vandprøver viser, at vandet i fjorden er rent nok. Og muslingernes kødprocent er nu også stor nok til, at fiskeriet vil være forsvarligt. Så jeg regner med, at vi går i gang på mandag.
Det siger formanden for Limfjordsfiskerne, Steffen Kristensen.
Muslingefiskeriet skulle være startet den 2. september, men er blevet udsat flere gange, bl.a. på grund af giftige alger i fjorden.
Steffen Kristensen regner med, at muslinge -og østersfiskriet vil være åbent frem til den 16. december. Derefter vil det være lukket til engang i marts måned.
51 muslinge-kuttere i Limfjorden er klar til at starte fiskeriet på mandag. De må samlet fiske 45 tons muslinger om ugen, siger Steffen Kristensen. Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 43-2006 Limfjorden igen truet af fiskedød:
Limfjordens fisk, muslinger og andre bunddyr er igen truet på livet.
Denne gang af en giftig alge, der er konstateret i store mængder mellem Rønbjerg og Livø.
Havbiolog Finn Andersen fra Nordjyllands Amt er meget bekymret.
- Fjorden har jo i forvejen været udsat for iltsvind, som har taget en betydelig del af bunddyrene på det dybere vand. Og hvis vi nu får nogle alger, der rydder op i livet på det lavere vand, så begynder det at se lidt småt ud med fisk og bunddyr i Limfjorden.
Algen var sidst at finde i Limfjorden i 1988, hvor den farvede vandet kaffebrunt.
Når den blomstrer op nu, skyldes det sandsynligvis, at fjorden er tilført masser af næringsstoffer på grund af varme og regn. Algerne er ellers guf for eksempelvis blåmuslinger - men de er faldet drastisk i antal de senere år. Og muslingerne risikerer nu i stedet at blive kvalt af alger.
Finn Andersen beder derfor til vejrguderne om, at algerne ikke breder sig.
- Det ser ud til at vejret skifter nu, med en større grad af vestenvind og forhåbentlig også en hel del blæst som vil kunne skylle algerne ud af Limfjorden. Men det kan kun tiden vise.
Algen er kun giftig for fisk og bunddyr - ikke for mennesker.Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Nord/
Uge 42-2006 Fang en fisk og bliv millionær:
Fiske-turnering i Mexico kan gøre dig svimlende rig, hvis du er heldig med en fiskestang.
Bisbee’s Black & Blue hedder den populære fiske-turnering, hvor det gælder om at få den største sejlfisk på krogen.
Det har tre personer gjort hvert år siden 2003.
Sidste år inkasserede Peter Hoertig 7,7 millioner kroner, da han fik indfanget en sejlfisk, der vejede 265 kilo.
Fang løgneren
Men turneringsreglerne er stramme. Får man en stor kleppert på krogen, så siger reglerne, at man skal hive bæstet ind alene.
Og man skal kunne bevise det, at man har stået for indfangningen alene. I hvert fald over for en løgnedetektor. Det er nemlig et ufravigeligt krav, at man tager en løgnedetektor-test, hvis man har vundet pengepræmier.
Turneringen foregår i Baja-regionen i Mexico.
Konkurrencen i 2006 begynder torsdag 24. oktober og varer til lørdag 28. oktober. Det koster dog mellem 15.000 og 40.000 kroner at være med alle dagene. Prisen afhænger af, hvilken turneringsform man skriver sig ind under.
Begrænset talent er nok
800 fiskere har allerede meldt sig i kampen om millionerne.
Og det kræver ikke specielle talenter bag en fiskestang for at være med eller erfaring med storvildt fiskeri.
I 1990'erne var en ung mand fra det sydlige Californien med. Han vandt første præmien på 350.000 dollars.
"Det var første gang, at han fiskede efter sejlfisk," siger Wayne Bisbee, der står for turneringen, til CNN. Sejlfisk på 565 kilo fra amerikansk konkurrence i staten North Carolina. Foto: Chuck Beckley.
Se fotos fra turneringen
Læs om turneringen
Læs mere>>

Kilde:http://epn.dk/
Uge 42-2006 Videoklip på www.morslf.dk:
Nu hvor de fleste alligevel render rundt med et digitalkamera på deres fisketur, kan vi lige så godt benytte den funktionalitet, som de fleste digitalkameraer har i dag (minus spejlrefleks) -nemlig videoklipfunktionen. Mange af jer har sikkert tænkt: ” Hvad skal vi dog bruge det til?....hvis jeg vil videofilme, bruger jeg da et videokamera.” Det er selvfølgelig rigtig ! , men den er fra en lystfiskers synsvinkel måske netop lige det ”våben”, der kan være med til at dokumentere en drabelig fight, vise et flot naturfænomen eller blot en flot solnedgang, vise hvor flot sin ørred tager sig ud, vise ulovligt fiskeri, vise en børsteormssværmning mm.
Den kan både stå alene i en beretning/ fangstrapport fra en fisketur eller supplere billederne. Det bedste af det hele er, at det er utrolig let!!!
Der er lagt en vejledning i toppen af Fangstrapporter og På Fisketur ,på hvordan man optager og sender videoklip til www.morslf.dk.
Jeg vedlægger også lige vejledningen i dette nyhedsindlæg: Videoklipvejledning (Klik på ikonet)
Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her >>

Print evt. vejledningen ud. Den er måske lettere at følge, hvis man har den liggende ved siden af sig.

Du kan se et par eksempler på videoklip herunder:
http://www.morslf.dk/Video/Test/test.htm
http://www.morslf.dk/Video/Junior/JuniorInstruktion_fluebinding1.htm
Support: Hvis klippene ikke virker kan det skyldes en del ting. Måske mangler du de rigtige codecs, men den mest almindelige årsag findes i: Funktioner->Administrer tilføjelsesprogrammer. Her skal du sikre dig, at det AktiveX objekt, der afspiller Wmv. filer IKKE er deaktiveret. Skulle det være tilfældet, aktiverer du det ved, at markere den under listen: Deaktiveret   og trykker: Aktiver  under indstillinger. Til sidst trykker du OK. Så skulle alt være i orden.

Jeg håber, at I vil benytte Jer af denne nye mulighed og derved gøre www.morslf.dk til et endnu mere interessant sted at klikke sig hen.
På vegne af MLF

Webmaster.
Uge 41-2006 Laks og ørred truet af ulovligt fiskeri:
Det ulovlige fiskeri breder sig i Nissum Fjord. Fiskerikontrollen fandt på en enkelt kontrol i går 34 ulovlige garn, som var sat op indenfor fredningen, hvor fiskeri er forbudt.
I år er der allerede optaget fire rapporter og er blevet konfiskeret 41 garn. Sidste år var der ingen sager overhovedet.
Den markante stigning i det ulovlige fiskeri er en trussel mod laksen og ørreden, fortæller fiskerikontrollør Lars Østergaard.
- Der er tre flaskehalse på laksens tur op for at gyde i Storåen, og når de er plastret til med så mange garn, så risikerer man at bestanden kommer til at lide meget under det, siger han.
Fiskerikontrollen kan ikke give bøder til fiskerne, for de ulovlige garn er ikke forsynet med hverken navn eller mærke, og de er sat uden de sædvanlige bøjer som markering.
- De folk her ved udmærket godt, at de fisker ulovligt. De sætter garnene om aftenen og tager dem ind om morgenen, og uden mærker på garnene skal vi være så heldige at ankomme lige præcis, mens de er ude, for at vi kan drage dem til ansvar, siger en ærgerlig Lars Østergaard.
Fiskerikontrollen fandt garnene ved at møde frem meget tidligt om morgenen, og de ulovlige fiskere skal ikke vide sig sikre i fremtiden. Fiskerikontrollen agter at holde et ekstra vågent øje med Nissum Fjord fremover.Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 41-2006 Togtrapport for Limfjorden d. 25. – 27. september 2006:
Vejrforhold:
Mandag blev den sidste septemberdag med flot solskinsvejr. Tirsdag passerede en koldfront med byger fra vest, og vejret var "gråt i gråt". På billedet ses i regntågerne den lille ø Lindholm mellem Mors og Sydthy. Onsdag holdt det tørt, og der kom nogle huller i skyerne.
Iltforhold:
I denne uge blev der kun målt iltsvind i Skive Fjord og Lovns Bredning. I Hjarbæk Fjord var der kraftigt iltsvind på dybder over 2,2 meter.
Sigtdybde:
Vandet var fortsat meget uklart p.g.a. alger i store dele af fjorden. Undersøgelser har vist, at en stor del af blåmuslingerne i de indre dele af fjorden døde under sommerens kraftige iltsvind. Blåmuslingerne lever af at filtrere alger ud af vandet, og når muslingerne er væk har algerne "frit spil".
Temperatur:
Vandtemperaturen lå omkring 17 °C i hele fjorden.
Saltindhold:
I Nissum Bredning var strømmen østgående ved målingen onsdag. Saltindholdet var derfor steget til lidt over 32 ‰.
I Løgstør Bredning var saltindholdet nøjagtigt det samme som i sidste uge.
I Skive Fjord var vandsøjlen fortsat lagdelt.Læs mere >>

Kilde:http://www.limfjord.dk/
Uge 39-2006 Flere ål i Limfjorden:
Normalt er det udelukkende dårlige nyheder, vi hører om det traditionsrige ålefiskeri i Limfjorden. Men i år melder fiskerne om fremgang.
Fangsterne af ål i Limfjorden er kun en brøkdel af hvad de var engang, men i år kan de få tilbageværende ålefiskere i fjorden dog melde om stigende fangstmængder i forhold til sidste år.
En af de sidste ålefiskere er Limfjordsfiskernes formand Steffen Kristensen fra Amtoft. Han har selv fanget 800 ål i år, en stigning på omkring 20 procent og det er typisk for hele fjorden, siger formanden.
Men trods fremgangen i år, så er der ingen grund til ny optimisme om ålens fremtid i fjorden. Det er nemlig vejret, der har været perfekt til ålefangst, siger Steffen Kristensen.
- Der kommer stadig ikke ret mange nye glasål ind i fjorden. Og det er jo det, der skal til, hvis fiskeriet skal have en fremtid, siger Limfjordsfiskernes formand.Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 39-2006 Udsætning af halvårsyngel:
D. 12. september var medlemmer af vandplejeudvalget ude for at sætte halvårsyngel ud.
Ynglen (godt 3000 stk.) blev hentet i Trevad Ørredpark syd for Skive og kørt til Mors, hvor
ynglen blev udsat i henholdsvis Vittrup Strøm og den øvre del af Votborg Å systemet. Næste
yngeludsætning bliver i foråret omkring april måned.
På vegne af MLF

Vandplejeudvalget.
 
(Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede)
(Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede)
   
(Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede)    
Uge 38-2006 Togtrapport for Limfjorden d. 19. – 20. september 2006:
Vejrforhold:
Både tirsdag og onsdag blæste det i løbet af dagen op fra sydvest og vindstyrken nåede op omkring 10 m/s. Vejret var skyet men med nogen sol.
Undersøgelser ved hjælp af dykker i Skive Fjord har vist, at der på dybder over 3 meter stort set ikke er nogen bunddyr, der har overlevet sommerens omfattende iltsvind. På lavere vand findes der derimod fortsat en stor bestand af blandt andet blåmuslinger.
Iltforhold:
Den kraftige indstrømning i sidste uge havde bredt sig til de indre dele af fjorden og givet lagdeling i flere områder. Det betød igen iltsvind i blandt andet Lovns Bredning, Skive Fjord og videre nordpå til Bjørnsholm Bugt.
Sigtdybde:
Sigtdybden var igen blevet dårligere og lå generelt omkring 2 meter i hele fjorden.
Temperatur:
Vandtemperaturen var steget lidt og lå mellem 17 og 18 °C i hele fjorden.
Saltindhold:
I Løgstør Bredning var saltindholdet faldet til 27,4 ‰, og der var ingen lagdeling.
I Skive Fjord var saltindholdet ved bunden steget markant som følge af en sydgående bundstrøm. Det skyldtes den indstrømning af vand med højt saltindhold fra vest i starten af sidste uge. Fra Livø og sydpå til Skive var saltindholdet ved bunden således steget til mellem 29 ‰ i nord og 28,5 ‰ i syd.Læs mere >>

Kilde:http://www.limfjord.dk/
Uge 37-2006 Togtrapport for Limfjorden d. 11. – 13. september 2006:
Vejrforhold:

Under togtet var det rigtig flot efterårsvejr med sol og kun let vind. Torsdag startede den årlige kapsejlads for træskibe i "Limfjorden rundt". På billedet ses en af deltagerne fra en tidligere sejlads.
Iltforhold:
Der blev kun målt kraftigt iltsvind på én station i den nordlige del af Hjarbæk Fjord. På flere stationer i den øvrige del af Limfjorden var iltindholdet ved bunden faldende, men det laveste iltindhold var 5,4 mg/l syd for Hvalpsund.
Sigtdybde:
Sigtdybden var noget bedre end den har været de seneste uger. I størstedelen af fjorden lå sigtdybden mellem 2 og 3 meter, og i Nissum Bredning var sigten 3,5 meter. Da båden returnerede til Skive om onsdagen var der sket en voldsom opblomstring af alger i Skive Fjord. Vandet var rødbrunt af alger og sigtdybden var faldet fra 2,5 meter om mandagen til 0,9 meter.
Temperatur:

Vandtemperaturen var faldet yderligere og lå mellem 16 og 17 °C i hele fjorden.
Saltindhold:
I Nissum Bredning var saltindholdet faldet lidt i forhold til målingen sidst i august.
I Løgstør Bredning var saltindholdet faldet en smule, og der var et bundlag med lidt højere saltindhold.
I Skive Fjord var saltindholdet i overfladen faldet som følge af nordgående strøm, og der var igen opstået lagdeling.Læs mere >>

Kilde:http://www.limfjord.dk/
Uge 37-2006 Togtrapport 5. - 6. september 2006 - Vestenvind, høj vandstand og ingen iltsvind :
Vejrforhold:
Mandag og tirsdag blæste det med en hård vind fra vest. Tirsdag og onsdag var vinden svagere og der kom nogen sol.
Iltforhold:
Den kraftige blæst først på ugen medførte opblanding af vandet i hele fjorden, og for første gang i 3 måneder blev der ikke målt iltsvind.
Sigtdybde:
Sigtdybden var blevet lidt bedre, men vandet var fortsat ret uklart på grund af store mængder alger. I Løgstør Bredning har sigtdybden nu i 6 uger ligget markant lavere end gennemsnittet for de seneste mange år.
Temperatur:
Vandtemperaturen var faldet næsten 2 °C og lå generelt på godt 17 °C.
Saltindhold:
I Løgstør Bredning var vandstanden tirsdag steget til + 80 cm. og saltindholdet var steget til 28 ‰.
I Skive Fjord var vandsøjlen opblandet og saltindholdet lå på knap 27 ‰.Læs mere >>

Kilde:http://www.limfjord.dk/
Uge 36-2006 Afstemningen er slut:
Afstemningen, om hvilket agn brugerne har haft størst succes med ved natfiskeri, er slut. Afstemningen forløb i ca. 4 måneder og gav flg. resultat:

Ikke overraskende var det fluen, som havde vist sig, at være det mest sikre valg hos brugerne, når sommernattens fiskeri stod for tur.
Der er startet en ny afstemning på forsiden vedr. ulovligt garn og brugernes stillingstagen til det, hvis/ når man støder/ har stødt på sådan et kedeligt, men desværre ikke ukendt anvendt fiskeredskab på disse kanter.
Forslag til fremtidige lystfiskerrelaterede afstemninger sendes til webmaster@morslf.dk
På vegne af MLF

Webmaster

Uge 35-2006 Togtrapport 28. - 30. august 2006: Fortsat kritisk iltsvind i Skive Fjord området:
Vejrforhold:
Mandag friskede vinden op fra vest og det blæste op til hård vind ind til ud på aftenen. Tirsdag og onsdag var det skyet med nogen sol og kun let vind.
Iltforhold:
I denne uge blev der målt kraftigt iltsvind fra Risgårde Bredning og sydpå til Skive Fjord og dele af Lovns Bredning. Desuden var der kraftigt iltsvind i den sydvestlige del af Thisted Bredning og ned til Dragstrup Vig.
Mandag havde vestenvinden igen skabt en cirkulation i Skive Fjord, hvorved svovlbrinte fra bundvandet blev blandet op, og der var store områder med frit svovl og hvidligt vand. Flere steder var der iltfrit i hele vandsøjlen. Onsdag var situationen den samme i hele den sydlige del af Skive Fjord, men denne gang skyldtes det markant stigning i vandstanden. Herved strømmede bundvandet med svovlbrinte mod syd og blev presset op til overfladen.
I Hjarbæk Fjord havde den stigende vandstand givet indstrømning af iltrigt overfladevand fra Lovns Bredning. Derfor var iltindholdet fint i den nordligste del af fjorden, men længere sydpå var der fortsat kraftigt iltsvind.
Sigtdybde:
I den indre del af fjorden var sigtdybden helt nede på 0,9 meter, mens den i den centrale del lå på knap 2 meter.
Temperatur:
Vandtemperaturen var faldet lidt og lå i det meste af fjorden omkring 19 °C.
Saltindhold:
I Nissum og Løgstør Bredning var vandsøjlen opblandet og der var ingen ændring i saltindholdet.
I Skive Fjord var igen markant lagdeling.Læs mere >>

Kilde:http://www.limfjord.dk/
Uge 35-2006 Iltsvind dræber muslingerne i Limfjorden:
Iltsvindet i Limfjorden er det værste i omkring 10 år, og selv om fjorden nok er ovre det værste, så vil det tage flere år at rette op på skaderne.
Op til 75 procent af muslingerne i området mellem Oddesund og Aggersund er døde, og det ser endnu værre ud i Skive Fjord, Lovns og Thisted Bredning.
- Skaden er sket. Kun hvis der bliver en stor produktion af de små sommermuslinger, der er tilbage, kan skaden rettes op, siger Steffen Kristensen fra Amtoft i Hanherred, der er formand for Limfjordsfiskerne.
Der er 51 muslingekuttere tilbage i Limfjorden. Steffen Kristensen vil ikke afvise, at fiskerne nu vil søge andre farvanden for at kunne fortsætte med muslingefiskeriet.Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 34-2006 Togtrapport 21. - 23. august 2006: Iltsvind gav ædegilde for mågerne:
Vejrforhold:
Slutningen af sidste uge, weekenden og de første to dage af togtet var præget af bygevejr, sommerlige temperaturer på 20-25 °C om dagen og forholdsvis svag vind. Tirsdag aften og onsdag gav forholdsvis frisk vind fra nordvest.
Iltforhold:
Efter kortvarig bedring i iltsvindssituationen i sidste uge, dækkede området med iltsvind igen et areal på omkring 250 km2 , hvilket svarer til ca. 16 % af fjordens areal.
Onsdag blev der observeret upwelling af bundvand på de vestlige fralandskysterne i Lovns Bredning og Skive Fjord. Sild og brisling forsøgte at flygte fra den giftige svovlbrinte i bundvandet og blev på den måde et let bytte for mågerne.
Der blev ikke målt iltforhold i Hjarbæk Fjord og Halkær Bredninge.
Sigtdybde:

Iltsvindet i juli og efterfølgende opblandingen i begyndelsen af august, af bundvand med stort indhold af frigivne næringssalt, giver fortsat anledning til stor algeopblomstring og generelt ringe sigtdybde.
Fra Skive Fjord til Løgstør Bredning var sigtdybden mellem 1 og 2 meter, og den højeste sigtdybder på 3.3 meter blev målt i Gjøl Bredning.
Temperatur:
Vandtemperaturen er igen steget en smule og lå mellem 19 og 20 °C i hele fjorden.
Saltindhold:
I Løgstør Bredning har saltindholdet ikke ændret de seneste 14 dage, hvilket er tegn på meget begrænset vandskifte. I denne uge var der en svag lagdeling ca. ½ meter over bunden.
I Skive Fjord var der kraftig lagdeling, som følge af tilstrømning vand fra Løgstør Bredning.Læs mere >>

Kilde:http://www.limfjord.dk/
Uge 34-2006 Togtrapport 15. - 17. august 2006: Fiskeundersøgelse med begrænset udbytte:
Vejrforhold:
Vejret var blevet mere ustadigt og præget af lavtryk. Det medførte lavere temperatur og perioder med en del byger.
Fiskeundersøgelser i Løgstør Bredning 6.-10. august.
I sidste uge blev der gennemførtes fiskeundersøgelser i Løgstør Bredning på 40 lokaliteter. Der blev fisket med 3 forskellige fiskeredskaber; yngeltrawl, yngelruser og biologiske oversigtsgarn.
En foreløbig vurdering af undersøgelsen er, at det ser skidt ud med fiskebestanden i Løgstør Bredning. I de dybere dele af Løgstør Bredning var trawl, garn og ruser stort set tomme for fisk. En del af prøverne fra de dybere dele af bredningen lugtede at svovlbrinte, og blyet på garnet var i et enkelt tilfælde farvet helt sort pga. dårlige iltforhold ved bunden.
På de mere lavvandede områder, blev der fanget lidt fisk. En del af disse fisk formodes at være flygtet fra de dybere områder pga. de dårlige iltforhold. Fiskeundersøgelserne viste også, at der var masser af strandkrabber og ribbegopler i Løgstør Bredningen.
Iltforhold:
Området med kraftigt iltsvind var reduceret yderligere og omfattede kun et mindre område ved Hvalpsund.
Sigtdybde:
Sigtdybden var fortsat lav i størstedelen af fjorden og lå typisk mellem 1 og 2 meter. Den bedste sigt blev målt i den østlige del af fjorden fra Løgstør til Nibe. Her var sigten op til 3,5 meter.
Temperatur:
Vandtemperaturen var faldet et par grader og lå i det meste af fjorden omkring 19 °C.
Saltindhold:
I Nissum Bredning var saltindholdet faldet til lidt over 32 ‰.
I Løgstør Bredning var saltindholdet nøjagtig det samme som ugen før.
I Skive Fjord var saltindholdet faldet lidt, og der var ingen lagdeling.Læs mere >>

Kilde:http://www.limfjord.dk/
Uge 33-2006 Togtrapport 7. - 8. august 2006 - Blæsten gav mindre iltsvind:
Vejrforhold:
Søndag og mandag blæste det op til hård vind fra nordvest og vejret var lidt ustadigt. Det var dog fortsat varmt med en del sol.
Iltforhold:
Den kraftige vind havde opblandet vandet i dele af områderne og dermed var iltforholdene forbedret. Det var blandt andet i Thisted Bredning samt størstedelen af Skive Fjord og Lovns Bredning. I den dybe del fra Hvalpsund og nordpå var der dog fortsat iltsvind, men iltsvindarealet er kun 1/3 af arealet i uge 31.
Der blev ikke målt iltforhold i Hjarbæk Fjord.
Sigtdybde:
Opblandingen af bundvand med masser af næringsstoffer havde givet anledning til en ny stor opblomstring af alger. I store dele af fjorden var sigtdybden kun mellem 1 og 1,5 meter, og der blev ikke målt en sigtdybder på over 2 meter på nogen af stationerne.
Temperatur:
Vandtemperaturen var fortsat høj og lå generelt mellem 21 og 22 °C i hele fjorden.
Saltindhold:
I Løgstør Bredning var vandsøjlen stadig opblandet, og saltindholdet var steget til 27,5 ‰.
I Skive Fjord var der en svag lagdeling mandag og iltsvind, men målingen tirsdag vist at vandet var opblandet og med forbedret iltindhold.Læs mere >>

Kilde:http://www.limfjord.dk/
Uge 33-2006 DGK afholder stor grejauktion d. 17. sep. Hessellund Sø-camping ved Karup:
Dansk Grejsamler Klub afholder sin efterårs-auktion d. 16. og 17. september på Hessellund Sø-camping ved Karup med hyggeligt samvær om lørdagen, og om søndagen med stor auktion over grej, bøger og alt til faget hørende - for enhver smag og pengepung. Indtil videre kommer 470 lot under hammeren(opdateret d. 10.08.2006); fra gamle sjældenheder til en masse godt brugsgrej. Auktionens største scoop er et RECORD-AMBASSADEUR NO. 5000 >>  Alle 407 tilmeldte lot kan ses her !  >> (Kræver Microsoft Word installeret) eller i denne kopi i pdf - format DGK Auktion Hessellund 17. nov. 2006         Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her >>
Programmet for de 2 dage er:
Lørdag og søndag den 16. og 17. september 2006 på Hessellund Sø Camping:
Lørdag den 16. september:
Træf og loppemarked i "Store Sal" kl. 12:00 til 16:00. Lystfiskerstuen er åben.
Søndag den 17. september:
Eftersyn fra kl. 9:00. Auktion kl. 10:00 til ca. 16:00 inkl. små pauser og frokost. Læs mere >>
Kilde:http://www.grejsamler.dk
Uge 32-2006 200km² af Limfjorden ramt af iltsvind:
Omkring en sjettedel af Limfjorden er ramt af iltsvind. Det svarer til mere end 200 kvadratkilometer.
Det viser målinger fra denne uge, og lige nu er det især fisk og bunddyr der gisper efter luft.
Miljøtekniker i Viborg amt Bent Jensen siger til Ritzau at der er potentiale for iltsvind hvert år.
-Men i år er det kommet meget tidligt på grund af den lange periode med varmt og stille vejr, siger Bent Jensen.
Om iltsvindet bliver værre i den kommende uger og måneder afhænger af vejrliget. Får vi blæst rodes der rundt i vandet og så tilføres der mere ilt til bunden.Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 32-2006 Stillehavsøsters skal væk fra Limfjorden:
Importerede østers er ved at brede sig i Limfjorden. -Og de forurener faunaen og kan hurtig blive en trussel mod fiskeriet af skaldyr. Det siger biolog Ingrid Elmedahl.
Sammen med en kollega har hun brugt sommeren til at kortlægge udbredelsen af Stillehavsøsters i Limfjorden.
-Det man kan være bange for er, at de bliver så mange, at de går ind og overtager pladsen for fladøsters og blåmuslinger også. Altså udkonkurrerer dem, siger Ingrid Elmedahl.
Fiskerne er dog ikke nervøse. De tror ikke på biologerne. -Jeg har aldrig set Stillehavsøsters herude, siger fisker Preben Madsen fra Struer.
-Det er ikke et faretruende problem lige nu, siger Ingrid Elmedah. Men et par år med gunstige forhold for dem, så går det stærkt, siger hun.
Biologerne planlægger et seminar i oktober - hvor de også gerne vil have Limfjordsfiskere med. Her vil de fremlægge de foreløbige resultater af deres kortlægning - og have en diskussion af, hvordan man kan bekæmpe faunaforureningen af Limfjorden.
-Det bedste bud på en løsning er, at de skal fiskes op, siger biolog Ingrid Elmedahl. Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
NB ! Hvis du vil se/ læse, hvordan Stillehavsøsters ser ud eller vil indrapporterer dit fund af Stillehavsøsters til Danmarks Fiskeriundersøgelser, så læs dette tidligere opslag her under Aktuelt >>
Uge 31-2006 Togtrapport 31. juli-2. august 2006-Meget skiftende vejr:
Vejrforhold:
Vejret skiftede meget under ugens togt. Der var flere perioder med flot solskin, og tirsdag blæste det en overgang kraftigt op. Ind i mellem kom der kraftige regnbyger med torden. Onsdag blev der observeret en mindre skypumpe over Skive Fjord.
Iltforhold:
Områderne med iltsvind var stort set de samme som i sidste uge og de dækker et areal på mellem 200 og 250 km2 svarende til ca. 16 % af fjorden.
Mandag havde vi en dykker i vandet syd for Livø i Bjørnsholm Bugt. Her har iltsvindet ikke været så langvarigt endnu, men på trods af det blev der fundet en del døde børsteorme, og bunden var dækket af et lag døde alger. Der var dog fortsat levende blåmuslinger og søanemoner.
I Thisted Bredning var der ligeledes kraftigt iltsvind, som strakte sig ned gennem Vilsund til Dragstrup Vig og i denne uge også Visby Bredning.
I Hjarbæk Fjord var der kraftigt iltsvind på dybder over ca. 2 meter.
Sigtdybde:
I store dele af fjorden var sigtdybden blevet dårligere og lå under 2 meter. Vandets farve varierede mellem grøn og brun afhængig af hvilke typer af alger der dominerede. Den største sigtdybde blev målt til 3,2 meter mellem Nibe og Løgstør.
Temperatur:
Vandtemperaturen var steget yderligere et par grader og lå generelt mellem 22 og 23 °C i hele fjorden, hvilket er ret usædvanligt.
Saltindhold:
I Nissum Bredning var saltindholdet steget til 32,5 ‰, hvilket er ret højt.
I Løgstør Bredning var vandsøjlen stadig opblandet, og saltindholdet var stort set uændret.
I Skive Fjord var lagdelingen forstærket lidt, idet saltindholdet i overfladen var faldet lidt mens der var steget i bundlaget.Læs mere >>

Kilde:http://www.limfjord.dk/
Uge 30-2006 Togtrapport 24-25. juli 2006 - Frit svovl i vandet i Skive Fjord :
Vejrforhold:
Det flotte sommervejr fortsætter med masser af sol og varme. Vinden var under hele togtet frisk fra en retning mellem vest og nordvest.
Iltforhold:
I området fra Skive Fjord / Lovns Bredning og nordpå til Risgårde Bredning er ilten i bundlaget nu helt opbrugt. Bundvandet indeholder i stedet svovlbrinte, som er frigivet fra fjordbunden, hvilket er giftigt for alt dyreliv. Tirsdag blev der i den vestlige del af Skive Fjord observeret et sjældent fænomen, idet vandet var farvet helt hvidt af frit svovl. Det skete fordi vestenvinden blæste overfladevandet væk fra kysten, og i stedet blev det giftige bundvand "trukket" ind til kysten, hvor masser af fjordrejer og småfisk døde af iltmangel. Når vandet med svovlbrinte blandes med det iltrige overfladevand, iltes svovlbrinte til frit svovl, der ses som hvide partikler i vandet.
I dele af Løgstør Bredning var iltindholdet faldet til under 1 mg/l, i et nydannet bundlag med højere saltindhold.
I Thisted Bredning var der ligeledes kraftigt iltsvind, som strakte sig ned gennem Vilsund til Dragstrup Vig.
Der blev ikke målt ilt i Hjarbæk Fjord.
Sigtdybde:
I den indre del af fjorden var vandet meget uklart på grund af alger, og sigtdybden var omkring eller lidt under 2 meter. I den øvrige del af fjorden var vandet lidt mere klart, og sigtdybden lå på ca. 3 meter. Den store forekomst af algen Noctiluca scintillans, som blev observeret i sidste uge var forsvundet. Disse alger er formodentlig sunket ned på fjordbunden, og har der bidraget til et stort iltforbrug.
Temperatur:
Vandtemperaturen var steget yderligere og lå generelt mellem 20 og 21,5 °C i hele fjorden. Mange steder var vandet lagdelt og i disse områder var temperaturen ved bunden op til 3 - 4 °C lavere.
Saltindhold:
I den centrale og østlige del af Løgstør Bredning var vandsøjlen stadig opblandet, men saltindholdet var steget til lidt over 27 ‰.Læs mere >>

Kilde:http://www.limfjord.dk/
Uge 30-2006 Limfjorden plages af piratfiskeri:
Der bliver fisket ulovligt med garn flere steder i Limfjorden denne sommer. For et par uger siden tog Fiskerikontrollen en registreret bierhvervsfisker fra Bjerringbro på fersk gerning - med 500 meter garn.
De var blevet brugt til illegal fangst af undermålerhavørreder.
Det omfattende og metodiske tyveri har betyde, at enorme mængder af havørreder er blevet stoppet i deres gydevandring fra saltvand til ferskvand - og det har spoleret sæsonen for lystfiskerne.
- Fiskerne ved Simested Å og Skals Å har undret sig over hvor det tidlige havørredoptræk blev af. Nu kender vi forklaringen, siger næstformand i Viborg Sportsfiskerforening, Peter Bilgrav Sørensen.
Han frygter, at sagen kan true bestanden, som ikke vil blive reproduceret i nødvendigt omfang, fordi fiskene ikke er nået frem til deres gydebanker før de røg i Bjerringbro-fiskerens net.
Sagen fra Hjarbæk Fjord er dog ikke enstående. Hele ni gange har ukendte piratfiskere været på spil i Lysen - nær Sallingsund - fortæller fiskerikontrollør Lars Østergaard fra Fiskeriinspektorat Nord i Nykøbing.
- Alene i juli har vi konfiskeret 20 garn i det område. Men vi leder stadig efter de ansvarlige. Vi er der så meget vores ressourcer tillader, så på et eller andet tidspunkt klapper fælden nok, siger Lars Østergaard.Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 30-2006 Togtrapport for Limfjorden d. 17. – 19. juli 2006:
Vejrforhold:
Tirsdag var det overskyet med frisk vind fra vest, men onsdag vendte det varme og solrige vejr tilbage med fuld styrke. Ugens foto viser døde muslinger fra Skive Fjord, hvor der er fortsat var kraftigt iltsvind.
Iltforhold:
I Skive Fjord og Lovns Bredning har der nu været kraftigt iltsvind i 3 uger. Prøver fra den dybe del Skive Fjord viste at fjordbunden var sort, og der blev fundet døde blåmuslinger. I Lovns Bredning lugtede vandprøver fra bunden fælt af svovlbrinte. Området med iltsvind havde også bredt sig nordpå til Livø.
I den sydvestlige del af Thisted Bredning og ned gennem Vilsund til Dragstrup Vig var der ligeledes iltsvind for 3. uge i træk
I Hjarbæk Fjord var iltsvindet ret begrænset, idet der dagen før målingerne var strømmet iltholdigt overfladevand ind fra Lovns Bredning.
Sigtdybde:
Sigtdybden var fortsat ret lav i hele fjorden og lå generelt omkring 2 meter. I store dele af fjorden var vandet rød-brunt, og det skyldtes store mængder af algen Noctiluca scintillans. Den er kendt for at kunne afgive lys – det såkaldte morrild, som om natten kan opleves som blålige lysglimt i strandkanten. Når disse alger dør, er der tendens til at de driver sammen i overfladen, og så kan vandet farves helt orange.
Temperatur:
Vandtemperaturen lå generelt omkring 20 °C i hele fjorden. I dele af fjorden var temperaturen ved bunden dog markant lavere, hvilket gav anledning til lagdeling. Det ses blandt andet i Skive Fjord, hvor temperaturen ved bunden var ca. 2 °C lavere end i overfladen.
Saltindhold:
I Nissum Bredning var vandet helt opblandet og saltindholdet lå tæt på 32 ‰.
I Løgstør Bredning havde vinden været tilstrækkelig kraftig til at opblande vandsøjlen, og saltindholdet var steget lidt.
I Skive Fjord kunne der faktisk identificeres 3 lag med hver sit saltindhold: Et overfladelag med 25,7 ‰, et mellemlag med 26,2 ‰ og et tyndt bundlag med 26,5 ‰.Læs mere >>

Kilde:http://www.limfjord.dk/
Uge 30-2006 Forgiftede muslinger i Limfjorden:
Det er den ellers så dejlige sommervarme, der har gjort livet farligt for muslingespiserne.
Varmen og den medfølgende opblomstring af alger har nemlig fået muslingerne til at ophobe en nervegift, som kan medføre alt fra kløe til hukommelsestab, lammelse og død.
Giften kommer altså fra algerne, og er i varmen blevet overført til skaldyrene.
Der findes tre forskellige typer af gift, og alt efter hvilken der er tale om, så vil symptomerne på forgiftningen komme allerede efter få minutter.
Det kan for eksempel være diarré, opkast og svimmelhed. Men altså også i sjældne tilfælde så alvorligt som lammelse eller død.
Der findes ingen medicinsk behandling af forgiftningen, og Fødevarestyrelsen har da også øjeblikkeligt, da de giftige skaldyr blev fundet, indført forbud mod kommercielt mulingefiskeri i Limfjorden, Vesterhavet og Kattegat.
Men et forbud er faktisk lidt omsonst, for det kommercielle fiskeri af muslinger ligger alligevel stille i sommerperiode, siger formanden for Limfjordsfiskerne - Steffen Kristensen fra Amtoft.
Steffen Kristensen regner med, at forbuddet er ophævet, når muslingefiskeriet efter planen begynder igen til september.Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 28-2006 Omfattende iltsvind i Limfjorden:
Store dele af Limfjorden er ramt af iltsvind. Fjordbunden er sort, og selv skaldyrene må nu lade livet.
De seneste tre ugers sol og varme bærer årsagen, fortæller miljøtekniker Bent Jensen, der er ombord på amternes miljøskib, Limgrim.
- Varme er ikke Limfjordens livret. Det giver anledning til en stor produktion af alger, som giver lavt iltindhold ved bunden, fortæller Bent Jensen.
De seneste målinger fra miljøskibet Limgrim viser, at flere områder af Limfjorden er ramt.
Især de steder i fjorden, hvor vandet er lavdelt. Det drejer sig om Skive Fjord, Louns Bredning, Hvalpsund, Risgårde Bredning, samt dele af Thisted Bredning og ned igennem Vildsund til Dragstrup Vig.
- De områder ligger beskyttet for den vind, der trods alt har været, så der har været lavt iltindhold der i de seneste tre uger, siger Bent Jensen.
Iltsvindet betyder, at fjordbunden bliver sort, og at plante- og dyreliv forsvinder. Selv de normalt så hårdføre skaldyr bukker nu under.
- Vi finder døde blåmuslinger, og det er ikke gode tegn. De lå med åben skal og stadig med kød indeni, så de er døde for få dage siden, fortæller Bent Jensen.
Miljøteknikeren håber nu på en kraftig gang blæst og lavere temperaturer. Kun det kan forbedre situationen med iltsvindet i Limfjorden.Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 28-2006 Mors slås for at beholde fiskerikontrollen:
Morsø Kommune med borgmester Egon Plejdrup Poulsen i spidsen er gået til kamp mod planerne om at flytte Fiskerikontrollen væk fra Nykøbing.
En flytning, der vil koste 25 arbejdspladser på Mors.
Borgmesteren har kontakt med de lokale folketingsmedlemmer (Venstres Torsten Schack Pedersen og Inger Støjberg og socialdemokraten Ole Vagn Christensen) for at fodre dem med argumenter mod flytningen.
Det skriver Morsø Folkeblad.
For eksempel har Morsøs embedsmænd kigget i det materiale, der ligger til grund for beslutningen, og her skriver et revisionsfirma i en analyse af budgettet, at "der ikke i forbindelse med de gennemførte analyser har været grundlag for at anbefale nedlæggelse af de eksisterende afdelingskontorer". Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 28-2006 Nyt syn på udsætning af geddeyngel:
Udsætninger af geddeyngel har fundet sted i Danmark siden slutningen af det 19. århundrede. De sidste 10-15 år er geddeudsætningerne især blevet brugt i forbindelse med restaureringen af uklare og næringsbelastede (grønne) søer. DFU har nu lavet en evaluering af disse udsætninger.
Baggrunden for at bruge gedder i forbindelse med restaurering af uklare søer har været, at udsætning af små gedder i store koncentrationer kan nedbringe mængden af yngel fra karpefisk som f.eks. skalle, brasen og flire. Karpefisk lever af dyreplankton og ved at nedbringe mængden af karpefisk får man mere dyreplankton og mere dyreplankton kan spise søens mikroskopiske alger og dermed gøre søens vand mere klart.
DFU, Afd. for Ferskvandsfiskeri præsenterer i en ny rapport to forskellige undersøgelser, som fokuserer på effekten af at udsætte geddeyngel.Læs mere >>


Hele rapporten kan hentes i PDF format her:
Gedderapport
(Klik på ikonet)
Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her >>
Kilde:http://www.fiskepleje.dk/
Uge 26-2006
Kortlægning af Stillehavsøsters i Limfjorden:
Også kendt som:
Crassostrea gigas, Portugisisk øster, Bretagne østers, Japansk østers.

DFU har i 2005 fundet tætte banker af stillehavsøsters i den danske del af Vadehavet. Arten er lokalt observeret i høje tætheder i Limfjorden, men der er ikke gennemført systematiske undersøgelser her.
Muslingeudvalget har i november 2005 anbefalet, at der gennemføres en undersøgelse af bestandens udbredelse i Limfjorden. Herunder en vurdering af bestandens mulige skadevirkninger på øvrige skaldyr.

Formål:
Projeketet bliver udført af Danmarks Fiskeriundersøgelser i samarbejde med Roskilde Universitetscenter og Dansk Skaldyrcenter og skal kortlægge Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) udbredelse og udvikling i Limfjorden, herunder skal det undersøges om østersen formerer sig i fjorden.
Kortlægningen af bestanden skal ske på baggrund af kendskab fra folk, der færdes på og omkring Limfjorden. På baggrund af disse oplysninger vil en biologisk undersøgelse af stillehavsøsters udbredelse og vækstforhold blive gennemført.

Problematikken:

Opbygningen af en bestand af stillehavsøsters kan udgøre en væsentlig trussel mod den biologiske balance i kystområder. I hollandske kystområder har bestanden af denne østersart lokalt opbygget revlignende strukturer, der markant ændrer økosystemet.
Da stillehavsøsters er meget hurtigt voksende (100 mm første år) og danner sammenvoksede strukturer, kan den hurtigt udkonkurrere andre muslingearter på lavt vand. Således kan Stillehavsøstersen være et væsentligt problem for den nye store bestand af europæiske østers (Ostrea edulis) i Limfjorden, såvel som for blåmuslingen.
For fugle, der lever af blåmuslinger, vil dannelsen af banker af stillehavsøsters betyde en markant nedgang i tilgængeligt føde.

Beskrivelse af Stillehavsøsters:
Udseende:
Stillehavsøsters kan variere i udseende, da formen afhænger af hvilken bund den vokser på. Hvis den sidder på sten, har den et mere knoldet udseende end hvis den sidder på et blødt underlag.
Skallerne er opbygget med lange irregulære, rundede folder der kan blive meget skarpe. Modsat den europæiske østers er overskallen på stillehavsøstes mindre end underskallen. Gennemsnitlig bliver stillehavsøsters op til ca. 20 cm i skallængden – dog er der fundet en stillehavsøsters på 31 cm i Vadehavet.

 

Stillehavsøsters over vandet. Foto: Helle Torp Christensen
Til højre ses stillehavsøsters sammenvokset med en blåmusling, og til venstre er en fladøsters.
Foto: Per Dolmer
 
Til højre ses et eksemplar af stillehavsøsters til venstre to fladøsters.
Foto: Per Dolmer
Har du set stillehavsøsters kan du indberette dit fund her >>

Udbredelse:
Stillehavsøsters kommer oprindelig fra Japan og Sydøstasien. Arten bliver brugt som konsumøsters og bliver dyrket i akvakulturer over hele Europa. I Danmark blev stillehavsøsters introduceret i 1960´erne. Importen spiller formentlig en rolle i artens udbredelse i dag, såvel som spredning via havstrømme og fra ballastvandet på skibe.
Arten lever vildt flere steder i Europa, blandt andet til stor gene i den hollandske del af Vadehavet. I den danske del af Vadehavet er der i 2005 ligeledes fundet tætte banker af stillehavsøsters. Hvor udbredt arten er i Limfjorden vides ikke med sikkerhed, men stillehavsøsters er observeret i Nissum Bredning og i fjorden omkring Nykøbing Mors

Formering og livscyklus:
Stillehavsøsters formering er temperaturafhængig, hvilket betyder at de har behov for temperaturer over 20 ºC for at gyde. Førhen var det ikke muligt for arten at formere sig på grund af for lave vandtemperaturer, men de senere års stigning i temperaturen har gjort formering mulig.
Ved gydning udsender hunnen æggene i de frie vandmasser, hvilket giver vandet omkring den et mælkehvidt udseende. Hos stillehavsøsters lever larverne 3-4 uger i de frie vandmasser før de sætter sig. Arten har en høj vækst. I Vadehavet er de målt til at vokse 100 mm inden for deres første leveår. Herefter ca. 25 mm om året. Under optimale levevilkår kan de leve helt op til 30 år.Læs mere >>

Kilde:http://www.difres.dk/

Uge 24-2006 Limfjorden er i bedring:
Limfjorden er i bedring - og med lidt hjælp og omtanke vil fjorden igen blive fuld af liv. Sådan lyder det fra en konference, som amterne omkring Limfjorden gennemførte i Viborg i går.
- Vi kan være stolte af det resultat, vi leverer videre til kommunerne, siger formand for Miljø- og Teknikudvalget i Viborg Amt, Bjørn Westh.
Han peger på, at problemerne med udledningen fra byernes rensningsanlæg er løst, og udledningen fra landbruget er gået ned med 20 procent.
- Vi får ikke torsk og skrubber tilbage, men vi får mere skaldyrsfiskeri, og vi har mange sild i fjorden igen, så vi mener, at vi giver kommunerne og staten en fjord, der er i en god udvikling. Men det vil kræve et samarbejde mellem stat og kommuner at fastholde den gode udvikling, siger Bjørn Westh.
Han mener, at initiativet til samarbejdet naturligt ligger hos kommunene, da det dem, der mærker, hvis fjorden ikke har det godt. Og konferencen i går viste en vilje hos kommuneren til, at de vil samarbejde om at videreføre en god udvikling i fjorden, fortæller formanden for Miljø- og Teknikudvalget i Viborg Amt, Bjørn Westh.Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 23-2006 Pas på sælernes unger - hold afstand!:
Juni og juli er højsæson for "hylere" – unger af spættet sæl, som findes tilsyneladende forladte på strandene. Lad dem ligge! Moderen er formentlig lige i nærheden. Lige netop i disse uger afgøres sælungernes overlevelsesmuligheder – det er nemlig slutspurten for at die nu. Forstyrres unge og moder hyppigt, f.eks. af velmenende strandgæster, får ungen ikke diet nok og får derfor ikke sparet en ordentlig "madpakke" sammen i form af et fedtlag, så den kan overleve vinteren. Derfor er det meget vigtigt, at man holder god afstand til sæler på strandene. Mindst et par hundrede meter!Læs mere >>

Kilde: www.fiskemagasinet.dk

Uge 23-2006 Fremmed tang invaderer Limfjorden:
Dusktang og Japansk Havlyng!
Sådan hedder to helt nye tangplanter fra de varme lande, der har slået sig ned i Limfjorden inden for de sidste par år.
De menes at være kommet hertil som kim i skibes ballasttanke.
Hvilken betydning de og andre nye vandplanter kan få for Limfjorden, det kommer på dagsordenen fredag den 9. juni når de fire Limfjordsamter - Nordjylland, Ringkjøbing, Århus og Viborg - holder en konference om Limfjorden efter kommunalreformen.
- Det er ikke let at vurdere, hvordan forandringerne i fremtiden vil påvirke fjordens økologiske system, siger Bjørn Westh, der er formand for udvalget for Miljø og Teknik i Viborg Amt.
Men forhold som stigende vandtemperaturer og et højt indhold næringsstoffer spiller ind.
- Vi skulle nødigt have en udvikling - som vi ser det nogle steder på land - hvor fremmede arter breder sig voldsomt på bekostning af vore hjemmehørende arter, siger Bjørn Westh.Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 20-2006 Afstemningen er slut:
Afstemningen om brugernes fiskesæson 2005 er slut. Afstemningen forløb i ca. 2 ½ måneder og gav flg. resultat:

Afstemningen er selvfølgelig langt fra udtryk for en videnskabelig sandhed, men jeg syntes dog at den viser en klar tendens til, at mange af de deltagende brugere ikke havde en specielt god fiskesæson i Limfjorden i 2005.
Der er blevet sat en ny afstemning i gang på forsiden omkring, hvad man har størst succes med under natfiskeri i Limfjorden.
Forslag til fremtidige lystfiskerrelaterede afstemninger sendes til webmaster@morslf.dk
På vegne af MLF

Webmaster

Uge 18-2006 Nyt Å-fiskevand:
Morsø Lystfiskerforening har indgået et samarbejde med Thylands Lystfiskerforening – TL. Samarbejdet omfatter i første omgang fiskeriet i Storåen (Bromølle Å) i THY – ca. 8 km. nord for Thisted. Se vedlagte fiskevandsoversigt, hvorpå alle regler og bestemmelser mm. for fiskevandet også står anført.Se her>>

Husk altid gyldigt fisketegn og gyldigt medlemskort af MLF (enten girokortet eller kortet fra Danmarks Sportfiskerforbund - DSF)!!!.
Husk at tage fiskevandsoversigten med til fiskevandet ! Så er du aldrig i tvivl om du fisker lovligt !

Der vil i sensommeren blive arrangeret en guidet tur af Thylands Lystfiskerforening til Stor Å’en. Turen vil blive annonceret i foreningsnyt, der udsendes i august måned. Turen vil ligeledes blive slået op på vores hjemmeside.
Som et led i samarbejdet er vi af Thylands Lystfiskerforening blevet inviteret til ”Store Geddedag” ved Førby Sø Søndag d. 28. maj 2006.Se her>>

Udskriftsvenlig udgave 
(klik på ikonet) 
D
okumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her
>>
På vegne af MLF

Webmaster

Uge 18-2006 Limfjorden er blevet renere:
En ny analyse fra Danmarks Miljøundersøgelser viser, at Limfjordens miljø er blevet meget bedre i løbet af de sidste to årtier. Men skal miljøet i top kræver det skrappere krav end Vandmiljøplan III.
Den nye analyse fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) viser, at fremgangen for miljøet især skyldes, at fjorden får tilført færre næringsstoffer. I perioden fra 1985-2003 faldt tilførslen af fosfor til fjorden med 69 pct., mens tilførslen af kvælstof faldt med ca. 20 pct.
Det betyder, at vandet er mere klart, men det har endnu ikke ført til, at iltsvind er blevet mindre hyppigt. F.eks. steg omfanget af iltsvind i fjorden i 1990'erne på trods af, at tilførslen af næringsstoffer faldt.
- Årsagen er sandsynligvis det lager af rester af døde planter og dyr, som gennem årtier er blevet opbygget på bunden af fjorden, siger seniorforsker Stiig Markager, som har været primus motor for analysearbejdet, til Ritzau.
DMU har gennemført analysen for Limfjordssamarbejdet, som består af Nordjyllands Amt, Viborg Amt og Ringkjøbing Amt. Analysen indgår som en del af baggrundsmaterialet for en større handlingsplan for Limfjorden, som ventes præsenteret af Limfjordsamterne til sommer.
Formand for Teknik- og miljøudvalget i Viborg Amt, Bjørn Westh, fortæller, at handlingsplanen skal bruges til at diskutere, hvad amterne har opnået - og hvilke visioner, man vil give videre til efterfølgerne.
- Derefter skal vi pege på, hvilke midler, der fremover vil være nødvendige for at nå en god økologisk standard, siger Bjørn Westh, der tror, at det er rigtigt, når analysen påpeger, at skal miljøet i Limfjorden helt i top, kræver det skrappere krav end Vandmiljøplan III.
Konfererencen om vandmiljøet i Limfjorden finder sted 9. juni.Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 12-2006 Muslinger giver ikke nok i kassen:
Interessen for muslingeopdræt på liner i Limfjorden har været stor. Men udbyttet står ikke mål med tilslutningen til den nye erhvervsgren.
Det viser resultatet i 2005. Her blev en forventet produktion på 1000 tons i realiteten til 300 tons.
Og selv om priserne var gode, blev indtjeningen kun en fjerdedel af det muslingeopdrætterne havde forventet.
- Vi er endnu et erhverv i pioner-stadiet, og har derfor også måtte gøre os en del dyrt-købte erfaringer, siger Arne Bækgaard, formand for Dansk Skaldyropdræt til Fiskeritidende.
Arne Bækgaard ser dog med fortrøstning frem til dette års muslingeopdræt:
- Vi har udviklet nye arbejdsmetoder og ny teknik, så jeg tror, at vi kan komme op på de omkring 1000 tons vi har sat som mål, siger han.Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 12-2006 Ingen havbrug i Midt- og Vestjylland:
Fremover vil det stort set blive umuligt at etablere havbrug i Midt- og Vestjylland.
Det er konsekvensen af, at miljøminister Connie Hedegaard i dag har strammet miljøreglerne for havbrug.
I forbindelse med de nye regler har Miljøministeriet udgivet et vejledende kort over områder i Danmark med forbud mod etablering af havbrug.
Af kortet fremgår det, at der er forbud mod havbrug i hele Limfjorden, i Nissum- og Ringkjøbing Fjorde samt hele kyststrækningen i Viborg Amt - herunder nord og syd for Hanstholm.
- Det vil jeg tage forholdsvis roligt. Vi har jo problemer i vores vandløb og søer med for mange næringsstoffer. Derfor skal man være ekstra påpasselig med nye kilder, der kan give fosfor og kvælstof i vandet, siger Bjørn westh, der er formand for Miljø- og Teknikudvalget i Viborg Amt.
Bjørn Westh siger i øvrigt, at han tror mere på opdræt af fisk på land, hvor vandet kan renses for fiskeafføring og medicin og genbruges. Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 12-2006 Vandløbskort med dertilhørende fredningsbælter for hele Limfjorden:
I samarbejde med Fiskeriinspektorat Nord Afd. Nykøbing Mors er det nu muligt at se/ downloade de nyeste vandløbskort med dertilhørende fredningsbælter for hele Limfjorden her på http://www.morslf.dk/. Vandløbskortene kan ses/ downloades under siden: Fiskevande i afsnittet: Fredningsbælter. Dokumentet fylder 1,5 MB og er derfor lidt tung at hente ned. Hav derfor lidt tålmodighed.
Jeg placerer et direkte link ind til stedet her>>.
De
r tages forbehold for ændringer i fredningerne. Vandløbskortene med fredningsbælter vil blive opdateret, så snart nye modtages fra Fiskeriinspektorat Nord, Afd. Nykøbing Mors.
Print evt. kortene ud og tag dem med på din fisketur ! Så er du ikke i tvivl om du fisker lovligt ! ! ! !
På vegne af MLF

Webmaster

Uge 10-2006 Sådan får man støtte til vandløbsrestaurering:
Ønsker man rådgivning om fiskebiologi eller økonomisk støtte til projekter, der omfatter vandløbsrestaurering, så er der hjælp at få.
Fisketegnsmidlerne giver mulighed for økonomisk støtte til projekter, som har til formål at genskabe egnede forhold for fisk i vandløb og søer.
Ønsker man at få gennemgået et vandsystem med henblik på at få råd og vejledning om vandløbsforbedrende tiltag, kan man kontakte Fiskeplejekonsulenten.
Læs mere >>

Kilde:www.dfu.min.dk/fiskepleje/default.htm
Uge 10-2006 Handlingsplan for fiskeplejen 2006:
Nu foreligger handlingplanen for fiskeplejen 2006.
Handlingsplanen beskriver hvordan pengene fra indbetalte lystfisker- og fritidsfiskertegn bliver anvendt.
I år 2006 bliver pengene ligesom tidligere brugt til udsætning af fisk i vandløb, søer og forsøgsudsætning i marine områder.
Endvidere bliver der anvendt midler til vandløbsrestaurering, forskning og biologisk rådgivning med henblik på at øge omfanget af naturlige fiskebestande.
Da ordningen er selvfinansieret bliver der også anvendt en mindre del af midlerne på at administrere og informere om ordningen.
I 2006 øger fiskeplejen fokus på tiltag som forbedrer gyde- og opvækstmulighederne for fisk i vandløb.
Fiskeplejen afsætter som nævnt midler til vandløbsrestaurering, som har til formål at etablere eller forbedre vandrefiskenes passagemuligheder og gydeforhold i mindre vandsystemer, således at den naturlige reproduktion forbedres. I 2006 afsættes 2,5 mio. kr. som tilskud til amters og kommuners vandløbsrestaureringsaktiviteter. Derudover afsættes 260.000 kr. til mindre restaureringsprojekter, der gennemføres med indsats fra lokale fiskeriforeninger. Desuden kan de lokale lystfiskerforeninger vælge at konvertere støtten til udsætning i det enkelte vandløb til vandløbsrestaurering. Læs mere >>
Kilde:www.dfu.min.dk/fiskepleje/default.htm
Uge 09-2006 Afstemning slut:
Afstemningen om brugernes viden/klarhed omkring  de ændrede regler for fredningsbælter ved udløb på under 2 meter er slut. Afstemningen forløb i ca. 2 måneder og gav flg. resultat:

Resultatet viste lidt overraskende, syntes jeg, at 1/3 del af de brugere, der deltog i afstemningen faktisk ikke var klar over de nye regler på området, der blev indført i sommeren 2004( jf. Bekendtgørelse om fredningsbælter og om ophævelse af lov om saltvandsfiskeri §2 stk. 2). Du kan læse om de nye regler her på hjemmesiden under siden Fiskevande i afsnittet omkring Fisketegn, mindstemål og fredningsbælter, hvor der er placeret et direkte link ind til loven. Under samme afsnit kan du ligeledes finde et link ind til en udemærket oversigt over øens vandløb samt de dertilhørende forskellige fredningsbælter. Jeg lægger et direkte link ind til afsnittet Fisketegn, mindstemål og fredningsbælter  her>> pga. dets aktualitet ifht. resultatet af denne afstemning.
På forsiden er der sat en ny afstemning igang vedr. sidste års fangstudbytte. Afstemningen løber frem til 15. maj. Har du foreslag til en afstemning her på MLF's hjemmeside, så send mig en mail herom på webmaster@morslf.dk.

På Vegne af MLF

Webmaster.

Uge 07-2006 Opdatering:
Der er sket en mindre opdatering af layoutet på morslf.dk .
Der er blevet tilføjet en ny linkknap på forsiden, der hedder: Sø-kort. Her vil man kunne undersøge dybdeforholdene på sine fiskepladser via digitale søkort.
Jeg vil samtidig gerne opfordre til, at man tilmelder sig nyhedsbrevet nede i højre hjørne på forsiden. Herved vil man kunne modtage e-mails direkte fra foreningen med nyheder, ekstra arrangementer, vigtige meddelelser mm.
På vegne af MLF

Webmaster.
Uge 07-2006 MLF's generalforsamling 2006:
Selv om vejret ikke var det bedste denne torsdag aften d. 9. februar, mødte der alligevel 16 medlemmer frem til den årlige generalforsamling i Morsø Lystfiskerforening. Der blev i løbet af aftenen ført en livlig og god debat, der sluttede af med, at MLF var vært med et mindre traktement. Et referat af mødet kan hentes herunder:
Ref. af generalforsamlingen 9. februar 2006
(klik på ikonet) 
D
okumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her
>>

MLF
Uge 06-2006 MLF flytter! :
Vi skifter foreningslokaler, da vi er blevet opsagt af Morsø Kommune til fraflytning onsdag d. 15. februar 2006. Vi har fået nye lokaler stillet til rådighed af kommunen på Enghavevej 47, 1. Sal. Se her>>
Derfor starter alle klubaftner + fisketure fra og med torsdag d. 16. februar fra denne adresse!!!!!!
Lokalerne er ikke færdigistandsat endnu. Som følge deraf vil de 2 første klubaftner (dvs. d. 16/2 + 23/2) gå med at male, istandsætte og møblere lokalerne. De sædvanlige klubaktiviteter kan derfor ikke garanteres. På trods af dette håber vi, at så mange som muligt vil møde op i arbejdstøjet og hjælpe til med male, opsætte mm.

Udskriftsvenlig udgave (klik på ikonet) 
D
okumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her
>>
MLF
Uge 04-2006 Video-klip:
Lystfiskerforeningen Ullerslev Lystfisker Klub på FYN har på deres hjemmeside en side med videoklip, der kun handler om lystfiskeri fra både ind- og udland Se her>>. Hvis man ellers er i besiddelse af en Adsl - forbindelse eller en anden hurtig internetforbindelse, er dette en dejlig side at fornøje sig med i disse kolde vinteraftner. I øvrigt er resten af Ullerslev Lystfisker Klub's hjemmeside meget informativ. Prøv f. eks at trykke på linket: Diverse, Her er der mange råd og tips at hente Se her>>.
På vegne af MLF

Webmaster
Uge 04-2006 MLF's Top 30:
MLF's Top 30 er en liste over brugernes hotteste fiskerelaterede links! Den findes under siden Links og
virker på den måde, at de tilmeldte links bliver smidt ud i den rækkefølge de kommer ind. Nummer 1 vil forsvinde, når nummer 26 bliver tilmeldt - dvs. efter FIFU - princippet (Først Ind, Først Ud).
Den person, som havde tilmeldt nummer 1, får en mail om, at vedkommende er røget ud af listen igen og kan således tilmelde sig igen.
Denne funktion er tiltænkt som en service til brugerne af www.morslf.dk, hvor ved man kan få tilmeldt sin egen hjemmeside eller favorit sider til listen, og derved enten få genereret nye besøgende til sin egen side, og/eller få sin hjemmeside/ favoritlinks tilføjet www.morslf.dk's faste link-liste ved at gøre os opmærksom på sidens eksistens på listen. Sagen er nemlig den, at de sider, som opnår flest hits vil komme i betragtning til den faste liste under den kategori, den/de tilhører. Hvis en sådan kategori ikke findes, bliver den oprettet, når/ hvis det bliver aktuelt.
OBS ! Linksene SKAL være lystfiskerrelaterede ! ! ! Se her>>
På vegne af MLF

Webmaster

Uge 04-2006
Vandplejedag.
Lørdag d. 21. januar deltog knap 10 medlemmer af MLF i "Vandplejedag" arrangeret af DSF's Region Viborg Amt. Undervisningen fandt sted i Viborg Sportfiskerforenings lokaler på Søndermølle. Efter en gang kaffe og rundstykker begyndte Åge Ebbesen undervisningen.
I kraft af sit virke som miljøtekniker i Silkeborg Kommune, hvor han siden 1989 bl.a. har naturplejet ca. 70 km. ådal, restaureret utallige vandløb, undervist på vandløbs- og naturkurser på Ferskvandscentret i Silkeborg, og på flere universiteter, må han siges at være en kapacitet på området. Herudover har han også været dybt involveret i restaureringen af vandløbene omkring Hald Sø og i oparbejdningen af en bæredygtig bestand af sø-ørreder der. 
Denne viden gav sig udslag i et inspirerende, omfangsrigt og godt kursus, der gav os en indsigt i alle de muligheder, hensyn, opgaver og prioriteringer, der er i forbindelse med vandløbsrestaurering både i forhold til den lokale lodsejer, det offentlige og lovgivningen, men også i forhold til det rent tekniske i forbindelse med miljøvenlig- og traditionel vandløbsrestaurering med le, anlægsmaskiner mm.
Efter en tiltrængt frokost begav vi os i bil ned til Hald Sø, hvor vi så, hvordan Hald Sø's bådelaug havde magtet opgaven med at restaurere søens vandløb. Vi fik set omløbsstryg, okkernedfældningssystemer, grusbanker mm.. I forbindelse med observation af grusbankerne var der flere deltagere, som så ørreder på leg. Andre måtte nøjes med at observere glimt af trykbølger i vandoverfladen fra ørreder under flugt. I denne forbindelse kunne Åge Ebbesen fortælle, at sø-ørrederne i Hald Sø først nu er ved at være i gang med hovedoptrækket i å'erne. Der vil i hvert fald være gydende ørreder at se på grusbankerne i en god måneds tid endnu. Ørredernes gydning har i de forløbne 10 år forekommet senere og senere. Af samme årsag har man udviddet fredningen helt hen til 1. april. Der er sikkert mange årsager til dette, men Åge Ebbesen fremhævede specielt en teori - nemlig det at Hald Sø er utrolig dyb (over 30 meter) og er dermed længere om at nå den temperatur, hvor ørrederne naturligt vandrer op i åerne. Dermed rykkes gydningen også, når vi i de senere år har haft disse meget varme efterår.
Alt i alt en god dag, der giver mod på det kommende arbejde med afhjælpningen af faunaspærringerne på de udvalgte vandløb på Mors Se her>>.

På vegne af MLF

Webmaster

 
Uge 04-2006 Nyt Forum !
Der er blevet tilføjet et nyt forum her på siden. Det nye Debatforum skulle gerne give et bedre overblik samt en bedre servicering af jer brugere, end det gamle forum gjorde, da I nu ved indtastning af jeres e-mailadresse får tilsendt en mail, når der er kommet svar på jeres indlæg eller tråd.
Forummet er et sted, hvor man kan diskutere alle emner indenfor fiskeri, komme med gode tips,links, råd, mm. Det kunne også være, at man efterspurgte nogen, som vidste noget om, hvordan man f.eks koldryger en bestemt fisk, nogen som kendte et link, der omhandlede et bestemt emne, eller om der f.eks. er gang i fiskeriet netop nu. Det kunne også være, at man kunne finde sammen om en fælles fisketur herinde - kørsel mv. kunne f.eks. også aftales herinde.
Kort sagt er siden et elektronisk samlingssted, hvor man kan hjælpe, guide og råde hinanden om stort og småt.
Respekter venligst følgende ! ! ! :
Der gælder de samme regler for MLF's DebatForum som ved siden: Fangstrapporter på http://www.morslf.dk/ .
Benævnelse af evt. fiske/fangst - sted må maks. områdebenævnes: Nord Thy, Syd Thy, Nord Mors, Syd Mors, Syd Salling og og Nord Salling . Steder udenfor disse områder kan stedbenævnesSe her>>
MLF forbeholder sig altid ret til at slette indlæg som ikke overholder ovenstående eller har et indhold, som IKKE hører hjemme i et lystfiskerforum ! ! !
På forumsiden kan man ligeledes deltage i diverse afstemninger samt tilmelde sig vores nyhedsbrev !!

God fornøjelse til alle derude !!!
Mvh. og knæk og bræk

På vegne af MLF

Webmaster
Uge 03-2006 Arkiv på www.morslf.dk
Der er etableret et arkiv i toppen af Aktuelt-siden. Her vil alle indlæg fra jer eller undertegnede blive arkiveret, når året er omme. Dette gøres for at Aktuelt-siden ikke skal blive for tung at læse ind. Samtidig tror vi på, at det vil give et bedre overblik i længden. Indlæggene for 2005 bliver tilgængelige ved at klikke på linket 2005 i arkivkassen øverst på denne side.
På sigt er det meningen, at siderne Fangstrapporter og På Fisketur også skal have et arkiv, når disse er blevet for omfangsrige.
På vegne af MLF

Webmaster
Uge 02-2006 Sådan fanges flyvefisk !
Faldt lige over dette ret vilde og morsomme videoklip, om hvordan man fanger flyvefisk med en lommelygte ! ! (Bemærk ! Siden er ret "tung" at hente ned og egner sig derfor ikke til brugere med et alm. analogt modem - medmindre at man er ekstrem tålmodig) Se her>>
På vegne af MLF

Webmaster
Uge 01-2006 MLF - Forum
Morsø Lystfiskerforening har fået deres eget beskedne debat forum her på siden. Der er placeret en link-knap ind til forummet nederst i menuoversigten ude til venstre på siden. Forummet er først og fremmest ment som et sted, hvor gode links, meninger, råd, tips og tricks kan udveksles imellem brugerne. Måske kunne en fisketur også arrangeres herinde, eller man kunne måske sælge noget af sit brugte grej eller svigermors strikkede trøje !
Dog gælder følgende for forummet:
 Der gælder de samme regler for MLF Forum som ved siden: Fangstrapporter på http://www.morslf.dk/ . Benævnelse af evt. fiske/fangst - sted  må maks. områdebenævnes: Nord Thy, Syd Thy, Nord Mors, Syd Mors, Syd Salling eller Nord Salling
Se her>> . Steder udenfor disse områder kan stedbenævnes.
MLF forbeholder sig altid ret til at slette indlæg som ikke overholder ovenstående eller har et indhold, som IKKE hører hjemme i et lystfiskerforum ! ! !
God fornøjelse.

På vegne af MLF

Webmaster

Uge 01-2006 Isvinter ???!
Følg isens vandring  i de indre danske farvande online på Søværnets Operative Kommando's (SOK) hjemmeside. Se her>>
Ismeldetjenesten omfatter cirka 150 observatører, som tilsammen rapporterer om issituationen i cirka 260 områder i de danske farvande. En del færger og alle søværnets egne enheder til søs rapporterer om issituationen i gennemsejlingsfarvandene. Disse meldinger, som dagligt indtelefoneres til Søværnets Operative Kommando, består af en firetalskode, kaldet Østersøkoden. Denne form for rapportering af is- og besejlingsforholdene er fælles for landene omkring Østersøen . Første tal beskriver isens koncentration, andet tal beskriver istykkelsen og arten af is, tredje tal beskriver isflagernes størrelse og udseende og sidste tal beskriver besejlingsforholdene i områdetLæs mere >>. Dette ismeldesystem iværksættes i slutningen af november måned og er i kraft til hen i slutningen af marts måned hvert år. I denne periode er der statistisk set mulighed for isdannelser i de danske farvande.
Når ismeldingerne modtages ved Søværnets Operative Kommando, sammenfattes disse til en oversigt over is- og besejlingsforholdene i de danske farvande. Denne oversigt udarbejdes og udsendes i form af en isberetning, der omfatter en samlet oversigt over is- og besejlingsforholdene i de danske farvande i kodeform. Desuden udarbejdes der en grafisk oversigt over isforekomsterne i de danske farvande i form af et iskort.
I perioder, hvor isen volder problemer for skibsfarten i de danske farvande, udsendes der til vejledning for skibsfarten en ismelding over Lyngby Radio samt via Danmarks Radio.
Den sammenfattede oversigt over is- og besejlingsforholdene udveksles dagligt med de øvrige lande omkring Østersøen til gensidig information om isforholdene.
Der er mulighed for at indhente oplysninger om issituationen i de danske farvande ved at ringe til Istjenestens FAX ON DEMAND, på telefonnummer 89 43 32 44. På dette telefonnummer kan man ved hjælp af en tilsluttet telefax få tilsendt dagens isberetning, iskort samt en mundtlig ismelding. Denne service er oprettet i perioden fra slutningen af november og frem til udgangen af marts måned og er gratis. Disse oplysninger kan også indhentes her på Søværnets Operative Kommandos hjemmeside.Læs mere >>
Kilde: http://forsvaret.dk/SOK/
<< Tilbage