<< Tilbage                                                                Aktuelt 2007

Uge 51-2007 Havørreder inde midt i Jylland!:
Jo den er go nok.
Her i december måned er der observeret adskillige havørreder i Bording Å og Elbæk i Ikast-Brande kommune.
Flere af ørrederne er over en halv meter lange og er set i færd med at gyde i de to vandløb.
Når de små ørreder er udklækket, bliver de typisk i vandløbene i to-tre år. Så søger de ud i havet for at vokse sig store. Men vender hjem til "barndommens" bæk for selv at gyde.
De havørreder, der nu er set i Bording Å og Elbæk, er svømmet fra havet ind gennem Limfjorden, og derefter ca. 70 kilometer gennem Karup Å, før de endelig er nået frem til de vandløb, hvor de ønsker at gyde.
Den gamle Ikast kommune lagde masser af gydegrus ud i de to vandløb - netop for at give havørrederne optimale forhold.Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 51-2007 Miljøtilladelse Gl. Møllevej 97, 7970 Redsted:

Tilladelse udvidelse af dyreholdet mm. på Gl. Møllevej 97, 7970 Redsted
 (Klik på ikonet)
Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her >>
Hermed følger miljøtilladelse til udvidelse af dyreholdet samt etablering af stald, gylletank og mødingsplads på ejendommen Gl. Møllevej 97, 7970 Redsted.
Tilladelsen er givet i medfør af § 10 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. (lov nr. 1757 af 22. december 2006).

Venlig hilsen

Mette Handberg Welander
Skov- og Landskabsingeniør

Morsø Kommune
Natur og Miljø
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing M

Tlf. 99707074
mhw@morsoe.dk
Uge 48-2007 5 ÅRS JUBILÆUM hos Gaver & Grej:

FØDSELSDAGSTILBUD!

FØLGENDE TILBUD ER GÆLDENDE FRA
DEN 6. DECEMBER 2007 OG TIL OG MED DEN 15. DECEMBER 2007:

Kinetic Pirkestangsæt: - førpris: stang 999,- kr. hjul 499,- kr.   
   NU kun 999,- kr. pr. sæt
 
Ron Thomsenfluesæt:. - før 1499,- kr. NU kun 399,- kr.
 
Kinetic Jakke: - før 599,- kr. NU 399,- kr.
 
Assorterede stænger: - frit valg  Nu kr. 100,- kr.
 
Assorteret endegrej:  - minus 25 og 50 %
 
3 delt spinnestang fra Svendsen Sport:   Normal priser:

  7 fod, 699,- kr.

  8 fod 799,- kr.

  9 fod 899,- kr.

  10 fod 999,- kr.
 
Termostøvler fra Ron Thomson: - førpris 499,- kr. NU 200,- kr.
 
Kinitec Waders med og uden filt: - før 799,- kr. NU 399,- kr.
 
POWER BAIT: - Køb 1 glas og få et stk. Scent Vent  
  spinner gratis!
 
Bukser minus 25 %, Rapala Jakker minus 25 % - Termo undertøj minus 25% - Skjorter minus 25 % - Fleece Jakker minus 30 %
 
Den kendte fluebinder Henrik Agerskov fra Pacific Wave og manden bag bl.a. den giftige Honey shrimp flue fra Havørredernes hemmeligheder kommer i butikken og binder fluer og giver gode tips!
Mød op og vær med!
Det sker den 6. december 2007!

Mvh.


http://www.gaveroggrej.dk/

gaveroggrej@mail.dk

(Der tages forbehold imod trykfejl)
Uge 47-2007 Tilladelse til forlægning af Østre Afvandingskanal i Nykøbing:
Til orientering
Kopi af Morsø Kommunes tilladelse efter Vandløbsloven til forlægning af Østre Afvandingskanal i Nykøbing
Tilladelse forlægning af Østre Afvandingskanal Mors  (Klik på ikonet)
Forlægning - Janus Tofts Gyde  (Klik på ikonet)
D
okumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her
>>

Med venlig hilsen

Michael Dickenson
Morsø Kommune
Uge 46-2007 Tilladelse til etablering af gylletank:
Hermed følger en § 10 tilladelse til etablering af en gylletank på ejendommen beliggende Lyngvej 4, 7950 Erslev.
Tilladelse til etablering af gylletank på Lyngvej 4, 7950 Erslev
 (Klik på ikonet)
D
okumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her
>>

Tilladelsen er givet i medfør af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug ( LBK nr. 1757 af 22. december 2007)
Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Venlig hilsen

Mette Handberg Welander
Skov- og Landskabsingeniør

Morsø Kommune
Natur og Miljø
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing M

Tlf. 99707074
mhw@morsoe.dk
Uge 45-2007 Telefonnummeret til fiskerikontrollen:
Det direkte mobiltelefonnummer til den lokale fiskerikontrollør Lars Østergaard samt telefonnummeret til Fiskerikontrollens døgntelefon, i tilfælde af at man vil rapportere om ulovligt garn, er blevet tilføjet hjemmesiden. Telefonnumrene kan findes under sektionen: Fiskevande. Herefter trykker man på linket: Fiskerikontrollen. Du kan også se numrene ved at klikke her>>
MLF
Uge 42-2007 Tilladelse til udskiftning af Nøråbro på Mors:

Tilladelse efter VL og NBL til udskiftning af Nøråbro på Mors:

Hermed kopi af kommunens afgørelse
Tilladelse til udskiftning af Nøråbro på Mors
 (Klik på ikonet)
D
okumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her
>>
Med venlig hilsen

Michael E. Dickenson

Landinspektør
Natur og Miljø
Direkte tlf.nr. 9970 7064
Mail: michael.dickenson@morsoe.dk
Uge 42-2007 Fjord & Å konkurrence hos Gaver og Grej:
Slutspurten er ved at indfinde sig i vores lokale grejhandlers konkurrence. Så hvis du fanger noget, er det med at få taget et billede af fisken, og få det indleveret i butikken på Fruevej i Nykøbing:

Husk vores Fjord og Å Ørredkonkurrence! :
Kom med et billede af dig og fisken med oplysninger af længde, vægt og hvad den er fanget på - også gerne fangststedet.
Pr. 1. december trækker vi lod blandt de indsendte om 3 gevinster, som er:
1 spinnestang, 1 spinnehjul og endegrej
Knæk & bræk!

Susanne og Erland
Gaver & Grej, http://www.gaveroggrej.dk/
Fruevej 48
7900 Nykøbing M.
gaveroggrej@mail.dk 
Tlf. 97 72 05 56
Uge 38-2007 Kanosejler formentlig druknet:
Den 44-årige kanosejler fra Vrå, som lørdag eftermiddag blev meldt savnet, er formentlig druknet.
Efter otte timers eftersøgning i Limfjorden ud for Thisted besluttede Søværnets Operative Kommando lørdag aften at indstille indsatsen. En helikopter fra flyvevåbnet, Falck og Beredskabsstyrelsen deltog i eftersøgningen det meste af lørdagen.
- Vi må nok anse ham for druknet, siger vagtleder hos Midt- og Vestjyllands Politi, Henrik Nielsen.
Et vidne på stranden så kanosejleren kæntre 200-300 meter ude. Derefter drev kano og sejler sydpå, men inden redningsmandskabet ankom, var de ude af syne.
Det lykkedes kun helikopteren at lokalisere den tomme kano. Læs mere >>
Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest/
Tilføjelse: Så hvis man er ude at fiske og observerer noget ude i vandet, som muligvis kunne være vedkommende, så ret straks henvendelse til myndighederne, så de evt. pårørende kan få vished om vedkommendes skæbne.
MLF
Uge 37-2007 Togt med Limgrim 3. – 5. september 2007:
Vejrforhold:
Vejret var fortsat ustadigt, og især mandag blæste det kraftigt fra nordvest med vindstyrke op til kuling. Tirsdag og onsdag aftog vinden noget og der kom nogen sol og lidt lunere vejr.
I de seneste uger har dykkere undersøgt udbredelsen af planter på fjordbunden i Limfjorden. Både udbredelsen af ålegræs og tangplanter er kortlagt. Resultaterne vil først foreligge senere på året, når det store datamateriale er bearbejdet.
Iltforhold:
Den kraftige vind havde opblandet vandet i hele fjorden, og der blev kun målt iltsvind på én station. Det var i den nordlige del af Hjarbæk Fjord, hvor iltindholdet ved bunden var lidt under 2 mg/l.
Se iltsvindskort fra de foregående uger (11. juni - 28. august) - Klik her>>
Sigtdybde:
I den vestlige del af fjorden havde den kraftige blæst ophvirvlet partikler fra bunden, og vandet var derfor ret uklart. Sigtdybden var kun omkring 1,5 meter . I den øvrige del af fjorden lå sigtdybden mellem 2 og 3 meter .
Temperatur:
Vandtemperaturen var faldet markant og lå mellem 14 og 15° C.
Saltindhold:
I Nissum Bredning var saltindholdet steget med ca. 3 ‰ og lå helt oppe omkring 33 ‰.
I Løgstør Bredning var saltindholdet uændret på 27 ‰ i overfladen, men den østgående strøm havde sent mere salt vand ind i bredningen, og ved bunden var saltindholdet steget til 28,5 ‰.
I Skive Fjord var vandsøjlen fortsat opblandet, og saltindholdet var faldet en smule til 24,6 ‰.Læs mere >>
Kilde:http://aal.mim.dk/Emner/Overvaagning/
Uge 35-2007 Afstemningen er slut:
Afstemningen, vedr. brugernes antal af fundne ulovlige garn i Limfjorden, er slut. Resultatet blev som flg.:

Forslag til fremtidige lystfiskerrelaterede afstemninger sendes til webmaster@morslf.dk
På vegne af MLF

Webmaster
Uge 34-2007 Klage over forlængelse af udledningstilladelse af antibiotika:
På Sportfiskeren.dk er der blevet fundet en Klage til Miljøklagenævnet v./ Morsø Kommune vedr. 2 lokale dambrug: Rakkeby Dambrug og Markmølle Dambrug(Ejer af Morsø Fiskepark), der kan have interesse for læserne af morslf.dk. Klagen kan læses her>>
Kilde:http://www.sportsfiskeren.dk/
Uge 33-2007 Lørdag d. 1. september – Åbent hus hos Thylands Lystfiskerforening:
Vi har fået en invitation fra TLF, der lyder som flg.:
Åbent klubhus på Torneallé 4 i Thisted  d. 1. september 2007
Thylands Lystfiskerforening har fået nyt klubhus.
Derfor vil vi gerne invitere gamle, nye og kommende medlemmer samt alle andre der kunne have lyst til at se, hvad en flok skøre lystfiskere går og hygger sig med.
Prøv fluekast i vores nye kaste-pool, smag nyrøget ørred og check aktivitetskalenderen for efterår og vinter.
Vel mødt lørdag den 1. september mellem 13.00 og 17.00.
Knæk og bræk
Thylands Lystfiskerforening.
Læs mere om Thylands Lystfiskerforening på:
http://www.thylf.dk/forum/
Uge 32-2007 Dræbergoplen i nordjysk farvande:
Den frygtede dræbergople er trængt ind i Limfjorden og alt tyder på at den er ved at sprede sig eksplosivt.Se TV-klip fra Tv2-Nord >>
Kilde:http://www.tv2regionerne.dk/
Uge 32-2007 Naturriget: -om ørknen i Åen.:
Under vandoverfladen raser sandstormen i de fleste af vore vandløb. Ligesom en mile ødelæger den alt på sin vej - problemet er bare at der hele tiden kommer mere sand til.Se TV-klip fra Tv-MidtVest >>
Kilde:http://www.tv2regionerne.dk/
Uge 31-2007 Det blæser og rusker:
Vi andre har fået nok. Men for nogle er det danske ferievejr perfekt. Se TV-klip fra Tv-MidtVest >>
Kilde:http://www.tv2regionerne.dk/
Uge 28-2007 Ændringer på morslf.dk:
Forsiden er blevet ændret en smule. Teksten ved Nyhedsbrev-boksen er blevet ændret, og der er blevet tilføjet en knap ind til Morsø Gymnasiums Vejrstation ovenover. På Bestyrelsen-siden er der blevet tilføjet en Junior-kontaktliste>>, som alle juniorer i MLF kan tilmelde sig. Efterhånden som listen forhåbentlig bliver længere, vil den få en mere fremtrædende placering på siden, så det er bare med komme i gang med tilmeldelsen. På denne måde kan juniorer nemmere holde kontakten hinanden imellem og dele info. og evt.aftale fisketure. Håber alle får gavn af de nye ændringer.
Mvh.
Webmaster
Uge 27-2007 Afstemningen er slut:
Afstemningen, vedr. brugernes bedste fiskemetode til Hornfisk, er slut. Resultatet blev som flg.:
Der er startet en ny afstemning på forsiden vedr. antal ulovlige net man finder om året i Limfjorden. Afstemningen løber frem til slutningen af september måned. Forslag til fremtidige lystfiskerrelaterede afstemninger sendes til webmaster@morslf.dk
På vegne af MLF

Webmaster
Uge 27-2007 Farvande får pusten:
Mens mange kigger på afbudsrejser og drømmer sig væk fra en våd og stormende dansk sommer, så nyder andre godt af det dårlige vejr. Det varslede iltsvind er nemlig blæst væk. Se TV-klip fra Tv-Øst >>
Kilde:http://www.tv2regionerne.dk/
Uge 27-2007 Karup Å fisker godt i øjeblikket:
Regnvejr er fiskevejr! Det er en kendt vending hos de fleste lystfiskere og især i disse dage, hvor bl.a.  Karup Å kaster godt med fisk af sig. Se TV-klip fra Tv-MidtVest >>
Kilde:http://www.tv2regionerne.dk/
Uge 27-2007 Ny husdyrlov og miljømål:
Kommunerne skal fremover bruge al tilgængelig viden om lokale miljøforhold, når de skal godkende husdyrbrug. Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer i dag.
Det er konsekvensen af det svar, som Holstebro og fire andre kommuner netop har fået fra miljøminister Connie Hedegaard på, hvordan de skal forstå en ny husdyrlov og samtidig leve op miljømålene for især Nissum Fjord. Det vil i visse tilfælde betyde mindre udspredning af gylle og dermed færre husdyr - ikke mindst af hensyn til fugle og forurening af Nissum Fjord.
Holstebro, Herning, Struer, Lemvig og Ikast-Brande kommuner har rejst spørgsmålet over for ministeren, fordi Ringkøbing Amt sidste år fik lavet en analyse, som viser, at der er meget stor risiko for udvaskning af nitrat fra marker i oplandet til Nissum Fjord. Risikoen er langt større end vist på de blå nitratkort, som er lagt ind i Miljøministeriets nye elektroniske system for husdyrgodkendelse.
Søren Gais Kjeldsen er direktør for teknik og miljø i Holstebro Kommune, og han er tilfreds med ministerens svar.
Det betyder, at landmænd i mindre grad risikerer at få en tilladelse til flere husdyr i dag, som bliver inddraget om otte år, fordi der er skrappere miljøkrav på vej fra EU i forbindelse med nye natur- og vandplaner. Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 26-2007 Tange sø skal fortsat være sø:
Tange Sø skal fortsat være en sø, i hvert fald seks år endnu.
Et flertal i Folketinget af Venstre, konservative og Dansk Folkeparti står bag beslutningen om at sikre søen i endnu seks år .
De sidste tre år af søens eksistens vil Miljøministeriet bruge på at lægge en langsigtet plan for Tangeværket og Tange Sø, skriver Midtjyllands Avis.
Men allerede nu slår miljøminister Connie Hedegaard fast, at så længe hun er minister kommer der ikke noget forslag om helt at tømme søen, sådan som Danmarks Naturfredningsforening og lystfiskerorganisationer kæmper for.
Og den konservative miljøordfører i Folketinget Christian Wedell-Neergaard skærer det ud i pap:
- Tange Sø har ligget der i 90 år. Det bliver ikke os der fjerner den, siger han. Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 26-2007 6 tons gylle løb ud i Ullerup Å:
Omkring 10 tons gylle rendte ud, da en stor gyllevogn med i alt 20 tons gylle i går(26/6) kom for langt ud i rabatten på Ulleruphusevej og derfor væltede. (I Morsø Folkeblad nærmere benævnt som værende på en smal hulvej med tæt bevoksning på begge sider for enden af Voldhøjvej >> -(se også Luftfoto >>)- på vej over Ullerup Å. Her vælter han med gyllevognen! (Læst i MF af MLF's formand))
Oluf Jacobsen fra Morsø Kommunes beredskabscenter var indsatsleder ved uheldet og fortæller til Limfjord-nyhederne, at en del af de 10 tons gylle løb videre ud i Ullerup Å.
Vi fik sat slamsugerne i gang og ud af de 20 tons fik vi nok suget de 14 op, vurderer Oluf Jacobsen; de resterende 6 tons har vi ikke rigtigt styr på; de løb videre ud i vandløbet og er endt ude i fjorden.
Jorden omkring vandløbet ved Ullerup Å er så sumpet, at det var umuligt for beredskabsgården at sætte effektivt ind for at hindre udløbet til åen, men Oluf Jacobsen trøster sig med, at gyllen bliver fortyndet i åen, før det løber ud i fjorden.Men han vurderer, at det trods alt nok vil gå noget ud over dyrelivet i en del af åen.
Vi havde i øvrigt problemer med at få gyllevognen rejst op igen på grund af dårlige pladsforhold, så en kranvogn måtte tilkaldes fra beredskabsstyrelsen i Thisted.
Ved 20tiden i går aftes var den tunge gyllevogn rejst igen og der var så megen styr på den udløbne gylle, som det nu var muligt.
Gyllevognen væltede kl. 13.30 i går.
Oluf Jacobsen understreger i øvrigt, at det var et hændeligt uheld, at gyllevognen væltede, så der vil ikke blive noget efterspil for chaufføren.
Skrevet af Dorit Glintborg. Læs mere >>

Kilde:http://www.radiolimfjord.dk/nyheder.php
Tilføjelse:
MLF's Formand fik en telefonisk henvendelse fra Kommunens miljøfolk på stedet. De havde indtil videre ikke fundet tegn på døde fisk overhovedet. På samtaletidspunktet stod miljømanden ved udløbet af Skarum Å. Her kunne han se levende hundestejler på et tidspunkt, hvor man må formode, at den resterende gylle må have passeret igennem vandløbet og ud i fjorden.
Ullerup Å >> er en stillestående afvandingskanal til Skarum Å(løber på Skarum Å cirka 700 meter før udløbet i fjorden(målt i en lige linje fra udløbet på 4cm. kort)). Selve SkarumÅ vandløbet nedstrøms Ullerup Å er ikke klassificeret som gydevandløb. Sidst der blev elektrofisket, blev der ikke fundet yngel nedstrøms Ullerup Å, men kun oppe ved "Pigens Vadested" ved Bjørnvad Bro >> opstrøms Ullerup Å. Men dette antal kunne tælles på én hånd. Vi afventer nærmere fra Kommunen.

Vandplejeudvalget, MLF
Uge 26-2007 Miljøministeren vil holde Tangeværket i kort snor:
I et brev til Sportsfiskerne fortæller Miljøminister Connie Hedegaard, at hun ikke er indstillet på en mangeårig forlængelse af Tangeværkets ret til at opstemme Danmarks længste å – Gudenåen. Sportsfiskerne er meget tilfredse.
Miljøminister Connie Hedegaard er ikke indstillet på en mangeårig koncessionsforlængelse til Tangeværket. Hun lægger dermed op til, at der først og fremmest skal tages hensyn til natur og vandmiljø i Danmarks længste å – Gudenåen..........Læs mere >>

Kilde:http://www.sportsfiskeren.dk/
Uge 25-2007 NørreÅen ikke genlejet !!!!:
NørreÅen er Ikke genlejet for 2007. Vi henstiller at medlemmer af MLF respekterer, at vi ikke har fiskeretten i NørreÅen på det tidligere lejet stykke af Åen!!!
Bestyrelsen, MLF
Uge 25-2007 Minister holder fast ved vandmiljøplanerne:
Iltsvind skyldes usædvanligt vejr. Ikke tegn på, at vandmiljøplaner ikke virker, fastslår Connie Hedegaard. Nu begynder høring om EU's vandrammedirektiv.
Når der allerede tidligt på året er målt iltsvind i danske fjorde, skyldes det usædvanlige temperatur- og nedbørsforhold. Det er ikke nødvendigvis et tegn på, at vandmiljøplanerne ikke virker, fastslår miljøminister Connie Hedegaard (K).
Den socialdemokratiske miljøordfører Torben Hansen havde onsdag ministeren i samråd i Folketingets Miljøudvalg efter de første tegn på tidligt iltsvind i danske farvande. Han mener, at vandmiljøplan III må skrottes og erstattes med en ny, der tager hensyn til de alvorlige iltsvindsproblemer og klimaforandringer.
Connie Hedegaard mener imidlertid ikke, der er belæg for at konkludere, at vandmiljøplanerne ikke virker.
Miljøministeriet indleder fredag et halvt års offentlig høringsrunde om vandmiljøet som startskud til at sætte kød på EU's vandrammedirektiv. Samtidig skal det kortlægges detaljeret, hvilke krav de forskellige vandløb skal leve op til, og der skal laves indsatsplaner. De skal være færdige i løbet af 2009, så kommunerne i 2010 kan lave helt konkrete handlingsplaner for deres vandløb. Læs mere >>

Kilde:http://www.berlingske.dk
Uge 24-2007 Iltsvind i Limfjorden allerede nu:
Det varme vejr har ført til iltsvind i Limfjorden allerede nu. Det får konsekvenser for bunddyrene. Se TV-klip fra Tv-MidtVest >>
Kilde:http://www.tv2regionerne.dk/
Uge 24-2007 Limfjorden gisper af iltmangel:
Søpinsvin, børsteorme og søstjerner er overhængende livsfare i store dele af Limfjorden.
Målinger lavet af miljøskibet Limgrim viser, at 13,5 procent af Limfjordens areal er ramt af iltsvind. Og talene fortæller, at der er kraftigt iltsvind i 8,4 procent af fjorden.
Det er specielt Hjarbæk og Skive fjorde, der gisper, men også Lovns og Thisted Bredning savner ilt. Og overraskende gælder det samme Løgstør Bredning.
Ifølge civilingeniør Svend Åge Bendtsen fra Miljøcenter Aalborg skal der kraftig blæst i mindst et døgn til, før udviklingen vender. Han er overrasket over, at målingerne allerde nu viser så store områder uden ilt.
I fjor blev der først målt tilsvarende tal i juli.
De lave iltindhold får Miljøcenter Aalborg og Ringkjøbing til at fortsætter målingerne i næste uge. Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 23-2007 Limfjordsråd vil have indflydelse:
De 18 kommuner omkring Limfjorden har dannet et nyt råd. De vil have indflydelse på hvordan planerne for forbedring af vandmiljøet kommer til at se ud. Se TV-klip fra Tv-MidtVest >>
Kilde:http://www.tv2regionerne.dk/
Uge 23-2007 Limfjordskommuner har stiftet fælles råd:
De 18 kommuner rundt om Limfjorden stiftede i går et Limfjordsråd, der skal varetage kommunernes interesser på miljøområdet.
- Den 22. juni spiller statens miljøcentre ud med en målsætning for miljøet i de indre danske farvande - herunder Limfjorden. Og den udfordring skal vi være klar til at møde, siger formanden for teknik- og miljøudvalget i Morsø Kommune, Poul Roesen.
Han blev i går valgt til Limfjordsrådets formand. Næstformand blev Chr. Schnoor fra Aalborg kommune.
Også sekretariatsopgavermne bliver fordelt mellem Morsø og Aalborg kommuner. Morsø tager sig af alt det administrative og økonomiske, mens Aalborg får ansvaret for det miljø-faglige.
- Det betyder ikke, at Aalborg alene skal tage sig af det miljø-faglige arbejde. F.eks. ved vi jo, at Viborg kommune har ekspertisen, når det gælder bundforholdene i Limfjorden, siger Poul Roesen. Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 22-2007 Foreninger: Naturen er i fare:
Det kan blive sværere at få øje på klokkefrøer og sjældne planter, når du går ud i naturen - Dyre- og planteliv er i fare, siger både Danmarks Naturfredningsforening og Kommunernes Landsforening.
Kommunalreformen har efterladt et hul, så nu har ingen ansvaret for at sikre bevarelsen af dyr og planter i naturen:
- Konsekvensen kan være, at der er dyre- og planterarter, der forsvinder.
Mellem to stole
Sådan siger Bjørn Dahl. Han er formand i det udvalg i Kommunernes Landsforening, der har med naturen at gøre. KL har meldt ud, at de ikke kan passe på naturen i Danmark. I forbindelse med kommunalreformen blev opgaverne fordelt på en ny måde. Kommunerne fik ansvaret for miljøet, men man glemte noget siger Bjørn Dahl:
- Noget er faldet ned mellem to stole, og det synes jeg vi skal tage en drøftelse af.
Bjørn Dahl nævner den sydfynske motorvejspassage til hasselmusen som et godt eksempel på dyre-beskyttelse i forbindelse med store byggerier. Sådan en skulle staten bygger, men det er lige præcis sådan noget der mangler i dag, siger Bjørn Dahl:
- Det er ikke en opgave, der er tillagt kommunerne, og vi har derfor heller ikke ressourcer til det.
Ingen grund til frygt
Bjørn Dahl understreger dog, at kommunerne som udgangspunkt gør hvad de kan for at sikre naturens mangfoldighed.
Men der er ingen grund til frygt, siger det fynske folketingsmedlem Erling Bonnesen fra Venstre.
Faktisk mener Erling Bonnesen fra Folketingets miljøudvalg, at Bjørn Dahl er på gale veje:
- Jeg ser det som et udtryk for, at de gerne vil have flere penge til opgaven, siger Erling Bonnesen.
Han mener, at kommunen har opgaven, og om kort tid skal kommunerne og staten til at snakke budgetter for næste år, så Erling Bonnesen mener, at Bjørn Dahl har god timing. Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Fyn/
Uge 22-2007 Gylleuheld - 400.000 liter pumpet ud på marken:
Beredskabsstyrelsens mandskab fra Thisted og lokale brandmænd kom på pinsearbejde i Smidstrup ved Hjørring.
Liver Mølleå i Smidstrup ved Hjørring var 2. pinsedag truet af en større gylleforurening. 400.000 liter gylle fossede ud, og man frygtede en miljøkatastrofe. Noget tyder dog på, at en hurtig indsats fra beredskabsstyrelsen og lokale brandmænd forhindrer miljøkatastrofen.
- Selv om landmanden havde al mulig teknik for at undgå gylleudslip, gik det galt. En overvåget pumpe skulle stoppe, men blev ved med at arbejde, og så fossede gyllen ud over marken, der støder op til Liver Mølleå, siger beredskabschef Knud Børge Møller, Hjørring.
Straks, da uheldet blev opdaget, slog gårdejere alarm, og beredskabschefen kunne sætte en større styrke på opgaven.
- Vi har benyttet brandmænd fra Løkken og Sindal og en større styrke fra Beredskabsstyrelsens enhed i Thisted til at bremse gyllen, siger beredskabschefen.
- Jeg mener, at vi har situationen under kontrol, og vores miljøtekniker oplyser, at det ikke ser ud til, at den smule gylle, der er kommet i Liver Mølleå, ødelægger miljøet.
Gyllen, der er fosset ud på marken skal pumpes tilbage i tanken. Der skal arbejdes til langt ud på aftenen og noget tyder på, at det også bliver nødvendigt at pumpe tirsdag formiddag.
Samtidig sættes en undersøgelse i gang for at klarlægge detaljerne omkring det tekniske uheld.Læs mere >>

Kilde:http://www.tv2nord.dk/
Uge 21-2007 Vandet er blevet friskere ved Jegindø:
I løbet af februar, marts og april er den tidligere dæmning mellem Thyholm og Jegindø erstattet med en bro til ti millioner kroner - et længe næret ønske hos beboerne både på Jegindø og Tambohus-siden af Tambosund.
På lørdag skal broen indvies officielt, og broen har allerede vist resultater i form af en bedre vandkvalitet i Tambosund, der eller har været præget af råddent tang og lavt ilt-indhold.
Herman Rømer fra Jegindø fortæller, at fiskene er blevet talrige i Tambosund, og at det foreløbigt især gælder hornfisk og tunger. Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 20-2007 Kommunerne opgiver den danske natur:
Kommunernes Landsforening (KL) har netop meldt ud, at landets 98 kommuner ikke er i stand til at passe på naturen i Danmark. KL’s udmelding kommer netop som Folketinget i morgen tirsdag for første gang holder en stor konference om landets natur. Konferencen skulle ellers give bud på, hvordan vi stopper tilbagegangen i den danske natur inden 2010, som vi har forpligtet os til overfor for EU. Men en løsning synes meget langt væk - nu da kommunerne har meldt fra, som det fremgår af KL’s materiale til konferencen på Christiansborg i morgen.
Siden Kommunalreformen trådte i kraft ved årsskiftet har kommunerne haft ansvaret for at passe på Danmarks natur efter de nedlagte amter. Nu melder Kommunernes Landsforening (KL) ud, at kommunerne ikke magter opgaven.
KL skriver bl.a. i materialet til konferencen: ”Hvad angår 2010-målene kan kommunernes nuværende redskaber og ressourcer ikke påtage sig ansvaret for at nå målene. Det bliver særdeles svært at standse tilbagegangen i biologisk mangfoldighed de næste par år”. Udmeldingen er en bombe under dansk naturbeskyttelse. Og timingen kan næppe være dårligere. KL’s kontante udmelding kommer netop, som Folketinget afholder sin første høring nogensinde om den danske natur og dens tilstand.
Høringen på Christiansborg i morgen tager udgangspunkt i regeringens og resten af EU-landenes beslutning fra 2001. Den går ud på at stoppe tilbagegangen i den danske naturs mangfoldighed inden år 2010. Målet har været kendt siden 1992, men regeringen er usikker på, hvordan målet kan nås. Derfor har Folketinget valgt at afholde en eksperthøring.
”KL smider håndklædet i ringen kun fem måneder efter at de fik ansvaret for natur og miljø. Regeringens opgave er nu at fortælle kommunerne hvordan opgaven skal løses,” siger Gunver Bennekou, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.
Danmarks Naturfredningsforening mener, at regeringen er nødt til at føre en naturpolitik, der er langt mere ambitiøs end i dag, indarbejde den i alle relevante sektorer og koble naturbeskyttelse, jordbrugs- og velfærdspolitik meget tættere sammen.
Foreningen har peget på, at regeringen bør tage tre væsentlige initiativer, hvis udviklingen skal vendes i positiv retning:
  • Regeringen bør sikre, at den danske natur generelt bliver plejet meget bedre end i dag.
  • Regeringen bør udarbejde en national naturplan for, hvilken natur vi vil have i fremtiden, og hvilke investeringer, det kræver.
  • Og ikke mindst – at Regeringen skal sørge for, at 2010-målet kommer på lystavlen rundt om i kommunerne, som sidder med det lokale ansvar. Læs mere >>

Kilde:http://www.dn.dk/

Uge 16-2007 Afstemningen er slut:
Afstemningen, vedr. brugernes bedste fiskeperiode i Limfjorden, er slut. Resultatet blev som flg.:

Det ser ud til at foråret og de tidlige sommermåneder er de mest succesrige. Da der blev sat rekord i marts måned her på hjemmesiden mht. til antallet af indrapporterede fangstrapporter, er der måske noget om sagen i år.
Der er startet en ny afstemning på forsiden vedr. brugernes mest succesfulde fiskemetode til hornfisk. Afstemningen løber frem til slutningen af juni måned. Forslag til fremtidige lystfiskerrelaterede afstemninger sendes til webmaster@morslf.dk
På vegne af MLF

Webmaster
Uge 16-2007 Limfjorden invaderes af ødelæggende tang:
Biologer og Limfjordsfiskerne må sande, at en ulykke sjældent kommer alene.
Nu invaderes Limfjorden også af en tang, der kan kvæle ålegræs og bunddyr.
Tangen er udvandret fra Asien, men lever godt i Limfjordens varme og næringsholdige vand. For godt, siger biolog Jens Deding fra Miljøcenter Aalborg.
- Vi så den første gang i Nibe og Gjøl bredninger i 2005. I fjor bredte den sig massivt de to steder og nu frygter vi, at den breder sig til store dele af Limfjorden.
Gracilaria-tangen er en højst uønsket gæst, fordi den klumper sig sammen i store, tykke måtter. Den kan dels skygge for ålegræsset, dels lukke ilten ude, så ålegræsset og bunddyrene kvæles.
Og det er ikke lige det, Limfjorden har brug for. Ganske vist bliver fjorden nu tilført betydligt mindre kvælstof end for år tilbage, men varmen får algerne til at blomstre op, iltsvindet breder sig, muslinger og ål forsvinder. Oven i dette kommer så den frygtede Gracilaria-tang, der bidrager til udryddelsen af fjordens naturlige liv.
Biolog Jens Deding mener, at løsningen er at reducere udledningerne af næringsstoffer til fjorden endnu mere.
- Det er nærmest den eneste måde, man kan forestille sig, at man kan holde den tilbage på. Jo mindre næring, jo mindre Gracilaria-tang.
Gracilaria-tangen er sandsynligvis transporteret til Europa af et skib. De seneste år har den bredt sig til Kattegatområdet og til Horsens Fjord, Mariager Fjord og nu altså også Limfjorden.Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Nord/
Uge 14-2007 Underskriftindsamling:
Skriv under her - og se de andre, der har skrevet under

Klik her for at skrive under>>                               Klik her for at se underskrifter >>
Gudenaacentralens koncession til at udnytte Gudenåens vand til el-produktion på Tangeværket udløber som bekendt den 8. januar 2008. I næsten 100 år har Tangeværket forarmet naturtilstanden og den biologiske mangfoldighed i hele Gudenå-systemet, der udgør selve livsnerven i et naturområde på størrelse med Fyn.

Tiden er nu inde til at give vandet tilbage til Gudenåen og naturen i Gudenådalen.
I forbindelse med udløbet af Gudenaacentralens koncession må det derfor være en nødvendig national opgave for Miljøministeren og Folketingets partier at sikre:

• At Gudenåen atter kan strømme frit fra Tinnet Krat til Randers Fjord.
• At Danmark lever op til målsætningen om god økologisk tilstand i Gudenåen i overensstemmelse med 
  EU’s Vandrammedirektiv.
• At Danmark lever op til sine internationale forpligtelser til at beskytte truede arter som odder, hav-,
  flod- og bæklampret samt stavsild.
• At Gudenåens mange fiskearter – bl.a. ørred, laks, ål, helt, sandart, aborre, skalle – igen kan vandre
  frit som forudsætning for deres naturlige livsbetingelser.Læs mere >>

Kilde:http://slipgudenaaenfri.dk/
Uge 12-2007 Kun halvt så mange muslinger i Limfjorden:
Landbrugs-forureningen har på få år halveret Limfjords-fiskernes indtjening, og med den våde vinter er der endnu mere gødning på vej ud i det plagede farvand.
Enorme mængder blåmuslinger er allerede døde af iltsvind, bundvendinger og mødet med giftige svovlforbindelser. Og det gør situationen kritisk, siger Limfjordsfiskernes formand Steffen Christensen:
- Der har været en tilbagegang på 50 procent, og vi har frivilligt sat ugerationerne ned på kun 45. Muslingefiskerne kan overleve, men indtjeningen er kun det halve af hvad den var for tre år siden, siger Steffen Christensen.
Dengang anslog myndighederne, at der var en pulje på 500.000 til 600.000 tons muslinger, som fiskerne kunne høste af. Nu er der kun 150.000 tons levende blåmuslinger tilbage i Limfjorden. I flere områder består halvdelen af fangster nu af tomme skaller.
Og med den usædvanlige våde vinter, så er der sandsynlighed for endnu et år med omfattende iltsvind og døde muslinger, siger biolog Else Marie Platz fra statens miljøcenter i Ringkøbing.
- Vi kan godt forvente, at vi får tilført ekstra mange næringsstoffer fra marker under afstømningsperioden. Der er nemlig en tæt sammenhæng mellem mængden af vand og de næringstoffer der løber fra markerne og ud i fjorden, siger Else Marie Platz.
Selvom det er landbrugts forureningen, der slår 100.000-vis af muslinger ihjel, så bærer fiskerne også en del af skylden for den voldsomme tilbagegang i bestanden.
- Meget tyder på at fisketrykket også har været for højt, og at yngel har svært ved at sætte sig fast i områder, hvor fiskerne har skrabet muslinger, siger biolog Else Marie Platz.Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 10-2007 Referat fra generalforsamlingen:
Referatet fra generalforsamlingen er langt om længe blevet digitaliseret - bedre sent end aldrig.
Referat af generalforsamlingen d. 15. feb. 2007
 (Klik på ikonet)
D
okumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her
>>


MLF
Uge 09-2007 Ny hjemmeside:
Der er kommet en ny lokal hjemmeside vedr. lystfiskeri, der hedder Thyfisker.dk Hjemmesiden omhandler lystfiskeri i og omkring Thy. 
På siden vil du kunne finde bl.a. Fangstrapporter, Grejoversigt, Fiskesteder i Thy, Salg af grej, og meget mere... Læs mere >>

Kilde:http://www.thyfisker.dk/
Uge 08-2007 Fiskeri-kontrollen ramt af nedskæringer:
EU Parlamentet kræver øget fiskerikontrol i medlemslandene, men i Danmark er man i fuld gang med at gennemføre nedskæringer. 11 ubesatte kontrolstillinger er nedlagt yderligere 29 fiskerikontrollører må i den kommende tid forlade deres job.
Fiskeriministeren kalder det effektivisering, men tillidsmanden for fiskerikontrollører under Inspektoratet i Nykøbing på Mors kalder det en svækkelse af kontrollen.
- Hverken jeg eller mine kollegaer kan se hvordan færre ansatte kan føre til mere effektiviset, siger Lars Østergaard.
Nu Fiskeriministeriet kalder betegner nedskæringer på 24 mio. kr som "effektivisering", så begrundes det med inførelse af ny teknologi.
Med mobiltelefon og bærbar computere skal fiskerikontrolløren ikke længere tilbringe så meget tid hjemme på kontoret. Men i virkelighedens verden laves kontrollerne på steder i landet med meget dårlig eller slet ingen forbindelse til nettet.
- Opkoblingstiden er lang og det tager en halv time bare at få adgangs til data. Samtidig har ministeriet valg et operatør som slet ikke har dækning i store dele af Nordvestjylland, siger Lars Østergaard
Effektiviseringen består også i at kontrollørerne i fremtiden ikke må specialisere sig, men skal dække alle former for kontrol af indviklede regler om alt fra faunapassager i vandløb, til kontrol af muslingefiskeri, dambrug, industrilaster, konsumfisk og høringssvar.
- Det skaber allerede nu stress for de ansatte og kvaliteten af deres arbejde vil måske også blive tvivlsom, mener fiskerikontrollør og tillidsmand Lars Østergaard.
Nedskæringerne i fiskerikontrollen er en konsekvens af et finanslovsforlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti.Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 06-2007 558 miljømillioner til 11 naturområder:
Den centrale Limfjord, Nissum Fjord, Stor- og Lilleåen, Ringkøbing Fjord og Skjern Å er med på den liste over naturområder, som Miljøminister Connie Hedegaard vil udvikle og forbedre i løbet af de næste tre år.
I dag offentliggjorde ministeren en liste over 11 naturområder spredt over hele landet, der i løbet af de næste tre år vil blive udviklet og forbedret med 558 millioner kroner fra den omdiskuterede miljømillard.
Et af de første projekter ligger i den centrale del af Limfjorden, hvor der vil blive lavet våde enge, søer og moser. Det sker for bl.a. at begrænse udvaskningen af kvælstof og dermed forbedre vandkvaliteten, så planter og dyr får bedre levevilkår.
Omdiskuteret naturindsats
Projekterne er udvalgt, så de bidrager til at gennemføre EU's vandrammedirektiv og beskyttelsen af de EU-udpegede Natura 2000-områder, som Danmark er forpligtet til at gennemføre i de kommende år, og som vil lægge stort beslag på Miljøministeriets budget.
- Det ville være tåbeligt ikke at bruge de 558 millioner kroner på en måde, der også giver positiv afsmittende virkning på de udfordringer, der venter i de kommende år, sagde Connie Hedegaard.
Såvel Socialdemokraterne som Det Radikale Venstre kalder prioriteringen af naturindsatsen for "et historisk bluffnummer" og "en trist tal-tryllekunst". De mener, at de 558 millioner kroner ikke er en ekstra indsats, men en kompensation for nedskæringer andre steder. Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 03-2007 Lystfiskere skal kunne miste retten til at fiske:
Lyst- og fritidsfiskere, der gentagne gange fisker ulovligt, skal kunne miste retten til at fiske i op til et år. Det mener fødevareminister Hans Chr. Schmidt.
Han foreslår en ændring af fiskeriloven, der i dag bliver førstebehandlet i Folketinget.
Ministeren vil også have hævet bøderne for piratfiskeri. I dag ligger den typiske bøde på 1.000 kroner, men den bør ifølge lovforslaget komme op på mindst 2.500 kroner.
- Fiskerikontrollen bruger mange ressourcer på at kontrollere det rekreative fiskeri, og de konfiskerer desværre også masser af ulovlige garn. Derfor ønsker jeg strengere straffe overfor skruppelløse piratfiskere, der opsætter ulovlige garn, siger Hans Chr. Schmidt.Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/BornholmBornholm
Uge 03-2007 Miljøskib sejler færre togter på Limfjorden:
Miljøskibet Limgrim skal fremover sejle færre togter på Limfjorden. Det skyldes nedskæringer i Miljøministeriet.
Hidtil har Limgrim sejlet 45 togter om året for at overvåge miljøets tilstand i de mest udsatte dele af fjorden. Men nu er amterne nedlagt og opgaven overtaget af Miljøministeriet.
Så fremover bliver der kun 35 togter om året i fjorden, altså 10 færre.
Årsagen er besparelser på Miljøministeriets såkaldte Novana-program, der blandt andet overvåger havmiljøet i Danmark. Det forklarer miljøtekniker Bent Jensen fra Miljøcenter Ringkøbing:
- Der er ikke penge til så mange togter fremover, så vi har sparet på togterne her i vintermånederne, mens vi holder det normale program om sommeren, hvor der er risiko for iltsvind, siger miljøtekniker Bent Jensen.Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 03-2007 Rovsnegle i Limfjorden:
Den forhadte dræbersnegl i haverne til lands har nu fået sig en slags fætter herhjemme til havs. I Limfjorden både lever og yngler nu rovsneglen Ocinebra Erinacea, der ligesom den iberiske skovsnegl hidtil kun har været udbredt under varmere temperaturer sydpå.
Det konstaterer havbiologerne fra Danmarks Fiskeriundersøgelser efter årets farvandstogt.
Den fem til syv centimeter store rovsnegl rasper sig gennem kalkholdige skaller til kødet i østers og muslinger. Men den bliver næppe til stor fare for bestandene i Limfjorden af østers og blåmuslinger, eller for økonomien for de fiskere, som opdrætter de eftertragtede skaldyr, siger seniorforsker Erik Hoffmann til Ritzau.
Havbiologerne fandt også rovsneglen i Limfjorden sidste år. Men i år har de desuden fundet æg fra kræet, som altså ser ud til også at yngle her.
- Der er nogle halvskrøner i den videnskabelige litteratur om, at rovsneglen kan gå til angreb på østersbanker og gøre stor skade, men det er nok overdrevet, mener Erik Hofmann.
Rovsneglen lever af østers og muslinger med meget kalkholdige og hårde skaller. Blåmuslinger - som er en storindustri i Limfjorden - kan rovsneglen næppe komme i flæsket på, fordi blåmuslingeskaller ikke indeholder så meget kalk, men er mere plastikagtige.
Også fund af Jumfruøsters
De ekstra par grader, som de hjemlige farvande på det seneste er steget med, har også givet livsgrundlag for en lille kammusling, kaldet jomfruøsters, som dyrkes og spises sydpå.
- Vi har spekuleret på, om den kan dyrkes herhjemme, men er ikke kommet længere med det siger Erik Hoffmann.
De forhøjede havtemperaturer er i forvejen årsagen til, at produktionen af østers i Limfjorden i løbet af få år er vokset fra nul til 1000 ton, svarende til en værdi af 36 millioner kroner.
Havbiologerne fandt i år også enkelte eksemplarer af et lille, fire-fem centimeter stort krebsdyr, Galathea Squamifera, der ellers kun er kendt fra den britiske kyst og kanal. Om den også yngler i Danmark, ved forskerne endnu ikke.
- Dyret ligner et insekt, som man har mest lyst til at smide fra sig, når man får det i hånden, og det kravler rundt, siger Erik Hoffmann.Læs mere >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 01-2007 Afstemningen er slut:
Afstemningen, vedr. brugernes kendskab til de farvede havørreders fredningstid, er slut. Resultatet blev som flg.:

Reslutatet viser heldigvis, at ingen er i tvivl om denne lov og at langt hovedparten agter at følge den. Der er startet en ny afstemning på forsiden vedr. brugernes favorit fiskeperiode. Forslag til fremtidige lystfiskerrelaterede afstemninger sendes til webmaster@morslf.dk
På vegne af MLF

Webmaster

<< Tilbage