<< Tilbage                                                        Aktuelt 2008

Uge 51 -2008 Tvivl om aftale om gyllebarrierer:
Som resultat af de forgangne og specielt sidste års mange gylleudslip blev der indgået en aftale imellem regeringen, dansk folkeparti og de radikale venstre om, at pr. 1. februar 2009 skulle alle gyllebeholdere som hovedregel været sikret af en barriere, der forhindrer gyllen i at flyde uhindret ud ved et uheld. Det ser nu desværre ud til, at Miljøministeriet har fået "kolde fødder" mht. til aftalen. De følgende links er, hvad jeg har kunne opsnuse på nettet vedr. sagen:
http://www.jv.dk/artikel/567235

http://www.jv.dk/artikel/563511

http://www.jv.dk/artikel/563391

http://www.jv.dk/artikel/563376

http://www.jv.dk/artikel/568089

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2008/3/31/
Karkov+Krav+til+gylletanke+skyder+langt+over+maalet.htm


http://www.landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2008/4/4/Den+nye+gylle-aftale.htm 

Hvis du har lyst til at kommentere på artiklerne har jeg oprettet en tråd inde i MLF's forum til dette. Du kan klikke her>> for at komme direkte til tråden.

Webmaster

Ps. Hvis I finder flere relevante links til emnet, må I meget gerne maile mig dem på webmaster@morslf.dk eller smide dem i tråden inde i forummet.
Uge 49 -2008 Stop for frivillige aftaler med landbruget:
Det går ikke længere med frivillige aftaler med landbruget, når det gælder miljøet. Løsningen er bindende mål og at ramme overtræderne på pengepungen.
Det mener både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, efter at en ny rapport afslører, at den seneste vandmiljøplan er slået fejl på væsentlige punkter......... Læs hele artiklen her >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 45 -2008 Fredningsreglerne ved Skarrehage Reservatet:
Så er der 100% klarhed over reglerne for færdsel til fods i reservatet! Fredningsreglerne står skrevet med "syv tommer søm" i bekendtgørelsen i linket forneden!! Der må ikke færdes til fods i reservatet i perioden 1. marts – 15. november !!! Loven har været gældende siden august 2007.
Her kan du læse bekendtgørelsen>>

Mvh.
Webmaster
Uge 41 -2008 Flere billeder fra Ørreddage 2008:
Vi har modtaget billeder fra vores Ørreddage taget af Jonas Høholt. MLF siger mange tak for de flotte billeder, og skulle der være andre, der ligger inde med flere billeder fra den skønne weekend sidst i september, er det ikke for sent at få dem på morslf.dk.
I kan se de 14 nye billeder under beretningen fra Ørreddage >>
På vegne af MLF
Webmaster.
Uge 40 -2008 Gendannelse af morslf.dk
En venlig læser af morslf.dk gjorde mig opmærksom på, at jeg kunne redde det meste af hjemmsiden(undtagen billeder og video) via Google, der cacher sider i op til 14 dage. Takket være den oplysning lykkedes det mig at finde alle siderne ca. 1 uge efter, at den forsvandt hos udbyderen. Nu står et større restaureringsprojekt for døren, hvilket betyder, at jeg hen over vinteren vil finde de billeder og videoer, jeg ligger inde med, og sætte dem på de tomme billedfelter på de gamle rapporter og beretninger efterhånden som jeg får tid. Døde links mm. vil også bliev rettet. Jeg ligger imidlertid ikke inde med alle billeder. Det er især mange af fangstrapporterne det kniber med. Så har du bidraget med fangstrapporter, må du gerne sende mig billederne igen på webmaster@morslf.dk (Bemærk max. 7MB pr. mail.....dvs. ved mange billeder, skal der sendes flere mails)
Alle nye fangstrapporter, beretninger til På fisketur eller noget nyt til Aktuelt vil selvfølgelig blive modtaget med "kyshånd" og blive indsat på siden straks, så morslf.dk i fremtiden igen kan blive læst af medlemmerne af MLF og mange andre lystfiskerinteresserede brugere af siden.
Jeg har lagt en beretning fra den vel overstået Ørreddage på siden.
Håber på at høre fra jer med fangstrapporter el. beretninger i nærmeste fremtid.
På vegne af MLF
Webmaster.
Ps. Jeg tager selv backup nu
Uge 24 -2008 Vedtagelse af vandløbsregulativer på Mors:
Hermed fremsendes Morsø Kommunes beslutning om vedtagelse af tillæg til vandløbsregulativerne på Mors
Vedtagelse af vandløbsregulativer på Mors.
(Klik på ikonet)
Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her >>  

Med venlig hilsen
Michael E. Dickenson
Landinspektør
Natur og Miljø
Morsø kommune
Uge 24 -2008 Tilladelse til etablering af markoverkørsel over Vejerslev Bæk:
Hermed en tilladelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven
Tilladelse til etablering af markoverkørsel over Vejerslev Bæk
(Klik på ikonet)

Oversigtskort - markoverkørsel - Vejerslev Bæk(Klik på ikonet)
Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her >>  

Med venlig hilsen
Michael E. Dickenson
Landinspektør
Natur og Miljø
Morsø kommune.
Uge 23 -2008 Limfjorden får hjælp fra Miljøministeriet:
Limfjorden får nu en hjælpende hånd fra Miljøministeriet.
Ministeriet planlægger at købe store dele af landbrugsejendommen Tissingvig på Sydvestmors. Tissingvig er en tidligere fjordarm, der blev inddæmmet og afvandet til landbrugsformål sidst i 1800-tallet.
Men nu skal jorden naturgenoprettes. Planen er, at........Læs mere her >>
Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Tilføjelse: Man kan få et overblik over stedet ved at trykke på dette link >>
Uge 23 -2008 Landbrugsstøtte bør bruges på miljø:
Når brakmarkerne forsvinder, så må en større del af landbrugsstøtten bruges til natur og miljø, lyder det nu fra Socialdemokraternes miljøordfører Torben Hansen.
- Brakmarkerne har været vigtige for .......Læs mere her >>
Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 23 -2008 Politisk røre om brakmarker:
Det har skabt politisk røre på Christiansborg at brakmarkerne forsvinder hurtigere end forventet - og miljøministeren åbner for nye indgreb over for landbruget.
Mere end halvdelen af brakmarkerne er pløjet op og tilsået allerede her i det første år uden tvungen braklægning.
Handling nu
Det er langt mere end forudset af statens........Læs mere her >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 23 -2008 Landmænd fjerner alt for meget brakjord:
82.000 hektarer brakmarker er blevet pløjet op - det er langt mere end forventet, og Danmarks Naturfredningsforening kræver et hurtigt indgreb fra regeringen.
Så er Fødevareministeriet klar med de reelle tal for, hvor meget brakjord, der er blevet pløjet op i Danmark det seneste år. Tallet er 82.000 hektar.
Katastrofe for miljøet
- Det er en katastrofe for..........Læs mere her >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 19-2008 Nyt fiskevand ! :
Morsø Lystfiskerforening har indgået en lejeaftale med ejeren af Egebaksande. Lejeaftalen omfatter fiskeriet på Lodsejerens andele af  Sjørring Sø Kanal i THY - beliggende ca. 5 km. nordvest for Hundborg. Se fiskevandsoversigt og info. under Fiskevande>> , hvorpå alle regler og bestemmelser mm. for fiskevandet også står anført.
Den nye fiskevandsoversigt + det nødvendige P-kort, for parkering ved det gamle hus på grusvejen til Egebaksande, vil blive udsendt med det nye foreningsnyt i august måned. Hvis man ønsker at benytte fiskevandet allerede nu, kan det nødvendige P-kort og evt. fiskevandsoversigten afhentes efter aftale hos Niels H. Larsen tlf. 97 74 18 26 eller Michael Larsen tlf. 27 40 68 10
Knæk og bræk

Bestyrelsen.
Uge 16-2008 Offentliggørelse af forslag til tillægsregulativer for vandløbene på Mors:
Til:
Morsø Landboforening
Mors Thy Familielandbrug
Morsø Lystfiskerforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite på Mors
Danmarks Naturfredningsforening
Miljøcenter Ålborg
Fiskeridirektoratet

Hermed skrivelse vedr. offentliggørelse af forslag til tillæg til vandløbsregulativer på Mors.
Offentliggørelse af forslag til tillægsregulativer for vandløbene på Mors. (Klik på ikonet)
Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her >>  

De enkelte forslag vil kunne læses på kommunens hjemmeside: http://www.morsoe.dk/default.asp?cid=67484

Med venlig hilsen
Michael E. Dickenson
Landinspektør
Natur og Miljø
Direkte tlf.nr. 99 70 70 64
Mail: michael.dickenson@morsoe.dk
Uge 15-2008 Vandløb skal passe sig selv:
22 kilometer vandløb på Mors skal overlades til sig selv.
Morsø kommune vil med et tillægsregulativ stoppe med at grødeskære og lade vandløbene tilpasse sig selv.
Det sker for at tilgodese vandmiljøet, fortæller kommunens landinspektør Michael Dickenson:
- Plantesamfundene kan udvikle sig til at være mere varieret og dermed vil dyre og plantelivet få bedre betingelser, siger Michael Dickenson.
Når vandløbene overlades til sig selv er der til gengæld en risiko for oversvømmelse af de nærliggende marker.
Derfor vil de lokale landmænd også følge uviklingen nøje. Landmændene er dog ikke modstander af projektet, oplyser formanden for Morsø Landboforening, Per Nielsen.
Ifølge en rapport fra rådgivningsvirksomheden Orbicon har landmændene da heller ikke noget at frygte, fortæller Michael Dickenson. Læs mere her >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 15-2008 Storm og stilhed over Limfjorden:
For anden uge i træk ligger muslingefiskeriet stille i kølvandet på uro blandt aftagerne inklusive kartelbeskyldninger.
Heller ikke denne mandag vil der blive fisket muslinger i Limfjorden.
Fiskerne standsede al fiskeri for en uge siden efter ballade mellem aftagerne af muslingerne, og fiskestoppet gælder fortsat. Det betyder, at enkelte muslingevirksomheder har måttet sende størstedelen af deres medarbejdere hjem.
Det er firmaet RoyalDK ApS med base i Haderslev, der har udløst det verserende muslingestop. Virksomheden beskylder blandt andet tre etablerede muslingeproducenter for sammenspisthed grænsende til karteldannelse med det formål, at holde RoyalDK ude af kapløbet om limfjordsmuslingerne.
Selskabet er utilfreds med den måde, hvorpå fangstkontrollen fungerer i Limfjorden.
Bestanden beskyttes
Muslingefiskerne har frivilligt indgået en kvote på maksimalt 45 ton fangst per uge per båd. Den officielle kvote er 85 ton, men for at beskytte bestanden, er det aftalt at holde sig på det halve.
Imidlertid kræver det, at man så også kontrollerer, at de frivillige kvoter overholdes, og her har RoyalDK afvist at aflevere de såkaldte vejesedler, fordi man finder, at kontrolinstansen i dag, Centralforeningen af Limfjordsfiskere, sidder for tæt på de tre store muslingeindustrier i Limfjorden, Vilsund Muslingeindustri, Limfjordskompagniet og Dan Shellfish.
I stedet ønsker selskabet, at det bliver Fiskeridirektoratet, der skal varetage kontrollen.
I sidste uge blev der holdt møde for at udrede trådene i sagen, men det lykkedes ikke at komme til enighed. Derfor har fiskerne valgt at fortsætte fiskestoppet. De ønsker ikke at blande sig i den verserende strid mellem aftagerne, men kræver, at den frivillige kvoteordning bliver kontrolleret for alles vedkommende.
To leverer til RoyalDK
Ifølge ErhvervsBladet.dk's oplysninger leverer blot to ud af 51 fiskere deres fangster til RoyalDK.
De frivillige kvoter er indført, fordi muslingebestanden i Limfjorden har været presset gennem de senere år som følge af ugunstige vejrforhold.
Sidste sommer rettede en anelse op på situationen. Samtidig har muslinge- erhvervet selv sat ind med initiativer, der skal forbedre bestanden.
Blandt andet flytter branchen i fællesskab store mængder muslinger fra ugunstige placeringer i fjorden til mere gunstige lokaliteter. Læs mere her >>
Kilde:http://www.erhvervsbladet.dk/
Uge 13-2008 Minkavler bliver meldt:
I næste uge politianmelder Skive Kommune den minkavler, der i februar lukkede 1.800 tons minkgylle ud i Harre Å i Nordsalling.
Ifølge Skive kommunes rapport var mindst tre ting gået galt: En medarbejder glemte at slukke for pumpen, samtidig var der gået hul på det rør, som gyllen blev pumpet igennem, og endelig blev udslippet ikke opdaget.
- Der er nogle ting i sagsforløbet, som vi gerne vil have politiet til at vurdere, om vi kan rejse tiltale på, men jeg vil ikke ind på, hvad de konkret er, siger Jørgen Grundvad Nielsen. Han er teamleder for Natursektionen ved Skive Kommune.
Han håber, at det fokus, der er på sagen, vil få andre landmænd til at kigge deres gylleanlæg efter.
Udslippet var nemlig der andet her i 2008, mens der i 2007 var fem gylleudslip alene i Skive Kommune. Læs mere her >>

Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 13-2008 Muslingefiskeriet stoppet:
Så er det midlertidigt slut med muslingefiskeriet igen i Limfjorden. Der går mindst en uge før fiskeriet genoptages.
Fiskestoppet skyldes, ifølge Morsø Folkeblad, at en enkelt virksomhed ikke følger spillereglerne. Der er tale om den franskejede virksomhed Royal DK, der har base i det sydøstlige Jylland.
Benny Andersen, der er formand for Centralforeningen af Limfjordsfiskere siger til Morsø Folkeblad:
- Royal DK afviser at udlevere vejesedler, så vi kan kontrollere, at de fiskere, der leverer til virksomheden, overholder grænsen på 45 tons om ugen.
Fiskestoppet betyder, at 300 fiskere, fabriksansatte og chauffører sendes hjem i en uge.
Læs mere>>
Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 13-2008 Mundingsudsætninger 2008:
MLF har d. 29. marts i samarbejde med KÅS' udsætningshold været ude og sætte mundingsyngel ud for 2008. Der blev sat i alt ca. 11.100 stk. smolt ud. Ynglen bestod af 1 - 2 år gamle smolt i størrelsen 14 - 17 cm. I alt 5 vandløb fik besøg. Mundingsudsætningerne er finansieret af fiskeplejemidlerne.
Videoklip:      
(Klik på billedet for videoklip) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede)
 
(Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede)  
Uge 13-2008 Gylleforurening igen på Mors:
Denne gang er forureningen sket på Nordmors i Skarum Å og videre ud i Limfjorden. Det er ikke sket ifbm. en gylletank, men i stedet som et resultat af en landmand, der har spredt gylle ud på en snedækket og frossen mark i nærheden af Bjergby. Gyllen er via et dræn havnet i Skarum Å og videre ud i Limfjorden. Dvs. at forureningen antageligt er sket langt oppe i åsystemet (Nøjagtigt stedbenævnelse mangler i MF). Ifølge Morsø Folkeblad nåede landmanden at sprede 280.000 kubikmeter gylle(dvs. 2,8 millioner liter) ud, inden forureningen blev opdaget. En pume arbejdede natten igennem og gjorde det stadig fredag formmiddag. Morsø Kommunes miljøafdeling vil undersøge sagen for at finde ud af om landmanden skal anmeldes til politiet, da det iflg. miljøingeniør Niels Pedersen er ulovligt at sprede gylle på sne eller frossen jord og på marker, der skråner ned mod et vandløb. Miljøafdelingen vil i samarbejde med Miljøcenter Århus fastlægge mængden af gylle, der er røget ud i Skarum Å og videre ud i Limfjorden. I løbet af nogle dage vil skadernes omfang på vandløbet være kendt.
Kilde: Morsø Folkeblad s. 8  f.oven Fredag d. 28. marts 2008 
Ps.
Sidste år blev samme vandløb desværre også ramt af gylleforurening. Læs mere her >>
Uge 13-2008 Tilladelse til udledning af vand fra Markmølle Dambrug indeholdende rester af medicin og hjælpestoffer:
Hermed følger tilladelse til udledning af vand fra Markmølle Dambrug indeholdende rester af medicin og hjælpestoffer.
Tilladelse til udledning af vand fra Markmølle Dambrug indeholdende rester af medicin og hjælpestoffer.(Klik på ikonet)
Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her >>  

Afgørelsen offentliggøres i Morsø Folkeblad lørdag den 22. marts. Klagefristen udløber således mandag den 21. april 2008.

Venlig hilsen

Mette Handberg Welander
Skov- og Landskabsingeniør
Morsø Kommune
Natur og Miljø
Jernbanevej 7
7800 Nykøbing M
Tlf. 99707074
mhw@morsoe.dk
Uge 12-2008 Gylleudslip på Sydmors:
Så skete det igen igen igen.....nu på Mors. En landmand fra Øster Hvidbjerg ved Thissingvig har ved et uheld sluppet 100.000 liter gylle ud. Gyllen blev inddæmmet og suget op, inden den nåede Limfjorden. Det er det 11. gylleudslip i Danmark i år, og 4 af dem har været omkring Limfjorden. 2 rigtig alvorlige udslip på Salling(seneste på 1.800.000 liter gylle i en å og videre ud i Limfjorden), 1 på Lemvig egnen i sidste uge og nu denne på Mors. Folketingsmedlem fra Venstre Inger Støjbjerg vil bede miljøministeren om at give et overblik over udslippene for at se, om der er et mønster i dem. Men det er ikke godt nok, mener formand for Teknik og Miljø i Morsø Kommune Poul Roesen. Limfjorden og erhvervet kan ikke være tjent med det, og derfor skal der stramninger til, mener han. Se TV-klip fra Tv-MidtVest >>
Kilde:http://www.tv2regionerne.dk/
Uge 10-2008 Info. vedr. hjemmesiden:
Endelig (d. 11. marts 2008) er der blevet givet grønt lys fra Fiskeridirektoratet til deres nyes side om alle fredningsbælter/zoner i Danmark Læs mere her>> . Derfor er linkene i kopien af meddelelsen fra uge 4 herunder også blevet gjort aktive igen. Ligeledes er linkknappen blevet tilføjet forsiden. God fornøjelse.
Mvh.
Webmaster


Kopi af indlæg fra uge 4:

Morslf.dk har fået tilføjet en linkknap på forsiden:
, som fører læseren ind til Fiskeridirektoratets nye hjemmeside, hvor alle fredningsbælter/ zoner er angivet vha. topografisk kortatlas - helt ned til 4 cm. kort. Siden hedder: http://fredning.fd.dk  . Husk at trykke på I (info.) for at se, om der er helårsfredning el. kun periodisk, når man har zoomet sig ind på fredningsbæltet og har trykket på det.
Linkknappen ind til Sø - kort er blevet fjernet, men der kan måske findes plads til den andet steds, hvis nogen savner denne. I så fald - send en e-mail til mig om det.
Herudover er der blevet lagt en udskriftvenlig version af foreningsnyt op på siden under Arrangementer. Den webside-baserede følger i den nærmeste fremtid.
Nb! Der er opdaget en fejl i det udsendte foreningsnyt( er blevet rettet i den udskriftsvenlige udgave). Det drejer sig om side 4 for neden, hvor der vedr. dato benævnelse for lystfiskeriets dag er skrevet d. 25. maj. Det er en fejl! Der skulle have stået d. 18. maj!
Mvh.
Webmaster.
Opfølgning: Vi har lige (d. 21. januar 2008) modtaget en mail fra en fuldmægtig inde fra FD, hvor han bl.a. skriver:
Da det som sagt er under konstruktion, vil jeg bede dig hurtigst muligt at tage linket af. Vi skal nok give besked, når vi er klar til at gå i luften.
Det er selvfølgelig mærkeligt, at der er adgang til siderne. Jeg har brokket mig, men der er en teknisk forklaring, som jeg ikke er i stand til at referere.
Jeg siger tak for din forståelse.

Med venlig hilsen
Morten Hansen
Fuldmægtig, Administrationskontoret

Denne anmodning respekterer MLF selvfølgelig og ser med længsel frem til, at siden bliver færdig- og offentliggjort. Derfor er linket på forsiden også blevet erstattet med det gamle: Sø-kort, og linkene i dette indlæg er indtilvidere gjort "døde".

Læs iøvrigt >>(d. 22. januar 2008).
Uge 10-2008 Gyllen skal stoppes:
Udslip fra gylletanke skal og må stoppes. Men det kræver en skrappere lovgivning, siger Limfjordsrådet.
Reaktionen kommer efter sidste uges uheld, hvor 1800 kubikmeter gylle løb ud i Harrevig i Limfjorden nord for Skive.
Det batter ikke noget, hvis gylleudslip blot afstedkommer en trække på skulderen, lyder pointen fra Limfjordsrådets formand, Poul Roesen fra Mors.
Han lægger op til et lovkrav om, at man tænker omgivelserne med, når man anlægger gylletanke.
- Den jord man graver op når man anlægger en gylletank kan lige så godt placeres dér, hvor gyllen vil løbe hen, hvis den slipper ud. Så har man et helt naturligt opsamlingssted, hvor man bare kan suge den op, siger Poul Roesen.
- Det behøver ikke at betyde større investeringer; det drejer sig bare om sund fornuft, tilføjer han.
Læs mere >>
Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 10-2008 Afstemningen er slut:
Afstemningen, vedr. brugernes observation af børsteorme, er slut. Resultatet blev som flg.:
Forslag til fremtidige lystfiskerrelaterede afstemninger sendes til webmaster@morslf.dk
På vegne af MLF

Webmaster
Uge 09-2008 Regeringens snølen skyld i gylleudslip:
Kravene til gylletanke skulle allerede have været skærpet fra årsskiftet, og dermed kunne katastrofen i Nordvestsalling være undgået, siger de radikales miljøordfører Johs. Poulsen fra Herning.
Allerede i fjor lavede regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale en aftale om betydeligt strammere krav til opbevaring af gylle - især gylletanke i nærheden af vandmiljø.
Men selv om aftalen skulle være trådt i kraft den 1. januar, så er den stadig ikke ført ud i livet. Og det skyldes, at Venstre har trukket udmøntningen af aftalen i langdrag, siger Johs. Poulsen.
Nu får aftalen om de strammere krav til gylletanke først betydning fra næste gyllesæson.
- Man kan sige, at det er godt, at det sker. Men at det burde været sket noget tidligere, siger Johs. Poulsen.
Læs mere>>
Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 09-2008 Dårlige pumper får gyllen til at fosse ud i danske vandløb:
Alene i år har der været mindst syv udslip fra danske gylletanke, som har dræbt livet i lokale vandløb. Fem af udslippene er sket som følge af læk på defekte pumper og rør. Dansk Naturfredningsforening og Dansk Sportsfiskerforbund kræver mere kontrol med tankene.
Defekte pumper er hovedårsagen til gylleudslip.
Siden nytår er der sket mindst syv udslip fra landets gylletanke, hvor tonsvis af stinkende ekskrementer har forurenet vandløb og slået dyrelivet ihjel.
Det skete senest torsdag, da 1.800 kubikmeter gylle lækkede fra en minkfarm ved Skive, efter et rør delte sig i to. Gyllen flød ned i Harre Å og dræbte alle fisk over en strækning på to til tre kilometer.
De syv udslip er alene et udtryk for, hvad der har været omtalt i landets medier, for der findes ingen officiel statistik over udslippene. Men der er alt for mange af dem, og der mangler regler for og opsyn med de lokale miljøkatastrofer, som udslippene fra landets i alt 30.000 gylletanke forårsager, mener Dansk Naturfredningsforening og Dansk Sportsfiskerforbund.
»De mange uheld understreger, at landbrug jo er storindustri og derfor burde have samme slags krav til anlæg, som industrien har. Reglerne burde strammes op, så gylletanke skal etableres med opsamlingsbakker. Det vil sige et fast underlag med kant, som i tilfælde af fejl på pumper og ventiler kan opsamle og tilbageholde hele tankens indhold,« mener miljømedarbejder Christian Poll fra Dansk Naturfredningsforening.
Også Dansk Sportsfiskerforbund mener, at der bør føres statistik over udslippene og forslår derudover volde omkring gyllebeholderne. Forbundet påpeger ligeledes, at mange tanke er placeret uheldigt på bakketoppe med skråninger ned mod vandløb og åer.
Pumperne skyld i udslip
En undersøgelse som kommunerne foretog med Skov- og Naturstyrelsen i 2004 viste, at 13 ud af 18 uheld opstod i forbindelse med pumpning af gylle.
Når landmanden skal have gylle fra tanken til gyllevognen, foregår det med en fjernstyret centrifugalpumpe. Fra traktorens førerhus trykker landmanden på en knap for at tænde for pumpen og en anden for at slukke den igen. Han behøver altså ikke at forlade traktoren.
Men bliver fjernstyringen ikke aktiveret korrekt eller ved et uheld, går pumpen i gang uden at være tilsluttet ordentligt, fortæller Jens Høy fra Landscenteret under Dansk Landbrugsrådgivning.
»I de fleste tilfælde, hvor der opstår lækager, er der tale om gamle pumper. Problemet opstår som regel, når pumpen går i gang af sig selv. Det kan også ske, at landmanden sætter den i gang ved et uheld eller bliver forstyrret af sin mobiltelefon eller lignende, mens pumpen er i gang,« siger Jens Høy.
Der er også eksempler på, at der er kommet skidt i kontakten, hvilket har aktiveret pumper, der har stået med strømmen slået til i flere år uden at være brugt, hvorefter pumpen pludselig går i gang.
Ny bekendtgørelse skal løse pumpe-problemer
Miljøstyrelsen har udarbejdet et udkast til en bekendtgørelse, som strammer reglerne for pumper til gylletanke. Den indeholder blandt andet krav om at indsætte en timer, som afbryder pumpen efter den tid, det tager at fylde en normal gyllevogn.
Bekendtgørelse kræver også, at pumperøret skal svinges ind over gylletanken, når den ikke er i brug, eller at der sættes en skydeventil ind på toppen af pumperøret, og lukkes for den. Skulle pumpen gå i gang, løber gyllen tilbage i tanken.
Bekendtgørelsen ventes at træde i kraft 1. april. Læs mere>>
Kilde:http://www.ing.dk/

Hør i øvrigt:
Hør i øvrigt denne nyhedsudsendelse fra Radio Midt og Vest, hvor formanden for Morsø Landbrugforeningen Per Nielsen i Morsø Folkebland udtrykker  sin utilfredshed med, at gylleudslippene sker,  når der findes billige og enkle tekniske løsninger, så man kan undgå udslippene. Indslaget kommer ca. 1.15 min. inde i nyhedsudsendelsen.
mms://wms.dr.dk/storage/regioner/vest/auto/0930Sat.wma
Kilde:
http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Uge 09-2008 Kæmpe gylleudslip igen igen i Salling:
Et kæmpe gylleudslip af hidtil uset størrelse har fundet sted ved Vile i Nordsalling. 1.800.000 liter ren gylle er løbet ud i den nærliggende å og videre ud i den følsomme Harre Vig, der er en del af Limforden. Gyllen har slået alt ihjel på dets vej! Der har i dagspressen været så mange indslag i form af nyhedudsendelser og skrevne indlæg, at det vil være alt for omstændig, at gengive her. I stedetfor kan man selv gå ind på nedenstående links og se og læse om denne tragiske og katastrofale hændelse, der endnu engang er et resultat af en alt for respektløs omgang med gyllen.:
Indslag fra Tv-Midtvest: 1.800.000 liter gylle direkte i limfjorden - se her>>
Indslag fra DR - nyhederne kl. 18.30 omkring ulykken - se her >>

Gylleudslip større end hidtil antaget - se her >>
Alle fisk døde i å efter gylleudslip - se her>>
En trist, trist, trist dag for vandmiljøet og Limfjorden!
Uge 09-2008 Resultat af bestandanalyse:
I efteråret elfiskede firmaet WaterFrame sammen med et par medlemmer af MLF nogle af Morsø's dårligste vandløb igennem for at kortlægge bestanden i dem. Arbejdet blev gjort på vegne af Miljøcenter Aalborg. Der er i dag kommet en mail med resultatet:

Vedhæftet er resultatet af de undersøgelser, som vi fik foretaget på Mors i 2007 af fiskebestande i vandløb.
Resultat af bestandanalyse foretaget d. 18. - 20. sep. 2007 i vandløb på Mors.
(Klik på ikonet)
Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her >>  
Med venlig hilsen
Lars Bille Hansen
Miljøcenter Aalborg
Uge 09-2008 På geddefiskeri:
Programmet Naturriget fra Tv MidtVest har endnu engang lavet et dejligt indslag med et lystfiskerrelateret indhold. Se TV-klip fra Tv-MidtVest >>
Kilde:http://www.tv2regionerne.dk/
Uge 08-2008 Afstemningen er slut:
Afstemningen, vedr. brugernes interesse for at kigge efter gydebanker, er slut. Resultatet blev som flg.:

Der er startet en ny afstemning på forsiden vedr. I hvilken måned brugerne ser de første børsteorm i vandet. Afstemningen løber frem til slutningen af marts måned. Forslag til fremtidige lystfiskerrelaterede afstemninger sendes til webmaster@morslf.dk
På vegne af MLF

Webmaster
Uge 08-2008 Tilladelse til nedsættelse af vandindvindingsmængde Erslev Vandværk I/S:
Tilladelse til nedsættelse af vandindvindingsmængde Erslev Vandværk I/S(Klik på ikonet)
Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her >>  

Venligst se vedhæftede dokument.

Med venlig hilsen

Niels Arne Wahl, Grundvand
Naturgeograf
Natur og Miljø, Morsø Kommune
Tlf. 9970 7203
Fax. 9970 7250
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing/Mors
Uge 07-2008 2007 godt år for lystfiskeri:
Sidste år var et helt fantastisk lystfiskerår i Danmark.
Det var den våde sommer der gjorde det - der er aldrig nogensinde blevet fanget så mange laks og havørreder i Danmark som i 2007. Og noget tyder på at de gode fiskeforhold fortsætter.
Læs mere >>
Kilde:http://www.dr.dk/P1/P1Morgen/
Hør et længere interview med Kaare Ebert, biolog, Danmarks Sportsfiskerforbund i DR's Netradio her>>
Kilde:http://www.dr.dk/
Uge 07-2008 Miljøgodkendelse af Elsøvej 262, Frøslev, 7900 Nykøbing Mors:
Miljøgodkendelse Elsøvej 262, Frøslev, 7900 Nykøbing Mors(Klik på ikonet)
Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her >>  
Venlig hilsen

Anja Sørensen
Biolog
Natur og Miljø
Morsø Kommune
Uge 07-2008 Miljøgodkendelse af Rakkeby Dambrug, Hovmøllevej 4, 7960 Karby:
Miljøgodkendelse af Rakkeby Dambrug, Hovmøllevej 4, 7960 Karby(Klik på ikonet)

Vandindvindingstilladelse Rakkeby Dambrug, Hovmøllevej 4, 7960 Karby(Klik på ikonet)
Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her >>  

Jeg skal gøre opmærksom på, at klagefristen udløber fredag den 29. februar 2008.

Venlig hilsen

Mette Handberg Welander
Skov- og Landskabsingeniør
Morsø Kommune
Natur og Miljø
Uge 05-2008 Muslinger bekæmper kvælstoffer i Limfjord:
Det omstridte muslingefiskeri i Limfjorden kan være på vej mod nye gyldne tider.
Limfjordsrådet - med de 18 kommuner omkring Limfjorden som medlemmer - anbefaler i en ny henvendelse til Miljøministeriet at øge fiskeriet, fordi nyere forskning dokumenterer, at det kan reducere forureningen.
Muslingefiskere kan fjerne fosfor og kvælstof
På den baggrund tror Limfjordsrådets formand, den konservative Poul Roesen fra Morsø Kommune, på en stor og vigtig fremtid for den udskældte muslingebranche:
- Traditionelt har muslingefiskeriet været lagt for had. Men nu ved vi, at vi kan fjerne fosfor og kvælstof ved at fiske flere muslinger. Jeg tror, at muslingefiskerne vil blive elsket for, at de blev her, fordi de kan hjælpe os med at få en god fjord tilbage, siger Poul Roesen.
Forsker bakker op om øget muslingefiskeri
En indflydelsesrig fiskeri-forsker finder det fuldt fortjent, at Limfjordskommunerne nu kommer muslingefiskerne i møde og er parate til at arbejde for en udvidelse af fiskeriet, hvis bestandene kan klare det.
- Muslingefiskeriet i Limfjorden er det eneste, jeg kender, hvor fiskerne på eget initiativ har halveret deres kvoter. De har også været med til at udvikle nye metoder og gjort deres fiskeri mere skånsomt og bæredygtigt, siger seniorrådgiver Per Dolmer fra DTU Avka.
Han bekræfter, at ny forskning kan bruges som miljørigtigt argument for at udvide muslinge-fiskeri og opdræt til nye områder, fordi det fjerner fosfor og kvælstof fra fjorden. Hans personlige anbefaling er dog, at fiskeriet i de nuværende områder først optimeres.
Men naturfredningsfolk er imod øget fiskeri
Idéen om øget muslingefiskeri møder dog modstand hos muslingefiskeriets traditionelle modstandere.
- Vi vil hellere have det reduceret, så man undgår de voldsomme skader på fjordbunden. Det vil Limfjorden have bedst af, siger Svend Skriver Dahl, som er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Vesthimmerland Vest.
Samme melding kommer fra Thyge Steffensen, kredsformand for Friluftsrådet i Himmerland og Aalborg:
- Vi mener, at muslingeskrabning er til ulempe for den miljøforbedring, vi alle sammen går og håber på i Limfjorden, siger han.
Der fanges årligt omkring 70.000 tons muslinger og 850 tons østers i Limfjorden.
Læs mere >>
Kilde:http://www.dr.dk/Regioner/Vest
Hør iøvrigt et længere interview med de implicerede parter i DR's netradio her >>
Kilde:http://www.dr.dk/
Uge 05-2008 Tilladelse til Flytning af kreaturpassage over Hundsø Kanal:

Hermed fremsendes dispensation til flytning af en kreaturpassage ved Hundsø Kanal

Tilladelse til Flytning af kreaturpassage over Hundsø Kanal
(Klik på ikonet)

Hundsø Kanal kreaturpassage - kortbilag
(Klik på ikonet)
D
okumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her
>>  

M.v.h.

Michael Dickenson
Morsø Kommune
Natur og Miljø

-------------------------------------------------------------------

Revideret kortbilag - Kommunens afgørelse efter vandløbsloven til flytning af kreaturpassage over Hundsø Kanal på Mors:

Hermed til orientering

Berigtigelse af kortbilag vedr. flytning af kreaturpassage over Hundsø Kanal
(Klik på ikonet)

Hundsø Kanal kreaturpassage - revideret kortbilag
(Klik på ikonet)   
Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her >>
Med venlig hilsen

Michael Dickenson
Morsø Kommune

Uge 04-2008 Info. vedr. hjemmesiden:
Morslf.dk har fået tilføjet en linkknap på forsiden: , som fører læseren ind til Fiskeridirektoratets nye hjemmeside, hvor alle fredningsbælter/ zoner er angivet vha. topografisk kortatlas - helt ned til 4 cm. kort. Siden hedder: xxxxxxxxxxxxx.dk  . Husk at trykke på I (info.) for at se, om der er helårsfredning el. kun periodisk, når man har zoomet sig ind på fredningsbæltet og har trykket på det.
Linkknappen ind til Sø - kort er blevet fjernet, men der kan måske findes plads til den andet steds, hvis nogen savner denne. I så fald - send en e-mail til mig om det.
Herudover er der blevet lagt en udskriftvenlig version af foreningsnyt op på siden under Arrangementer. Den webside-baserede følger i den nærmeste fremtid.
Nb! Der er opdaget en fejl i det udsendte foreningsnyt( er blevet rettet i den udskriftsvenlige udgave). Det drejer sig om side 4 for neden, hvor der vedr. dato benævnelse for lystfiskeriets dag er skrevet d. 25. maj. Det er en fejl! Der skulle have stået d. 18. maj!
Mvh.
Webmaster.
Opfølgning: Vi har lige (d. 21. januar 2008) modtaget en mail fra en fuldmægtig inde fra FD, hvor han bl.a. skriver:
Da det som sagt er under konstruktion, vil jeg bede dig hurtigst muligt at tage linket af. Vi skal nok give besked, når vi er klar til at gå i luften.
Det er selvfølgelig mærkeligt, at der er adgang til siderne. Jeg har brokket mig, men der er en teknisk forklaring, som jeg ikke er i stand til at referere.
Jeg siger tak for din forståelse.

Med venlig hilsen
Morten Hansen
Fuldmægtig, Administrationskontoret

Denne anmodning respekterer MLF selvfølgelig og ser med længsel frem til, at siden bliver færdig- og offentliggjort. Derfor er linket på forsiden også blevet erstattet med det gamle: Sø-kort, og linkene i dette indlæg er indtilvidere gjort "døde".

Læs iøvrigt >>(d. 22. januar 2008).

Siden er blevet offentliggjort - se indlæg fra uge 11 (d. 11. marts 2008)
Uge 03-2008 Kæmpe gylleudslip i Bysted-møllebæk ved Durup:
Onsdag morgen løb 3000 liter gylle ud af en gylletank. For Bystedmøllebæk ved Durup på Salling får det alvorlige konsekvenser - flere tusinde fisk, heriblandt havørreder, er blevet slået ihjel. Se TV-klip fra Tv-MidtVest >>
Kilde:http://www.tv2regionerne.dk/
Uge 02-2008 Tilladelse til etablering af sø på Mors:
Tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af sø på Mors
Tilladelse til sø ved Vejerslev på Mors.
 (Klik på ikonet)
Kort over placeringen af søen. (Klik på ikonet)
D
okumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her
>>
Til orientering

Med venlig hilsen

Michael E. Dickenson
Landinspektør
Natur og Miljø
Direkte tlf.nr. 9970 7064
Mail: michael.dickenson@morsoe.dk

<< Tilbage