<< Tilbage

Arrangementer 2006

 
Hovedsponsorer >>

Info. og regler >>

Konkurrencen er ÅBEN for ALLE ! ! ! !                                                                                           Kom og oplev Morsø's smukke og mangfoldige kystlandskaber og prøv kræfter med Limfjordens hugvillige havørreder ! ! !                                                                                                Overskuddet går ubeskåret til vandløbspleje på Mors !!!

<<Mødested/indvej.

<<Præmieliste
 

D. 23. og 24. september 2006

I samarbejde med: 


Samlet præmiesum over 9000 kr.

Konkurrencen er åben for alle


Start lørdag kl. 05.00 - afslutning søndag kl. 15.00
 

Overskuddet går ubeskåret til vandløbspleje på Mors.


Annonceringssamarbejde med:
Hovedsponsorer:

Til top  ^

Info. og regler:
Til top  ^

 1. Deltagerbevis skal erhverves før fiskeriet påbegyndes og kan erhverves hos:

  Gaver og Grej i Nykøbing kort>>

  Sydmors Jagt og Fiskeri i Ørding kort>>


  Eller på giro nr. 6555659

   
  Desuden vil der kunne erhverves deltagerbevis på
  indvejningstidspunkterne v/Gullerup Kro kort>>

  Pris:     100 kr. for senior (fra 18 år)

              50 kr. for junior
 2. Fiskeriet må ske frit fra kysterne i Limfjorden fra Aggersundbroen til Oddesundbroen.

 3. Fiskeredskaber: Der må kun fiskes med stang og hjul og kun én stang i brug pr. deltager. (Det er tilladt at skifte mellem f.eks. spinne- og fluestang, men ikke at fiske samtidigt med to stænger).

 4. Kun laksefisk deltager i konkurrencen.

 5. Vinderfisk regnes den fisk, der har den højeste vægt. I tilfælde af vægtlighed er korteste fisk vinder. Er der stadig ikke en vinder regnes den fisk, der er indvejet først, som vinder.
  OBS!!! Der er præmier til de  største indvejede fisk ! ! !

 6. Fiskeriet må påbegyndes lørdag d. 23. september kl. 05.00 og afsluttes søndag     d. 24. september kl. 15.00. Indvejning skal ske senest søndag kl. 15.00, og fiskene skal ikke være renset.

 7. Mindstemål:     Laks     60 cm.,     Havørred     40 cm.

 8. Indvejning kan ske lørdag mellem kl. 10.00 - 11.00 og kl. 21.00 - 21.30 samt søndag mellem kl. 14.30 - 15.00. Gyldigt deltagerbevis og lovpligtigt fisketegn skal forevises. Frosne fisk eller fisk, der efter bestyrelsens skøn har været nedfrosset eller fanget på en anden måde end ovenfor nævnt, vil ikke blive indvejet.
  NB! lørdag morgen og aften kan der erhverves deltagerbevis iht. gældende regler.

 9. Præmieuddeling starter søndag kl. 15.15 præcis. Præmiemodtagere eller godkendte afløsere herfor skal være fremmødt ved præmieuddelingen. Overskydende præmier tilfalder Morsø Lystfiskerforening (anvendes til senere konkurrencer).

 10. Præmier til de største fisk, og højest én præmie pr. deltager.

   

 11. Evt. spørgsmål til tilmelding mm. rettes til formanden på tlf. 97741826 


MØDESTED / INDVEJNINIG:
Til top  ^

I det gamle fiskehus v./Gullerup Strand Kro, Grydenhøjvej 25,
7950 Erslev, Mors
kort og evt. ruteplan /kørselsvejledning>>

(billedet er af Gullerup Strand Kro - fiskehuset ligger på den anden side ud mod fjorden)

(Klik på billedet for stort billede)


 

Præmieliste:
Til top  ^

 1. Weekend ophold for 2 personer på Bundgaards Hotel ved Skjern Å med pension og fiskekort til Skjern Å.
  Samlet værdi ca. 1.700 kr.
  Præmiesponsorer: Morsø Folkeblad 

                                Morsø Lystfiskerforening

 2. Gavekort 1.000 kr.
  Præmiesponsorer: Spar Mors Sparekasse

 3. Shimano stang og hjul..
  Samlet værdi ca. 1.100 kr.
  Præmiesponsorer: Gaver og Grej Nykøbing

 4. Shimano stang og hjul.
  Samlet værdi ca. 1.100 kr.
  Præmiesponsorer: Sydmors Jagt og Fiskeri 

Øvrige præmier - i alt over 4.000 kr.
Præmiesponsorer: 
                        Tømmergaarden  Nykøbing

                        Bill's Kontorsevice Nykøbing

                        TDC - butikken Nykøbing

                       
Nystrup Fiskegrej Vildsund

                              Geisler
Nykøbing

                        Daconet A/S Skive

                        Inspiration Nykøbing
                      
                        Imerco Nykøbing

                        Morsø Jernstøberi

                        Jagt og Fiskeri Skive

                        Brdr. Vestergaard Thisted

                        Morsø Trælast Nykøbing

                        Vildsund Smede- og Maskinværksted

                        Photocare Nykøbing

                        Superbrugsen Ø. Jølby

                        Havnekøbmanden Nykøbing

                        Ole Vinkøbmand Nykøbing

                        BDO ScanRevision

                        Løvbjerg Nykøbing

 
OBS!!! Der er præmier til de  største indvejede fisk ! ! !

Herudover præmier til amerikansk lotteri ved indvejningen om søndagen.


                           
Støt sponsorerne - de støtter os !

Bestyrelsen

Til top  ^ 


Foreningsnyt september 2006

Udskriftsvenlig udgave (klik på ikonet)

D
okumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her
>>

Efterårssæsonen står for døren, og det er tid til at planlægge fiskeriet de næste måneder frem. Morsø Lystfiskerforening kan igen i år tilbyde et varieret program med spændende ture og arrangementer. Disse forløber som flg. :

Klubaftner (Første d. 7. september):
Disse foregår som sædvanligt på Enghavevej 47 1. sal fra kl. 19 til ca. 22.
Kom og oplev det sociale samvær med dine medfiskere i MLF over en kop kaffe og et stykke kage. Gode lystfiskerhistorier, tips og råd skifter hyppigt bordside her. Herudover er der rig mulighed for de sædvanlige aktiviteter såsom : fluebinding, blinkstøbning, lave spinnere og woblere, fangstnetbygning, stangbygning, introduktion til fluefiskeri (de basale og nødvendigste kasteteknikker afprøves og tilegnes så vidt muligt hos juniorerne, men også seniorer er velkomne), fiskens standplads, føde og biologi (generelt) mm.

Søndag d. 10. september - Grødedag:
Grødeslåning + lettere vandløbsrestaurering i Votborg Å. Kontakt formanden på tlf. 97741826
Foreningen er bagefter vært med kage og øl el. vand.

Lørdag d. 23. & søndag d. 24. september - MLF’s Ørreddage:
Morsø Lystfiskerforenings årlige åbne havørredkonkurrence ! Se vedlagte program! ! !

Lørdag d. 30. september – Fladfisketur på Lillebælt:
Gaver & Grej i Nykøbing arrangerer en fladfisketur med kutter på Lillebælt.
Vi kører i bus til Fredericia.
Afgang fra butikken kl. 06.30
Kutteren sejler fra Fredericia havn kl. 09.00
Fiskeriet slutter kl. 16.00
Hjemme i Nykøbing Mors omkring kl. 19.00
Hvis betalingen for fiskeri og bus sker før d. 16. september er prisen KUN 400 kr. !!! . Efter d. 16. september er prisen 500 kr.
Hurtig tilmelding tilrådes, da der er begrænsede pladser.
Husk at bestille børsteorm ved tilmeldning!!
Husk fisketegn og madpakke.
Vh.

Gaver & Grej
Fruevej 48
7900 Nyk. Mors
Tlf. 97720556
gaveroggrej@mail.dk

Søndag d. 1 oktober - Lakse-og havørredtur til Gudenåen:
 
 

 

Aflyst pga. for få tilmeldinger !
Vi besøger Danmarks største å/flod i jagten på Gudenåens laks og havørreder.
Antal deltagere: max. 12 personer (”Først til mølle” princippet)
Der er afgang fra klubhuset kl. 07.00 Præcis!
Hjemkomst ca. kl.19.00
Der skal betales for fiskekort og et bidrag til kørsel.
Vi fisker på zone 1, 2 el. 3 i omegnen af Bjerringbro afhængig af, hvad vi kan få af dagkort.
Tilmelding personligt til Michael Larsen eller på Tlf. 97752412/ 27406810 senest torsdag d. 28. september kl. 20.00

Søndag d. 22. oktober - Tur til Bromølle Å:
Vi besøger THY’s bedste havørred å.
Antal deltagere: max. 12 personer (”Først til mølle” princippet)
Der er afgang fra klubhuset kl. 08.00 Præcis !
Hjemkomst ca. kl. 17.30
Der skal påregnes et bidrag til kørsel.
Tilmelding personligt til formanden el. på tlf. 97741826 senest torsdag d. 19. oktober. kl. 20.00

Weekenden 27 - 29. oktober – DSF’s kystfluekursus på Mors:
Tætpakket kursus om kystfluefiskeri. Kurset gennemgår grej, teknik, biologi og fiskestrategi ved kysten. Kasteteknikken optimeres, og du binder et par effektive kystfluer. Instruktion og praktisk fiskeri på Mors smukke kystpladser. Instruktører er Søren Rygaard Lenschow, Flemming Sørensen og Mads Birkholt. Pris: Medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund – 500 kr. Ikke medlemmer – 800 kr. Der er mulighed for at overnatte på vandrehjem.
Tilmeld dig kurset på ah@sportsfiskeren.dk  eller på tlf. 75820699, lokal 17 . Husk at angive navn, adresse, e-mail, tlf.nr., medlemsnr. og kursusnavn. Se mere på: http://www.sportsfiskeren.dk/nyheder/2006/Januar/Kursuskalender/

Søndag d. 5 november - Foreningens interne havørredkonkurrence:
Kun for medlemmer af MLF. Vi gentager succesen fra sidste år. Mød derfor op d. 5. november med start i klublokalerne, hvor der bydes på rundstykker, kaffe og måske en lille skarp til at sætte lidt gang i det.
Mødetidspunkt: kl. 07.00 kaffe og rundstykker.
Afgang fra klubhuset: kl. 08.00
Indvejning: kl. 15.00 hvor der bydes på kaffe og kage.
Præmie: En overraskelse ? (Der er præmier til de 3 største havørreder)
Pris for deltagelse: 50,00 kr.
Tilmelding: til formanden på tlf. 97741826 senest lørdag d. 4. november kl. 17.00


Søndag d. 19. november – Kysttur til Djursland:
Vi forsøger at overliste nogle af østkystens blanke overspringere og evt. en god torsk.
Der er afgang fra klubhuset kl. 07.00
Hjemkomst ca. kl. 20.00
Der skal påregnes et bidrag til kørsel.
Tilmelding personligt til Hans Jørgen Nørgaard eller på tlf. 97744044 senest torsdag d. 16. november kl. 20.00
Hvis vejrudsigten holder med kraftig blæst fra syd, bliver alternativet Mariager Fjord!

Torsdag d. 7. december – Juleafslutning:
Vi julehygger med gløgg og æbleskiver.

Torsdag d. 11. januar 2007 – Første klubaften i det nye år:
Vel mødt !

Husk at tage kameraet med, når I er på fisketur, så I kan sende en fangstrapport eller en fiskeoplevelse ind til os på webmaster@morslf.dk og dermed være med til at gøre www.morslf.dk til et endnu mere spændende sted at klikke sig hen på internettet !
Det åbne forum på www.morslf.dk kunne også godt bruge endnu flere indlæg, end det har lige P.T. Så har du brug for et råd, tips, komme med en efterlysning, tilbyde kørelejlighed til en fisketur eller vil sælge ud af dit fiskegrej etc., så tøv ikke med at oprette en tråd i forummet !
NB ! Husk dog at fangst/ fiskesteder max. må områdebenævnes: Nord Thy, Syd Thy, Nord Mors, Syd Mors, Nord Salling og Syd Salling -- alle områder med A26 som skille linie !!!

På vegne af MLF
Bestyrelsen

På en ekskursion opdager en professor pludselig, at en af de unge, kvindelige studerende er forsvundet.
Han skynder sig tilbage til åen, hvor de kom fra, og han ser straks en lystfisker, der sidder ved bredden.
"Har De set en ung dame i en blå kjole?", spørger professoren.
"Ja, hun kom forbi for fem minutter siden", svarede lystfiskeren.
"Åh! Gudskelov", siger professoren. "Så kan hun ikke være ret langt borte."
"Joe…", siger lystfiskeren langsomt. "For strømmen er ret stærk i dag
--------------------------------------------
Der stod en lystfisker ved en sø, og to mænd kom gående
forbi. De standsede op, og den ene sagde:
- "Findes der noget mere åndssvagt, ligegyldigt, formålsløst
og dumt end at stå og smide en snøre ud i vandet og ingenting fange?" - "Ja", sagde lystfiskeren, "at stå og glo på det!"
--------------------------------------------
- Hvordan er det, du ser ud? Hvad er der sket? - Skulderen er af led. Jeg var på fisketur i weekenden og fik en stor torsk på krogen. - Jøsses, det må have været en stor torsk, når den kunne trække din skulder af led. - Nå ja, men uheldet skete nu først, da jeg skulle vise, hvor stor den var.
--------------------------------------------
- I sommer fangede jeg en gedde på 13 kg. Har du nogensinde været med til en sådan fangst?
- Nej, aldrig. Jeg er hvalfanger.

 

Foreningsnyt 

januar 2006


Udskriftsvenlig udgave
(klik på ikonet)

D
okumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her
>>Velkommen til den nye sæson i Morsø Lystfiskerforening. 

OBS !
På rettidig kontingent indbetaling ! (Se afsnit om kontingent >>)

Vi fortsætter med at have klubaften hver torsdag aften kl. 19.00 –22.00

Program for klubaftnerne i foråret 2006:

· Fangstnet til kyst og å. Pris kr. 50,00 kr. som dækker ca. 50% af materialerne.
· Fluebinding
· Blinkstøbning
· Træwobler
· Kasteinstruktion
· Grejsammensætning
· Filmaften
· Foredrag
· Og ikke mindst hyggelig samvær

Torsdag d. 5. januar
Første klubaften torsdag d. 5. januar kl. 19.00 – 22.00

Lørdag d. 21. januar
”Vandplejedag” 

Program for ”Vandplejedag” - lørdag den 21. januar 2006

Dagens underviser er miljøtekniker Åge Ebbesen – til dagligt ansat i Silkeborg Kommune, hvor han siden 1989 bl.a. har naturplejet 70 km ådal, restaureret utallige vandløb, undervist på vandløbs- og naturkurser på Ferskvandscentret i Silkeborg, universiteter m.v. Desuden har Åge i en lang årrække været aktiv i Hald Sø´s Bådelaugs pleje og restaurering af vandløb ved Hald Sø. 
Se eventuelt Silkeborg kommunes hjemmeside eller Silkeborg Fiskeriforenings hjemmeside, hvor en række vandløbsprojekter er omtalt med foto. 

Mødested: Viborg Sportsfiskerforenings lokaler på Søndermølle, Vinkelvej 42, 8800 Viborg. 
                    (Evt.  
fælles transport fra klubhuset)

Mødetid: Kl. 09.30

Program:

Kl. 09.30 -10.00 - Kaffe og rundstykker

Kl. 10.00 -12.30 - Undervisning:

Efter ønsker fra foreningerne behandles følgende emner:


· Økonomiske støttemuligheder til projekter – ansøgningsprocedure.

· Myndighedsbehandling – ansøgninger. Forhold til myndigheder.

· Vandløbsrestaurering – udlægning af grus - restaurering af mindre spærringer -   
  praktiske metoder.

· Udsætningsplaner.

· Vandløbskvalitet.

· Hvor findes yderligere oplysninger.

· Prioritering af miljø kontra lystfiskeri – hvor langt bør vi gå ?


Kl. 12.30 -13.15      Frokost – Regionen sørger for mad og drikke 


Kl. 13.15 - ca.15.    Efter en teoretisk formiddag trænger vi til frisk luft og tager derfor på tur
                            til nogle vandløb ved Hald Sø og ser på projekter lavet af Hald Sø´s 
                            Bådelaug:
                            grusbanker, faunapassage, okkerfældningsdam m.m.
                            Med lidt held ser vi søørreder på leg. 

Tilmelding: Til Niels på tlf. 97741826 senest d. 8. januar 2006 kl. 19.00

OBS!!!     Deltagelse i kurset forpligter, at man deltager i foreningens VPV.  arbejde !!!!

Morsø Kommune og Viborg Amt har i slutningen af 2004 udvalgt en række vandløb, hvor faunaspærringer er et problem for fiskenes og smådyrs vandring op og ned gennem vandløbene. MLF skal i de kommende år være med til afhjælpning af de enkelte faunaspærringer. Følgende vandløb og faunaspærringer er medtaget i projektforløbet:

Vandløbsnavn

Antal spærringer Beskrivelse af faunaspærring
Vandløb ved Højris

1

Opstemning ved sø/ved rester af Lilleris Vandmølle
Biskær Bæk 

1

Rørledning og brønd med højvandslukke
Krorenden 

2

To brøndstyrt
Kongenshøj Bæk 

2

Søopstemning og styrt på vandløbsbund opstrøms sø
Tilløb Emb Å 

2

To søopstemninger
Hovmølle Bæk 

1

Rørstyrt
Votborg Å 

1

Rørstyrt
Redsted Å 

1

Rørstyrt
Dushøj Bæk 

1

Rørlagt strækning

Vejerslev Bæk/tilløb Emb Å er det største projekt. Pris ca. 150.000 kr. Her skal 2 styrt + rørstyrt fjernes.

Til top  ^


Torsdag d. 9. februar
Generalforsamling i klubhuset (Se program for generalforsamling >>)
 

Udskriftsvenlig udgave (klik på ikonet) 
D
okumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her
>>

Søndag d. 19. marts
Morsø kystcup. Kun for medlemmer af MLF. 
Morsø kystcup er blevet aflyst pga. manglende tilmeldinger samt de nuværende prognoser (torsdag d. 17/3 2006) for vejrliget på søndag. Konkurrencen vil blive afholdt på et andet tidspunkt her i foråret. Tidspunktet vil blive besluttet på en af de næste klubaftner og herefter slået op på www.morslf.dk .
Vi gentager den lokale kystcup. Mød derfor op søndag d. 19. marts med start i klublokalerne, hvor der bydes på rundstykker, kaffe og måske en lille skarp til at sætte lidt gang i det.

Mødetidspunkt:  kl. 07.00 kaffe og rundstykker.
Afgang fra klubhuset: kl. 08.00
Indvejning:  kl. 15.00 hvor der bydes på kaffe og kage.
Præmie:  En overraskelse ?!
Pris for deltagelse:  50,00 kr. for seniorer, 25,00 kr. for juniorer.
Tilmelding: til formanden på 97741826 senest lørdag d. 18. marts kl. 17.00

 

Søndag d. 9. april
Morsø kystcup. Kun for medlemmer af MLF. (Flyttet fra d. 19. marts - se ovenstående) 
Vi gentager den lokale kystcup. Mød derfor op søndag d. 9. april med start i klublokalerne, hvor der bydes på rundstykker, kaffe og måske en lille skarp til at sætte lidt gang i det.

Mødetidspunkt:  kl. 07.00 kaffe og rundstykker.
Afgang fra klubhuset: kl. 08.00
Indvejning:  kl. 15.00 hvor der bydes på kaffe og kage.
Præmie:  En overraskelse ?!
Pris for deltagelse:  50,00 kr. for seniorer, 25,00 kr. for juniorer.
Tilmelding: til formanden på 97741826 senest lørdag d. 8. april kl. 17.00

Torsdag d. 13. april
Aften kystfiskeri. Vi tager på kysten efter forårets blanke havørreder.

Mødetidspunkt:  kl. 18.00 i klubhuset. Husk fiskegrej og de lange støvler.
Afslutning:  klubhuset kl. ca. 21.30, hvor der bydes på kaffe og kage.
NB!!  For de medlemmer, der ikke vil med, er der ingen klubaften denne torsdag !
Tilmelding:  til Hans Jørgen Nørgaard på tlf. 97744044 senest onsdag d. 12. april kl. 17.00. 
(OBS !!Datoen d. 15. april i det postomdelte foreningsnyt er en fejl !!!)


Til top  ^

Søndag d. 7. maj  
Geddetur til Glenstrup Sø. Aflyst -
Pga. den hårde vinter er gydningen først i gang i søen i starten af  maj måned. Derfor flyttes geddeturen til Søndag d. 4. juni 2006
Husk evt. påhængsmotor. Vi prøver at leje alle de både, vi kan. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige hvor mange.

Tilmelding:  til formanden på tlf. 97741826 senest d. 1. marts ! ! ! – HUSK DET ! ! ! BEGRÆNSET ANTAL !!!
Afgang:  fra klubhuset kl. ca. 07.00. Hjemkomst ca. kl.19.00
Pris:  ca. 120,00 kr. for seniorer, ca. 60,00 kr. for juniorer for fiskekort og bådleje + evt. leje af motor. Herudover selvfølgelig benzin til kørsel.Torsdag d. 18. maj

Sidste klubaften. 

Søndag d. 21. maj

Hornfiske-dag. Foreningen afholder åben hornfiskekonkurrence, hvor alle kan deltage. Fiskeriet må starte kl. 08.00.

Udskriftsvenlig program for Hornfiskedag
 (klik på ikonet)

Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her >>

Evt. mødested:  klubhuset (Enghavevej 47, 1. Sal 7900 Nykøbing Mors)  kl. 08.00  se her >>
Tilmelding:  klubhuset mellem kl. 08.00 – 09.00, Gaver og Grej i Nykøbing eller Jagt og Fiskeri i Ørding.
Pris:  60,00 kr.
Indvejning:  Senest kl. 15.00 i klubhuset.
Præmieoverrækkelse:  kl. 15.15

Der vil være præmie til de 3 største hornfisk – samt til den største havørred. 

Der vil samtidig blive afholdt fiskeskole denne dag – både for nuværende juniorer og nye juniorer.
Der vil være mulighed for kørsel til fiskevandene for fiskeskole-deltagere, hvis man møder op ved klubhuset kl. 08.00 .
Tilmelding til fiskeskolen: skal ske på tlf. 97741826 (efter kl. 18.00) eller på mail: mlf@morslf.dk senest d. 20 maj 2006
For mere information: www.morslf.dk eller tlf. 97741826
Se evt. også her>>

Udskriftsvenlig program for Hornfiskedag
 (klik på ikonet)

Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her >>

                                                                                          
Til top  ^
Søndag d. 28. maj 2006
Som et led i samarbejdet er vi af Thylands Lystfiskerforening blevet inviteret til ”Store Geddedag” ved Førby Sø Søndag d. 28. maj 2006. Se her>>
Konkurrencen starter kl. 07.00 og slutter med indvejning kl. 12.00.
Tilmelding fra. Kl. 06.30.
Foreningen arrangerer kørsel fra klubhuset til dem, der måtte være interesseret.
Afgang kl. 06.00 fra klubhuset.

Deltagerpris: Seniorer: 40 kr.
Juniorer: 20 kr.

Der vadefiskes på TL's fiskevand.

Prisen er incl. 2/2 rundstykker med smør. Rundstykkerne serveres midt formiddag. Medbring selv kaffe/The.
Drikkevarer kan købes.

Søndag d. 4. juni 2006
Ny dato for Glenstrup Sø!  Pga. den hårde vinter er gydningen først i gang i søen i starten af  maj måned. Derfor flyttes geddeturen til Søndag d. 4. juni 2006.  
Geddetur til Glenstrup Sø.
Husk evt. påhængsmotor. Vi prøver at leje alle de både, vi kan. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige hvor mange.

Tilmelding:  Senest d. 15. maj til formanden Niels H. Larsen på Tlf. 97741826, efter kl. 18.00. HUSK DET ! ! ! BEGRÆNSET ANTAL !!!
Afgang:  Da vi satser på at få aftenfiskeriet med, er der afgang fra klubhuset kl. 12.00 og forventet hjemkomst sent søndag aften. Mandag er 2. pinsedag, så vi håber på stor tilmelding.
Pris:  ca. 120,00 kr. for seniorer, ca. 60,00 kr. for juniorer for fiskekort og bådleje + evt. leje af motor. Herudover selvfølgelig benzin til kørsel.

Til top  ^

Søndag d. 11. juni

Fisketur efter stalling.
Afgang fra klubhuset kl. 12
Hjemkomst ca. kl. 24
Fiskested: Sandsynligvis Grindsted Å.
Tilmelding til Hans Jørgen Nørgaard på tlf. 97744044 senset Lørdag d. 10 juni inden kl. 16.00
Der vil i løbet af foråret blive bundet fluer på klubaftenen til fiskeri efter stalling (Nymfer og tørfluer).

Torsdag d. 7. september
Første klubaften efter sommerpausen! Tidspunktet er som sædvanlig kl. 19.00. Nærmere info. bliver udsendt med Forenings - Nyt en gang i sensommeren. God sommer og mange gode fisketure !


Der er mulighed for yderligere fisketure i løbet af foråret. Disse vil i så fald blive planlagt på klubaftnerne og herefter informeres der om tidspunkt og tilmelding på disse aftener. Herudover vil evt. ekstrature blive ”slået op” på vores hjemmeside: www.morslf.dk 
Det er derfor en god idé at gøre vores foreningshjemmeside til startside (Kig efter hånden, der peger på den røde tekst, og tryk på teksten)


Ved julefrokosttid sagde kroværten til servitricen:
- Det var da pokkers så spredt, du har dækket op mellem gæsterne.
- Ja, men det er fiskeklubben, der skal holde deres årlige julefrokost, og sidste år klagede de over, at der var for lidt plads til armene, når de skulle tale om deres store fangster…. På vegne af MLF

Bestyrelsen

Til top  ^

Kontingent

Der vedlægges girokort til indbetaling af kontingent for år 2006.

Betalingsfristen er 31. januar 2006.
Der skal henstilles til, at betaling foretages rettidigt, da der skal ske indberetning til Danmarks Sportsfiskerforbund i februar måned. Såfremt indbetaling ikke er modtaget rettidigt, slettes medlemskabet.

Kontingent er som vedtaget på sidste års generalforsamling kr. 400 for seniorer og kr. 225 for juniorer (u/18 år).

Såfremt der er spørgsmål til kontingent, adresseændring mv. bedes I kontakte undertegnede (gerne pr. mail).

Til top  ^

 

Generalforsamling

Udskriftsvenlig udgave (klik på ikonet) 
 

Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her >>

Morsø Lystfiskerforening afholder generalforsamling torsdag den 9. februar 2006 kl. 19.00 i klublokalerne Vettelsgade 2, Nykøbing.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
   · Hans Jørgen Nørgaard
   · Niels H. Larsen
   · Henrik S Poulsen
   · (alle ønsker genvalg) 
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt


Indkomne forslag til behandling under pkt. 7, skal jf. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Under eventuelt uddeles præmier mv. for største fanget fisk i arterne ørred – gedde – torsk, fiskene skal være fanget på foreningsture eller vandløb og kyst på Mors. Tilmelding af fisk skal foretages senest 5 dage før til Niels Larsen på 
tlf. 97 74 18 26.

Foreningen er vært ved et mindre traktement. Efter generalforsamlingen diskuteres forårets aktiviteter.

I øvrigt

Alle opfordres til at indsende mail-adresse til undertegnedemailto:hspoulsen@privat.dk, således vi fremover hurtigere og billigere kan informere medlemmerne. (En brevudsendelse til alle koster over 500 kr. ) 

For bestyrelsen:

Henrik S. Poulsen

Til top  ^

<< Tilbage