<< Tilbage

Arrangementer 2008

 

Foreningsnyt August 2008



Udskriftsvenlig udgave (klik på ikonet)

D
okumentet kræver Acrobat Reader installeret. 
Hent det her
>>

Efterårssæsonen står for døren, og det er tid til at planlægge fiskeriet de næste måneder frem. Morsø Lystfiskerforening kan igen i år tilbyde et varieret program med spændende ture og arrangementer. Disse forløber som flg. :

Klubaftner (Første d. 4. september):
Disse foregår som sædvanligt om torsdagen på Enghavevej 47 1. sal fra kl. 19 til ca. 22.
Kom og oplev det sociale samvær med dine medfiskere i MLF over en kop kaffe og et stykke kage. Gode lystfiskerhistorier, tips og råd skifter hyppigt bordside her. Herudover er der rig mulighed for de sædvanlige aktiviteter såsom : fluebinding, blinkstøbning, lave spinnere og woblere, fangstnetbygning, stangbygning, introduktion til fluefiskeri (de basale og nødvendigste kasteteknikker afprøves og tilegnes så vidt muligt hos juniorerne, men også seniorer er velkomne), fiskens standplads, føde og biologi (generelt) mm.

Søndag d. 31. august – Grødedag:
Grødeslåning + lettere vandløbsrestaurering i Votborg Å. Kontakt formanden på tlf. 97741826
Vi starter kl. 10 og forventer at være færdig ca. kl. 14-15
Kl. ca. 12 er foreningen vært ved et frokost-traktement.

Torsdag d. 4. september
- Første klubaften.

Søndag d. 7. september - Lakse-og havørredtur til Gudenåen:

Vi besøger Danmarks største å/flod i jagten på Gudenåens laks og havørreder.
Antal deltagere: max. 12 personer (”Først til mølle” princippet)
Der er afgang fra klubhuset kl. 06.30 Præcis!
Hjemkomst ca. kl.19.00
Der skal betales for fiskekort og et bidrag til kørsel.
Vi fisker på zone 1, 2 el. 3 i omegnen af Bjerringbro afhængig af, hvad vi kan få af dagkort.
Tilmelding personligt til Niels H. Larsen på tlf. 97741826 senest torsdag d. 4. september kl. 20.00

Lørdag d. 27. & søndag d. 28. september - MLF’s Ørreddage:
Morsø Lystfiskerforenings årlige åbne havørred-konkurrence ! Se vedlagte program! ! !

Søndag d. 12. oktober - Tur til Bromølle Å:
Vi besøger THY’s bedste havørred å.
Antal deltagere: max. 12 personer (”Først til mølle” princippet)
Der er afgang fra klubhuset kl. 08.00 Præcis !
Hjemkomst ca. kl. 17.30
Der skal påregnes et bidrag til kørsel.
Tilmelding personligt til Michael Larsen eller på tlf. 97752412/ 27406810 senest torsdag d. 9. oktober. kl. 20.00


Søndag d. 2. november - Foreningens interne havørredkonkurrence:
Kun for medlemmer af MLF. Vi gentager succesen fra de forgangne år. Mød derfor op d. 2. november med start i klublokalerne, hvor der bydes på rundstykker, kaffe og måske en lille skarp til at sætte lidt gang i det.
Mødetidspunkt: kl. 07.00 kaffe og rundstykker.
Afgang fra klubhuset: kl. 08.00
Indvejning: kl. 15.00 hvor der bydes på kaffe og kage.
Præmie: En overraskelse? (Der er præmier til de 3 største havørreder)
Pris for deltagelse: Seniorer: 50,00 kr. Juniorer: 25 kr.
Tilmelding: til Hans Jørgen Nørgaard på tlf. 97744044 senest lørdag d. 1. november kl. 17.00


Søndag d. 16. november – Kysttur til Mariager Fjord:

Vi forsøger at overliste nogle af den smukke fjords fjordørreder eller hidsige steelheads.
Der er afgang fra klubhuset kl. 07.00
Hjemkomst ca. kl. 20.00
Der skal påregnes et bidrag til kørsel.
Tilmelding personligt til Hans Jørgen Nørgaard eller på tlf. 97744044 senest torsdag d. 13. november kl. 20.00

Torsdag d. 11. december – Juleafslutning:
Vi julehygger med gløgg og æbleskiver.

Søndag d. 28. december - Nytårskur!:
Efter sidste års succes afholder vi igen en Nytårskur. Kom og vær med til en hyggelig fisketur langs kysten og få samtidig smidt noget af det overflødige julefedt!
Vi starter med rundstykker, kaffe el. sodavand i klublokalet søndag d. 28. dec. kl. 8.00. Herefter tager vi på fisketur og mødes igen senest kl.16.00 til Hans Jørgen's surveræne hjemmelavede gule ærter med tilbehør. Jule- eller nytårspilsnere samt sodavand kan købes til at skylle det hele ned med. Vi håber, at der igen vil være opbakning til dette lille arrangement, så det kan fortsætte med at blive en tilbagevendende tradition i MLF de kommende år.
Der skal mindst være 5 deltagere tilmeldt for at arrangementet gennemføres.
Et lille beløb på ca. 50kr. pr. mand til maden skal påregnes.
Tilmelding kan ske til Hans Jørgen på hjoergen@morslf.dk eller på tlf. 97744044 senest fredag d. 26. december kl. 20.00



Torsdag d. 8. januar 2009 – Første klubaften i det nye år.
Vel mødt !


Der vil sandsynligvis blive arrangeret yderligere ture i løbet af året på klubaftnerne
Disse vil også blive slået op på www.morslf.dk .


Vigtige meddelelser:

1. Overvågning generelt af vandløb og kyststrækninger:
Når folk fra foreningen vandrer langs åen og gør nogle iagttagelser vil Morsø Kommunen meget gerne have besked. Iagttagelserne kunne vedrøre følgende: ulovlige spærringer, spildevandspåvirkede strækninger, strækninger hvor 2-meter bræmmer ikke er overholdt eller strækninger, der er ideelle til sandfang eller udlæggelse af gydegrus. Kommunen ser sådanne iagttagelse som en vigtig del af overvågningen. Al henvendelse til kommunen skal ske via formanden på tlf. 97741826 eller mlf@morslf.dk

2. Nyt Fiskevand:
Morsø Lystfiskerforening har indgået en lejeaftale med ejeren af Egebaksande. Lejeaftalen omfatter fiskeriet på Lodsejerens andele af Sjørring Sø Kanal i THY - beliggende ca. 5 km. nordvest for Hundborg. Se vedlagte fiskevandsoversigt og info., hvorpå alle regler og bestemmelser mm. for fiskevandet også står anført. Det nødvendige P-kort, for parkering ved det gamle hus på grusvejen til Egebaksande, er også vedlagt i dette brev.

3. Foreningsbåden skal sælges!!:
Foreningsbåden står hos Gaver & Grej i Nykøbing, hvor den kan besigtiges de 2 første fredage og lørdage i september. Fredag imellem kl. 10 – 18 , Lørdag imellem kl. 10 – 13.
Båden er en 16 fods klink-bygget Limbojolle med en 6HK Suzuki motor. Brenderup bådtrailer og Ekkolod medfølger.
Pris: højeste bud over 9.000kr.

4. 2 vandløbsprojekter:

Votborg Å:
Der skal laves nyt udløb ud i fjorden, hvor der skal lægges større sten ud, og der
skal laves gangbro over vandløbet.

Spang Å:
Omløbsstryg ved dambruget, hvor der skal lægges marksten og gydegrus ud. Ved
mindre tilløb, som bliver fritlagt, skal der også udlægges gydegrus og marksten.

Nærmere info. omkring dato- og tidspunkterne på klubaftnerne.




Knæk & Bræk

Bestyrelsen, MORSØ LYSTFISKERFORENING – MLF


 


 

Hovedsponsorer >>

Info. og regler >>

<<Mødested/indvejning

<<Præmieliste
 


  Konkurrencen er ÅBEN for ALLE ! ! ! !                                                                                           Kom og oplev Morsø's smukke og mangfoldige kystlandskaber og prøv kræfter med Limfjordens hugvillige havørreder ! ! !                                                                                                Overskuddet går ubeskåret til vandløbspleje på Mors !!!

 
 

D. 27. og 28. september 2008

I samarbejde med: 


Samlet præmiesum over 14.000 kr.


Konkurrencen er åben for ALLE


Start lørdag kl. 05.00 - afslutning søndag kl. 15.00
 



Hovedsponsor:



Til top  ^

Øvrige sponsorer:


Annonceringssamarbejde med:

Info. og regler:


Udskriftsvenlig udgave (klik på ikonet)

D
okumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her
>>

Til top  ^

 1. Deltagerbevis skal erhverves før fiskeriet påbegyndes og kan erhverves hos:

  Gaver og Grej i Nykøbing kort>>

  Sydmors Jagt og Fiskeri i Ørding kort>>


  Brdr. Vestergaard i Thisted kort>>

  Jagt & Fiskerimagasinet i Vildsund kort>>

  Eller på giro nr. 6555659
   

  Desuden vil der kunne erhverves deltagerbevis på indvejningstidspunktet
  lørdag imellem kl. 10.00 - 11.00 v./ Gullerup Strand Kro. se kort >> 
  Og se evt. deres hjemmeside med info. om evt. bespisning eller
  overnatning >>
   

  Pris:     100 kr. for senior (fra og med 18 år)

              50 kr. for junior


 2. Fiskeriet må ske frit fra kysterne i Limfjorden fra Aggersundbroen til Oddesundbroen.

 3. Fiskeredskaber: Der må kun fiskes med stang og hjul og kun én stang i brug pr. deltager. (Det er tilladt at skifte mellem f.eks. spinne- og fluestang, men ikke at fiske samtidigt med to stænger).

 4. Kun laksefisk deltager i konkurrencen.

 5. Vinderfisk regnes den fisk, der har den højeste vægt. I tilfælde af vægtlighed er korteste fisk vinder. Er der stadig ikke en vinder regnes den fisk, der er indvejet først, som vinder.
  OBS!!! Der er præmier til de  største indvejede fisk ! ! !

 6. Fiskeriet må påbegyndes lørdag d. 27. september kl. 05.00 og afsluttes søndag     d. 28. september kl. 15.00. Indvejning skal ske senest søndag kl. 15.00, og fiskene skal ikke være renset.

 7. Mindstemål:     Laks     60 cm.,     Havørred     40 cm.

 8. Indvejning kan ske lørdag mellem kl. 10.00 - 11.00 og kl. 21.30 - 22.00 samt søndag mellem kl. 14.30 - 15.00 i fiskehuset v./Gullerup Strand Kro. Gyldigt deltagerbevis og lovpligtigt fisketegn skal forevises. Frosne fisk eller fisk, der efter bestyrelsens skøn har været nedfrosset eller fanget på en anden måde end ovenfor nævnt, vil ikke blive indvejet.

 9. Præmieuddeling starter søndag kl. 15.15 præcis. Præmiemodtagere eller godkendte afløsere herfor skal være fremmødt ved præmieuddelingen. Overskydende præmier tilfalder Morsø Lystfiskerforening (anvendes til senere konkurrencer).

 10. Præmier til de 10 største fisk, og højest én præmie pr. deltager.

   

 11. Evt. spørgsmål til tilmelding mm. rettes til formanden på tlf. 97741826 

MØDESTED / INDVEJNINIG:
Til top  ^

I det gamle fiskehus v./Gullerup Strand Kro, Grydenhøjvej 25,7950 Erslev, Mors
kort og evt. ruteplan /kørselsvejledning>>(billedet er af Gullerup Strand Kro - fiskehuset ligger ud mod fjorden til højre for kroen)

Klik på billedet for at komme ind til kroens hjemmeside og få info. om evt. bespisning el. overnatning.

                                       

Præmieliste:
Til top  ^
 

 1. 2500kr. Gavecheck!
  Præmiesponsor:  
       Spar Mors


   
 2. Beastmaster Shimano
   9' fod kastevægt
   3 - 15 gram
  værdi 989kr.
  Shimano Staradic
  2500GT RB hjul
  Værdi 1188kr.
  I alt 2177kr.
  Præmiesponsorer:     Sydmors Jagt og Fiskeri 


 3. 10 fod Quarts
  Concept Ron Thomson
  kyststang +
  Daiwa shinobi hjul.
  Værdi 2048kr.
  Præmiesponsor:        Gaver og Grej Nykøbing 

 4. Berkley Series One
  Skeletor 9' fod
  kastevægt
  7 - 28 gr.
  Værdi 1399kr.
  Fiske Rygsækstol
  værdi ca. 300kr
  I alt 1669kr.
  Præmiesponsor:        Brdr. Vestergaard

  5.  3 dags hytteophold
        på Skjern Å
        Camping for 4. pers.
        i Hytte ekskl.
        Fiskekort og
        campingpladsafgift.
        Værdi: 1275kr.
        Præmiesponsor:        Morsø Folkeblad

 
6.   Storm PT-fiskestang
        Shimano HYPERLOOP
        2500RB kysthjul,
        grejbox m.jigs, snørre
        og box m. vådfluer.
        Værdi ca. 450 kr.
       
        Fjällräven Rygsæk
        model Kånken,
        Storm snørre,
        1 gedde blink,
        1 kystblink,
        1 spinner,
        grejbox,
        pandelampe
        værdi ca. 470kr.
        I alt ca. 920kr.
        Præmiesponsor:        Jagt & Fiskerimagasinet, Vildsund




 
7.  Morsø Støbe-
        jernskedel. 2ltr.
        Værdi: 699 kr.     
        Præmiesponsor:        Morsø Jernstøberi

  8.  2 - og 1 hånds
        vinkelslibere
        værdi 599 kr.
        Præmiesponsor:        XL Byg Tømmergaarden, Nyk. Mors 

  9.  Tecos Ringgaf-
        felsæt
        værdi ca. 435 kr.
        Præmiesponsor:        Morsø Indstrilager

10.   Güde sømpistol
        værdi 399kr.
        Præmiesponsor:        XL - Byg Morsø Trælast 


 

Øvrige præmier til amerikansk lotteri - i alt ca. 2.000 kr.

Præmiesponsorer: 
                       
 
                        Daconet A/S Skive
                        - 2 stk. Löwenmesser fiskeknive.
                        
                        Jagt og Fiskeri Skive
                        - 2 stk. gavekort á 150 kr.

                        
                        Morsø Motorkompagni A/S
                        - Værktøjssæt værdi 160 kr.

                        Land og Fritid Nykøbing
                        - Gavekort 200kr.

                        Vildsund Smede- og Maskinværksted
                        - 2 flasker rødvin

                        Agri-Norcold
                        - Vingaver a 2 flasker vin.
 
                        Løvbjerg Nykøbing
                        - 2 flasker rødvin
                      
                        BDO ScanRevision
                        - 2 x 2 flasker vin
                       
                        Spar Mors
                        - Vingaver

                        Præmier fra anonyme givere:
                        - Håndlavet spækbrædt

Foreningsnyt januar 2008



Udskriftsvenlig udgave (klik på ikonet)

D
okumentet kræver Acrobat Reader installeret. 
Hent det her
>>


Foreningsnyt januar 2008
Velkommen til den nye sæson i Morsø Lystfiskerforening.

Kontingent

Der vedlægges girokort til indbetaling af kontingent for 2008.

Betalingsfristen er 20. februar 2008. Der henstilles til, at betaling foretages rettidigt,
da der skal ske indberetning til Danmarks Sportsfiskerforbund i februar måned. Såfremt
indbetaling ikke er modtaget rettidigt, slettes medlemskabet. Herudover opfordres medlemmerne på det kraftigste til at betale medlemskontingentet via det vedlagte girokort på posthuset eller
netbank.
Kontingent er som vedtaget på sidste års generalforsamling kr. 450 for seniorer og kr. 250 for juniorer
(u/18 år).
Såfremt der er spørgsmål til kontingent, adresseændring mv. bedes I kontakte kassereren
(gerne pr. mail).

Generalforsamling

Morsø Lystfiskerforening afholder generalforsamling torsdag den 7. februar 2008 kl. 19.00 i klublokalerne Enghavevej 47, 1. Sal, Nykøbing.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
 • Niels H. Larsen
 • Henrik Poulsen
 • Hans Jørgen Nørgaard
 • Michael Larsen
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Indkomne forslag til behandling under pkt. 7, skal jf. vedtægterne være bestyrelsen i hændesenest 5 dage før generalforsamlingen.
Under eventuelt uddeles præmier mv. for størst fangede fisk i arterne ørred – gedde – torsk, fiskene skal være fanget på foreningsture eller vandløb og kyst på Mors. Tilmelding af fisk skal foretages senest 5 dage før til Niels Larsen på tlf. 97 74 18 26.
Foreningen er vært ved et mindre traktement. Efter generalforsamlingen diskuteres forårets aktiviteter.

Sponsorat

Bestyrelsen har på vegne af foreningen indgået en 2-årig sponsoraftale med sparekassen Spar
Mors. Aftalen indebærer bl.a., at Spar Mors sponsorerer 1. præmien til den årlige Ørreddagekonkurrence samt et kontant beløb til foreningens virke.
En del af modydelsen er, at Spar Mors må kontakte foreningens medlemmer i forretnings øjemed.
Medlemmer der ikke ønsker at blive kontaktet af Spar Mors, skal give bestyrelsen besked herom inden udgangen af februar 2008.
Kontakt:
Niels H. Larsen tlf. 97 74 18 26 mail: mlf@morslf.dk
Michael Larsen tlf. 97 75 24 12 mail: webmaster@morslf.dk

Bestyrelsen

Program for foråret 2008:

Vi fortsætter med at have klubaften hver torsdag aften kl. 19.00 –22.00

• Fluebinding
• Blinkstøbning
• Træwobler
• Kasteinstruktion
• Grejsammensætning
• Filmaften
• Foredrag
• Og ikke mindst hyggeligt samvær

Søndag d. 17. februar
Tur til Bromølle Å efter vinterens blanke ”grønlændere”
Mødetidspunkt: Klubhuset kl. 08.00
Forventet hjemkomst: Ca. kl. 16.00
Tilmelding: Til Michael Larsen personligt eller på tlf. 27406810/ 97752412 senest lørdag d. 16. februar kl. 18.00
Der skal påregnes et lille bidrag til benzin.

Søndag d. 16. marts

Jubilæums kystcup i anledning af MLF’s 30 års jubilæum. Kun for medlemmer af MLF.
Mød op søndag d. 16. marts med start i klublokalerne, hvor der bydes på rundstykker, kaffe og en lille
skarp til at sætte lidt gang i det.
Mødetidspunkt: kl. 07.00 kaffe og rundstykker.
Afgang fra klubhuset: kl. 08.00
Indvejning: kl. 15.00 i klubhuset, hvor der bydes på kaffe og kage. Fiskene skal ikke være renset
Præmie: Jubilæumspræmier til de 5 største havørreder - værdi ca. 3000 kr.!!!
1. præmie: Shimano fiskestang
2. præmie: Shimano fiskestang
3. præmie: Mitchell 308X fastspolehjul
4. præmie: Grejbox m. endegrej
5. præmie: Grejbox m. endegrej
Fiskeriet må ske frit fra kysterne i Limfjorden fra Aggersundbroen til Oddesundbroen.
Der må kun fiskes med stang og hjul og kun én stang i brug pr. deltager.
Kun laksefisk deltager i konkurrencen.
Vinderfisk regnes den fisk, der har den højeste vægt. I tilfælde af vægtlighed er korteste fisk vinder.
Frosne fisk eller fisk, der efter bestyrelsens skøn har været nedfrosset eller fanget på en anden måde end ovenfor nævnt, vil ikke blive indvejet.
Max. 1 præmie pr. deltager.
Overskydende præmier tilfalder Morsø Lystfiskerforening (anvendes til senere konkurrencer).
Pris for deltagelse: 50,00 kr. for seniorer, 25,00 kr. for juniorer.
Evt. spørgsmål til tilmelding mm. rettes til formanden.
Tilmelding: Til formanden personligt eller på tlf. 97 74 18 26 senest lørdag d. 15. marts kl.17.00

Weekenden d. 12. og 13. april
Struer kystfiskerforening afholder i denne weekend Limfjordens ørreddage:
Lørdag den 12. april kl. 5.00. Konkurrencen starter.
Lørdag den 12. april kl. 11.00 - 12.00. Indvejning.
Lørdag den 12. april kl. 20.00 - 22.00. Indvejning.
Søndag den 13. april kl. 14.00 - 15.00. Indvejning.
Søndag den 13. april kl. 15.00. Konkurrencen slutter.
Søndag den 13. april kl. 15.30. Præmieuddeling.
Indvejning: foregår i Struer Sejlklub på havnen i Struer
Tilmelding:
For at deltage i Limfjordens Ørreddage skal indbetaling ske i din bank eller via homebanking til Vestjysk
Bank kontonr.: 7602 1134242 senest dagen før konkurrencen starter. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling og medbring dokumentation for indbetaling, hvilket er en forudsætning for at få indvejet fisk og deltage i lodtrækningen.
Pris for deltagere fra 18 år 100 kr. Pris for deltagere under 18 år 50 kr.
Der arrangeres fælles morgenmad i klubhuset både lørdag og søndag for de medlemmer af MLF,
der deltager i konkurrencen. Herfra kan man måske aftale fælleskørsel til fiskepladserne og til
indvejningerne Lørdag aften kl. 20 – 22 og Søndag kl. 14 – 15 med dertilhørende præmieuddeling kl. 15. 30.
Tilmelding til fælles morgenmad senest d. 10. april 2008 i klubben.
Se programmet for Limfjordens ørreddage på http://www.skf1990.dk/ eller på opslaget i klublokalerne.
I kan også læse programmet i pdf-format her:
(klik på ikonet)
Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret.  Hent det her >>

Onsdag d. 23.april – søndag d. 27. april
Senior-kysttur til Hindsholm på Fyn. Overnatning i 8 personers sommerhus tæt ved talrige topforårspladser.
Pris: 400 kr. pr. person + benzin, kost og forplejning. Nærmere info. + tilmelding til formand Niels H. Larsen personligt eller på tlf. 97741826
1 plads ledig ! ! ! ( pr. 13. april 2008)

Torsdag d. 1. maj
Aften kystfiskeri. Vi tager på kysten efter forårets blanke havørreder.
Mødetidspunkt: kl. 18.00 i klubhuset. Husk fiskegrej og de lange støvler.
Afslutning: På fiskepladsen, hvis vejret tillader det, hvor der bydes på kaffe og kage.
NB!! For de medlemmer, der ikke vil med, er der ingen klubaften denne torsdag!
Tilmelding: Til Hans Jørgen Nørgaard på tlf. 97744044 senest onsdag d.30. april kl. 17.00.
 

Torsdag d. 8. maj
Sidste klubaften inden sommerpausen.
 

Søndag d. 18. maj
Hornfiskedag & Lystfiskeriets dag.
Foreningen afholder åben hornfiskekonkurrence, hvor alle kan deltage.
Fiskeriet må starte kl. 08.00.
Evt. mødested: Klubhuset kl. 08.00.
Tilmelding: Klubhuset mellem kl. 08.00 – 09.00, Gaver og Grej i Nykøbing eller Jagt og Fiskeri i Ørding.
Pris: Seniorer: 60 kr. Juniorer: 30 kr.
Indvejning: Senest kl. 15.00 i klubhuset.
Præmieoverrækkelse: kl. 15.15
Der vil være præmie til de 3 største hornfisk – samt til den største havørred.
Samme dag bliver der afholdt Lystfiskeriets dag sideløbende med hornfiskekonkurrencen – Alle
kan deltage!
Waders og skridtstøvler er en nødvendighed. Så hvis du ikke har nogen, skal du lige sige det til
undertegnede, så vi kan låne et par til dig. Herudover er det nødvendig med en ikke alt for stiv fiskestang med tilhørende hjul med min. 50 – 100 meter nylon snøre påspolet (max. 0,30 mm. og min. 0,23 mm.) eller alternativt Fireline.
Instruktører forefindes på den udvalgte fiskeplads.
Det er gratis at være med til lystfiskeriets dag, men det koster deltagergebyr for at være med i konkurrencen.
Der vil være mulighed for kørsel ud til fiskepladserne.
Sidste dag for tilmelding er d. 17. maj til Simon Leth på: 97 75 26 10 el. 30 11 41 24
Hornfiske-dag plakat 2008(klik på ikonet)
Dokumentet kræver Acrobat Reader installeret.  Hent det her >>

Søndag d. 25. maj
Som et led i samarbejdet er vi af Thylands Lystfiskerforening blevet inviteret til ”Store Geddedag” ved Førby Sø Søndag d. 25. maj 2008.
Konkurrencen starter kl. 07.00 og slutter med indvejning kl. 12.00.
Foreningen arrangerer kørsel fra klubhuset til dem, der måtte være interesseret. Tilmelding
til kørsel skal ske senest på klubaftenen d. 8. maj
Afgang: kl. 06.00 fra klubhuset.
Tilmelding: fra. Kl. 06.30 ved søen.
Deltagerpris: Seniorer: 40 kr. Juniorer: 20 kr.
Der vadefiskes på TL's fiskevand.
Prisen er inkl. 2/2 rundstykker med smør. Rundstykkerne serveres midt formiddag. Medbring
selv kaffe/Te.
Drikkevarer kan købes.

Søndag d. 15. juni   Aflyst pga. dårligt vejr !!!!!!!!!!!!!!!!
Fluefisketur efter stalling og bækørreder. Nærmere information på klubafterne. Der vil i
løbet af foråret blive bundet fluer på klubafterne til fiskeri efter stalling (Nymfer og tørfluer).
Afgang: Ca. kl. 12.00
Forventet hjemkomst: Ca. kl. 24.00
Tilmelding: Til Hans Jørgen Nørgaard på tlf. 97 74 40 44 senest lørdag d.14. juni kl. 17.00.

Lørdag d. 21. juni
Havørredtur til Bromølle Å.
Vi kører fra klubhuset kl. 14.00.
Forventet hjemkomst ca. kl. 24.00
Bidrag til benzin skal påregnes.
Tilmelding: Til formanden på tlf. 97 74 18 26 senest fredag d. 20. juni kl. 20.00

Torsdag d. 4. september
- Første klubaften efter sommerpausen.


Der vil sandsynligvis blive arrangeret yderligere ture i løbet af foråret og sommeren.
Disse vil blive meddelt på klubaftnerne og/ eller blive slået op på www.morslf.dk

Alle opfordres til at indsende sin mail-adresse til hspoulsen@privat.dk, således vi
fremover hurtigere og billigere kan informere medlemmerne. (En brevudsendelse til alle koster over 500 kr.)

Mvh.

Bestyrelsen

PROGRAM FOR JUNIOR-AFDELINGEN
Forår 2008

10 + 17. januar 2008
Vi vil binde et par provokationsfluer til kystens grønlændere. Den 10. januar laver vi en
pink-glimmerreje.
Den 17. januar forsøger vi os med en juletræet GTI.

24 + 31. januar 2008
Vi skal lave vores egne flåd og propper. Det er en god ide’ selv at medbringe en fil + lille kniv.

7 +14. februar
Vi varmer op til Bromølle å – turen ved at lave nogle tunge spinnere til formålet.

21 + 28. februar
I bestemmer hvilken flue der skal bindes.

28. februar + 6 marts
Der bliver mulighed for blinkstøbning.

13 + 20. marts

Fluebinding. Det er snart ”børsteormetid” på kysten. Vi laver nogle spændende imitationer af disse. Vi skal blandt andet binde en tandem børsteorm!

20 + 27. marts
Vi skal binde nogle kutlinge – imitationer. I de fluer vi skal binde vil vi bruge epoxy

3 + 10. april
Vi skal binde hornfiskefluer. Der vil både blive fremstillet traditionelle fluer +
popperfluer.

17 + 24. april

Gedderne er snart ikke fredet mere, og vi binder fluer til at fange dem. Klubaftenen d. 24 april er aflyst!

Der vil blive mulighed for at prøve at kaste med flue her i foråret, så snart at det ikke er mørkt mere om aftenen og vejret tillader det.
Ud over Lystfiskeriets Dag, der foregår d. 18. maj (rettet! – i den udsendte foreningsnyt står der d. 25.maj, hvilket er en fejl!) sammen med hornfiskekonkurrencen, kan der komme yderligere fiskeskole-ture her i foråret. Disse vil i givet fald blive slået op på www.morslf.dk og meddelt på klubaftenerne.

Mvh.

Simon Leth
DSF – instruktør & Junior - kontaktperson i MLF


<< Tilbage