Arrangementer 2005

<< Tilbage

Morsø Lystfiskerforenings Ørreddage 2005

Den 24. og 25. september 2005

I samarbejde med: 


Samlet præmiesum over 7000 kr.

Konkurrencen er åben for alle !

Overskuddet går til forbedring af ørredbestanden på Mors.


Hovedsponsorer:

Morsø Folkeblad     
    Spar Mors Sparekasse 
Gaver og Grej Nykøbing
 Sydmors Jagt og Fiskeri     

Info. og regler:

 1. Deltagerbevis skal erhverves før fiskeriet påbegyndes og kan erhverves hos:

  Gaver og Grej i Nykøbing kort>>

  Sydmors Jagt og Fiskeri i Ørding kort>>


  Eller på giro nr. 6555659

  Desuden vil der kunne erhverves deltagerbevis på indvejningstidspunkterne v/Gullerup Kro kort>>


  Pris:    
  100 kr. for senior (fra 18 år)

              50 kr. for junior

 2. Fiskeriet må ske frit fra kysterne i Limfjorden fra Aggersundbroen til Oddesundbroen.

 3. Fiskeredskaber: Der må kun fiskes med stang og hjul og kun én stang i brug pr. deltager. (Det er tilladt at skifte mellem f.eks. spinne- og fluestang, men ikke at fiske samtidigt med to stænger).

 4. Kun laksefisk deltager i konkurrencen.

 5. Vinderfisk regnes den fisk, der har den højeste vægt. I tilfælde af vægtlighed er korteste fisk vinder. Er der stadig ikke en vinder regnes den fiske, der er indvejet først, som vinder.

 6. Fiskeriet må påbegyndes lørdag d. 24. september kl. 05.00 og afsluttes søndag d. 25. september kl. 15.00. Indvejning skal ske senest søndag kl. 15.00, og fiskene skal ikke være renset.

 7. Mindstemål:     Laks     60 cm.,     Havørred     40 cm.

 8. Indvejning kan ske lørdag mellem kl. 07.00 - og 08.00 og kl. 20.00 - 21.00 samt søndag mellem kl. 14.00 - 15.00. Gyldigt deltagerbevis og lovpligtigt fisketegn skal forevises. Frosne fisk eller fisk, der efter bestyrelsens skøn har været nedfrosset eller fanget på en anden måde end ovenfor nævnt, vil ikke blive indvejet.

 9. Præmieuddeling starter søndag kl. 15.15 præcis. Præmiemodtagere eller godkendte afløsere herfor skal være fremmødt ved præmieuddelingen. Overskydende præmier tilfalder Morsø Lystfiskerforening (anvendes til senere konkurrencer).

 10. Præmier til de største fisk, og højest én præmie pr. deltager. 


MØDESTED / INDVEJNINIG:

Gullerup Kro, Grydenhøjvej 25, Mors  kort og evt. ruteplan /kørselsvejledning>>

Præmieliste:
 1. Weekend ophold for 2 personer på Bundgaards Hotel ved Skjern Å med pension og fiskekort til Skjern Å.
  Samlet værdi ca. 1.700 kr.
  Præmiesponsorer: Morsø Folkeblad 

                                Morsø Lystfiskerforening

 2. Gavekort 1.000 kr.
  Præmiesponsorer: Spar Mors Sparekasse

 3. Kinectic, lækker 4 - delt spinnestang.
  Samlet værdi ca. 900 kr.
  Præmiesponsorer: Gaver og Grej Nykøbing

 4. Kinetic Columbia 8” 5-25g spinnestang og Shimano Alivio 2500ra hjul
  Samlet værdi ca. 800 kr.
  Præmiesponsorer: Sydmors Jagt og Fiskeri 

 5. Bosh vinkelsliber og fiskegrej.
  Samlet værdi ca. 800 kr.
  Præmiesponsorer: Tømmergaarden Nykøbing

                               
  Nystrup Fiskegrej Vildsund
   

Øvrige præmier - i alt over 2.000 kr.
Præmiesponsorer: 
                              Geisler
(spækbræt)

                        EHM Nykøbing (Fjälräv)

                        Jagt og Fiskeri Skive (2 gavekort)

                        Brdr. Vestergaard Thisted (fiskegrej)

                        Morsø Trælast (borebitsæt)

                        Vildsund Smede- og Maskinværksted (clockradio)

                        Frøslev - Mollerup Sparekasse (sportstaske)

                        Havnekøbmanden (vingave)

                        Ole Vinkøbmand (vingave)

                        BDO ScanRevision (vingave)


Støt sponsorerne - de støtter os !

Bestyrelsen

Til top  ^

FORENINGSNYT - SEPTEMBER 2005

Torsdag den 8. september er første klubaften i efteråret.

Klubaftnerne er herefter hver torsdag aften fra kl. 19.00 – 22.00.


Program for klubaftnerne i efteråret 2005:

- Fangstnet til kyst og å. Pris kr. 50,00 som dækker ca. 50% af materialerne.
- Fluebinding
- Blinkstøbning
- Træwoblere
- Kasteinstruktion
- Grejsammensætning
- Filmaften
- Foredrag
- Og ikke mindst hyggelig samvær


Program for ture:


Søndag d. 4. september:

Kysttur.
Mødested klubhuset kl. 06.00. Afslutning i klubhuset kl. 15.00 med kaffe og kage. Pris kr. 30,00. Tilmelding til Hans Jørgen Nørgaard på tlf. 97 74 40 44. Senest tilmelding 3. september.


Søndag d. 11. september:

Å-tur til Gudenåen.
Fiskeri efter laks og havørreder. Mødested i klubhuset kl. 10.00. Hjemkomst kl. ca. 21.00. Fiskeri på zone 1, 2 og 3. Max. 12 deltagere. Pris ca. kr. 100,00. Dækker fiskekort og benzin. Tilmelding til Niels Larsen på tlf. 97 74 18 26 efter 18.00. senest 10. september.


Lørdag og søndag d. 24. og 25. september:
Ørreddage. Se vedlagte program >>

Søndag d. 2. oktober:

Grødedag.
I forbindelse med restaurering af Votborg å-systemet har foreningen lavet aftale med en af lodsejerne om vedligeholdelse af en mindre strækning af vandløbssystemet. Det er en strækning på ca. 700 mtr., hvor det er mest kantvegetationen, som skal fjernes. Samtidig med dette vil vi lægge en del marksten i vandløbet. Så mød talstærkt op. Foreningen vil sørge for kaffe, vand og øl. Mødested: Damsgårdsvej v/containerpladsen kl. 13.00. Forventet afslutning ca. 16.00. Medbring rive/hø-le.


Søndag d. 23. oktober:

Forenings kystkonkurrence.
Mødested klubhuset kl. 08.00. til kaffe og rundstykker. Fra 9.00 – 16.00 fri fiskeri fra kysten på Mors. Kl. 16.00 indvejning og præmieoverrækkelse. Der er kaffe og kage til afslutning. Tilmelding til Hans Jørgen Nørgaard på tlf. 97 74 40 44. Senest den 22. oktober. Pris kr. 60,00. 

EHM i Nykøbing har sponsoreret en præmie til den største fisk. Præmien har en værdi af ca. 1500 kr. 


Søndag d. 13. november:
Lokal kysttur. Nærmere info på klubaftenen.
Mødested: Klubhuset kl. 08.00

Søndag d. 27 november:
Lokal kysttur.
Mødested: klubhuset kl. 08.00
Tilmelding: på klubaftenen d. 24. november til Niels (formanden) eller evt. til Michael Larsen på tlf. 27406810 senest lørdag  d. 26. november kl. 17.00


Torsdag d. 8. december:
Juleafslutning kl. 19.00 i klubhuset med gløgg og varme æbleskiver.


Torsdag d. 5. januar :
Første klubaften i 2006 er torsdag den 5. januar kl. 19.00.

NYT – NYT

Foreningen har fået sin egen web-site, med forskellige informationer. Bl. a. fangstrapporter. Så mail en god historie, billeder m.m. eller andet der har med foreningen at gøre, således at vi får en god web-site med en masse lokalt stof.

Indlæg til hjemmesiden: webmaster@morslf.dk 

E-mail Morsø Lystfiskerforening: mlf@morslf.dk

Med venlig hilsen

Niels Larsen

Formand

Til top  ^

<< Tilbage                                                                                                             test