<< Tilbage

Arrangementer 2010

 

Sponsorer >>i

Info. og regler >>

<<Mødested/indvejning

<<Præmieliste
 

  Konkurrencen er ÅBEN for ALLE ! ! ! !                                                                                                                           Kom og oplev Morsø's smukke og mangfoldige  kystlandskaber og prøv kræfter med Limfjordens hugvillige havørreder ! ! !                                                                                                                                Overskuddet går ubeskåret til vandløbspleje på Mors !!!

 

D. 25. og 26. september 2010

I samarbejde med: 


Samlet præmiesum over 23.000 kr.


Konkurrencen er åben for ALLE


Start lørdag kl. 05.00 - afslutning søndag kl. 15.00Plakat.
Udskriftsvenlig udgave (klik på ikonet)

D
okumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her
>>


Hovedsponsor:
Til top  ^

Øvrige sponsorer:


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


Annonceringssamarbejde med:

Info. og regler:


Infohæfte/ deltagerbevis
Udskriftsvenlig udgave (klik på ikonet)

D
okumentet kræver Acrobat Reader installeret. Hent det her
>>

Til top  ^

 1. Deltagerbevis skal erhverves før fiskeriet påbegyndes og kan erhverves hos:

  Gaver og Grej i Nykøbing kort>>

  Sydmors Jagt og Fiskeri i Ørding kort>>


  Brdr. Vestergaard i Thisted kort>>

  Eller via homebanking/ i ens bank
  reg. nr. 9133 konto nr. 1506955 . Medbring dokumentation for indbetaling
  på vores bankkonto(udprint/ bankkvittering med navn og adresse angivet), hvilket
  er en forudsætning for at få indvejet fisk og deltage i konkurrencen!
   
  Husk! Fredag d. 24. september er sidste dag for indløsning af deltagerbevis !!!

   

  Pris:     100 kr. for seniorer (fra og med 18 år)

              50 kr. for juniorer


 2. Fiskeriet må ske frit fra kysterne i Limfjorden fra Aggersundbroen til Oddesundbroen.

 3. Fiskeredskaber: Der må kun fiskes med stang og hjul og kun én stang i brug pr. deltager. (Det er tilladt at skifte mellem f.eks. spinne- og fluestang, men ikke at fiske samtidigt med to stænger).

 4. Kun laksefisk deltager i konkurrencen.

 5. Vinderfisk regnes den fisk, der har den højeste vægt. I tilfælde af vægtlighed er korteste fisk vinder. Er der stadig ikke en vinder regnes den fisk, der er indvejet først, som vinder.
  OBS!!! Der er præmier til de  største indvejede fisk ! ! !

 6. Fiskeriet må påbegyndes lørdag d. 25. september kl. 05.00 og afsluttes søndag         d. 26. september kl. 15.00. Indvejning skal ske senest søndag kl. 15.00, og fiskene skal ikke være renset.

 7. Mindstemål:     Laks     60 cm.,     Havørred     40 cm.

 8. Indvejning kan ske lørdag mellem kl. 10.00 - 11.00 og kl. 21.30 - 22.00 samt søndag mellem kl. 14.30 - 15.00 i fiskehuset v./Gullerup Strand Kro. Gyldigt deltagerbevis og lovpligtigt fisketegn skal forevises. Frosne fisk eller fisk, der efter bestyrelsens skøn har været nedfrosset eller fanget på en anden måde end ovenfor nævnt, vil ikke blive indvejet.

 9. Præmieuddeling starter søndag kl. 15.15 præcis. Præmiemodtagere eller godkendte afløsere herfor skal være fremmødt ved præmieuddelingen. Overskydende præmier tilfalder Morsø Lystfiskerforening (anvendes til senere konkurrencer).

 10. Præmier til de 10 største fisk, og højest 1 præmie pr. deltager!!

   

 11. Evt. spørgsmål til tilmelding mm. rettes til formanden på tlf. 97741826 

MØDESTED / INDVEJNINIG:
Til top  ^

I det gamle fiskehus v./Gullerup Strand Kro, Grydenhøjvej 25,7950 Erslev, Mors
kort og evt. ruteplan /kørselsvejledning>>(billedet er af Gullerup Strand Kro - fiskehuset ligger ud mod fjorden til højre for kroen - det lille røde med asymmetrisk skåt tag på)

Klik på billedet for at komme ind til kroens hjemmeside og få info. om evt. bespisning el. overnatning.

                                       

Præmieliste:
Til top  ^
 

 1. Komplet A-Jensen
  Fluesæt m/ Auratus
  hjul og Aragon stang
  værdi 3600kr.
  Livtidsgaranti! +
  Komplet kystsæt m/
  Shimano Twinpower
  2500 hjul og Pandion
  11' fod stang
  Værdi 2400kr
  I alt værdi 6000 kr.
  Præmiesponsor:        
  WESTWIND, Nr. Vorupør  

 2. A-Jensen Fluesæt
  9" fod klasse #6 +
  Skydehoved +
  runningline +
  Backing.
  Værdi 4500 kr.
   
  Præmiesponsor:        Gaver og Grej, Nykøbing 


   
 3. PENN Slammer 360
  fastspolehjul 1499kr.
  PENN Overseas 10"
  fod stang 1299kr.
  I alt værdi 2798 kr.  
  Præmiesponsor:         
  Brdr. Vestergaard, Thisted

   
 4. 2500 kr. gavecheck!
  Præmiesponsor:        Frøslev Mollerup Sparekasse

  5.  Weekendophold
        på Skjern Å
        Camping for 4. pers.
        i Hytte ekskl.
        Fiskekort og
        campingpladsafgift.
        Værdi: 1300kr.
        Præmiesponsor:        Morsø Folkeblad

 
6.   Komplet Shimano
        NEXAVE spinnesæt
        Stang + hjul
        Værdi: 1200 kr.
        Præmiesponsor:       
WESTWIND, Nr. Vorupør  


 
7.  Shimano NEXAVE
        9" fod stang +
        NEXAVE hjul model
        3000
        Værdi 1150 kr.
        Præmiesponsor:        Sydmors Jagt & Fiskeri, Ørding

  8.  Bosch Prof. slag-
        boremaskine
        GSB13RE
        Værdi: 949 kr.
        Præmiesponsor:        XL Byg Tømmergaarden, Nyk. Mors              

  9.  Nordlux Bouquet
        lampe.
        Værdi: 899 kr.
         
Præmiesponsor:        XL Byg CESTE TRÆ  

10.   Plaid
        værdi 595 kr.
        Præmiesponsor:        Morsø Jernstøberi  


 

Øvrige præmier til amerikansk lotteri - i alt ca. 2200 kr.

Præmiesponsorer: 

                        WESTWIND, Nr. Vorupør
                        - diverse pakker m. blandet grej for i alt 1000kr. 

                        Morsø Industrilager
                        - Tecos Ringgaffelsæt 16 stk. 435kr.
                       
   
                        Jagt og Fiskeri Skive
                        - 2 stk. gavekort á 150kr. I alt 300kr.

                    
                        Agri-Norcold
                        - Vingave 200kr.
                      
                        BDO ScanRevision
                        - Vingave 200kr.
                       
                        Restaurant Morsø
                        - 1 Flaske Dr. Nielsen 150kr.

                        Land og Fritid Nykøbing
                        - hånd-haveredskaber 4 dele 50kr.
                 
                        Morsø Lystfiskerforening
                        - 1 par fiskehandsker + diverse fiskekasketter.
                       

                       


                       


Foreningsnyt September 2010Udskriftsvenlig udgave (klik på ikonet)

D
okumentet kræver Acrobat Reader installeret. 
Hent det her
>>

Efterårssæsonen står for døren, og det er tid til at planlægge fiskeriet de næste måneder frem. Morsø Lystfiskerforening kan igen i år tilbyde et varieret program med spændende ture og arrangementer. Disse forløber som flg. :

Klubaftner (Første d. 2. september 2010):
Disse foregår som sædvanligt om torsdagen på Præstbrovej 28, 1. sal fra kl. 19 til ca. 22.
Kom og oplev det sociale samvær med dine medfiskere i MLF over en kop kaffe og et stykke kage. Gode lystfiskerhistorier, tips og råd skifter hyppigt bordside her. Herudover er der rig mulighed for de sædvanlige aktiviteter såsom : fluebinding, blinkstøbning, lave spinnere og woblere, fangstnetbygning, stangbygning, introduktion til fluefiskeri (de basale og nødvendigste kasteteknikker afprøves og tilegnes så vidt muligt hos juniorerne, men også seniorer er velkomne), fiskens standplads, føde og biologi (generelt) mm.

Torsdag d. 2. september
- Første klubaften.


Lørdag d. 25. & søndag d. 26. september - MLF’s Ørreddage:
Morsø Lystfiskerforenings årlige åbne havørred-konkurrence ! Se vedlagte program! ! !

Søndag d. 24. oktober – MLF’s Klubmesterskab:
Kun for medlemmer af MLF. Bestyrelsen har vedtaget at der fremover skal afholdes klubmesterskab 1 dag hvert efterår i kategorien største havørred fanget på kysten på Mors.
Mød derfor op d. 24. oktober med start i klublokalerne, hvor der bydes på rundstykker, kaffe og måske en lille skarp til at sætte lidt gang i det.
Mødetidspunkt: kl. 07.00 kaffe og rundstykker.
Afgang fra klubhuset: kl. 08.00
Indvejning: kl. 15.00 hvor der bydes på kaffe og kage.
Præmie: nærmere information på klubaftenerne og hjemmesiden.
Pris for deltagelse: Seniorer: 50,00 kr. Juniorer: 25 kr.
Tilmelding personligt til Niels H. Larsen eller på tlf. 97741826 senest torsdag d. 21. oktober kl. 20.00

Torsdag d. 9. december – Juleafslutning:
Sidste klubaften!!
Vi julehygger med gløgg og æbleskiver.

Søndag d. 9. januar 2011 - Nytårskur!: Aflyst pga. is på fjorden ! ! !
Vi holder Nytårskur. Kom og vær med til en hyggelig fisketur langs kysten og få samtidig smidt noget af det overflødige julesul!
Vi starter med rundstykker, kaffe el. sodavand i klublokalet søndag d. 10. januar. kl. 8.00. Herefter tager vi på fisketur og mødes igen senest kl.16.00 til en gang gule ærter med tilbehør. Jule- eller nytårspilsnere samt sodavand kan købes til at skylle det hele ned med. Vi håber, at der vil være opbakning til dette lille arrangement, så det kan blive en tilbagevendende tradition i MLF de kommende år.
Der skal mindst være 5 deltagere tilmeldt for at arrangementet gennemføres.
Et lille beløb på ca. 50kr. pr. mand til maden skal påregnes.
Tilmelding kan ske til Hans Jørgen på hjoergen@morslf.dk eller på tlf. 97744044 senest tirsdag d. 6. januar kl. 20.00
Aflyst pga. is på fjorden ! ! !

Søndag d. 9. januar 2011 - Tur til Frøjk fiskepark:
Til erstatning for vores nytårskur, har vi arrangeret flg.:
Tag med ned og se, hvor vi får vores fisk fra. Hans fra Frøjk fiskepark viser os rundt på dambruget. Bagefter er der måske mulighed for at se laks på gydebankerne i åen. Vi afslutter dagen med kaffe og kage i klubhuset.
Afgang fra klubhuset kl. 10.00 med fælles kørsel søndag d. 9. januar (Bidrag til kørsel skal påregnes). Hjemkomst ca. kl. 14 – 15.
Tilmelding senest torsdag d. 6. januar kl. 18 til formanden på tlf. 97 74 18 26
Vel mødt!


Torsdag d. 6. januar 2011 – Første klubaften i det nye år:
Vel mødt !


Der vil sandsynligvis blive arrangeret yderligere ture i løbet af året på klubaftnerne
Disse vil også blive slået op på www.morslf.dk .

Vigtige meddelelser:


2 vandløbsprojekter:

Votborg Å:
Der skal laves nyt udløb ud i fjorden, hvor der skal lægges større sten ud, og der
skal laves gangbro over vandløbet.
Projektet bliver gennemført sidst på året.

Spang Å:
Omløbsstryg ved dambruget, hvor der skal lægges marksten og gydegrus ud. Ved
mindre tilløb, som bliver fritlagt, skal der også udlægges gydegrus og marksten.
Vi håber at dette projekt bliver gennemført i år.
Nærmere info. omkring dato- og tidspunkterne på klubaftnerne.

Er der nogen, der måtte ligge inde med nogle gode idéer til aktiviteter eller ture, er de meget velkomne til at kontakte bestyrelsen herom.Knæk & Bræk

Bestyrelsen, MORSØ LYSTFISKERFORENING – MLF

Foreningsnyt Januar 2010Udskriftsvenlig udgave (klik på ikonet)

D
okumentet kræver Acrobat Reader installeret. 
Hent det her
>>

Velkommen til den nye sæson i Morsø Lystfiskerforening.


KontingentDer vedlægges girokort til indbetaling af kontingent for 2010.

Betalingsfristen er 1. februar 2010. Der henstilles til, at betaling foretages rettidigt, da der skal ske indberetning til Danmarks Sportsfiskerforbund i februar måned. Såfremt indbetaling ikke er modtaget rettidigt, slettes medlemskabet. Herudover opfordres medlemmerne på det kraftigste til at betale medlemskontingentet via det vedlagte girokort på posthuset eller netbank.
Kontingent er som vedtaget på sidste års generalforsamling kr. 450 for seniorer og kr. 250 for juniorer (u/18 år).
Såfremt der er spørgsmål til kontingent, adresseændring mv. bedes I kontakte kassereren (gerne pr. mail).


Generalforsamling


Morsø Lystfiskerforening afholder generalforsamling torsdag den 25. februar 2010 kl. 19.00 i klublokalerne Enghavevej 47, 1. Sal, Nykøbing.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
• Niels H. Larsen
• Henrik Poulsen
• Hans Jørgen Nørgaard
• Michael Larsen
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Indkomne forslag til behandling under pkt. 7, skal jf. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Under eventuelt uddeles præmier mv. for størst fangede fisk i arterne ørred – gedde – torsk, fiskene skal være fanget på foreningsture eller vandløb og kyst på Mors. Tilmelding af fisk skal foretages senest 5 dage før til Niels Larsen på tlf. 97 74 18 26.
Foreningen er vært ved et mindre traktement. Efter generalforsamlingen diskuteres forårets aktiviteter.

Mvh.

Bestyrelsen


Program for foråret 2010:Vi fortsætter med at have klubaften hver torsdag aften kl. 19.00 –22.00

• Fluebinding
• Blinkstøbning
• Træwobler
• Kasteinstruktion
• Grejsammensætning
• Filmaften
• Foredrag
• Og ikke mindst hyggeligt samvær

Søndag d. 4. april
(Istedet for d. 14.marts)   Ny dato!! (pga. is)           Ny dato!! (pga. is)     Kystcup kun for medlemmer af MLF.
Mød op søndag d. 4. april
(istedet for d. 14. marts) med start i klublokalerne, hvor der bydes på rundstykker, kaffe og en lille skarp til at sætte lidt gang i det.
Mødetidspunkt: kl. 07.00 kaffe og rundstykker.
Afgang fra klubhuset: kl. 08.00
Indvejning: kl. 15.00 hvor der bydes på kaffe og kage.
Præmie: Præmier til de 3 største!
Pris for deltagelse: 50,00 kr. for seniorer, 25,00 kr. for juniorer.
Tilmelding: Til formanden personligt eller på tlf. 97 74 18 26 senest lørdag d. 3. april kl.17.00

Weekenden d. 10. og 11. april
Struer kystfiskerforening afholder i denne weekend Limfjordens ørreddage:
Lørdag den 11. april kl. 5.00. Konkurrencen starter.
Lørdag den 11. april kl. 11.00 - 12.00. Indvejning.
Lørdag den 11. april kl. 20.00 - 22.00. Indvejning.
Søndag den 12. april kl. 14.00 - 15.00. Indvejning.
Søndag den 12. april kl. 15.00. Konkurrencen slutter.
Søndag den 12. april kl. 15.30. Præmieuddeling.

Indvejning: foregår i Struer Sejlklub på havnen i Struer.

Tilmelding:
For at deltage i Limfjordens Ørreddage skal indbetaling ske i din bank eller via homebanking til Vestjysk Bank kontonr.: 7602 1134242 senest dagen før konkurrencen starter. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling og medbring dokumentation for indbetaling, hvilket er en forudsætning for at få indvejet fisk og deltage i lodtrækningen.

Pris for deltagere fra 18 år 100 kr. Pris for deltagere under 18 år 50 kr.
Der arrangeres fælles morgenmad i klubhuset både lørdag og søndag for de medlemmer af MLF, der deltager i konkurrencen. Herfra kan man måske aftale fælleskørsel til fiskepladserne og til indvejningerne Lørdag aften kl. 20 – 22 og Søndag kl. 14 – 15 med dertilhørende præmieuddeling kl. 15. 30.
Tilmelding til fælles morgenmad senest d. 8. april 2010 i klubben.
Se programmet for Limfjordens ørreddage på www.skf1990.dk eller på opslaget i klublokalerne, hvis der skulle ske ændringer i programmet.Onsdag d. 21. april – søndag d. 25. april  1 plads ledig !!!
Seniorkysttur til Hindsholm på Fyn. Overnatning i 9 personers sommerhus tæt ved talrige top-forårspladser. Pris: 400 kr. pr. person + benzin, kost og forplejning. Nærmere info. og tilmelding til formand Niels H. Larsen personligt eller på tlf. 97741826 1 plads ledig !!!

NB: Der er mulighed for at benytte/ leje sommerhuset helt frem til d. 28. april kl. 10.00. Aftale herom skal indgås med formanden Niels H. Larsen.


Søndag d. 2. maj
Laksetur til Skjern Å efter blanke forårslaks!
Mødetidspunkt: Afgang fra klubhuset kl. 06.00
Hjemkomst: Ca. kl. 20.00
Tilmelding senest torsdag d. 29. april på klubaftenen eller til formanden på Tlf. 97 74 18 26
Dagkort bestilles på klubaftenen d. 29. april på www.dagkort.dk


Torsdag d. 6. maj
Fælles junior og seniortur - aften fiskeri på kysten. Vi tager på kysten efter forårets blanke havørreder. Instruktion og vejledning på fiskepladsen.
Mødetidspunkt: kl. 18.00 i klubhuset. Husk fiskegrej og de lange støvler.
Afslutning: På fiskepladsen, hvis vejret tillader det, hvor der bydes på kaffe og kage.
NB!! For de medlemmer, der ikke vil med, er der ingen klubaften denne torsdag!
Tilmelding: Til Hans Jørgen Nørgaard på tlf. 97744044 senest onsdag d. 5. maj kl. 17.00.


Torsdag d. 13. maj
Sidste klubaften.

Søndag d. 16. maj
Hornfiskedag. Foreningen afholder åben hornfiskekonkurrence, hvor alle kan deltage.
Fiskeriet må starte kl. 08.00.
Evt. mødested: Klubhuset kl. 08.00.
Tilmelding: Klubhuset mellem kl. 08.00 – 09.00, Gaver og Grej i Nykøbing eller Jagt og Fiskeri i Ørding.
Pris: Seniorer: 60 kr. Juniorer: 30 kr.
Indvejning: Senest kl. 15.00 i klubhuset.
Præmieoverrækkelse: kl. 15.15
Der vil være præmie til de 3 største hornfisk – samt til den største havørred.

Samme dag bliver der afholdt Lystfiskeriets dag sideløbende med hornfiskekonkurrencen – Alle kan deltage!
Waders og skridtstøvler er en nødvendighed. Så hvis du ikke har nogen, skal du lige sige det til undertegnede, så vi kan låne et par til dig. Herudover er det nødvendigt med en ikke alt for stiv fiskestang med tilhørende hjul med min. 50 – 100 meter nylonsnøre påspolet (max. 0,30 mm. og min. 0,23 mm.) eller alternativt Fireline.
Instruktører forefindes på den udvalgte fiskeplads.
Det er gratis at være med til lystfiskeriets dag, men det koster deltagergebyr for at være med i konkurrencen.
Der vil være mulighed for kørsel ud til fiskepladserne.
Sidste dag for tilmelding er d. 15. maj til Niels H. Larsen på Tlf. 97 74 18 26

Geddetur
Der vil blive arrangeret en geddetur i maj/ juni måned. Dato og sø endnu ikke fastlagt. Følg med på hjemmesiden www.morslf.dk eller mød op på klubaftnerne.Der vil sandsynligvis blive arrangeret yderligere ture i løbet af foråret og sommeren.
Disse vil blive meddelt på klubaftnerne og/ eller blive slået op på www.morslf.dk

 

Vigtige meddelelserÆndring af fredningstider for Bromølle Å i THY:

Fredningstiden er udvidet så den nu gælder for perioden:

1. nov. - 28./29. feb. (begge dage inkl.) Alt fiskeri er forbudt i perioden.Udsætninger:
Der er mundingsudsætninger sidst i marts/ først i april. Der er yngeludsætninger sidst i april. I efteråret er der udsætninger af ½ års fisk. Udsætningerne skal ske på Mors og Salling. Mere herom på klubaftenerne og på www.morslf.dk


Vandløbspleje:
Foreningen afholder et møde med kommunen i foråret, hvor der vil blive lavet nogle planer over, hvilke vandløb der skal udlægges gydegrus og marksten i. I august/ september regner vi med at projekterne bliver gennemført.Ny konkurrence!!

Vi opfordrer medlemmerne til at indsende fotos/videoklip med naturoplevelser og fangster o.l. gerne med en lille beretning om jeres oplevelser og observationer. I forbindelse med generalforsamlingen vil der hvert år blive kåret årets foto/videoberetning.


Mvh.

Bestyrelsen
 


 


 

<< Tilbage