<< Tilbage

På fisketur 2005

Ørredernes "pligt" 26. december 2005

(Klik på billedet for stort billede)

Dette er godt nok ikke oplevelser fra en fisketur, men derimod en kort beretning fra en gåtur, for at komme julesulet til livs. Vi valgte at kombinere gåtur med observation af en mindre vandløbsstrækning for at se om havørrederne gjorde deres "pligt" på Mors. Det må vi sige, at de gjorde. På knap 1 kilometers gang langs vandløbet observerede vi 13 gydebanker. De var ikke helt nyanlagte, men tydeligvis anlagt for nylig, hvilket de lyse og knap så beskidte sten i det øverste gruslag på gydebankerne bevidnede om. 

Hilsen 

Hans Jørgen og Michael.
Lokal Kysttur 27. november 2005

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

"Morgenstund har guld i mund, og guld betyder glæde…”. Sådan lyder det i en kendt dansk sang, men det er også sigende om den oplevelse, Solen og naturen gav en lille gruppe fra Morsø Lystfiskerforening, da de startede ud på årets sidste fælles kysttur i foreningen. Søndag d. 27. november 2005 vil hos deltagerne hel sikkert ikke blive husket for antallet af fangede fisk, men derimod vejrliget, som viste sig fra sin smukkeste side hele dagen igennem.
Vandstanden var meget lav. Flere steder var der blotlagte sten og muslingerev langt ud i fjorden. Vinden var svag til let fra øst til sydøst og lufttemperaturen var fra morgenstunden lidt under frysepunktet og sneg sig i løbet af dagen op på ca. 4 grader. Vandtemperaturen lå på ca. 6 grader.
Fiskene var noget træge denne dag. Faktisk blev der ikke landet noget som helst. Det blev til en mistet fisk, samt 2 følgere. Herudover blev der set en målsfisk springe fri af vandet, samt flere ørreder helt tæt under land, som ikke var til at få " i tale" . En af deltagerne oplevede en stime af ørreder blive skræmt, da hans bobleflåd ramte vandet. På vejen tilbage til bilerne mødte vi en lokal lystfisker (Ikke medlem af MLF), der udelukkende fisker på dette sted, og derfor kender stedet "som sin egen bukselomme". Han kunne berette, at han havde oplevet denne sæsons fiskeri som værende noget sløv ifht. de sidste mange år. Fiskene havde heller ikke været så hugvillige i denne sæson efter hans vurdering. Endelig syntes han heller ikke, at han havde set de samme mængder springende fisk her i efteråret, som der plejer at være. Vi var tilbøjelige til at give ham ret. Til sidst var han hjælpsom med nogle tips og fiduser omkring røgning af fisk.
Alt i alt en god dag.

På vegne af MLF

Webmaster
Lokal kysttur  13. november 2005

(Klik på billedet for stort billede)

Den ældre junior Simon Leth med dagens største ørred flankeret af de 2 nye juniorer Jesper og Marc.

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

Vejret var perfekt til en god dag ved kysten.

Søndag d.13. november 2005 havde Morsø Lystfiskerforening en af sine fællesture på kysten.
Der mødtes ca. 12 morgen friske lystfiskere op til kaffe og rundstykker. Inden vi tog af sted, blev kortet godt og grundigt studeret, for at tjekke hvilke pladser der passede til dagens fiskeri, med hensyn til vejret.
Vi var en lille flok, der tog af sted til Sydmors. Der var et par juniorer med i flokken. De skulle lære den kunst at fange havørreder på kysten. Da vi forventningsfulde ankom til kysten, så det lovende ud. Vandstanden var på en halv meter over det normale.

Efter at juniorerne havde fået en kort instruktion om, at de bl.a. ikke skulle gå ret langt ud i vandet, fordi havørrederne kan stå helt inde ved strandkanten, og at bremserne på hjulene lige skulle justeres lidt, kunne fiskeriet gå i gang. Efter et par timers fiskeri fik undertegnede (Hans Jørgen) en enkelt undermåler, og så blev der kaldt på juniorerne. Herved fik de set, hvor langt inde havørrederne går, da jeg fik et par stykker, mens de så på det. De fik også lov til at fiske der, men fik desværre ikke noget.
Lidt efter blev der kaldt på os. Det var Simon, som havde en fisk på. Det så drabeligt ud, da han gik med en UL- stang, og fighten var derfor god. Fisken var en lidt farvet hun på ca. 50 cm. Den blev straks renset af Simon, og der blev fuldt nøje med af Jesper og Marc og stillet en masse spørgsmål. Hvad mon den havde spist ? På vejen tilbage var der en, der havde en følger, ellers blev det ikke til flere fisk på denne tur.

Til afslutningen var der kaffe og wienerbrød ude i klublokalerne, hvor dagens fangst rundt om på øen blev diskuteret. Det viste sig, at der kun var blevet fanget undermålere, så de farvede fisk må være ved at være oppe i åerne nu. I denne forbindelse - så husk lige fredningen på de farvede fisk d. 16. november ! 

Til de juniorer, der læser det her, vil jeg sige, at I skal huske at tilmelde jer til de arrangementer som klubben afholder. Da det er her, I lærer at fiske på kysten. Det er også her, I får lært fiskepladserne på Mors at kende. Endelig er MLF’s lokale kystture også hyggelige, hvor sammenholdet og stemningen er i top.


(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

På vegne af MLF

Hans Jørgen Nørgaard

MLF's foreningskonkurrence  Oktober 2005

(Klik på billedet for stort billede)

Den stolte fanger med vinderfisken kort tid efter fangsten.

Søndag d. 23. oktober 2005 arrangerede Morsø Lystfiskerforening efterårets foreningskonkurrence. Der var ca. 20 tilmeldte deltagere, som mødte morgenfriske frem i klubhuset til rundstykker, kaffe og en lille spids til at få gang i blodomløbet. I konkurrencen var der en præmie til den største fisk. Præmien var sponsoreret af EHM i Nykøbing. Klokken ca. 9 drog hele selskabet af sted mod øens kyster. Vejret lagde ud med at være ok - let til frisk vind omkring vest og nordvest. Senere friskede vinden noget op fra nordvest i takt med, at der begyndte at forekomme kraftige byger. På nogle pladser gav det generende drivende ålegræs.
Klokken 16 var konkurrencen slut og det var tid til at gøre status. Der blev indvejet en lille håndfuld fisk, men der blev rapporteret om flere fangster af undermålere og fisk lige på eller over målet. Vinderfisken var 58 cm lang, vejede 2,160 kg og blev fanget af Michael Larsen (undertegnede). Den var i fin kondition, blank og blev af de tilstedeværende anslået til at være en overspringer. Ørreden blev taget på Nord Mors med en 5,5 fods UL-stang på et 10 grams hvidt Stripper blink. Fisken gav en "herre - fight", hvilket var sjovt men næsten lidt for spændende på den spinkle UL-stang.


(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

På vegne af MLF

Webmaster

MLF's Ørreddage 2005 September 2005
(Klik på billedet for stort billede)

Fællesbilledet af præmiemodtagerene på MLF's Ørreddage 2005. 
Fra venstre: Jesper Pedersen, Jan Sørensen, Ole Bækhøj, Susanne Worm og Kaj Ove Sørensen.
 


 
(Klik på billedet for stort billede)
Lørdag d. 24 og søndag d. 25. september 2005 afholdte MLF sin årlige "ørreddage". I år var der ca. 70 deltagere. Vejret var flot - næsten for flot begge dage. Lufttemperaturer omkring de 20 grader, høj sol det meste af tiden og en vandtemperatur omkring de 15 - 16 grader i fjorden gjorde det ikke ligefrem nemmere at få de ørrederne i tale. Måske pga. dette blev der kun indvejet 12 ørreder og 1 helt. 
Resultatet på konkurrencen blev således:

1. Præmie - Jesper Pedersen, havørred på 57,00cm og 1,950 kg.
2. Præmie - Jan Sørensen, havørred på 54,50 cm og 1,755 kg. 
3. Præmie - Ole Bækhøj, havørred på 55 cm og 1,585 kg.
4. Præmie - Susanne Worm, havørred på 52cm og 1,430 kg.
5. Præmie - Kaj Ove Sørensen, havørred på 52 cm og 1,410 kg.

Bemærkning: Ud over vinderfisken fangede Jesper Pedersen endnu en havørred på 57cm (1,885 kg) + to mere på henholdsvis 52 cm (1,525 kg) og 44 cm (0,975 kg). Oven i hatten fik han en helt på 0,530 kg. Noget af en bedrift ! og klart konkurrencens suværene storfanger med en andel på 5 ud af 13 indvejede fisk. 

Trods de begrænsede fangster var humøret i top i Fiskerhuset ved Gullerup Strand Kro. Folk hyggede sig over en øl eller sodavand og lidt amerikansk lotteri med flotte præmier inden den egentlige præmieoverrækkelse. Alt i alt et par gode dage.

Billedserie: 
(Klik på billedet for stort billede)
Konkurrencens storfanger: Jesper Pedersen med de 2 største fisk - begge 57cm og fanget om lørdagen.
(Klik på billedet for stort billede)

Deltagerne hyggede sig i fiskehuset ved Gullerup Strand Kro med øl og sodavand. Indtrykkene og oplevelserne fra weekenden skulle fortælles og debatteres.  
(Klik på billedet for stort billede)

Jan Sørensen med fisken, som indbragte ham 2. pladsen. Ørreden blev taget om søndagen.
(Klik på billedet for stort billede)
Storfangeren endnu engang - med søndagens fangst. En helt på 0,530 kg og en ørred på 52 cm.
(Klik på billedet for stort billede)

Der blev ivrigt spillet amerikansk lotteri inden præmieoverrækkelsen gik i gang. Foreningen havde igen i år modtaget flotte præmier til udlodning fra sine faste sponsorer. 
(Klik på billedet for stort billede)

Søndag morgen - Fjorden blik, diset og tåget endnu en stund inden solen fik brændt sig igennem.

På vegne af MLF

Webmaster

Vorgod Å Juni 2005
Midt i juni 2005 drog 3 mand fra foreningen syd på, for at prøve lykken i Vorgod Å systemet. Målet var stallinger og bækørred. Undertegnede og Simon havde aldrig prøvet dette fiskeri før, men vi følte os i gode hænder, da vores tredje mand var Hans Jørgen. Efter en længere køretur og lidt bøvl med at finde det rette fiskested gik vi i gang. Jeg forsøgte med nymfefiskeri imens de andre 2 prøvede med tørfluen. Vi havde alle sporadiske hug, men der skulle gå en rum tid, før den første fisk kom på land. Det var en strømskalle taget på tørflue. Faktisk blev alle fisk denne dag taget på tørflue. Fiskeriet kulminerede omkring kl. 22, hvor der blev landet og mistet en del strømskaller af Simon og Hans. Jeg havde ikke rigtig det fornødne held og evner denne dag og fik ingen fisk på land. Lidt over kl. 22 råber Simon, at han har fanget en stalling. Vi andre smider stangen og løber hen til ham, men stallingen fik hurtigt sin frihed igen og havde ikke tid til at blive foreviget af fotografen. Se stemningsbillederne fra turen her.
<< Tilbage