<< Tilbage

På fisketur 2006

 
Foreningstur til Mariager Fjord d. 19. november 2006
(Klik på billedet for stort billede)


 

 

(Klik på billedet for stort billede)


 

 

(Klik på billedet for stort billede)

 


 

(Klik på billedet for stort billede)
 

 

 

(Klik på billedet for stort billede)
Den planlagte tur til Djurslands kyster blev grundet vejrudsigten vekslet til en tur ved den naturskønne Mariager Fjord. Det var den sidste foreningstur i dette kalenderår. 4 medlemmer af MLF havde valgt at bruge denne smukke november-søndag på at jage ørreder i fjorden, der for få uger siden var lukket for fiskeri, grundet en lang periode med alvorligt iltsvind. Der var rigtig mange lystfiskere, der havde behov for at få dyppet snøren efter den lange ventetid. Overalt hvor vi kom, var der store grupper af lystfiskere.
Ingen af os 4 havde prøvet at fiske i Mariager Fjord før. Vi startede fiskeriet i bunden af fjorden. Da vi ankom, stod der allerede en fluefisker på pladsen. Derfor besluttede vi os at gå ud af i Fjorden. Niels og Henrik gik forrest med spinnestangen et godt stykke, imens Hans og jeg gik knap så langt med fluestangen inden vi påbegyndte fiskeriet. Der gik ikke lœnge inden Hans havde kontakt til fisk. I alt 3 nap til fluen blev det til indenfor kort tid. Herefter begav vi os ud til Henrik og Niels for at få en status. De kunne berette, at Henrik havde mistet en fjordørred på knap 50 cm helt inde ved vandkanten. Hans og jeg havde knap påbegyndt fiskeriet igen, da Henrik igen havde fleks på klingen. Den røg imidlertid også af efter at have sprunget helt fri af vandet. Kort tid efter lykkedes det ham at fange en undermåler. Herefter var det Niels' tur. Et kraftigt hug og flere hidsige udløb fra fisken led mistanken hen på en steelhead. Det viste sig at holde stik. Formanden kunne lande en flot velproportioneret stålblank steelhead på 46 cm - den måtte lade livet. Kort tid efter lykkedes det ham at fange en flot farvet fjordørred på knap 50 cm. Den fik friheden igen. Herefter så vi kun en enkelt fisk springe, og vi besluttede os derfor til at skifte plads.
Efter en kort køretur mod øst holdte vi ved en af Mariager Fjords utallige pynter. Der var 2 biler i forvejen…..og fire fiskere godt spredt på pladsen, så vi besluttede os for at give det en chance på trods af de mange lystfiskere. Pludselig ser vi en karavane af biler og vans komme ned mod pladsen - 4 stk. i alt med mange lystfiskere i. Det kan nok være, at vi fik små travlt med at komme i gang med at fiske. Vi gik i de samme grupper, men denne gang gik Hans og jeg forrest. Vi fiskede intenst indtil lidt over kl. 15. uden at få flere fisk på land. Niels havde en enkelt følger. Det var det hele. Herefter vendte vi snuden mod Morsø igen. Der var 2 ting, der overraskede os, ud over Mariager Fjords flotte og skønne natur. De ekstremt mange kutlinger, der var tæt under land. Der var kæmpe stimer over alt, hvilket vi meget sjældent ser i samme omfang i Limfjorden. Herudover var det mængden af lystfiskere på pladserne, hvilket er betydeligt højere end på pladserne på Mors. Herudover var mange af de lystfiskere, vi så, meget stationære i deres fiskeri. I stedet for at være opsøgende i fiskeriet blev de stående, hvilket vi ikke er så vant til på Mors. Det sidste sted vi var, var der sågar nogle, der praktiserede ”bagagerumsfisker”. De sad på en bænk ved siden af bilen og skiftedes til at gå ud i fjorden lige ud for, hvor de sad. Det så meget sjovt ud, men er sikkert meget hyggeligt, hvis man har temperament til det.
Alt i alt en god tur til Mariager Fjord.
Vh.
Niels, Henrik, Hans & Michael.

 
(Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede)

Videoklip:

Videoklip:

 

 
(Klik på billedet for video)
Henrik mister pæn ørred.
(Klik på billedet for video)
Niels fanger steelhead.
 
DSF's Kystfluekursus på Mors. d. 27. - 29. oktober 2006
(Klik på billedet for stort billede)
(Klik på billedet for stort billede)
(Klik på billedet for stort billede)
(Klik på billedet for stort billede)
(Klik på billedet for stort billede)
(Klik på billedet for stort billede)
 

 

Videoklip:
(Klik på billedet for videoklip)
Videoklip:
(Klik på billedet for videoklip)
Videoklip:
(Klik på billedet for videoklip)
Videoklip:
(Klik på billedet for videoklip)
I weekenden d. 27. – 29. oktober 2006 blev DSF’s kystfluekursus på Mors afholdt. Teori, grejgennemgang/ tilpasning, fluebinding, afterfishing med hygge mm. foregik i MLF’s foreningslokaler på Enghavevej, imens den praktiske kasteinstruktion og fiskeskoledelen foregik henholdsvis på græsarealerne foran vandrehjemmet i Nykøbing Mors og ved de smukke kyststrækninger rundt om Morsø. Instruktører var Søren Rygaard Lenschow, Flemming Sørensen og Mads Birkholt. Herudover var Simon Leth fra MLF med som ”føl”, da han netop er blevet færdiguddannet som instruktør under DSF. Der var 9 kursister tilmeldt kursuset.
Fredag aften stod på detaljeret grejgennemgang ved Søren Rygaard Lenschow. Herefter tog Flemming Sørensen over og tog os igennem en grundig instruktion i forskellige knuder, løkkespejsninger og forfangsfremstilling mv. Bagefter var der kaffe, hvor Simon Leth fortalte om fiskeriet på Mors og om den almene fiskestrategi. Dagen blev sluttet af med et flot diasshow over årets gang på kysten med dertilhørende historier ved Søren suppleret med biologiske indlæg ved Flemming.
Om lørdagen startede vi ud med kaffe og rundstykker. Herefter tog Mads Birkholt over med en letforståelig gennemgang af kasteteorien. Dette blev krydderet med praktisk kasteinstruktion på græs bagefter. Kasteinstuktionen var et minikursus på ca. 2 timer, men vi nåede alligevel at arbejde indgående med grundkastet, timing i kastet, linebuer og dobbelttræk mm.. Herudover gav Mads rigtig gode fif til forskellige øvelser, man kunne arbejde med på selv meget begrænset plads. Han gjorde opmærksom på, at der til næste år under DSF, vil blive afholdt et længerevarende kastekursus på 7 – 8 timer for begyndere + måske endnu et kursus for fortsættere. Kursusene vil blive afholdt i Brønderslev og vil indgå i DSF’s kursuskatalog for næste år, som bliver offentliggjort i januar 2007 på: http://www.sportsfiskeren.dk/ Efter en veloverstået kasteinstruktion, hvor det lød til, at alle havde fået noget med sig til at arbejde videre med, gik turen tilbage til MLF’s foreningslokaler på Enghavevej, hvor den stod på fluebinding. Søren instruerede os i 2 mønstre, som plejer at være gode i efteråret. Den ene var en kutling imitation Big Hole Deamon og den anden en hvid reje imitation. Også her var der rigtige gode fif at hente fra Søren, der har en stor passion for at binde fluer. Herefter stod den på praktisk fiskeri. Kursisterne blev inddelt i 2 hold, hvoraf det ene tog på Sydmors og den anden forsøgte sig på Nordmors. Simon og Hans Jørgen Nørgaard fra MLF stod for en kort gennemgang af fiskepladsen for henv. hold Nord & Syd. Vejret var imidlertid ikke rigtig med os i starten, da det blæste godt 10 sekundmeter. Først sidst på eftermiddagen lagde vinden sig lidt. Holdet på Nordmors forsøgte sig på 2 pladser, men der var kun 1 enkelt, der havde kontakt til en ørred. Det gik en smule bedre med hold ”syd”, der havde set og haft kontakt til flere fisk og havde mødt en anden fisker, der havde fanget 2 undermålere. Den planlagte fiskerensning og fødeundersøgelse i foreningslokalerne bagefter blev derfor aflyst. Resten af aftenen gik med indtagelse af Pizza mm. og hygge og snak omkring fluetikket med flere fif fra Søren.
Om søndagen, efter kaffen og rundstykkerne, stod den på praktisk fiskeri igen - begyndende med fiskestrategier på fiskepladsen fra instruktørernes side. Kursisterne blev inddelt i 2 hold (A+B), der begge fiskede på Sydmors. Vinden var også rimelig kraftig søndag formiddag, men begyndte at aftage om eftermiddagen. Flemming lagde ud med at fange en enkelt undermåler…..imens en anden fra A holdet skræmte 1 fisk inde ved vandkanten. Herefter så eller mærkede de ikke mere og besluttede sig herefter for at skifte plads. På Hold B havde Hans om formiddagen mistet en fisk. Der var blevet set en del fisk i overfalden og springe fri af vandet samt flere følgere. På den nye plads efter middag fik hold A set fisk springe fri af vandet samt lege i overfladen. Flemming og Simon rendte ind i en flok havørreder, som havde trukket ind på helt lavt vand i en lille bugt. De så flere fisk der legede i overfladen. Simon kastede til dem og satte fart i sine indtag, hvilket provokerede ørrederne til hug. Men desværre for Simon mistede han 2 ørreder - 1 på omkring de 50cm. og en undermåler. På hold B fik en af kursisterne sig en havørred på under målet. Den blev hurtigt fotograferet og fik friheden igen. Sidst på eftermiddagen samledes begge hold ved en lokal kirke, hvor weekendens kursus, oplevelser og indtryk blev evalueret. Alle blev enige om, at det alt i alt, trods de manglende fangster, havde været et godt og vellykket kursus og frem for alt meget hyggeligt. Vi tog pænt afsked med hinanden i ønsket om et forhåbentligt gensyn på et af DSF’s fremtidige kurser.


Vh.
Hans Jørgen & Michael
 
(Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede)
(Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede)
(Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede)
Foreningsturen til Bromølle Å (Stor Å) d. 22. oktober 2006
(Klik på billedet for stort billede)
 

 

(Klik på billedet for stort billede)
 

 

(Klik på billedet for stort billede)
Seks mand deltog i turen til Bromølle Å. Trods det dårlige vejr fra morgen med masser af regn og torden, var vejret fint.
Da vi kom til åen, var vandstanden høj  - ca. 60 cm over normalen. Vandet var let farvet - måske ikke de bedste betingelser.
Jeg prøvede med spinner ca. midt på stykket ved et stort sving. Jeg kastede opstrøms ved egen bred ca. 10 gange, og så var der fast fisk !
Et tungt hug men ingen vilde udløb. Fisken gik roligt midt i åen, lidt op- og nedstrøms , men jeg kunne ikke se hvor stor den var.
Det var kun når den vendte, at man kunne danne sig et indtryk af fiskens størrelse ( stor ). Jeg  prøvede at lægge mere pres på, men det skulle jeg nok ikke have gjort, for linen sprang! Efter mange forbandelser startede jeg igen. 1 kast opstrøms fast fisk igen!
Denne gang en mindre havørred. Efter en kort fight var fisken på land. 50 cm og ca. 1,5 kg. Så eller mærkede ikke mere.
Vi stoppede fiskeriet kl 12.00. Det var desværre den eneste fisk vi fik i åen.
På vejen hjem tog 3 mand en tur til kysten på Nordmors. Efter 1½ times fiskeri fik jeg en let farvet havørred på 47 cm
Det var den eneste fisk vi så ved kysten.
Med venlig hilsen

Morsø Lystfiskerforening

v/Niels H. Larsen
Formand
 
(Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede)
MLF's Ørreddage 2006 d. 23. og 24. september 2006De 10 glade vindere med Jørgen Tværgård og hans store havørred i forgrunden - ørreden blev taget en uge før konkurrencen og skulle, umiddelbart efter billedet blev taget, en tur til røgeriet.
(Klik på billedet for stort billede)
 

 

Dion Mørup med fisken, der gav 1. præmien.
(Klik på billedet for stort billede)


 

(Klik på billedet for stort billede)


 

(Klik på billedet for stort billede)
Igen i år havde en flok lystfiskere valgt at bruge denne sensommerweekend i selskab med
Limfordens kyster. Godt 60 deltagere havde indløst deltagerbevis til dette års udgave af
MLF's Ørreddage, hvilket var lidt mindre end sidste år.
Vejret var alt for godt og vandet alt for varmt. Høj solskin og næsten ingen vind prægede
også dette års konkurrence. Max. lufttemperaturen lå både lørdag og søndag over de 20
grader (lørdag 20,5 grader og søndag 21,9 grader i skyggen jf. vejrstation i Visby SydTHY
http://www.kalleroelle.dk/).Vandtemperaturen lå på omkring 17 grader og vandstanden
imellem 10 og 26 cm over daglig vande igennem hele konkurrencen jf. DMI's målestationer.
Dette var måske også en del af forklaringen på den absolutte beskedne mængde indvejede fisk- 14 fisk ialt. Til gengæld var langt hovedparten af havørrederne blanke og en del med løse skæl. Nogle lystfiskere havde set massere af havørreder i meget pæne størrelser springe helt frit af vandet, men uanset hvad der blev serveret af lækkerbiskner, var de utrolige svære og næsten umulige at få i tale. Nogle af de heldige lystfiskere kunne berette, at netop deres fangst ikke var et resultat af kast imod springende fisk, men derimod var et
pludseligt og uventet hug. Der blev også reporteret om en del følgere, men overraskende
ikke af undermålere eller fisk på eller lige omkring målet. resultatet blev som flg.:
1. præmie: Dion Mørup for en havørred på 54 cm og 1685 gram
2. præmie:  John Svendningsen -----"----- 55cm og 1590 gram
3. præmie:   Ole Bækhøj -----"----- 52,5 cm og 1515 gram
4. præmie:  Lars Hansen -----"----- 52 cm og 1465 gram
5. præmie: Erik Mortensen -----"----- 53 cm og 1455 gram
6. præmie:  Niels Jørgen Kristensen -----"----- 51,5 cm og 1390 cm
7. præmie: Susanne Worm -----"----- 49 cm og 1360 gram
8. præmie:  Erik Søndergaard -----"----- 50 cm og 1235 gram
9. præmie:  Michael Larsen -----"----- 49 cm og 1135 gram
10. præmie: Kenneth Svendningsen -----"----- 47,5 cm og 1100 gram
Trods de begrænsede fangster var humøret i top i Fiskerhuset ved Gullerup Strand Kro. Folk
hyggede sig over en øl eller sodavand og amerikansk lotteri med mange flotte præmier
inden den egentlige præmieoverrækkelse. Alt i alt et par gode og vejrmæssigt flotte dage,
der gav kulør til ansigtet og appetit til flere spændende kystture i den kommende rigtige
efterårssæson. MLF siger mange tak for deltagelsen i dette års ørreddage til såvel
sponsorer som lystfiskere og på gensyn i 2007.
På vegne af MLF

Bestyrelsen.  
(Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) John Svendningsen med fisken, der gav 2. præmien.
(Klik på billedet for stort billede)
Lars Hansen med fisken, der gav 4. præmien.
(Klik på billedet for stort billede)
(Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede)
Forumstur gav makreldebut til junior. d. 6. juli 2006
(Klik på billedet for stort billede)

 

 

(Klik på billedet for stort billede)
 

 

(Klik på billedet for stort billede)
Torsdag d. 6.juli drog min svoger, en junior fra MLF og undertegnede mod Hanstholm for at se om vi kunne overliste et par "minitun". Turen var blevet aftalt inde på MLF's debatforum. Nicolaj glædede sig, da det kun var hans andet forsøg på at fange makrel. På hans første tur havde han intet fanget, men det skulle der senere vise sig at blive lavet om på.
Det så ikke for godt ud, da vi ankom. På hele den røde mole var der kun blevet landet 2 makreller helt ude på spidsen. Vi fik rigget grejet til. Min svoger og jeg forsøgte først med flåd og saltede sildestykker. Der var i midlertidig en frygtelig strøm, og flådet drev hurtigt ind imellem mole-elementerne. Efter en times tid, uden at noget som helst havde pillet ved
flådet, blev der satset på spinnestangen med blink og makrelforfang. Der skulle gå lidt tid
endnu, inden der skete noget. Det var først lige efter, at hurtigfærgen havde forladt havnen, at der kom gang i sagerne. En ældre mand fik en makrel på spidsen. Kort tid efter fik min svoger 2 makreller i 2 omgange, og endelig fik Nicolaj sin første makrel. Han var tydeligt overrasket over, hvor meget disse "minitun" rykkede. Men på land kom den, og den blev foreviget med en synlig stolt junior. Herefter gik det slav i slav. Det endte med, at vi til sammen fik 36 makreller, 1 hornfisk og 1 fladfisk med hjem i køletasken - heraf havde
Nicolaj fanget 14 makreller og hornfisken. Det sidste Nicolaj sagde, inden vi gik ind fra
molen, var, at det IKKE var sidste gang han skulle ud og fange makreller !!
NB! Husk for guds skyld altid en køletaske! Makrellerne skal først steges der hjemme på panden ;-)
K&B
Michael Larsen.
 
(Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede)
Tørfluefiskeri ved Ansager og Omme Å d. 18. juni 2006
(Klik på billedet for stort billede) 
(Klik på billedet for stort billede)

 
(Klik på billedet for stort billede)
Søndag d.18 juni var jeg (lidt lokket af Hans Jørgens flotte bækørred) taget et smut til Omme og Ansager å. Med mig var også en ældre senior. Vi kørte først til omme å. Efter en times fiskeri var der bud efter den lille tørflue, en Elkhair Caddis. Krogen mister dog sit hold, og det, jeg formoder var en lille stalling, vinder sin frihed. Senere kommer jeg til et stort sving. Her står en stime strømskaller, og snart har jeg landet 4-5 stykker af dem, men minsandten om der ikke stod en lille stalling og gemte sig i stimen. Den kommer op til en hurtig fotografering og bliver så lukket ud igen. Jeg har efterhånden gået hele strækket igennem og er på vej tilbage, da jeg ser en lille forsigtig ring under et træ. Jeg kan ikke komme til at kaste, så jeg firer fluen ind under træet. I tredje forsøg lykkedes det. En flot bækørred tager fluen. Jeg var allerede begyndt at glæde mig til at forevige den med mit nye kamera, men det var den ikke indstillet på, og efter et stykke tid slår den sig fri. Jeg ville skyde den til ca.45cm. så gik turen videre til smukke Ansager å. Her fangede jeg 5 regnbuer på tørflue. Det var stærke fisk, og de deres kræfter kom helt bag på mig. De stod under grene og i sving og steg villigt til fluen. Alt i alt en god dag.

Knæk og bræk til jer alle
Simon leth
(Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede)
 
(Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede)  
Stallinger der blev til ørreder. d. 11. juni 2006

(Klik på billedet for stort billede)

 

(Klik på billedet for stort billede)

 

(Klik på billedet for stort billede)

 

(Klik på billedet for stort billede)

 

(Klik på billedet for stort billede)

 

En lille flok på 3 personer fra MLF havde valgt at tilbringe denne søndag (d. 11.juni 2006) ved den naturskønne Ansager Å i Varde å systemet. Der var udelukkende dømt tørfluefiskeri denne dag. Da vi ankom, var det ulideligt varmt – knap 30 grader i skyggen. Vi gik ned til fiskevandet for at kigge på insektlivet. Til vores skuffelse var der ikke tegn på, at der havde fundet Majflue klækninger sted. Men der var andre insekter på og over vandoverfladen. På vej tilbage mødte vi en lokal fluefisker og hans søn. Faderen kunne berette, at der var store ørreder i åen. Han havde selv lige stået og fisket til en større fisk uden held. Det motiverede os til at komme i gang. Egentlig var det stallinger vi kom efter, men det skulle senere vise sig, at de ikke var i ”hopla” denne dag. Vi fik langt om længe vores grej rigget til og gik ned til åen. Vi så flere ringende fisk og forsøgte at fiske til dem, men de ville ikke noget. Der var enkelte følgere. Vi blev enige om, at det måtte blive bedre hen under aften, så vi tog os en lang pause. Efter pausen fik en af deltagerne sin første ørred på tørflue. En regnbueørred på ca. 25 – 30 cm. Herefter gik der et godt stykke tid, uden at vi fik kontakt med fiskene. Pludselig råber Hans, at han har fast fisk, og da jeg spørger ham, om det er en god fisk, siger han straks ja. Jeg iler hen til ham sammen med junioren Nicolaj for at se fighten. Efter endt og skånsomt fight på Hans’ klasse 5 stang og str. 16 flue kunne vi alle betragte et smukt eksemplar af en bækørred i græsset. Hans kunne berette, at det ubestridt var hans største fisk fanget på tørflue. Vi fortsatte fiskeriet i en lille time endnu, men måtte holde allerede kl. 21.30, da 2½ times kørsel mod Mors ventede os samt en arbejdsdag om mandagen. Men alt i alt en hyggelig og dejlig dag i naturskønne omgivelser. Vi håber på lidt flere deltagere næste år.
På vegne af MLF

Webmaster
(Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede)
(Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede)
(Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede)
Hyggelig dag ved
Førby Sø.
d. 28. maj 2006

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

3 seniorer og 3 juniorer fra MLF havde valgt at tage imod invitationen til Thylands Lystfiskerforenings årlige geddekonkurrence "Store Geddedag" ved den naturskønne Førby Sø. Konkurrencen blev afviklet under ikke særlige gunstige vejrlige forhold, med regn, rusk og overskyet vejr. Det var måske også grunden til de forholdsvis begrænsede fangster. De fleste gedder, der blev landet, var forholdsvise små (knap 50 cm) og fik hurtigt friheden igen. Der blev også fanget en enkelt aborrer, som også fik lov til at få en chance mere.
Hos seniorerne blev vinderen et af TL's egne medlemmer - Flemming, for en gedde på knap 3 kg. Flere af TL - medlemmerne mente, med et smil på læben, at han burde
deltage uden fiskestang i næste års konkurrence.
Ingen af juniorerne havde held i sprøjten denne dag, selvom de havde arbejdet hårdt for sagen. Til dem havde TL en meget fin trøstepræmie.
Alt i alt en meget hyggelig dag sammen med Thylands Lystfiskerforening trods det dårlige vejr, og vi ser frem til et forhåbenligt gensyn næste år.
På vegne af MLF.

Webmaster

 

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

MLF's Hornfiske-dag d. 21. maj 2006

(Klik på billedet for stort billede)
 

(Klik på billedet for stort billede)
 

(Klik på billedet for stort billede)
 

(Klik på billedet for stort billede)
 

(Klik på billedet for stort billede)
 

Knap 20 mennesker havde fundet vej til tilmeldingen i klubhuset søndag d. 21. maj 2006, heraf knap et par håndfulde deltagere til fiskeskolen. Herudover var der dem, som havde tilmeldt sig hos Gaver og Grej i Nykøbing eller Jagt og Fiskeri i Ørding, og som havde påbegyndt fiskeriet. Der blev budt på rundstykker med diverse pålæg samt kaffe eller sodavand til de fremmødte. Ved 9 tiden brød selskabet op. En ret stor gruppe på ca. 15 mand (inkl. Undertegnede) kørte til en af øens absolutte hotspots for hornfisk. En gruppe på 4 mand stod allerede ude på pladsen. De havde valgt at springe rundstykkerne i klublokalet over, hvilket så ud til at have givet pote. Der var i hvert fald godt gang i fiskeriet, da vi ankom, hvor mange af dem gik i pendulfart til og fra land med hornfisk.
Efter at have hjulpet og instrueret fiskeskoledeltagerne i grej og grejsammensætning, var det tid til at dyppe krogen i fjorden. Nogle af fiskeskoledeltagerne havde brug for lidt ekstra basal instruktion i at kaste ud med en fiskestang. Der gik ikke mange minutter, før den første hornfisk blev landet til stor begejstring hos mange af fiskeskoledeltagerne. Ikke overraskende var det fiskeriet med flåd og sildestrimler, som var det mest effektive våben – specielt hos fiskeskoledeltagerne. Men også fluefiskeriet viste sig at være effektivt. En enkelt senior havde forsøgt sig med den efterhånden meget omtalte silketråd påsat et blik, hvilket gav ham et helt forrygende fiskeri. Endelig var der også pæne fangster med de traditionelle blink med en efterhængt trekrog. Vejret var ikke optimalt denne dag. jævn til hård vind fra nordvest ( 7 - 11 m/sek.) og overskyet med regn af og til. Det begyndte først at klare op ved middagstid. Herefter var der sol med spredt skydække. Vandstanden var ca. 30 cm over daglig vande, Lufttemperaturen var imellem 11 og 12 ½ grad og vandtemperaturen på 12 grader (sandsynligvis højere hvor vi stod) i løbet af konkurrencen jf. vejrstation i Visby + Dmi’s målestationer.
Fiskeriet til- og aftog op igennem hele dagen. Men én ting er sikkert - Ingen gik derfra uden at have fanget en hornfisk ! Klokken 14.05 pakkede vi sammen og gik imod bilerne. Klokken 15 var der indvejning. Resultatet blev som følger:

1. præmie, Berkly Titanium kyststang : Henrik Poulsen , for en hornfisk på 425 gram og 72 cm.
2. præmie, 1 års medlemskab af MLF: Erik Mølgård, for en hornfisk på 410 gram og 70 cm.
3. præmie, Grejbox fyldt med fiskegrej: Thomas Nyby, for en hornfisk på 395 gram og 72 cm.

Da der ikke blev landet havørreder over målet, overgår præmien i denne kategori til en anden konkurrence.
Under indvejningen var der mulighed for at købe en øl eller sodavand.
Ca. 35 lystfiskere havde valgt at deltage i dette års udgave af Morsø Lystfiskerforenings åbne hornfiskekonkurrence.
Præmie sponsorer: Gaver & Grej i Nykøbing og Morsø Lystfiskerforening

På vegne af MLF

Webmaster.

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

     

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

     
Hvad byder man uventede gæster? d. 26. april 2006

(Klik på billedet for stort billede)

Jeg havde lige fanget 12 sild, som lå i et net ved siden af mig, da jeg fik øje på et lille dyr ( en mink), der kom listende hen til sildene. Jeg fik den gennet væk, men den kom igen. Jeg kom så heldigvis i tanke om, at jeg havde kameraet med.
Jeg synes, at jeg fik et godt og morsomt billede.
Sted: Mors

Hilsen Kaj Ove Sørensen

 
Aften-kysttur d. 13. april 2006

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

Der var 8 mænd af sted, hvoraf 3 var juniorer. På trods af det dårlige vejr, var der en del optimisme at spore. Der blev fisket på øst-siden af øen, pga. at der var en del vind. 

Der blev ikke fanget noget, men der blev prøvet nogle nye pladser. De skal prøves igen hen på foråret, når der bliver noget bedre vejr, eller til efteråret når havørreden er på træk til åen.

Nej, det eneste gode ved den tur var den kage, Palle havde med til kaffen. Selv om der ikke blev fanget fisk, var det en hyggelig aften. Så husk at møde op til fællesturene.

På vegne af MLF

Hans Jørgen Nørgaard

 
Morsø Kystcup  9. april 2006

D. 9. april var der 9 mænd (incl. 2 juniorer) til rundstykker og morgenkaffe ude i foreningslokalerne. Trods det meget beskedne fremmøde var optimismen stor i troen på et godt fiskeri efter forårets sølvblanke torpedoer. Vejret ville det imidlertid anderledes. Det viste sig fra sin lunefulde side i kraft af frisk til hård vind med vindstød af kulingstyrke, hver gang en hidsig byge med sne, slud, hagl eller regn for ind over fjorden - et rigtig april-møjvejr. Fangster var der næsten ingen af. Der blev kun hjembragt en enkelt, der holdt målet. 42 cm målte den, og vinderen af konkurrencen blev Henrik Tarp, der kunne berette, at han fik ørreden helt ude i kastet i medvind med et 18 grams blink. Dagens indtryk blev efter præmieoverrækkelsen fordøjet over en kop kaffe, sodavand og wienerbrød. Vandstanden var iøvrigt en ½ meter over daglig vande. Vandtemperaturen var ca. 4 grader.Lufttemperaturen lå mellem knap 3 og godt 5 graders varme. Middelvinden var i løbet af konkurrencen mellem 7½ - 11½ m/sek. og det/de maksimale vindstød lå på 16,6 m/sek. (Jf. vejrstation i Visby og DMI's målestationer).

På vegne af MLF

Webmaster

Femundsmarken
Oplevelser fra DSF's Fiskeskole-Ungdomslejr 2005 i Norge
 7. februar 2006

Selvom det er lidt gråt i øjeblikket, ved vi at foråret trods alt ikke er så langt væk. Men til at fordrive tiden, kan i jo kigge lidt på disse billeder. I skal ikke regne med at se laks på 10kg eller gigantiske stallinger, men derimod et lille udpluk af smukke fisk, i lige så smukke omgivelser. Som sagt var det ikke store fisk vi fangede, men de var vilde. Vejret var vi heldige med. Det regnede kun to ud af de 7 dage vi var af sted. Jeg har allerede meldt mig på den næste tur. Den finder ligeledes sted i sommerferien. Jeg glæder mig allerede.

Da vi tog af sted fra København var humøret høj, men vejret noget møg. Det øsede mildt sagt ned, og tanken om at begive sig ud i elementernes racen var uhyggelig. Vi håbede alle på at vejret ville stilne af på vej op gennem Norge. Da vi begav os ud på den grusvej, der skulle føre os det sidste stykke ud i ødemarken, var alle lidt nedtrykte. For regnen trommede stadig mod bussens tag.

(Klik på billedet for stort billede)

Vi steg ud af bussen, ud i regnvejret. Hurtigt fik vi noget fornuftigt tøj på, tog rygsækkende på, og så gik det ellers over stok og sten. Som et lyn fra en klar himmel ophørte regnen pludselig. Det var skønt. Alle var glade, og der blev holdt en fornuftig fart. Stierne, vi gik på, var endnu fremkommelige, men det blev de ikke ved med at være. På vejen mødte vi en nordmand. Han have tilbragt de sidste par nætter på fjeldet og kunne berette om nogle meget våde nætter. Snart nåede vi frem til den plads, vi skulle tilbringe vores første nat på.

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort
 billede)

Teltene blev hurtigt slået op, og vi kastede os med det samme over fiskeriet. Elven vekslede fra hårde fosser, til stille dybe pools. Snart blev de første ørreder og stallinger landet. Man skulle ikke tro, at der kunne stå fisk i de hurtigt strømmende elve, men det gjorde der. De kastede sig med en overraskende hurtighed og vildskab over alt, ja selv stallingerne tøvede ikke med at inhalere en lille spinner. Det var helt fantastisk at krybe ned i soveposen den aften, og lade sig lulle i søvn af elven.

Ganske vist ikke kæmper, men smukke fisk. Man bliver overrasket over, hvor stærke de er. En lille fisk på 20cm kan sagtens måle sig med en dansk bækørred på de 30. Fisken stod alle steder i elvene, men mest bag sten. Kunne man ramme lige bag disse sten, var der næsten altid gevinst. Man lærer hurtigt at ”læse” vandet.

 

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

Middags mad omkring bålet. En dåse leverpostej fra Faaborg, med dertil hørende pumpernikkelbrød, gør altså underværker. Også selvom brødet er halvtørt, og kan holde sig til 2007. men når man er på fjeldvandring, smager alting godt.

 

(Klik på billedet for stort billede)

Stierne blev dårligere og nogle gange kunne man endda ikke finde den. Flere gange krydsede vi små vandløb på træstammer. Selvom det ikke var frådende elve, gav det alligevel lidt action når man balancerede over. På de stenede stier er fornuftige støvler alfa og omega. Vi havde to sønderjyder med, de gik i gummistøvler. De fik nogle grimme vabler, men de brokkede sig ikke.

(Klik på billedet for stort billede)

Endelig fremme ved den store sø, der skulle blive til vores basecamp de næste par dage. Vi var den første gruppe, der nåede frem, og vi syntes selv, at vi var ret hårde. I søen levede helt, gedder, aborrer og ørreder. Nogle tog en hurtig dukkert, men jeg skulle ikke nyde noget, da vandet var 4 grader varmt. Søen var ret dyb, hvilket de der svømmede erfarede, da de trådte ud over en skrænt og pludselig befandt sig på 3-4meters dybde.

(Klik på billedet for stort billede)

Som sagt levede der helt i søen. Disse blev fanget i stort antal. Jeg syntes de fightede vildt godt. Deres størrelse lå mellem 30-45cm, og de kunne i hvert fald konkurrere med de danske kystørreder. De smagte i øvrigt fortrinligt. Faktisk bedre end ørreder. De var heller ikke svære at få i tale. De fleste forbinder nok helten med tørfluefiskeri, men vi kunne kun fange dem på dybtfiskede nymfer. Gedderne i søen havde stor glæde af bestanden af helt. Det kunne mærkes da gedderne ofte angreb de helt, vi havde kroget. Det var ikke smågedder,  men store fisk på 4-7kg. Jeg oplevede selv at have kontakt til en stor gedde, der angreb min popper, det så vildt ud.

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

Et lille stemningsbillede. Det ene øjeblik stråler solen, og det næste vælter regnskyer ned fra fjeldet. Men smukke stunder, som den i ser på billedet, vil man sent glemme.

(Klik på billedet for stort billede)

En af dagene vandrede vi op til en lille fjeldsø. Der var en solid bestand af ørreder. På billedet ser i mig og min UL-stang i aktion. Der blev fanget godt med fisk. Jeg formåede endda at miste en fin ørred på 30-35cm.

(Klik på billedet for stort billede)

Når man er på fjeldet, er der ikke noget der hedder tid. Der findes kun sove tid, fiske tid og spise tid. Man tænker på en anden måde deroppe. Når man har kroget en fisk, begynder man så småt at tænke på mad. Vores kost bestod af tørkost, brød og fisk. Tørkost bliver man hurtigt træt af, så vi lavede vores egne brød. Det var herligt. Vi spiste også meget fisk. Primært helt. Det lykkedes mig faktisk en aften at fortære 4 store helt, til de andres store beundring. To aftener lavede vi pizza. Brød bagt på pande med lidt olie, spegepølse og oregano var noget der vakte jubel blandt alle. Ja deroppe er livets glæder så simple.

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

 

To af dagene brugte vi på at fiske i den elv, der løb fra søen. Sikke et fiskeri. Den første dag fangede jeg 23 ørreder. Den dag støvregnede det, og de huggede helt vildt på alt. Næste dag var vi af sted igen. Jeg og Stefan, som i ser på billedet, gik længere ned end nogle af de andre. Vi fik noget helt fantastisk fiskeri. Jeg tællede, hvor mange fisk jeg fangede, men stoppede ved 25! Hernede faldt elven meget bredt, men mellem faldene var der stille pools. Her stod vildt mange fisk, og når man begyndte kun at få fisk i hvert andet kast, gik man videre til næste pool.

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

En stalling og en ørred. De to fisk fik vi på tilbagevejen. Smukke ikke.

(Klik på billedet for stort billede)

Skulle der sidde andre juniorer derude, som syntes, at dette kunne være noget for dem. Kan de læse mere om DSF's Ungdomslejre i 2006 her >>

Knæk og bræk her i den nye sæson.

Hilsen

Simon Leth, junior MLF

Sjove oplevelser  med oddere ved kysten. 19. januar 2006

(Modelfoto taget fra internettet)

Jeg havde et par sjove oplevelser i det forgangne år med oddere ved kysten på det nordlige Mors. Sidste forår under en af mine mange ture med fiskestangen, så jeg ca.50 m. ude i vandet en odder komme svømmende langs med stranden. Da den var lige ud for mig, drejede den lige ind imod mig. Jeg fik travlt med at køre blinket ind, og stod så helt stille. Et par meter lige ud for mig rejste den sig og så stift på mig, som om den tænkte: Den sten plejer da ikke at ligge der. Den stod der i ca. 5 sek., så røg den ned i vandet igen, men kun for at rejse sig op et par meter længere henne. Sådan blev den ved i 3-4 minutter. Til sidst svømmede den ca.15 meter længere hen ad stranden og løb op i noget buskads i skrænten bagved.
Den anden gang var i efteråret. Jeg havde gået og fisket en aften og var på vej tilbage. Det var efterhånden blevet ret mørkt, da jeg så en odder svømme ind mod land. Inde i vandkanten stoppede den så op, og jeg kunne se, at den havde en fisk, som den begyndte at spise af. Jeg listede meget stille hen mod den. Den var så optaget af at spise, at den først opdagede mig, da jeg var ca.3m.fra den. Da fik jeg set, hvad hurtighed er. Resten af fisken så jeg ikke, men det var en på størrelse med en stor sild.

Hilsen

Kaj Ove Sørensen

<< Tilbage