Arrangementer

Denne side vil indeholde MLF's arrangementer iform af foren-ingsnyt med tidspunkter og planer for klubaftner, fælles fisketure mv. Vores åbne konkurrencer vil også blive slået op her på siden. Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at sende en mail til mlf@morslf.dk eller rette en telefonisk henvendelse til formanden. Mvh. MLF

Arkiv:

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 

 

   

Foreningsnyt Januar 2014Udskriftsvenlig udgave (klik på ikonet)

D
okumentet kræver Acrobat Reader installeret. 
Hent det her
>>

Velkommen til den nye sæson i Morsø Lystfiskerforening.

Kontingent

Der vedlægges girokort til indbetaling af kontingent for 2014

Betalingsfristen er 24. februar 2014. Der henstilles til, at betaling foretages rettidigt, da der skal ske indberetning til Danmarks Sportsfiskerforbund i februar måned. Såfremt indbetaling ikke er modtaget rettidigt, slettes medlemskabet. Herudover skal medlemmerne betale medlemskontingentet via det vedlagte girokort på posthuset eller via netbank.
Kontingent er som vedtaget på sidste års generalforsamling kr. 450 for seniorer og kr. 250 for juniorer (u/18 år).
Såfremt der er spørgsmål til kontingent, adresseændring mv. bedes I kontakte kassereren (gerne pr. mail)

Generalforsamling

Morsø Lystfiskerforening afholder generalforsamling torsdag d. 27. februar 2014 kl. 19.00 i klublokalerne på Frøslev gamle skole, Elsøvej 240, 7900 Nykøbing (første dør til højre umiddelbart efter hovedindgangen. Herefter er det op ad trappen og døren ind til venstre.).

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1.                 Valg af dirigent.

2.                  1. Formandens beretning.

3.                 2. Kassererens beretning.

4.                 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer

     4. På valg er:

·         Niels H. Larsen

·         Henrik S. Poulsen

·         Hans Jørgen Nørgaard

·         Michael Larsen

5.                  5. Valg af suppleanter. Vagn Riis er på valg.

6     .     6. Valg af revisor. Aksel Nielsen er på valg. Der skal vælges en revisor mere.

7.                  7. Indkomne forslag.

8.                  8. Eventuelt.

Indkomne forslag til behandling under pkt. 7, skal jf. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Under eventuelt uddeles præmier mv. for størst fangede fisk i arterne ørred – gedde – torsk. Fiskene skal være fanget på foreningsture, ved foreningens fiskevand eller kysten ved Limfjorden. Tilmelding af fisk, der ikke ”optræder” på foreningens hjemmeside, skal foretages senest 5 dage før til Niels Larsen på tlf. 97 74 18 26 eller
mlf@morslf.dk  .
Der uddeles ligeledes en præmie for bedste foto og videoklip indsendt til
www.morslf.dk i 2013.
Billeder og videoklip skal have indgået i en fangstrapport eller en beretning under siden: På Fisketur.
Foreningen er vært ved et mindre traktement. Efter generalforsamlingen diskuteres forårets aktiviteter.


Mvh.

Bestyrelsen

Program for foråret 2014:

Vi fortsætter med at have klubaften hver torsdag aften kl. 19.00 –22.00. Disse foregår på Elsøvej 240 i Frøslev, 1. sal 
Der vil være mulighed for:
• Fluebinding
• Blinkstøbning
• Træwobler
• Kasteinstruktion
• Grejsammensætning
• Filmaften
• Foredrag
• Og ikke mindst hyggeligt samvær


Torsdag d. 27. februar
Generalforsamling. Se ovenstånede program.

Søndag d. 23. marts
Kystcup kun for medlemmer af MLF.
Mød op søndag d. 24. marts med start i klublokalerne, hvor der bydes på rundstykker, kaffe og en lille skarp til at sætte lidt gang i det.
Mødetidspunkt: kl. 07.00 kaffe og rundstykker.
Afgang fra klubhuset: kl. 08.00
Indvejning: kl. 15.00 hvor der bydes på kaffe og kage.
Præmie: Præmier til de 3 største!
Pris for deltagelse: 75,00 kr. for seniorer, 25,00 kr. for juniorer.
Tilmelding: Til formanden personligt eller på tlf. 97 74 18 26, mlf@morslf.dk senest fredag d. 21. marts kl. 17.00

Weekenden d. 12. og 13. april
 
Struer kystfiskerforening afholder i denne weekend Limfjordens Ørreddage. Se programmet på
foreningens hjemmeside: www.skf1990.dk Her findes der også info. Om tilmelding mm. Evt.
fælles fiskeri aftales på klubaftenerne.

Uge 15
Seniorkysttur til Fyn. Overnatning i sommerhus tæt ved talrige top-forårspladser.
Pris: omkring 400 kr. pr. person + benzin, kost og forplejning. Nærmere info. og tilmelding til
Susanne Worm personligt eller på tlf. 29 44 38 73 Tilmelding efter ”først
til mølle” princippet!


Torsdag d. 15. maj
Fælles junior og seniortur – aften fiskeri på kysten. Vi tager på kysten efter forårets blanke havørreder og evt. hornfisk. Instruktion og vejledning på fiskepladsen.
Mødetidspunkt: kl. 18.00 i klubhuset. Husk fiskegrej og de lange støvler.
Afslutning: På fiskepladsen, hvis vejret tillader det, hvor der bydes på kage. Husk selv kaffen!
NB!! For de medlemmer, der ikke vil med, er der ingen klubaften denne torsdag!
Tilmelding: Til Hans Jørgen Nørgaard på tlf. 21 46 81 69, hjoergen@mail.dk senest d. 13. maj kl. 17.00

Lørdag d. 17. maj:
Kredsmesterskab i DM i havfiskeri i Middelfart. 4 mand pr. hold. Pris ca. 450 kr. pr. mand. Tilmelding til Dirk Damsgaard på tlf. 40 19 34 05 senest mandag d. 14. april.

Søndag d. 25. maj:
Hornfiskedag. Foreningen afholder åben hornfiskekonkurrence, hvor alle kan deltage.
Fiskeriet må starte kl. 07.00.
Evt. mødested: klubhuset kl. 07.00
Tilmelding: Klubhuset mellem kl. 07.00 – 07.30, Grejhytten i Nykøbing eller Jagt & Fiskeri i Ørding.
Pris: Seniorer: 60 kr. Juniorer 30 kr.
Indvejning: Senest kl. 15.00 i klubhuset.
Præmieoverrækkelse: kl. 15.15
Der vil være præmie til de 3 største hornfisk – samt til den største havørred.

Samme dag bliver der afholdt Lystfiskeriets dag sideløbende med hornfiskekonkurrencen – Alle
kan deltage!
Waders og skridtstøvler er en nødvendighed. Herudover er det nødvendigt med en ikke alt for
stiv fiskestang med tilhørende hjul med min. 50 – 100 meter nylonsnøre påspolet(max. 0,30
mm. og min. 0,23 mm.) eller alternativt Fireline.
Instruktører og evt. endegrej forefindes på den udvalgte fiskeplads.
Det er gratis at være med til Lystfiskeriets dag, men det koster deltagergebyr for at være med i
konkurrencen.
Der vil være mulighed for kørsel ud til fiskepladserne.
Sidste dag for tilmelding er d. 22. maj kl. 18.00 til Niels H. Larsen på tlf. 97 74 18 26

Torsdag d. 29. maj:
Sidste klubaften.

Lørdag d. 7. juni:
Konetur til Hanstholm. Mødested ved Frøslev Gamle skole kl.14.00. Tag din bedre halvdel med ;-) Vi griller vores aftensmad deroppe. Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig. Til melding til Dirk Damsgaard på tlf. 40 19 34 05 senest lørdag d. 31 maj kl. 20.00

Torsdag d. 21. august:
Første klubaften efter sommerpausen ! - Vel mødt!


Der vil sandsynligvis blive arrangeret yderligere ture i løbet af foråret og sommeren.
Disse vil blive meddelt på klubaftnerne og/ eller blive slået op på www.morslf.dk 


Mvh.

Bestyrelsen