OM MLF

Lokaler: 


Vis stort kort


Vi har egne klublokaler på Frøslev gamle skole, Elsøvej 240, 1. sal tv., 7900 Nykøbing Mors(Se kort ovenover)
Indgang til klublokalerne forefindes umiddelbart ved døren til højre, når man kommer ind ad hovedindgangen. Klublokalerne forefindes på første sal (op ad trappen og til venstre).

Parkering i gården.
 


 


Billeder under udarbejdelse.


(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

Dette er "værkstedet", hvor vi bla. kan støbe blink, lave fluebindingsbænke, fangstnet mm.


Nye juniorer bruger en del af deres tid i dette lokale med at lave billigt fiskegrej.
Dette er vores fællesrum, hvor der er rum og plads til at komme hinanden ved over en kop kaffe og et stykke kage. Gode lystfiskerhistorier, tips og råd skifter hyppigt bordside her. Fluebinding er et fast indslag i den ene ende af lokalet. Der er et køkken med køleskab, komfur og kaffemaskine i rummet. Man kan købe billige øl og sodavand på klubaftnerne. Dette er foreningens gangområde, hvor der er tilgang til toilet. På selve gangen er foreningens opslagstavle og det mest interessante - nemlig foreningens store topografiske 4-cm kort over alle kyststrækningerne omkring Mors, THY og Salling. Her står ofte medlemmer af MLF og diskuterer, anbefaler og beretter om gode fangster fra fiskepladser på kortet.

Til top  ^

Aktiviteter: 

Vores klubaftner danner rammen om hyggelige aktiviteter som f.eks stangbygning, fluebinding, blinkstøberi, lysbilleder, film, foredrag, vandløbspleje, fælles fisketure, konkurrencer mm.

Kom og vær med !
- ung som gammel. Alder har ingen betydning. Selvom juniorerne får meget hjælp og instruktion til at komme i gang med kystfiskeriet, er MLF altid klar til at bistå med vejledning, instruktion mm., så det er aldrig for sent at komme i gang og lære fiskeriet ! ! !. 

Klubaftnerne er hver torsdag aften fra kl. 19.00 – 22.00.

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

Instruktion og vejledning i fluebinding er altid lige i nærheden på MLF's klubaftner. 

Juniorerne har mulighed for at låne værktøj og bindematerialer, så man kan snuse til fluebinderiet og lave sine første fluer uden at skulle investerer store summer i fluebindingsgrej lige med det samme. 
Her er juniorerne ved at slibe på nogle fluebindingsbænke til at have foreningens fluebindingsværktøj på. 

Det giver sved på panden hos drengene og kræver tålmodighed, men er sammen med andre aktiviteter et godt alternativ til den altdominerende computer i hverdagen, hvor alt bliver serveret for dem med et enkelt museklik.
Her er et resultat af mange timers tålmodigt slid og anstrengelser. Et selvgjort kyst-fangstnet.
Der er materialer for knap 100kr. Et fangstnet i samme kvalitet og af bambus koster mindst dobbelt så meget i butikkerne. Men igen - juniorerne har godt af at lære, at arbejde med deres hænder og, at man ikke behøves at købe alt færdiglavet  i butikkerne.

(Klik på billedet for stort billede)

Det er aldrig for sent at komme i gang med at lave sit eget fiskeudstyr. Også de voksne gør flittigt brug af "værkstedet".Flere billeder med tekst af aktiviteter vil her tilgå løbende, efterhånden som vi får taget dem.Til top  ^

Kontingent: 


Det årlige kontingent for medlemskab af Morsø Lystfiskerforening - MLF udgør pr. 1. januar 2007 for :

Seniorer 450 kr. om året

Juniorer (indtil 18år) 250 kr. om året


Indmeldelse kan ske på klubaftnerne ved henvendelse til formanden (se Bestyrelsen) eller via telefon til:

Formand, Niels H. Larsen     tlf. 97741826

Kasser, Henrik Poulsen        tlf. 97724759

NB! Vi forventer ikke at du melder dig ind de første par gange, du møder op til klubaftnerne. Du er altid velkommen til at snuse lidt til atmosfæren, aktiviteterne og sammenholdet, inden du tager stilling til, om det er noget for dig.

Er du imellem 18 og 65 år skal du ligeledes indløse det obligatoriske statslige fisketegn.
Se mere her >>


OBS!  Som medlem af MLF - Morsø Lystfiskerforening får du hver måned tilsendt bladet "Sportfiskeren"
Bladet er på ca. 70 sider, er i farver og er lavet i en virkelig god kvalitet med flotte billeder på højde med de fleste kendte magasiner herhjemme. Indholdsmæssigt er der ikke noget at komme efter. Der bliver taget det meste op inden for lystfiskeriet set over et helt år. Herudover er der i midtersektionen fyldt op med, hvad der bliver rapporteret af fangster i lokalområdet, og hvad der er mulighed for at fange netop nu. Bladet er smækfyldt med indtryk, idéer, inspiration, tips og trick til dit kommende fiskeri - kort sagt et blad man glædes over, når det kommer med posten.   


(Klik på billedet for stort billede)
(Klik på billedet for stort billede)

Til top  ^

Fisk og vandløbspleje:

MLF er andet end lystfiskeri. Som medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund - DSF betegner vi os også som en grøn forening. MLF arbejder for et forbedret vandmiljø - genetablering af ødelagte gydepladser, restaurering af udrettede vandløb, reetablering af fri passage for vandrefiskene til gydepladserne i vandløbene - kort sagt alt inden for vandløbsrestaurering og fiskeudsætning. Vandløbene på Mors hører absolut ikke til de bedre, men med få midler kan mange års ødelæggelser rettes op. I øjeblikket er det Votborg Å systemet, som foreningen beskæftiger sig med vandløbsrestaurering i. Dette sker både på egen hånd i samarbejde med de lokale lodsejere samt i et tæt forbundet samarbejde med myndighederne. Fiskeudsætninger sker i mange af Morsøs bække og åer, hvor medlemmer af MLF hjælper til med udsætningen, og sætter ud på egen hånd. 
Danmarks Fiskeriundersøgelser, DFU, har nu lagt udsætningsplaner for hele landet på nettet. Her kan man bl.a. følge MLF's udsætninger i Votborg Å, Skarum Å, NørÅ, Vittrup Strøm, Ejstrup bæk og vandløbet ved Højris.
Hjemmesiden hører ind under Danmarks FiskeriUndersøgelser (DFU).
Se mere her >>.
  

Grødeslåning og oprensning af en privat vandløbsstrækning:
 

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)

(Klik på billedet for stort billede)


Udsætning af halvårsyngel i september 2006:

(Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede)
(Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede) (Klik på billedet for stort billede)
   

 


Historien om MLF:
Til top  ^