HOVEDSPONSOR OG 1. PRÆMIESPONSOR FOR MLF’s ØRREDDAGE 2017

2. – 8. PRÆMIESPONSORER :

HOVEDSPONSOR:

Fiskevande

 

Morsø Lystfiskerforening har, på trods af at kystfiskeriet er det primære fiskevand, medfiskeret i forskellige å- og søvande. Prisen for at kunne fiske i alle disse vande er blot 450 kr. pr. år for seniorer og 250 kr. pr. år for juniorer. Dette inkluderer også et medlemdsskab af Danmarks sportsfiskerforbund, hvorved man også modtager lystfiskermagasinet Sportfiskeren hver måned! Morsø Lystfiskerforening har indgået et samarbejde med Thylands Lystfiskerforening – TL.

Samarbejdet omfatter fiskeriet i Storåen (Bromølle Å), Faddersbøl Å, Årup Å, Førby Sø og Nors Sø i THY  Se  fiskevandsoversigter herunder, hvor alle regler og bestemmelser mm. for fiskevandet også står anført.

Evt. dagkort til fiskevandene, hvis du f.eks. ønsker at tage en gæst med, skal købes via Thylands Lystfiskerforening. Se mere herom på deres hjemmeside www.thylf.dk

Husk altid gyldigt fisketegn og gyldigt medlemskort af MLF (enten girokortet eller kortet fra Danmarks Sportfiskerforbund – DSF)!!!.

Husk at tage fiskevandsoversigten med til fiskevandet ! Så er du aldrig i tvivl om du fisker lovligt !

Fiskevandene er som følger:


Jannerup Bro I THY:

jannerup_bro_final Fiskearter:
-Bækørred, regnbueørred, ål og gedde. Fredningstider:

– 1. okt. til 31. marts (begge dage inkl.) Alt fiskeri er forbudt i perioden.
Mindstemål:
-Bemærk at fiskeriet er catch & release for bækørreder! Øvrige arter som ferskvandsfiskeriloven.
Regler for fiskeri: 
-Der fiskes kun med modhageløse kroge og cirkelkroge, hvis der anvendes levende agn!

Storåen (Bromølle Å) i THY:

bromoelle_final Fiskearter: 
-Havørred, bækørred, regnbueørred, aborre, skalle ål og brasen.
Fredningstider: 
-1. nov. – 28./29. feb. (begge dage inkl.) Alt fiskeri er forbudt i perioden.
Mindstemål: 
-Aborre 25 cm. Øvrige arter som ferskvandsfiskeriloven.
Særlige forhold: 
-Nedfalds havørred (udleget fisk) skal uanset fangsttidspunkt altid udsættes.
-Efter aftale med Lodsejerlauget har drenge bosat i nærmeste omegn tilladelse
  til lystfiskeri, uanset de ikke er medlem af TL/MLF.

Faddersbøl Å i THY:

fadder2_web Fiskearter:
-Bækørred, regnbueørred, søørred og ål.
Fredningstider:
-1. nov. – 28./29. feb. (begge dage inkl.) Alt fiskeri er forbudt i perioden.
Mindstemål:
– Imellem Vorupørvej og Kjeldtoft bro er mindstemål for bækørred 40 cm
– ellers som ferskvandsfiskeriloven.

Særlige forhold: 
– Der må ikke køres helt ned til eller forbi den sidste ejendom af “de små huse”.
Parker opstrøms herfor, som vist på kortet. TL har vejret via Kærsgårdsvej over
Nørhå dambrugs grund til deres egen P- og opholdsplads.

Her er der også mulighed for medlemmer at overnatte, da der kan sættes telt
op på grunden (dog kun for et kortere tidsrum ad gangen).

Iflg. loven er ALT FISKERI FORBUDT 50 meter op- og nedstrøms fisketrappen
ved dambruget.

Årup Å i THY:

aarup2_web Fiskearter: 
-Bækørred, regnbueørred, søørred, ål, gedde, brasen, aborre, skalle, hork
og grundling.

Fredningstider: 
-1. nov. – 28./29. feb. (begge dage inkl.) Alt fiskeri er forbudt i perioden.
Mindstemål: 
  -Imellem Vorupørvej og Kjeldtoft bro er mindstemål for bækørred 40 cm
– ellers som ferskvandsfiskeriloven.

Særlige forhold: 
– Der må ikke køres op til “Havreholm”, så parker som vist på kortet.
Der må heller ikke køres ned ad markvejen til “møllen” tilhørende Ø. Krogsgård.
Skilt med AUTOKØRSEL FORBUDT er opsat. 

  Iflg. loven er ALT FISKERI FORBUDT 50 meter op- og nedstrøms fisketrappen
ved dambruget.

Førby sø i THY:

foerby_web Fiskearter: 
-Gedde, aborre, skalle og ål
Fredningstider: 
-Som ferskvandsfiskeriloven.
Mindstemål: 
-som ferskvandsfiskeriloven.
Særlige forhold: 
– Førby Sø er omfattet af overfredningsnævnskendelse, som forbyder
sejlads med motordrevet fartøj. 

– Den lille ø ud for TL’s grund ligger uden for TL/MLF’s fiskeret. 

Nors Sø i THY:

nors_web Fiskearter: 
-Gedde, aborre, helt, skalle og ål
Fredningstider: 
-Som ferskvandsfiskeriloven.
Mindstemål: 
-som ferskvandsfiskeriloven.
Særlige forhold: 
– Der må kun fiskes ved vadning eller fra land. Der må således IKKE fiskes
fra båd eller fra isen. Husk at fiskeri ikke er tilladt lige ud for bål- og
badepladsen, og kun fra TL’s skilt og østpå som vist. 

-Undgå uro og vis den største forsigtighed under fiskeriet; vad derfor
IKKE direkte i rørskoven i fuglenes yngletid.